Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Hồng Hạnh-
dc.date.accessioned2017-04-10T04:17:46Z-
dc.date.available2017-04-10T04:17:46Z-
dc.date.issued2004-
dc.identifier.citationNguyễn, Thị Hồng Hạnh. (2004). Động từ kết chuỗi trong tiếng Anh, có đối chiếu với một số nhóm động từ tương ứng trong tiếng Việt. Hội nghị khoa học nữ lần thứ 9, Hà Nội, 2004.-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25541-
dc.description.abstractTrong tiếng Anh có nhiều nhóm động từ, ví dụ như động từ chuyển động, động từ tổng hợp, động giới từ... trong đó, động từ kết chuỗi (cater-natives) là một nhóm động từ khá đặc biệt, luôn đòi hỏi các động từ không chia khác cùng xuất hiện.-
dc.format.extenttr. 630-654-
dc.language.isovien_US
dc.publisherĐại học Quốc gia Hà Nộien_US
dc.subjectĐộng từ kết chuỗien_US
dc.subjectTiếng Anhen_US
dc.subjectTiếng Việten_US
dc.titleĐộng từ kết chuỗi trong tiếng Anh, có đối chiếu với một số nhóm động từ tương ứng trong tiếng Việten_US
dc.typeConference Paperen_US
dc.contributor.conferenceHội nghị khoa học nữ lần thứ 9, Hà Nội, 2004-
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội thảo ngành Thông tin-Thư viện (LIC)


 • KY_00795.pdf
  • Size : 8,06 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Hồng Hạnh-
  dc.date.accessioned2017-04-10T04:17:46Z-
  dc.date.available2017-04-10T04:17:46Z-
  dc.date.issued2004-
  dc.identifier.citationNguyễn, Thị Hồng Hạnh. (2004). Động từ kết chuỗi trong tiếng Anh, có đối chiếu với một số nhóm động từ tương ứng trong tiếng Việt. Hội nghị khoa học nữ lần thứ 9, Hà Nội, 2004.-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25541-
  dc.description.abstractTrong tiếng Anh có nhiều nhóm động từ, ví dụ như động từ chuyển động, động từ tổng hợp, động giới từ... trong đó, động từ kết chuỗi (cater-natives) là một nhóm động từ khá đặc biệt, luôn đòi hỏi các động từ không chia khác cùng xuất hiện.-
  dc.format.extenttr. 630-654-
  dc.language.isovien_US
  dc.publisherĐại học Quốc gia Hà Nộien_US
  dc.subjectĐộng từ kết chuỗien_US
  dc.subjectTiếng Anhen_US
  dc.subjectTiếng Việten_US
  dc.titleĐộng từ kết chuỗi trong tiếng Anh, có đối chiếu với một số nhóm động từ tương ứng trong tiếng Việten_US
  dc.typeConference Paperen_US
  dc.contributor.conferenceHội nghị khoa học nữ lần thứ 9, Hà Nội, 2004-
  Appears in Collections:Kỷ yếu Hội thảo ngành Thông tin-Thư viện (LIC)


 • KY_00795.pdf
  • Size : 8,06 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :