Ứng dụng Viễn thám và GIS với sự tham gia của cộng đồng nghiên cứu nguy cơ tai biến thiên nhiên ở Sa Pa, Lào Cai trong bối cảnh biến đổi khí hậu

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33314Ứng dụng Viễn thám và GIS với sự tham gia của cộng đồng nghiên cứu nguy cơ tai biến thiên nhiên ở Sa Pa, Lào Cai trong bối cảnh biến đổi khí hậu

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33314