Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNgô, Thị Thuận-
dc.contributor.authorTrần, Thị Như Mai-
dc.date.accessioned2017-04-10T08:46:15Z-
dc.date.available2017-04-10T08:46:15Z-
dc.date.issued2000-
dc.identifier.citationNgô, T.T., Trần, T.N.M. (2000). Chất hoạt động bề mặt không ion trên cơ sở dầu thực vật. Hội nghị Khoa học Nữ lần thứ 5, Hà Nội, 2000-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25765-
dc.description.abstractTrong bài báo cáo này tác giả đã đưa ra một số kết quả tổng hợp và đánh giá khả năng tạo nhũ của sản phẩm monoglixerit từ đầu hạt cao su nhằm tìm một khả năng ứng dụng của loại dầu được đánh giá là ít có giá trị sử dụng nhưng lại có nhiều ở Việt Nam và giá thành rẻ. Đã tổng hợp được chất tạo nhũ không ion monoglixerit từ dầu hạt cao su, sản phẩm được đánh giá bằng phổ hồng ngoại. Nghiên cứu đánh giá khả năng dùng monoglixent tổng hợp được làm chất nhũ hoa và dùng dầu hạt cao su pha dầu tạo được hệ nhũ tương ổn định.-
dc.format.extenttr. 290-294-
dc.language.isovien_US
dc.publisherĐại học Quốc gia Hà Nộien_US
dc.subjectHóa họcen_US
dc.subjectIonen_US
dc.subjectChất hoạt động bề mặten_US
dc.subjectDầu thực vậten_US
dc.titleChất hoạt động bề mặt không ion trên cơ sở dầu thực vậten_US
dc.typeConference Paperen_US
dc.contributor.conferenceHội nghị Khoa học Nữ lần thứ 5, Hà Nội, 2000-
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội thảo ngành Thông tin-Thư viện (LIC)


 • KY_00475.PDF
  • Size : 2,01 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorNgô, Thị Thuận-
  dc.contributor.authorTrần, Thị Như Mai-
  dc.date.accessioned2017-04-10T08:46:15Z-
  dc.date.available2017-04-10T08:46:15Z-
  dc.date.issued2000-
  dc.identifier.citationNgô, T.T., Trần, T.N.M. (2000). Chất hoạt động bề mặt không ion trên cơ sở dầu thực vật. Hội nghị Khoa học Nữ lần thứ 5, Hà Nội, 2000-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25765-
  dc.description.abstractTrong bài báo cáo này tác giả đã đưa ra một số kết quả tổng hợp và đánh giá khả năng tạo nhũ của sản phẩm monoglixerit từ đầu hạt cao su nhằm tìm một khả năng ứng dụng của loại dầu được đánh giá là ít có giá trị sử dụng nhưng lại có nhiều ở Việt Nam và giá thành rẻ. Đã tổng hợp được chất tạo nhũ không ion monoglixerit từ dầu hạt cao su, sản phẩm được đánh giá bằng phổ hồng ngoại. Nghiên cứu đánh giá khả năng dùng monoglixent tổng hợp được làm chất nhũ hoa và dùng dầu hạt cao su pha dầu tạo được hệ nhũ tương ổn định.-
  dc.format.extenttr. 290-294-
  dc.language.isovien_US
  dc.publisherĐại học Quốc gia Hà Nộien_US
  dc.subjectHóa họcen_US
  dc.subjectIonen_US
  dc.subjectChất hoạt động bề mặten_US
  dc.subjectDầu thực vậten_US
  dc.titleChất hoạt động bề mặt không ion trên cơ sở dầu thực vậten_US
  dc.typeConference Paperen_US
  dc.contributor.conferenceHội nghị Khoa học Nữ lần thứ 5, Hà Nội, 2000-
  Appears in Collections:Kỷ yếu Hội thảo ngành Thông tin-Thư viện (LIC)


 • KY_00475.PDF
  • Size : 2,01 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :