HUS - Dissertations : [885]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 885
 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Phan, Thị Nguyệt Quế;  Advisor: Đinh, Thị Bảo Hoa; Hoàng, Ngọc Lâm (2023)

 • Để đạt được mục tiêu trên, đề tài đã thực hiện các nội dung sau:Tổng hợp, phân tích các kết quả nghiên cứu và xác lập cơ sở lý luận về việc xác định ranh giới hành chính trên biển. Nghiên cứu các văn bản pháp lý trong và ngoài nước, nghiên cứu thực trạng quản lý về địa giới hành chính, quản lý vùng biển của các địa phương trong khu vực nghiên cứu. Nghiên cứu đặc điểm địa lý vùng biển của các tỉnh, thành phố ven biển từ Bình Thuận tới Cà Mau. Nghiên cứu khả năng của phần mềm GIS đáp ứng cho việc xác định ranh giới trên biển vùng nội thủy. Đề xuất một số định hướng, giải pháp phù hợp cho xác định ranh giới hành chính trên biển vùng nội thủy ở Việt Nam.

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Ngô, Trung Dũng;  Advisor: Nguyễn, Đăng Hội; Nguyễn, Cao Huần (2023)

 • Xác lập cơ sở lý luận nghiên cứu CQ biển, đảo ngoài khơi phục vụ khai thác, sử dụng, quản lý tài nguyên và bảo tồn ĐDSH. Phân tích đặc điểm, sự phân hóa các hợp phần, yếu tố tự nhiên và nhân sinh thành tạo CQ khu vực Nam Yết - Sinh Tồn. Nghiên cứu xác lập hệ thống phân loại, phân tích sự phân hóa và đặc điểm, cấu trúc, động lực CQ biển, đảo khu vực Nam Yết - Sinh Tồn với việc thành lập bản đồ CQ đa tỷ lệ (1/50.000 cho toàn khu vực và 1/10.000 cho khu vực đảo Nam Yết). Phân tích, đánh giá CQ khu vực Nam Yết - Sinh Tồn phục vụ quản lý, sử dụng tài nguyên và bảo tồn ĐDSH. Xác lập mô hình tổng quát quản lý tài nguyên và bảo tồn ĐDSH cho các đảo; mô hình điểm đối với khu vực đảo Nam Yết ở...

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Nguyễn, Văn Tân;  Advisor: Nguyễn, Tiến Dũng; Trần, Mạnh Cường (2023)

 • Chương 1 trình bảy tóm tắt một số kiến thức cơ bản về giải tích Malliavin: Định nghĩa, liên hệ với tích phán Skorohod, các công thức về đạo hàm Malliavin cùng với các định lý liên quan về đạo hàm và mật độ của biển ngẫu nhiên khi vi Malliavin. Chương 2 trình bày hai kết quả chính của luận án. Trong đó, mục 2.1 dư ra ước lượng hiến Berry-Essee cho tốc độ hội tụ theo khoảng cách Kohnegorov đối với xấp xỉ Smoluchowski-Kramers của dạng phương trình vì phân ngắn nhiên mô tả chuyển động của hạt có khối lượng rất nhỏ. Mục m2 đưa ra ước lượng hiền cho tốc độ hội tụ yếu giữa các nghiệm của hai hệ phương trình vi phần với các trễ khác nhau. Từ đó, như một hệ quả, áp dụng trực tiếp vào hệ xấp xỉ...

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Nguyễn, Thị Nguyệt Ánh;  Advisor: Lương, Văn Tùng; Nguyễn, Quang Báu (2023)

 • Để đạt được mục tiêu đó, chúng tôi tiến hành thực hiện các nội dung nghiên cứu sau:Xây dựng phương trình động lượng tử cho hàm phân bố điện tử trong các hệ bán dẫn một chiều (dây lượng tử) có kể đến sự giam cầm của điện tử và của phonon. Thiết lập biểu thức giải tích cho hàm phân bố không cân bằng của điện tử, tính toán mật độ dòng, ten-xơ độ dẫn, hệ số động đặc trưng cho EE và PE trong các hệ bán dẫn một chiều (dây lượng tử). Khảo sát, vẽ đồ thị sự phụ thuộc của các hệ số động, mật độ dòng và ten-xơ độ dẫn vào các thông số của hệ và các tham số cấu trúc vật liệu của các mẫu bán dẫn cụ thể. Tiến hành so sánh với các kết quả trong trường hợp bán dẫn khối, trường hợp phonon không gia...

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Lương, Thế Thắng;  Advisor: Phạm, Chí Vĩnh; Nguyễn, Thị Khánh Linh (2022)

 • Các bài toán truyền sóng trong các môi trường đàn hồi được quan tâm nghiên cứu từ lâu bởi các kết quả nghiên cứu của chúng là cơ sở lý thuyết cho rất nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực khoa học công nghệ khác nhau như âm học. địa chắn học khoa học dự báo động đất, khoa học vật liệu, xây dựng công trình, công nghệ truyền thông.... Các bài toán này vẫn đang thu hút sự quan tâm nghiên cứu mạnh mẽ của các nhà khoa học trên thế giới bởi các vật liệu mới, tức là các môi trường đàn hồi mới, đang được con người tạo ra một cách thường xuyên. Dã có một số lượng lớn (huge number) các nghiên cứu được tiến hành cho hướng nghiên cứu này. Dể thấy được điều này, chỉ cần gửi yêu cầu tìm kiếm "Rayleigh ...

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Cao, Huy Phương;  Advisor: Vũ, Văn Hùng (2023)

 • Mục đích của luận án là áp dụng phương pháp thống kê mô men để nghiên cứu tính chất nhiệt động vật liệu cấu trúc perovskite. Cụ thể là, phương pháp thống kê mô men sẽ được áp dụng để xây dựng biểu thức giải tích cho năng lượng tự do và các đại lượng nhiệt động ở nhiệt độ T và áp suất P của các vật liệu cấu trúc perovskite có pha tinh thể lập phương. Các kết quả lí thuyết được áp dụng tính số cho vật liệu perovskite SrTiO3 và BaTiO3 pha tinh thể lập phương, rồi so sánh với thực nghiệm và một số kết quả tính toán khác.

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Phạm, Minh Vương;  Advisor: Nguyễn, Đình Đức (2023)

 • Luận án giải quyết hai vấn đề là: - Phân tích ổn định tĩnh vỏ trống FGM dưới tác dụng của tải cơ, tải nhiệt. Cụ thể là xác định tải tới hạn và biểu thức liên hệ tải – độ võng nhằm phân tích ứng xử sau tới hạn. - Phân tích ổn định động và dao động của vỏ trống FGM. Cụ thể là xác định tải tới hạn động, biểu thức của tần số dao động tự do tuyến tính, các đường cong biên độ – tần số và biên độ – thời gian nhằm phân tích ứng xử động lực của vỏ.

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Nguyễn, Quang Minh;  Advisor: Đỗ, Quang Trung; Phương, Thảo (2023)

 • Mục tiêu nghiên cứu của Luận án: - Nghiên cứu quá trình phân hủy sinh học kỵ khí: bùn hoạt tính thải, bùn bể phốt và hỗn hợp bùn hoạt tính thải – bùn bể phốt nhằm thu hồi năng lượng và đánh giá tiềm năng ứng dụng. - Nghiên cứu sự ảnh hưởng của kim loại nặng Cu, Pb, Zn, Cr tới quá trình đồng phân hủy sinh học kỵ khí. - Đánh giá tiềm năng ứng dụng các sản phẩm của quá trình phân hủy sinh học kỵ khí hỗn hợp bùn thải đô thị.

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Nguyễn, Trọng Đợi;  Advisor: Nguyễn, Cao Huần; Trần, Văn Tuấn (2023)

 • Để đạt được mục tiêu của luận án, các nội dung nghiên cứu, bao gồm: Tổng quan các công trình nghiên cứu và xác lập cơ sở lý luận, phương pháp luận về đánh giá kinh tế sinh thái hệ thống sử dụng đất nông nghiệp. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành các hệ thống sử dụng đất nông nghiệp và quá trình sử dụng đất trên các hệ thống sử dụng đất nông nghiệp huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Nghiên cứu các đặc điểm và sự phân hóa các đơn vị đất đai, loại sử dụng đất và hệ thống sử dụng đất nông nghiệp; Phân vùng hệ thống sử dụng đất nông nghiệp huyện Phù Mỹ. Đánh giá và xác định mức độ hiệu quả kinh tế sinh thái các loại hệ thống sử dụng đất nông nghiệp huyện Phù Mỹ. Phân tích ảnh hư...

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Trần, Trọng Đức;  Advisor: Nguyễn, Thế Bình; Phạm, Văn Bền (2023)

 • Để thực hiện các mục tiêu đề ra, luận án thực hiện các nội dung nghiên cứu sau: Nghiên cứu chế tạo các hạt nano kim loại bằng kỹ thuật laser có khả năng ứng dụng cho hiệu ứng MEF và SERS. Nghiên cứu đánh giá hiệu ứng huỳnh quang tăng cường MEF của một số vật liệu phát quang nhờ hạt nano kim loại chế tạo bằng kỹ thuật laser. Nghiên cứu chế tạo cấu trúc nano kim loại (đế SERS) bằng kỹ thuật laser có hệ số tăng cường SERS cao. Nghiên cứu sử dụng cấu trúc nano chế tạo được và phương pháp quang phổ SERS để phân tích xác định dư lượng kháng sinh trong thực phẩm.

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Đặng, Thị Ngọc Thuỷ;  Advisor: Nguyễn, Thị Hà; Nguyễn, Hoàng Nam (2023)

 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano TiO2 biến tính N, Nd3+ và Eu3+ và đánh giá đặc tính của vật liệu. 2) Đánh giá khả năng phân huỷ quang hóa của vật liệu chế tạo thông qua thí nghiệm phân huỷ một số hợp chất chứa nitơ (amoni, kháng sinh và phẩm màu) trong vùng ASTN. 3) Nghiên cứu động học quá trình phân huỷ một số hợp chất nitơ nói chung và amoni nói riêng, bước đầu giải thích cơ chế quá trình loại bỏ các hợp chất của nitơ có trong nước và xác định điều kiện tối ưu của quá trình phân hủy. 4) Chế tạo vật liệu nano TiO2 biến tính (có đặc tính tốt nhất) phủ lên chất mang tro trấu sử dụng xử lý amoni trong nước ngầm khu vực Hà Nội ở quy mô phòng thí nghiệm có công suất dự kiến từ 80 ÷100 L/...

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Thái, Hạnh Dung;  Advisor: Trần, Văn Tuấn; Nguyễn, Quang Huy (2023)

 • Phát triển hệ thống chuyển gen mới (tạo chủng đột biến khuyết dưỡng, tạo vector, tối ưu quy trình chuyển gen, biểu hiện gen chỉ thị huỳnh quang). Sử dụng hệ thống chuyển gen thông qua vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens mới phát triển để nghiên cứu vai trò, chức năng gen. Đánh giá hiệu quả xoá gen (amyR, laeA, prtT, stuA, veA) sử dụng hệ thống chuyển gen thông qua vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens và đánh giá vai trò của các gen này đến quá trình sinh trưởng, biệt hoá tế bào, phân giải cơ chất và tiết sản phẩm. Xây dựng phương án nhằm nâng cao hiệu suất xóa gen ở A. oryzae và A. niger mà không sử dụng gen kháng kháng sinh. Áp dụng hệ thống chuyển gen thu được để tăng cường sự biểu hiệ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hán, Thị Phương Nga;  Advisor: Nguyễn, Tiến Thảo; Nguyễn, Văn Nội (2023)

 • Trong đề tài nghiên cứu của luận án này, chúng tôi tiến hành thực hiện phản ứng oxi hóa phân hủy xúc tác quang phẩm màu rhodamine B với Ti(IV) trong Ti-Zn-OH LDHs so sánh với TiO2 để thấy được vai trò ưu việt của Ti(IV) trong hệ phức hợp hydroxit lớp kép. Đồng thời, các pha hoạt động của Ti(IV) tiếp tục phân tán trên chất mang sepiolite để cải thiện khả năng tiếp xúc với rhodamine B và chất oxi hóa trong quá trình thực hiện phản ứng oxi hóa phân hủy phẩm màu hữu cơ trong nước.

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Trần, Thị Hà;  Advisor: Bạch, Thành Công; Phạm, Nguyên Hải (2022)

 • Nghiên cứu chế tạo, khảo sát ảnh hưởng của điều kiện chế tạo lên cấu trúc và tính chất của vật liệu nano Au trên đế thủy tinh và cấu trúc nano Au trên màng ZnO và khả năng tăng cường tín hiệu Raman của vật liệu đã chế tạo. Nghiên cứu chế tạo thanh nano ZnO/Au sử dụng làm đế SERS với độ nhạy cao và khả năng tái sử dụng. Nghiên cứu chế tạo, khảo sát ảnh hưởng của điều kiện chế tạo lên cấu trúc và tính chất của dây nano lõi vỏ CuO/Au và ảnh hưởng của độ dày lớp vỏ lên khả năng tăng cường Raman của cấu trúc dây nano lõi/vỏ CuO/Au.

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Phạm, Ngọc Thắng;  Advisor: Nguyễn, Quang Báu; Lê, Thái Hưng (2023)

 • Mục tiêu của luận án là nghiên cứu ảnh hưởng của phonon giam cầm lên hiệu ứng Hall trong các hệ bán dẫn thấp chiều. Cụ thể, xét các bài toán sau: ảnh hưởng của phonon giam cầm lên hiệu ứng Hall trong siêu mạng pha tạp, trong hố lượng tử và trong dây lượng tử hình trụ với hố thế cao vô hạn. Kết quả nghiên cứu bao gồm: biểu thức giải tích cho tenxo độ dẫn, điện trở Hall và hệ số Hall trong các hệ bán dẫn thấp chiều dưới ảnh hưởng của phonon giam cầm; thực hiện tính toán số cho các mẫu bán dẫn thấp chiều cụ thể và so sánh với các kết quả trong trường hợp phonon không giam cầm để thấy được kết quả mới và những đóng góp mới của luận án.

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Thịnh;  Advisor: Nguyễn, Văn Vượng; Trịnh, Văn Giáp (2022)

 • Xác định được tỷ lệ đồng vị 13C/12C thông qua giá trị 13C trong carbon hữu cơ đất (SOC) và trong sinh khối khô thực vật (lúa - ngô) vùng đồng bằng sông Hồng thuộc huyện Đan Phượng và huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Đánh giá khả năng lưu giữ carbon hữu cơ trong đất trung bình năm cho hai loại đất phù sa vùng đồng bằng sông Hồng thuộc huyện Đan Phượng (đất Eutric Fluvisol) và huyện Đông Anh (đất Dystric Fluvisol) với hệ canh tác chính là lúa - ngô.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 885

HUS - Dissertations : [885]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 885
 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Phan, Thị Nguyệt Quế;  Advisor: Đinh, Thị Bảo Hoa; Hoàng, Ngọc Lâm (2023)

 • Để đạt được mục tiêu trên, đề tài đã thực hiện các nội dung sau:Tổng hợp, phân tích các kết quả nghiên cứu và xác lập cơ sở lý luận về việc xác định ranh giới hành chính trên biển. Nghiên cứu các văn bản pháp lý trong và ngoài nước, nghiên cứu thực trạng quản lý về địa giới hành chính, quản lý vùng biển của các địa phương trong khu vực nghiên cứu. Nghiên cứu đặc điểm địa lý vùng biển của các tỉnh, thành phố ven biển từ Bình Thuận tới Cà Mau. Nghiên cứu khả năng của phần mềm GIS đáp ứng cho việc xác định ranh giới trên biển vùng nội thủy. Đề xuất một số định hướng, giải pháp phù hợp cho xác định ranh giới hành chính trên biển vùng nội thủy ở Việt Nam.

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Ngô, Trung Dũng;  Advisor: Nguyễn, Đăng Hội; Nguyễn, Cao Huần (2023)

 • Xác lập cơ sở lý luận nghiên cứu CQ biển, đảo ngoài khơi phục vụ khai thác, sử dụng, quản lý tài nguyên và bảo tồn ĐDSH. Phân tích đặc điểm, sự phân hóa các hợp phần, yếu tố tự nhiên và nhân sinh thành tạo CQ khu vực Nam Yết - Sinh Tồn. Nghiên cứu xác lập hệ thống phân loại, phân tích sự phân hóa và đặc điểm, cấu trúc, động lực CQ biển, đảo khu vực Nam Yết - Sinh Tồn với việc thành lập bản đồ CQ đa tỷ lệ (1/50.000 cho toàn khu vực và 1/10.000 cho khu vực đảo Nam Yết). Phân tích, đánh giá CQ khu vực Nam Yết - Sinh Tồn phục vụ quản lý, sử dụng tài nguyên và bảo tồn ĐDSH. Xác lập mô hình tổng quát quản lý tài nguyên và bảo tồn ĐDSH cho các đảo; mô hình điểm đối với khu vực đảo Nam Yết ở...

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Nguyễn, Văn Tân;  Advisor: Nguyễn, Tiến Dũng; Trần, Mạnh Cường (2023)

 • Chương 1 trình bảy tóm tắt một số kiến thức cơ bản về giải tích Malliavin: Định nghĩa, liên hệ với tích phán Skorohod, các công thức về đạo hàm Malliavin cùng với các định lý liên quan về đạo hàm và mật độ của biển ngẫu nhiên khi vi Malliavin. Chương 2 trình bày hai kết quả chính của luận án. Trong đó, mục 2.1 dư ra ước lượng hiến Berry-Essee cho tốc độ hội tụ theo khoảng cách Kohnegorov đối với xấp xỉ Smoluchowski-Kramers của dạng phương trình vì phân ngắn nhiên mô tả chuyển động của hạt có khối lượng rất nhỏ. Mục m2 đưa ra ước lượng hiền cho tốc độ hội tụ yếu giữa các nghiệm của hai hệ phương trình vi phần với các trễ khác nhau. Từ đó, như một hệ quả, áp dụng trực tiếp vào hệ xấp xỉ...

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Nguyễn, Thị Nguyệt Ánh;  Advisor: Lương, Văn Tùng; Nguyễn, Quang Báu (2023)

 • Để đạt được mục tiêu đó, chúng tôi tiến hành thực hiện các nội dung nghiên cứu sau:Xây dựng phương trình động lượng tử cho hàm phân bố điện tử trong các hệ bán dẫn một chiều (dây lượng tử) có kể đến sự giam cầm của điện tử và của phonon. Thiết lập biểu thức giải tích cho hàm phân bố không cân bằng của điện tử, tính toán mật độ dòng, ten-xơ độ dẫn, hệ số động đặc trưng cho EE và PE trong các hệ bán dẫn một chiều (dây lượng tử). Khảo sát, vẽ đồ thị sự phụ thuộc của các hệ số động, mật độ dòng và ten-xơ độ dẫn vào các thông số của hệ và các tham số cấu trúc vật liệu của các mẫu bán dẫn cụ thể. Tiến hành so sánh với các kết quả trong trường hợp bán dẫn khối, trường hợp phonon không gia...

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Lương, Thế Thắng;  Advisor: Phạm, Chí Vĩnh; Nguyễn, Thị Khánh Linh (2022)

 • Các bài toán truyền sóng trong các môi trường đàn hồi được quan tâm nghiên cứu từ lâu bởi các kết quả nghiên cứu của chúng là cơ sở lý thuyết cho rất nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực khoa học công nghệ khác nhau như âm học. địa chắn học khoa học dự báo động đất, khoa học vật liệu, xây dựng công trình, công nghệ truyền thông.... Các bài toán này vẫn đang thu hút sự quan tâm nghiên cứu mạnh mẽ của các nhà khoa học trên thế giới bởi các vật liệu mới, tức là các môi trường đàn hồi mới, đang được con người tạo ra một cách thường xuyên. Dã có một số lượng lớn (huge number) các nghiên cứu được tiến hành cho hướng nghiên cứu này. Dể thấy được điều này, chỉ cần gửi yêu cầu tìm kiếm "Rayleigh ...

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Cao, Huy Phương;  Advisor: Vũ, Văn Hùng (2023)

 • Mục đích của luận án là áp dụng phương pháp thống kê mô men để nghiên cứu tính chất nhiệt động vật liệu cấu trúc perovskite. Cụ thể là, phương pháp thống kê mô men sẽ được áp dụng để xây dựng biểu thức giải tích cho năng lượng tự do và các đại lượng nhiệt động ở nhiệt độ T và áp suất P của các vật liệu cấu trúc perovskite có pha tinh thể lập phương. Các kết quả lí thuyết được áp dụng tính số cho vật liệu perovskite SrTiO3 và BaTiO3 pha tinh thể lập phương, rồi so sánh với thực nghiệm và một số kết quả tính toán khác.

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Phạm, Minh Vương;  Advisor: Nguyễn, Đình Đức (2023)

 • Luận án giải quyết hai vấn đề là: - Phân tích ổn định tĩnh vỏ trống FGM dưới tác dụng của tải cơ, tải nhiệt. Cụ thể là xác định tải tới hạn và biểu thức liên hệ tải – độ võng nhằm phân tích ứng xử sau tới hạn. - Phân tích ổn định động và dao động của vỏ trống FGM. Cụ thể là xác định tải tới hạn động, biểu thức của tần số dao động tự do tuyến tính, các đường cong biên độ – tần số và biên độ – thời gian nhằm phân tích ứng xử động lực của vỏ.

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Nguyễn, Quang Minh;  Advisor: Đỗ, Quang Trung; Phương, Thảo (2023)

 • Mục tiêu nghiên cứu của Luận án: - Nghiên cứu quá trình phân hủy sinh học kỵ khí: bùn hoạt tính thải, bùn bể phốt và hỗn hợp bùn hoạt tính thải – bùn bể phốt nhằm thu hồi năng lượng và đánh giá tiềm năng ứng dụng. - Nghiên cứu sự ảnh hưởng của kim loại nặng Cu, Pb, Zn, Cr tới quá trình đồng phân hủy sinh học kỵ khí. - Đánh giá tiềm năng ứng dụng các sản phẩm của quá trình phân hủy sinh học kỵ khí hỗn hợp bùn thải đô thị.

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Nguyễn, Trọng Đợi;  Advisor: Nguyễn, Cao Huần; Trần, Văn Tuấn (2023)

 • Để đạt được mục tiêu của luận án, các nội dung nghiên cứu, bao gồm: Tổng quan các công trình nghiên cứu và xác lập cơ sở lý luận, phương pháp luận về đánh giá kinh tế sinh thái hệ thống sử dụng đất nông nghiệp. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành các hệ thống sử dụng đất nông nghiệp và quá trình sử dụng đất trên các hệ thống sử dụng đất nông nghiệp huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Nghiên cứu các đặc điểm và sự phân hóa các đơn vị đất đai, loại sử dụng đất và hệ thống sử dụng đất nông nghiệp; Phân vùng hệ thống sử dụng đất nông nghiệp huyện Phù Mỹ. Đánh giá và xác định mức độ hiệu quả kinh tế sinh thái các loại hệ thống sử dụng đất nông nghiệp huyện Phù Mỹ. Phân tích ảnh hư...

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Trần, Trọng Đức;  Advisor: Nguyễn, Thế Bình; Phạm, Văn Bền (2023)

 • Để thực hiện các mục tiêu đề ra, luận án thực hiện các nội dung nghiên cứu sau: Nghiên cứu chế tạo các hạt nano kim loại bằng kỹ thuật laser có khả năng ứng dụng cho hiệu ứng MEF và SERS. Nghiên cứu đánh giá hiệu ứng huỳnh quang tăng cường MEF của một số vật liệu phát quang nhờ hạt nano kim loại chế tạo bằng kỹ thuật laser. Nghiên cứu chế tạo cấu trúc nano kim loại (đế SERS) bằng kỹ thuật laser có hệ số tăng cường SERS cao. Nghiên cứu sử dụng cấu trúc nano chế tạo được và phương pháp quang phổ SERS để phân tích xác định dư lượng kháng sinh trong thực phẩm.

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Đặng, Thị Ngọc Thuỷ;  Advisor: Nguyễn, Thị Hà; Nguyễn, Hoàng Nam (2023)

 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano TiO2 biến tính N, Nd3+ và Eu3+ và đánh giá đặc tính của vật liệu. 2) Đánh giá khả năng phân huỷ quang hóa của vật liệu chế tạo thông qua thí nghiệm phân huỷ một số hợp chất chứa nitơ (amoni, kháng sinh và phẩm màu) trong vùng ASTN. 3) Nghiên cứu động học quá trình phân huỷ một số hợp chất nitơ nói chung và amoni nói riêng, bước đầu giải thích cơ chế quá trình loại bỏ các hợp chất của nitơ có trong nước và xác định điều kiện tối ưu của quá trình phân hủy. 4) Chế tạo vật liệu nano TiO2 biến tính (có đặc tính tốt nhất) phủ lên chất mang tro trấu sử dụng xử lý amoni trong nước ngầm khu vực Hà Nội ở quy mô phòng thí nghiệm có công suất dự kiến từ 80 ÷100 L/...

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Thái, Hạnh Dung;  Advisor: Trần, Văn Tuấn; Nguyễn, Quang Huy (2023)

 • Phát triển hệ thống chuyển gen mới (tạo chủng đột biến khuyết dưỡng, tạo vector, tối ưu quy trình chuyển gen, biểu hiện gen chỉ thị huỳnh quang). Sử dụng hệ thống chuyển gen thông qua vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens mới phát triển để nghiên cứu vai trò, chức năng gen. Đánh giá hiệu quả xoá gen (amyR, laeA, prtT, stuA, veA) sử dụng hệ thống chuyển gen thông qua vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens và đánh giá vai trò của các gen này đến quá trình sinh trưởng, biệt hoá tế bào, phân giải cơ chất và tiết sản phẩm. Xây dựng phương án nhằm nâng cao hiệu suất xóa gen ở A. oryzae và A. niger mà không sử dụng gen kháng kháng sinh. Áp dụng hệ thống chuyển gen thu được để tăng cường sự biểu hiệ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hán, Thị Phương Nga;  Advisor: Nguyễn, Tiến Thảo; Nguyễn, Văn Nội (2023)

 • Trong đề tài nghiên cứu của luận án này, chúng tôi tiến hành thực hiện phản ứng oxi hóa phân hủy xúc tác quang phẩm màu rhodamine B với Ti(IV) trong Ti-Zn-OH LDHs so sánh với TiO2 để thấy được vai trò ưu việt của Ti(IV) trong hệ phức hợp hydroxit lớp kép. Đồng thời, các pha hoạt động của Ti(IV) tiếp tục phân tán trên chất mang sepiolite để cải thiện khả năng tiếp xúc với rhodamine B và chất oxi hóa trong quá trình thực hiện phản ứng oxi hóa phân hủy phẩm màu hữu cơ trong nước.

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Trần, Thị Hà;  Advisor: Bạch, Thành Công; Phạm, Nguyên Hải (2022)

 • Nghiên cứu chế tạo, khảo sát ảnh hưởng của điều kiện chế tạo lên cấu trúc và tính chất của vật liệu nano Au trên đế thủy tinh và cấu trúc nano Au trên màng ZnO và khả năng tăng cường tín hiệu Raman của vật liệu đã chế tạo. Nghiên cứu chế tạo thanh nano ZnO/Au sử dụng làm đế SERS với độ nhạy cao và khả năng tái sử dụng. Nghiên cứu chế tạo, khảo sát ảnh hưởng của điều kiện chế tạo lên cấu trúc và tính chất của dây nano lõi vỏ CuO/Au và ảnh hưởng của độ dày lớp vỏ lên khả năng tăng cường Raman của cấu trúc dây nano lõi/vỏ CuO/Au.

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Phạm, Ngọc Thắng;  Advisor: Nguyễn, Quang Báu; Lê, Thái Hưng (2023)

 • Mục tiêu của luận án là nghiên cứu ảnh hưởng của phonon giam cầm lên hiệu ứng Hall trong các hệ bán dẫn thấp chiều. Cụ thể, xét các bài toán sau: ảnh hưởng của phonon giam cầm lên hiệu ứng Hall trong siêu mạng pha tạp, trong hố lượng tử và trong dây lượng tử hình trụ với hố thế cao vô hạn. Kết quả nghiên cứu bao gồm: biểu thức giải tích cho tenxo độ dẫn, điện trở Hall và hệ số Hall trong các hệ bán dẫn thấp chiều dưới ảnh hưởng của phonon giam cầm; thực hiện tính toán số cho các mẫu bán dẫn thấp chiều cụ thể và so sánh với các kết quả trong trường hợp phonon không giam cầm để thấy được kết quả mới và những đóng góp mới của luận án.

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Thịnh;  Advisor: Nguyễn, Văn Vượng; Trịnh, Văn Giáp (2022)

 • Xác định được tỷ lệ đồng vị 13C/12C thông qua giá trị 13C trong carbon hữu cơ đất (SOC) và trong sinh khối khô thực vật (lúa - ngô) vùng đồng bằng sông Hồng thuộc huyện Đan Phượng và huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Đánh giá khả năng lưu giữ carbon hữu cơ trong đất trung bình năm cho hai loại đất phù sa vùng đồng bằng sông Hồng thuộc huyện Đan Phượng (đất Eutric Fluvisol) và huyện Đông Anh (đất Dystric Fluvisol) với hệ canh tác chính là lúa - ngô.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 885