USSH - Dissertations : [716]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 716
 • 02050005692.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Tố Uyên;  Advisor: Đào, Thanh Lan (2019)

 • Luận án có một số kết quả nghiên cứu mới như sau: - Luận án đã nghiên cứu hành động cầu khiến (HĐCK), của trẻ thiểu năng ngôn ngữ (TNNN) đặt trong sự so sánh với trẻ không TNNN. Kết quả nghiên cứu cho thấy, trẻ TNNN đã biểu đạt được khá đa dạng các tiểu loại HĐCK gồm 08/18 tiểu loại trong đó hai hành động có tần suất xuất hiện nhiều nhất là hành động yêu cầu và đề nghị trong quá trình tương tác với giáo viên và bạn bè xung quanh trẻ ở cả hai phương thức trực tiếp lẫn gián tiếp. Trẻ tiếp nhận HĐCK qua nhiều kênh, không chỉ qua lời nói mà còn thông qua các giao tiếp phi lời nói như cử chỉ, điệu bộ, nét mặt trong những tình huống giao tiếp cụ thể. - Ở phương thức cầu khiến trực tiếp...

 • 02050005691.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Minh Thái;  Advisor: Phan, Thanh Khôi; Ngô, Thị Phượng (2019)

 • Luận án góp phần góp phần nhận định, đánh giá, tổng quát những nhân tố tác động đến quan hệ dân tộc trong giai đoạn hiện nay. - Luận án góp phần chỉ ra các giải pháp mang tính chất định hướng cho quan hệ giữa dân tộc Việt Nam với các dân tộc trên thế giới trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay

 • 02050005690.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Kiều, Thu Huyền;  Advisor: Lý, Hoài Thu (2019)

 • Thứ nhất, từ việc hệ thống hóa những vấn đề cơ bản của lý thuyết hình tượng tác giả và vận dụng nó vào việc nghiên cứu một thể loại văn học. Thứ hai, thông qua cái hình tượng tác giả, chúng tôi đề cập đến những vấn đề tạo nên dấu ấn, phong cách, tài năng của nhà văn. Thứ ba, thông qua những hình tượng tác giả trong thể hồi ký để chúng tôi khẳng định những cách tân trong việc làm mới lại khuôn khổ của thể loại cũ. Đặc biệt là hồi ký đã góp thêm những thành tựu riêng vào bức tranh chung của văn học Việt Nam thời kỳ đổi mới.

 • 02050005689.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thùy Linh;  Advisor: Nguyễn, Thị Mai Hoa; Lê, Thị Minh Hạnh (2019)

 • - Luận án đã xác định rõ tính cấp thiết; xác định rõ mục đích, nhiệm vụ, đối tượng và phạm vi nghiên cứu. Luận án phản ánh khách quan những đóng góp mới, phù hợp kết quả nghiên cứu. - Phần tổng quan của luận án đã hệ thống các công trình nghiên cứu của các tác giả nước ngoài và các công trình nghiên cứu của tác giả trong nước; khái quát được kết quả nghiên cứu từ các công trình có liên quan đến đề tài luận án; xác định rõ những vấn đề luận án cần tập trung giải quyết tiếp. - Luận án đã nêu lên được những tác động đến quá trình lãnh đạo của Đảng bộ Công an tỉnh Hưng Yên về xây dựng lực lượng CAND qua hai giai đoạn (1997-2005) và (2005-2015). - Trên cơ sở nguồn các văn kiện, nghị quy...

 • 02050005688.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Chiến Thắng;  Advisor: Nguyễn, Thị Thanh Huyền (2019)

 • Đề tài "Báo chí với cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" về cơ bản đã đạt được mục tiêu nghiên cứu là nhận diện, từ đó đánh giá thực trạng và hiệu quả truyền thông trên nền tảng lý thuyết đóng khung và truyền thông thuyết phục cho các cuộc vận động xã hội mà báo chí Việt Nam đã và đang thực hiện, thông qua việc trả lời được 3 câu hỏi nghiên cứu, kiểm định cho ra kết quả chấp nhận 4 giả thuyết nghiên cứu đặt ra. - Về thực trạng truyền tải thông điệp CVĐ của báo chí: Thông điệp về CVĐ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trên báo chí tập trung vào chủ trương, chính sách hơn là khai thác sâu vào các khía cạnh tích cực liên quan tới sản phẩm hàng Việt Nam...

 • 02050005687.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần Thị Minh Tâm;  Advisor: Lê Văn Lân (2019)

 • - Luận án đã khảo sát và tập hợp được một số lượng lớn các tư liệu về thơ Việt Nam đầu thế kỷ XXI. Hệ thống tư liệu sử dụng cho công việc tổng thuật tương đối rộng và có chọn lọc phù hợp với tinh thần của luận án. - Luận án đã khái quát về thơ Việt Nam đầu thế kỷ XXI trên các phương diện: quan niệm nghệ thuật, lực lượng sáng tác, và các khuynh hướng sáng tạo tiêu biểu. - Luận án đã khảo sát và chỉ ra một số đặc điểm nội dung thơ những năm đầu thế kỷ XXI: - Luận án đã khảo sát các đặc điểm về nghệ thuật thơ Việt Nam những năm đầu thế kỷ XXI trên các phương diện: thể thơ, ngôn ngữ, hình ảnh, giọng điệu

 • 02050005686.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Thanh;  Advisor: Nguyễn Văn Phúc (2019)

 • - Phân tích thực chất của đạo đức môi trường; mục tiêu, nội dung, chủ thể, phương thức xây dựng đạo đức môi trường. - Trình bày và phân tích những nhân tố tác động, thực trạng, nguyên nhân và những vấn đề đặt ra trong xây dựng đạo đức môi trường ở Việt Nam hiện nay. - Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc xây dựng đạo đức môi trường ở Việt Nam hiện nay.

 • 02050005685.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm Thị Kim Xuyến;  Advisor: Phạm Bích San (2019)

 • - Trong luận án đã mô tả sự biến đổi cơ cấu lao động, việc làm ở khu vực thu hồi đất nông nghiệp, với sự áp dụng các lý thuyết biến đổi xã hội, lý thuyết di động xã hội, lý thuyết thị trường lao động và phương pháp điều tra Xã hội học, bước đầu được thể hiện một cách có căn cứ khoa học và tương đối hệ thống. - Khi thu hồi đất nông nghiệp nhiều hộ gia đình nông dân rơi vào trạng thái bị động, khó khăn trong việc chuyển đổi nghề nghiệp. Tuy nhiên, qua nghiên cứu luận án phát hiện nhiều hộ gia đình nông dân đã nhanh nhạy, chủ động, sáng tạo để chuyển đổi nghề nghề và thích nghi với sự hụt hẫng, rủi ro do tác động của việc thu hồi đất sản xuất.

 • 02050005684.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm Thị Diệu Linh;  Advisor: Dương Văn Khảm (2019)

 • Với việc sử dụng nhiều phương pháp nghiên cứu đa dạng gồm phân tích văn bản chính sách, điều tra xã hội học và nghiên cứu trường hợp, luận án đã đạt được một số kết quả cơ bản sau: - Xây dựng được khung lý thuyết cơ bản về khái niệm và đặc điểm của tài liệu lưu trữ nhân dân; - Chứng minh được sự thiếu đồng bộ, chồng chéo và thiếu chặt chẽ của chính sách và pháp luật hiện hành về tài liệu lưu trữ nhân dân; - Xác định được những nội dung đồng thuận và chưa thống nhất trong quan điểm của nhà quản lý và chủ sở hữu đối với việc quản lý tài liệu lưu trữ nhân dân - Xây dựng được hai phương án chính sách cơ bản là: lưu trữ nhà nước – lưu trữ cộng đồng và lưu trữ cộng đồng – điều phố...

 • 02050005683.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ Khánh Chi;  Advisor: Lê Văn Thịnh (2019)

 • Luận án tái hiện lại một cách hệ thống đường lối của Đảng về vấn đề ruộng đất và quá trình thực hiện chính sách ruộng đất đó tại tỉnh Phú Thọ giai đoạn 1953 – 1957. Luận án đã đúc rút được những kinh nghiệm về thực hiện chính sách ruộng đất cho thời kỳ hiện tại qua nghiên cứu quá trình thực hiện chiến lược cách mạng ruộng đất của Đảng ở Phú Thọ từ năm 1953 đến 1957

 • 02050005962.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Huỳnh, Thanh Loan;  Advisor: Đỗ, Tiến Sâm; Trần, Thiện Thanh (2019)

 • Thứ nhất, Hệ thống lại nguồn tư liệu nghiên cứu về vấn đề biên giới trong quan hệ Ấn Độ - Trung Quốc.Thứ hai, làm rõ nguồn gốc của “vấn đề biên giới” trong quan hệ Ấn Độ - Trung Quốc. Thứ ba, làm rõ những yếu tố chính tác động đến vấn đề biên giới trong quan hệ Ấn Độ - Trung Quốc giai đoạn 1950 – 2014. Thứ tư, trình bày và phân tích những nội dung chính của vấn đề biên giới giữa hai nước Ấn Độ - Trung Quốc, bao gồm quá trình phát triển và cách thức xử lý vấn đề biên giới của hai nước qua các giai đoạn 1950- 1962, 1963-1987, 1988-2014. Thứ năm, rút ra một số đánh giá về vấn đề biên giới đặt trong bối cảnh quan hệ chính trị-ngoại giao, quan hệ kinh tế và quan hệ an ninh - chiến lược giữ...

 • 02050005961.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Tạ, Thị Thanh Huyền;  Advisor: Trần, Nho Thìn (2019)

 • Xác định vị trí, tầm ảnh hưởng của các chủ thể văn hóa và các lớp trầm tích văn hóa mà các chủ thể này đã tạo ra trong quá trình cộng cư trên vùng đất Nam Bộ, từ đó rút ra hệ thống biểu tượng, nghi lễ, giá trị chiếm ưu thế trong không gian văn hóa Nam Bộ từ đầu thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XX. Khảo sát các tác phẩm của Nguyễn Đình Chiểu để xác định các nhân vật và hệ giá trị của lớp trầm tích văn hóa nào hiện diện trong đó; phân tích cách tác giả sử dụng, cải biến các nhân vật và hệ giá trị đó cho phù hợp với nhãn quan Nho giáo của ông; liên hệ với bối cảnh thời đại cùng các tác giả, tác phẩm khác có liên quan để lý giải nguyên nhân của sự lựa chọn. Khảo sát các giai thoại về cuộc đời N...

 • 02050005960.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Phạm, Thị Thùy;  Advisor: Trần, Phúc Thăng (2019)

 • Tổng quan các công trình khoa học nghiên cứu có liên quan đến đề tài luận án. Làm sáng tỏ cơ sở lý luận của đổi mới chính trị; phân tích mối quan hệ giữa đổi mới chính trị và hội nhập quốc tế; chỉ ra những nhân tố tác động và các nội dung chủ yếu của đổi mới chính trị trong điều kiện hội nhập quốc tế ởViệt Nam. Phân tích thực trạng đổi mới chính trị trong điều kiện hội nhập quốc tế củaViệt Nam từ năm 1986 đến nay, chỉ ra nguyên nhân và những vấn đề đặt ra từ quá trình đổi mới chính trị trong điều kiện hội nhập quốc tế của Việt Nam. Đề xuất một số phương hướng và giải pháp cơ bản nhằm tiếp tục thực hiện đổi mới chính trị trong điều kiện hội nhập quốc tế của Việt Nam hiện nay.

 • 02050005959.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Trần, Thị Hải Yến;  Advisor: Trần, Anh Vũ; Dương, Anh Vũ (2019)

 • Phân tích các cơ sở lí luận và những nhân tố cơ bản tác động tới quan hệ Trung Quốc – Lào từ năm 2000 đến nay. Phân tích diễn tiến trong quan hệ Trung Quốc - Lào trên một số lĩnh vực chủ chốt (chính trị, kinh tế, an ninh - quốc phòng, và văn hóa - xã hội). Đặc biệt, do dung lượng có giới hạn, trong các lĩnh vực chủ chốt này, Luận án xin được lựa chọn những vấn đề mà Luận án cho là nổi bật trong mỗi lĩnh vực để tiến hành phân tích. Đánh giá mối quan hệ Trung Quốc – Lào từ năm 2000 đến nay và làm rõ những tác động của mối quan hệ này tới các nhân tố liên quan, đồng thời đưa ra xu hướng và các kịch bản của quan hệ Trung Quốc – Lào trong tương lai.

 • 02050005957.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Đinh, Ngọc Chính;  Advisor: Phan, Xuân Sơn (2019)

 • Làm rõ các yếu tố tác động đến quá trình Đảng bộ tỉnh Thái Bình lãnh đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở từ năm 1998 đến năm 2013. Phân tích những chủ trương và sự chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh Thái Bình trong lãnh đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở từ năm 1998 đến năm 2013 và kết quả của quá trình thực hiện đó. Nhận xét những ưu điểm, hạn chế trong quá trình Đảng bộ tỉnh Thái Bình lãnh đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở từ năm 1998 đến năm 2013. Từ đó, rút ra những kinh nghiệm chủ yếu vận dụng vào thực tiễn.

 • 02050005952.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Dương, Thị Kim Huệ;  Advisor: Hồ, Khang (2019)

 • Tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài luận án, chỉ ra những thành tựu khoa học, các công trình đã đạt được; trên cơ sở đó, nêu lên những vấn đề luận án tập trung giải quyết. Làm rõ hoàn cảnh lịch sử và chủ trương vận động, tranh thủ lực lượng thứ ba của Đảng từ năm 1969 đến năm 1975; đồng thời, làm sáng tỏ quá trình hiện thực hóa những chủ trương đó trong thực tiễn. Phục dựng lại một cách khách quan, khoa học bức tranh lịch sử về hoạt động của lực lượng thứ ba từ năm 1969 đến năm 1975. Đánh giá những ưu điểm, hạn chế trong lãnh đạo vận động, tranh thủ lực lượng thứ ba từ năm 1969 đến năm 1975; rút ra một số kinh nghiệm chủ yếu, có cơ sở khoa học, có giá trị tham khả...

 • 02050005948.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Ngô, Minh Thương;  Advisor: Trương, Quốc Chinh (2019)

 • Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài và những vấn đề luận án tiếp tục nghiên cứu, làm sáng tỏ. Phân tích những điều kiện, tiền đề cho sự ra đời tư tưởng về nhà nước pháp quyền của các nhà triết học phương Tây thời cận đại. Phân tích một số nội dung cơ bản trong tư tưởngvề nhà nước pháp quyền của các nhà triết học phương Tây thời cận đại. Đánh giá những giá trị, hạn chế trong tư tưởng về nhà nước pháp quyền của các nhà triết học phương Tây thời cận đại và phân tích giá trị tham khảo của những tư tưởng này đối với việc xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam hiện nay.

 • 02050005947.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Dương, Huy Đức;  Advisor: Trần, Thị Thu Hương (2019)

 • Tổng quan các công trình nghiên cứu về tổ chức cơ sở đảng, tổ chức cơ sở đảng xã, phường, thị trấn nói chung và ở các địa phương nói riêng. Làm rõ những yếu tố tác động đến xây dựng TCCSĐ xã, phường, thị trấn của Đảng bộ tỉnh Đồng Nai từ năm 2005 đến năm 2015. Làm rõ chủ trương và chỉ đạo xây dựng TCCSĐ xã, phường, thị trấn của Đảng bộ tỉnh Đồng Nai qua hai nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh từ năm 2005 đến năm 2015. Chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân của ưu điểm, hạn chế, rút ra một số kinh nghiệm của Đảng bộ tỉnh Đồng Nai trong quá trình lãnh đạo xây dựng TCCSĐ xã, phường, thị trấn.

 • 02050005946.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Hoàng, Trung Dũng;  Advisor: Phùng, Hữu Phú (2019)

 • Tổng quan tình hình nghiên cứu, làm rõ những vấn đề liên quan đến đề tài, xác định vấn đề luận án cần nghiên cứu. Trình bày các cơ sở khoa học về thực hành dân chủ của nhân dân trên địa bàn nông thôn và kinh nghiệm về thực hành dân chủ của một số địa phương trong nước. Phân tích, đánh giá thực trạng và những vấn đề đặt ra trong thực hành dân chủ nhân dân ở nông thôn Hà Tĩnh. Phân tích, dự báo tình hình, nêu thuận lợi, khó khăn, đề xuất phương hướng, giải pháp thực hành dân chủ của nhân dân ở nông thôn Hà Tĩnh trong tình hình mới.

 • 02050005937.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Nguyễn, Thị Lan;  Advisor: Đặng, Nguyên Anh (2019)

 • Hệ thống khái quát lại những nghiên cứu đi trước về tiếp cận và sử dụng nước nhằm mục đích tìm hiểu lịch sử của vấn đề nghiên cứu cũng như xác định cơ sở lý luận, các lý thuyết tiếp cận và cơ sở thực tiễn cho nghiên cứu tiếp cận và sử dụng nước của người dân TĐC. Làm rõ và phân tích thực trạng tiếp cận và sử dụng nước sinh hoạt của người dân tại các khu TĐC ở Hà Nội hiện nay. Đồng thời phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến việc tiếp cận và sử dụng nước sinh hoạt của người dân TĐC ở Hà Nội hiện nay. Đề xuất một số khuyến nghị với các bên liên quan nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cấp nước; thúc đẩy việc tiếp cận và sử dụng nước sinh hoạt an toàn cho người dân khu tái định cư, góp phần ổ...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 716

USSH - Dissertations : [716]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 716
 • 02050005692.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Tố Uyên;  Advisor: Đào, Thanh Lan (2019)

 • Luận án có một số kết quả nghiên cứu mới như sau: - Luận án đã nghiên cứu hành động cầu khiến (HĐCK), của trẻ thiểu năng ngôn ngữ (TNNN) đặt trong sự so sánh với trẻ không TNNN. Kết quả nghiên cứu cho thấy, trẻ TNNN đã biểu đạt được khá đa dạng các tiểu loại HĐCK gồm 08/18 tiểu loại trong đó hai hành động có tần suất xuất hiện nhiều nhất là hành động yêu cầu và đề nghị trong quá trình tương tác với giáo viên và bạn bè xung quanh trẻ ở cả hai phương thức trực tiếp lẫn gián tiếp. Trẻ tiếp nhận HĐCK qua nhiều kênh, không chỉ qua lời nói mà còn thông qua các giao tiếp phi lời nói như cử chỉ, điệu bộ, nét mặt trong những tình huống giao tiếp cụ thể. - Ở phương thức cầu khiến trực tiếp...

 • 02050005691.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Minh Thái;  Advisor: Phan, Thanh Khôi; Ngô, Thị Phượng (2019)

 • Luận án góp phần góp phần nhận định, đánh giá, tổng quát những nhân tố tác động đến quan hệ dân tộc trong giai đoạn hiện nay. - Luận án góp phần chỉ ra các giải pháp mang tính chất định hướng cho quan hệ giữa dân tộc Việt Nam với các dân tộc trên thế giới trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay

 • 02050005690.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Kiều, Thu Huyền;  Advisor: Lý, Hoài Thu (2019)

 • Thứ nhất, từ việc hệ thống hóa những vấn đề cơ bản của lý thuyết hình tượng tác giả và vận dụng nó vào việc nghiên cứu một thể loại văn học. Thứ hai, thông qua cái hình tượng tác giả, chúng tôi đề cập đến những vấn đề tạo nên dấu ấn, phong cách, tài năng của nhà văn. Thứ ba, thông qua những hình tượng tác giả trong thể hồi ký để chúng tôi khẳng định những cách tân trong việc làm mới lại khuôn khổ của thể loại cũ. Đặc biệt là hồi ký đã góp thêm những thành tựu riêng vào bức tranh chung của văn học Việt Nam thời kỳ đổi mới.

 • 02050005689.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thùy Linh;  Advisor: Nguyễn, Thị Mai Hoa; Lê, Thị Minh Hạnh (2019)

 • - Luận án đã xác định rõ tính cấp thiết; xác định rõ mục đích, nhiệm vụ, đối tượng và phạm vi nghiên cứu. Luận án phản ánh khách quan những đóng góp mới, phù hợp kết quả nghiên cứu. - Phần tổng quan của luận án đã hệ thống các công trình nghiên cứu của các tác giả nước ngoài và các công trình nghiên cứu của tác giả trong nước; khái quát được kết quả nghiên cứu từ các công trình có liên quan đến đề tài luận án; xác định rõ những vấn đề luận án cần tập trung giải quyết tiếp. - Luận án đã nêu lên được những tác động đến quá trình lãnh đạo của Đảng bộ Công an tỉnh Hưng Yên về xây dựng lực lượng CAND qua hai giai đoạn (1997-2005) và (2005-2015). - Trên cơ sở nguồn các văn kiện, nghị quy...

 • 02050005688.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Chiến Thắng;  Advisor: Nguyễn, Thị Thanh Huyền (2019)

 • Đề tài "Báo chí với cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" về cơ bản đã đạt được mục tiêu nghiên cứu là nhận diện, từ đó đánh giá thực trạng và hiệu quả truyền thông trên nền tảng lý thuyết đóng khung và truyền thông thuyết phục cho các cuộc vận động xã hội mà báo chí Việt Nam đã và đang thực hiện, thông qua việc trả lời được 3 câu hỏi nghiên cứu, kiểm định cho ra kết quả chấp nhận 4 giả thuyết nghiên cứu đặt ra. - Về thực trạng truyền tải thông điệp CVĐ của báo chí: Thông điệp về CVĐ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trên báo chí tập trung vào chủ trương, chính sách hơn là khai thác sâu vào các khía cạnh tích cực liên quan tới sản phẩm hàng Việt Nam...

 • 02050005687.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần Thị Minh Tâm;  Advisor: Lê Văn Lân (2019)

 • - Luận án đã khảo sát và tập hợp được một số lượng lớn các tư liệu về thơ Việt Nam đầu thế kỷ XXI. Hệ thống tư liệu sử dụng cho công việc tổng thuật tương đối rộng và có chọn lọc phù hợp với tinh thần của luận án. - Luận án đã khái quát về thơ Việt Nam đầu thế kỷ XXI trên các phương diện: quan niệm nghệ thuật, lực lượng sáng tác, và các khuynh hướng sáng tạo tiêu biểu. - Luận án đã khảo sát và chỉ ra một số đặc điểm nội dung thơ những năm đầu thế kỷ XXI: - Luận án đã khảo sát các đặc điểm về nghệ thuật thơ Việt Nam những năm đầu thế kỷ XXI trên các phương diện: thể thơ, ngôn ngữ, hình ảnh, giọng điệu

 • 02050005686.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Thanh;  Advisor: Nguyễn Văn Phúc (2019)

 • - Phân tích thực chất của đạo đức môi trường; mục tiêu, nội dung, chủ thể, phương thức xây dựng đạo đức môi trường. - Trình bày và phân tích những nhân tố tác động, thực trạng, nguyên nhân và những vấn đề đặt ra trong xây dựng đạo đức môi trường ở Việt Nam hiện nay. - Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc xây dựng đạo đức môi trường ở Việt Nam hiện nay.

 • 02050005685.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm Thị Kim Xuyến;  Advisor: Phạm Bích San (2019)

 • - Trong luận án đã mô tả sự biến đổi cơ cấu lao động, việc làm ở khu vực thu hồi đất nông nghiệp, với sự áp dụng các lý thuyết biến đổi xã hội, lý thuyết di động xã hội, lý thuyết thị trường lao động và phương pháp điều tra Xã hội học, bước đầu được thể hiện một cách có căn cứ khoa học và tương đối hệ thống. - Khi thu hồi đất nông nghiệp nhiều hộ gia đình nông dân rơi vào trạng thái bị động, khó khăn trong việc chuyển đổi nghề nghiệp. Tuy nhiên, qua nghiên cứu luận án phát hiện nhiều hộ gia đình nông dân đã nhanh nhạy, chủ động, sáng tạo để chuyển đổi nghề nghề và thích nghi với sự hụt hẫng, rủi ro do tác động của việc thu hồi đất sản xuất.

 • 02050005684.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm Thị Diệu Linh;  Advisor: Dương Văn Khảm (2019)

 • Với việc sử dụng nhiều phương pháp nghiên cứu đa dạng gồm phân tích văn bản chính sách, điều tra xã hội học và nghiên cứu trường hợp, luận án đã đạt được một số kết quả cơ bản sau: - Xây dựng được khung lý thuyết cơ bản về khái niệm và đặc điểm của tài liệu lưu trữ nhân dân; - Chứng minh được sự thiếu đồng bộ, chồng chéo và thiếu chặt chẽ của chính sách và pháp luật hiện hành về tài liệu lưu trữ nhân dân; - Xác định được những nội dung đồng thuận và chưa thống nhất trong quan điểm của nhà quản lý và chủ sở hữu đối với việc quản lý tài liệu lưu trữ nhân dân - Xây dựng được hai phương án chính sách cơ bản là: lưu trữ nhà nước – lưu trữ cộng đồng và lưu trữ cộng đồng – điều phố...

 • 02050005683.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ Khánh Chi;  Advisor: Lê Văn Thịnh (2019)

 • Luận án tái hiện lại một cách hệ thống đường lối của Đảng về vấn đề ruộng đất và quá trình thực hiện chính sách ruộng đất đó tại tỉnh Phú Thọ giai đoạn 1953 – 1957. Luận án đã đúc rút được những kinh nghiệm về thực hiện chính sách ruộng đất cho thời kỳ hiện tại qua nghiên cứu quá trình thực hiện chiến lược cách mạng ruộng đất của Đảng ở Phú Thọ từ năm 1953 đến 1957

 • 02050005962.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Huỳnh, Thanh Loan;  Advisor: Đỗ, Tiến Sâm; Trần, Thiện Thanh (2019)

 • Thứ nhất, Hệ thống lại nguồn tư liệu nghiên cứu về vấn đề biên giới trong quan hệ Ấn Độ - Trung Quốc.Thứ hai, làm rõ nguồn gốc của “vấn đề biên giới” trong quan hệ Ấn Độ - Trung Quốc. Thứ ba, làm rõ những yếu tố chính tác động đến vấn đề biên giới trong quan hệ Ấn Độ - Trung Quốc giai đoạn 1950 – 2014. Thứ tư, trình bày và phân tích những nội dung chính của vấn đề biên giới giữa hai nước Ấn Độ - Trung Quốc, bao gồm quá trình phát triển và cách thức xử lý vấn đề biên giới của hai nước qua các giai đoạn 1950- 1962, 1963-1987, 1988-2014. Thứ năm, rút ra một số đánh giá về vấn đề biên giới đặt trong bối cảnh quan hệ chính trị-ngoại giao, quan hệ kinh tế và quan hệ an ninh - chiến lược giữ...

 • 02050005961.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Tạ, Thị Thanh Huyền;  Advisor: Trần, Nho Thìn (2019)

 • Xác định vị trí, tầm ảnh hưởng của các chủ thể văn hóa và các lớp trầm tích văn hóa mà các chủ thể này đã tạo ra trong quá trình cộng cư trên vùng đất Nam Bộ, từ đó rút ra hệ thống biểu tượng, nghi lễ, giá trị chiếm ưu thế trong không gian văn hóa Nam Bộ từ đầu thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XX. Khảo sát các tác phẩm của Nguyễn Đình Chiểu để xác định các nhân vật và hệ giá trị của lớp trầm tích văn hóa nào hiện diện trong đó; phân tích cách tác giả sử dụng, cải biến các nhân vật và hệ giá trị đó cho phù hợp với nhãn quan Nho giáo của ông; liên hệ với bối cảnh thời đại cùng các tác giả, tác phẩm khác có liên quan để lý giải nguyên nhân của sự lựa chọn. Khảo sát các giai thoại về cuộc đời N...

 • 02050005960.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Phạm, Thị Thùy;  Advisor: Trần, Phúc Thăng (2019)

 • Tổng quan các công trình khoa học nghiên cứu có liên quan đến đề tài luận án. Làm sáng tỏ cơ sở lý luận của đổi mới chính trị; phân tích mối quan hệ giữa đổi mới chính trị và hội nhập quốc tế; chỉ ra những nhân tố tác động và các nội dung chủ yếu của đổi mới chính trị trong điều kiện hội nhập quốc tế ởViệt Nam. Phân tích thực trạng đổi mới chính trị trong điều kiện hội nhập quốc tế củaViệt Nam từ năm 1986 đến nay, chỉ ra nguyên nhân và những vấn đề đặt ra từ quá trình đổi mới chính trị trong điều kiện hội nhập quốc tế của Việt Nam. Đề xuất một số phương hướng và giải pháp cơ bản nhằm tiếp tục thực hiện đổi mới chính trị trong điều kiện hội nhập quốc tế của Việt Nam hiện nay.

 • 02050005959.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Trần, Thị Hải Yến;  Advisor: Trần, Anh Vũ; Dương, Anh Vũ (2019)

 • Phân tích các cơ sở lí luận và những nhân tố cơ bản tác động tới quan hệ Trung Quốc – Lào từ năm 2000 đến nay. Phân tích diễn tiến trong quan hệ Trung Quốc - Lào trên một số lĩnh vực chủ chốt (chính trị, kinh tế, an ninh - quốc phòng, và văn hóa - xã hội). Đặc biệt, do dung lượng có giới hạn, trong các lĩnh vực chủ chốt này, Luận án xin được lựa chọn những vấn đề mà Luận án cho là nổi bật trong mỗi lĩnh vực để tiến hành phân tích. Đánh giá mối quan hệ Trung Quốc – Lào từ năm 2000 đến nay và làm rõ những tác động của mối quan hệ này tới các nhân tố liên quan, đồng thời đưa ra xu hướng và các kịch bản của quan hệ Trung Quốc – Lào trong tương lai.

 • 02050005957.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Đinh, Ngọc Chính;  Advisor: Phan, Xuân Sơn (2019)

 • Làm rõ các yếu tố tác động đến quá trình Đảng bộ tỉnh Thái Bình lãnh đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở từ năm 1998 đến năm 2013. Phân tích những chủ trương và sự chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh Thái Bình trong lãnh đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở từ năm 1998 đến năm 2013 và kết quả của quá trình thực hiện đó. Nhận xét những ưu điểm, hạn chế trong quá trình Đảng bộ tỉnh Thái Bình lãnh đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở từ năm 1998 đến năm 2013. Từ đó, rút ra những kinh nghiệm chủ yếu vận dụng vào thực tiễn.

 • 02050005952.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Dương, Thị Kim Huệ;  Advisor: Hồ, Khang (2019)

 • Tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài luận án, chỉ ra những thành tựu khoa học, các công trình đã đạt được; trên cơ sở đó, nêu lên những vấn đề luận án tập trung giải quyết. Làm rõ hoàn cảnh lịch sử và chủ trương vận động, tranh thủ lực lượng thứ ba của Đảng từ năm 1969 đến năm 1975; đồng thời, làm sáng tỏ quá trình hiện thực hóa những chủ trương đó trong thực tiễn. Phục dựng lại một cách khách quan, khoa học bức tranh lịch sử về hoạt động của lực lượng thứ ba từ năm 1969 đến năm 1975. Đánh giá những ưu điểm, hạn chế trong lãnh đạo vận động, tranh thủ lực lượng thứ ba từ năm 1969 đến năm 1975; rút ra một số kinh nghiệm chủ yếu, có cơ sở khoa học, có giá trị tham khả...

 • 02050005948.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Ngô, Minh Thương;  Advisor: Trương, Quốc Chinh (2019)

 • Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài và những vấn đề luận án tiếp tục nghiên cứu, làm sáng tỏ. Phân tích những điều kiện, tiền đề cho sự ra đời tư tưởng về nhà nước pháp quyền của các nhà triết học phương Tây thời cận đại. Phân tích một số nội dung cơ bản trong tư tưởngvề nhà nước pháp quyền của các nhà triết học phương Tây thời cận đại. Đánh giá những giá trị, hạn chế trong tư tưởng về nhà nước pháp quyền của các nhà triết học phương Tây thời cận đại và phân tích giá trị tham khảo của những tư tưởng này đối với việc xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam hiện nay.

 • 02050005947.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Dương, Huy Đức;  Advisor: Trần, Thị Thu Hương (2019)

 • Tổng quan các công trình nghiên cứu về tổ chức cơ sở đảng, tổ chức cơ sở đảng xã, phường, thị trấn nói chung và ở các địa phương nói riêng. Làm rõ những yếu tố tác động đến xây dựng TCCSĐ xã, phường, thị trấn của Đảng bộ tỉnh Đồng Nai từ năm 2005 đến năm 2015. Làm rõ chủ trương và chỉ đạo xây dựng TCCSĐ xã, phường, thị trấn của Đảng bộ tỉnh Đồng Nai qua hai nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh từ năm 2005 đến năm 2015. Chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân của ưu điểm, hạn chế, rút ra một số kinh nghiệm của Đảng bộ tỉnh Đồng Nai trong quá trình lãnh đạo xây dựng TCCSĐ xã, phường, thị trấn.

 • 02050005946.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Hoàng, Trung Dũng;  Advisor: Phùng, Hữu Phú (2019)

 • Tổng quan tình hình nghiên cứu, làm rõ những vấn đề liên quan đến đề tài, xác định vấn đề luận án cần nghiên cứu. Trình bày các cơ sở khoa học về thực hành dân chủ của nhân dân trên địa bàn nông thôn và kinh nghiệm về thực hành dân chủ của một số địa phương trong nước. Phân tích, đánh giá thực trạng và những vấn đề đặt ra trong thực hành dân chủ nhân dân ở nông thôn Hà Tĩnh. Phân tích, dự báo tình hình, nêu thuận lợi, khó khăn, đề xuất phương hướng, giải pháp thực hành dân chủ của nhân dân ở nông thôn Hà Tĩnh trong tình hình mới.

 • 02050005937.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Nguyễn, Thị Lan;  Advisor: Đặng, Nguyên Anh (2019)

 • Hệ thống khái quát lại những nghiên cứu đi trước về tiếp cận và sử dụng nước nhằm mục đích tìm hiểu lịch sử của vấn đề nghiên cứu cũng như xác định cơ sở lý luận, các lý thuyết tiếp cận và cơ sở thực tiễn cho nghiên cứu tiếp cận và sử dụng nước của người dân TĐC. Làm rõ và phân tích thực trạng tiếp cận và sử dụng nước sinh hoạt của người dân tại các khu TĐC ở Hà Nội hiện nay. Đồng thời phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến việc tiếp cận và sử dụng nước sinh hoạt của người dân TĐC ở Hà Nội hiện nay. Đề xuất một số khuyến nghị với các bên liên quan nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cấp nước; thúc đẩy việc tiếp cận và sử dụng nước sinh hoạt an toàn cho người dân khu tái định cư, góp phần ổ...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 716