Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorVũ, Văn Quân-
dc.contributor.authorĐoàn, Minh Huấn-
dc.date.accessioned2017-04-07T07:49:44Z-
dc.date.available2017-04-07T07:49:44Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25143-
dc.description10 tr.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherH. : ĐHQGHNen_US
dc.subjectVũ,en_US
dc.subjectVăn Quânen_US
dc.subjectĐoàn,en_US
dc.subjectMinh Huấnen_US
dc.titleTổ chức quản lý và phát triển đô thị Hà Nội: Các vấn đề đặt ra hiện nayen_US
dc.typeWorking Paperen_US
Appears in Collections:Việt Nam học (LIC)


 • KY_05442.pdf
  • Size : 9 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorVũ, Văn Quân-
  dc.contributor.authorĐoàn, Minh Huấn-
  dc.date.accessioned2017-04-07T07:49:44Z-
  dc.date.available2017-04-07T07:49:44Z-
  dc.date.issued2013-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25143-
  dc.description10 tr.en_US
  dc.language.isootheren_US
  dc.publisherH. : ĐHQGHNen_US
  dc.subjectVũ,en_US
  dc.subjectVăn Quânen_US
  dc.subjectĐoàn,en_US
  dc.subjectMinh Huấnen_US
  dc.titleTổ chức quản lý và phát triển đô thị Hà Nội: Các vấn đề đặt ra hiện nayen_US
  dc.typeWorking Paperen_US
  Appears in Collections:Việt Nam học (LIC)


 • KY_05442.pdf
  • Size : 9 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :