Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Công Hoan-
dc.date.accessioned2017-04-25T07:37:59Z-
dc.date.available2017-04-25T07:37:59Z-
dc.date.issued2005-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32721-
dc.publisherSpringeren_US
dc.subjectVăn học Việt Namen_US
dc.subjectTiểu thuyếten_US
dc.titleCơn bão đã đến : Tiểu thuyếten_US
dc.typeBooken_US
Appears in Collections:Những tác phẩm văn học đoạt giải thưởng Hồ Chí Minh


 • TP_00190.pdf
  • Size : 261,77 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorNguyễn, Công Hoan-
  dc.date.accessioned2017-04-25T07:37:59Z-
  dc.date.available2017-04-25T07:37:59Z-
  dc.date.issued2005-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32721-
  dc.publisherSpringeren_US
  dc.subjectVăn học Việt Namen_US
  dc.subjectTiểu thuyếten_US
  dc.titleCơn bão đã đến : Tiểu thuyếten_US
  dc.typeBooken_US
  Appears in Collections:Những tác phẩm văn học đoạt giải thưởng Hồ Chí Minh


 • TP_00190.pdf
  • Size : 261,77 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :