Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTrần, Quang Tuyến-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Huệ-
dc.date.accessioned2017-05-05T04:28:56Z-
dc.date.available2017-05-05T04:28:56Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationNguyễn, T. H. (2016). Quản lý các khoản thu từ đất trên địa bàn huyện Đan Phượng - Thành phố Hà Nội. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33207-
dc.description.abstractChương 1: Tổng quan nghiên cứu, cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý các khoản thu từ đất. Chương 2: Phương pháp nghiên cứu. Chương 3: Thực trạng công tác quản lý các khoản thu từ đất trên địa bàn huyện Đan Phượng. Chương 4: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý các khoản thu từ đất trên địa bàn huyện Đan Phượng trong thời gian tới.-
dc.format.extent92 tr.-
dc.language.isovien_US
dc.publisherH. : Trường Đại học Kinh tếen_US
dc.subjectĐất côngen_US
dc.subjectQuản lýen_US
dc.titleQuản lý các khoản thu từ đất trên địa bàn huyện Đan Phượng - Thành phố Hà Nộien_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050008154.pdf
  • Size : 1,21 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorTrần, Quang Tuyến-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Huệ-
  dc.date.accessioned2017-05-05T04:28:56Z-
  dc.date.available2017-05-05T04:28:56Z-
  dc.date.issued2016-
  dc.identifier.citationNguyễn, T. H. (2016). Quản lý các khoản thu từ đất trên địa bàn huyện Đan Phượng - Thành phố Hà Nội. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33207-
  dc.description.abstractChương 1: Tổng quan nghiên cứu, cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý các khoản thu từ đất. Chương 2: Phương pháp nghiên cứu. Chương 3: Thực trạng công tác quản lý các khoản thu từ đất trên địa bàn huyện Đan Phượng. Chương 4: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý các khoản thu từ đất trên địa bàn huyện Đan Phượng trong thời gian tới.-
  dc.format.extent92 tr.-
  dc.language.isovien_US
  dc.publisherH. : Trường Đại học Kinh tếen_US
  dc.subjectĐất côngen_US
  dc.subjectQuản lýen_US
  dc.titleQuản lý các khoản thu từ đất trên địa bàn huyện Đan Phượng - Thành phố Hà Nộien_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050008154.pdf
  • Size : 1,21 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :