HUS - Dissertations : [870]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 870
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hán, Thị Phương Nga;  Advisor: Nguyễn, Tiến Thảo; Nguyễn, Văn Nội (2023)

 • Trong đề tài nghiên cứu của luận án này, chúng tôi tiến hành thực hiện phản ứng oxi hóa phân hủy xúc tác quang phẩm màu rhodamine B với Ti(IV) trong Ti-Zn-OH LDHs so sánh với TiO2 để thấy được vai trò ưu việt của Ti(IV) trong hệ phức hợp hydroxit lớp kép. Đồng thời, các pha hoạt động của Ti(IV) tiếp tục phân tán trên chất mang sepiolite để cải thiện khả năng tiếp xúc với rhodamine B và chất oxi hóa trong quá trình thực hiện phản ứng oxi hóa phân hủy phẩm màu hữu cơ trong nước.

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Trần, Thị Hà;  Advisor: Bạch, Thành Công; Phạm, Nguyên Hải (2022)

 • Nghiên cứu chế tạo, khảo sát ảnh hưởng của điều kiện chế tạo lên cấu trúc và tính chất của vật liệu nano Au trên đế thủy tinh và cấu trúc nano Au trên màng ZnO và khả năng tăng cường tín hiệu Raman của vật liệu đã chế tạo. Nghiên cứu chế tạo thanh nano ZnO/Au sử dụng làm đế SERS với độ nhạy cao và khả năng tái sử dụng. Nghiên cứu chế tạo, khảo sát ảnh hưởng của điều kiện chế tạo lên cấu trúc và tính chất của dây nano lõi vỏ CuO/Au và ảnh hưởng của độ dày lớp vỏ lên khả năng tăng cường Raman của cấu trúc dây nano lõi/vỏ CuO/Au.

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Phạm, Ngọc Thắng;  Advisor: Nguyễn, Quang Báu; Lê, Thái Hưng (2023)

 • Mục tiêu của luận án là nghiên cứu ảnh hưởng của phonon giam cầm lên hiệu ứng Hall trong các hệ bán dẫn thấp chiều. Cụ thể, xét các bài toán sau: ảnh hưởng của phonon giam cầm lên hiệu ứng Hall trong siêu mạng pha tạp, trong hố lượng tử và trong dây lượng tử hình trụ với hố thế cao vô hạn. Kết quả nghiên cứu bao gồm: biểu thức giải tích cho tenxo độ dẫn, điện trở Hall và hệ số Hall trong các hệ bán dẫn thấp chiều dưới ảnh hưởng của phonon giam cầm; thực hiện tính toán số cho các mẫu bán dẫn thấp chiều cụ thể và so sánh với các kết quả trong trường hợp phonon không giam cầm để thấy được kết quả mới và những đóng góp mới của luận án.

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Thịnh;  Advisor: Nguyễn, Văn Vượng; Trịnh, Văn Giáp (2022)

 • Xác định được tỷ lệ đồng vị 13C/12C thông qua giá trị 13C trong carbon hữu cơ đất (SOC) và trong sinh khối khô thực vật (lúa - ngô) vùng đồng bằng sông Hồng thuộc huyện Đan Phượng và huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Đánh giá khả năng lưu giữ carbon hữu cơ trong đất trung bình năm cho hai loại đất phù sa vùng đồng bằng sông Hồng thuộc huyện Đan Phượng (đất Eutric Fluvisol) và huyện Đông Anh (đất Dystric Fluvisol) với hệ canh tác chính là lúa - ngô.

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Nguyễn, Thị Quỳnh Anh;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Minh; Nguyễn, Ngọc Tùng (2022)

 • Phát hiện và đánh giá được mức độ tích lũy K-phytolith trong các loài thực vật giàu silic (và kali) phổ biến ở Việt Nam như lúa, ngô, mía, lau, guột và dương xỉ. Mô tả được đặc tính hình thái, cấu trúc của phytolith. Đánh giá được mối quan hệ giữa các đặc tính của phytolith và khả năng hòa tan giải phóng K-phytolith trong các mẫu tách từ một số loài thực vật giàu silic. Đề xuất tiềm năng ứng dụng của vật liệu giàu K-phytolith trong lĩnh vực nông nghiệp và sản xuất phân bón.

 • item.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Nguyễn, Thị Lâm Quỳnh;  Advisor: Nguyễn, Bá Đức; Nguyễn, Quang Báu (2022)

 • Thiết lập phương trình động lượng tử cho hàm phân bố của điện tử trong các hệ 2D bao gồm QW, DSS, CSS khi có mặt điện trường không đổi, từ trường, sóng điện từ mạnh và có xét đến sự giam cầm của cả điện tử và phonon. Giải phương trình động lượng tử, tìm hàm phân bố không cân bằng của điện tử, tính toán mật độ dòng toàn phần, mật độ thông lượng nhiệt; từ đó đưa ra biểu thức giải tích cho các ten-xơ động, EC và PC trong các hệ 2D kể trên. Tính toán số, vẽ đồ thị sự phụ thuộc của EC và PC vào các đại lượng đặc trưng của trường ngoài và các tham số cấu trúc của vật liệu đối với các hệ 2D tiêu biểu. Đánh giá các kết quả thu được, so sánh với kết quả thu được trong bán dẫn khối và trong cá...

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng;  Advisor: Hồ, Khắc Hiếu; Nguyễn, Xuân Hãn (2022)

 • Mục đích của đề tài là mở rộng mô hình lý thuyết Debye để nghiên cứu ảnh hưởng của áp suất đến các tính chất nhiệt động và độ dẫn điện của sắt và các hợp kim. Từ đó cung cấp thông tin cho các nhà địa Vật lí trong nghiên cứu cấu trúc, thành phần và sự tiến hóa của Trái Đất cũng như các hành tinh. Đối tượng nghiên cứu của đề tài là kim loại sắt và hợp kim của kim loại sắt dưới ảnh hưởng áp suất cao. Phạm vi nghiên cứu: bao gồm tần số Debye, nhiệt độ Debye, MSD, DWF, nhiệt độ nóng chảy, điện trở suất của sắt và hợp kim.

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Nguyễn, Minh Hiếu;  Advisor: Nguyễn, Hoàng Hải; Mai, Anh Tuấn (2022)

 • Mục tiêu chung của luận án là nghiên cứu chuyên sâu về chế tạo vật liệu bán dẫn SnO2 điều khiển các cấu trúc hình thái dãy nano với việc sử dụng xúc tác Au trong phát triển các loại cảm biến thể rắn sử dụng trong dung dịch phát hiện ADN. Mục tiêu cụ thể của luận án là phải chế tạo ra được vật liệu SnO2, có cấu trúc nano, nghiên cứu các vị cấu trúc của SnOz. Nghiên cứu cơ chế hình thành các dây nano SnO2. Nghiên cứu cải tiến các công đoạn trong chế tạo vật liệu, chức năng hóa bề mặt và thử nghiệm ứng dụng trong cảm biến AND.

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Trần, Hải Hưng;  Advisor: Nguyễn, Vũ Nhân; Hồ, Quang Quý (2022)

 • Nội dung nghiên cứu chính của luận án là: trên cơ sở các biểu thức giải tích của hàm sóng và phổ năng lượng của điện tử trong dây lượng tử hình trụ và hình chữ nhật với hố thế cao vô hạn khi đặt trong điện trường và từ trường vuông góc nhau, xây dựng toán tử Hamiltonian của hệ điện tử-phonon tương tác khi có thêm sóng điện từ ngoài. Từ đó thiết lập phương trình động lượng tử cho toán tử số điện tử trung bình khi giả thiết số phonon không thay đổi theo thời gian. Giải phương trình động lượng tử được số điện tử trung bình và biểu thức mật độ dòng điện. Tính biểu thức cho ten-xơ độ dẫn điện, từ trở, hệ 10 số Ettingshausen. Kết quả giải tích thu được thực hiện tính số, vẽ đồ thị và thảo l...

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Sisavensouk, Phongphet;  Advisor: Nguyễn, Mạnh Khải; Trần, Công Việt (2022)

 • Áp dụng phương pháp lọc màng để xử lý nước mặt thành nước cấp cho sinh hoạt có sử dụng vật liệu lọc ODM-2F để tiến hành tiền xử lý trước khi lọc màng nhằm tăng tuổi thợ của màng lọc. Thiết kế mô hình lọc kết hợp (màng lọc UF - vật liệu lọc ODM-2F) phù hợp với địa hình vùng Tây Bắc và lắp đặt thực tế 2 trạm xử lý tại Trung Đoàn 877 và huyện Yên Minh tỉnh Hà Giang nhằm cung cấp nước sạch cho dân Hà Giang nói chung và Trung Đoàn 877 và thị trấn Yên Minh.

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Lê, Quang Hàm;  Advisor: Lê, Anh Vinh (2022)

 • Nghiên cứu các hàm nở bốn biến trên trường hữu hạn. Định hướng chứng minh một số lớp hàm nở bốn biến với ngưỡng 5/13 và 3/8. 2. Nghiên cứu hàm nở hai biến trên vành định giá. Mở rộng một số kết quả trên trường hữu hạn. 3. Nghiên cứu các hàm nở, đánh giá lực lượng của tập tích các ma trận trên nhóm Heisenberg.

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Phạm, Thanh Hà;  Advisor: Phan, Văn Tân (2022)

 • Xác định được ngày bắt đầu mùa mưa cho các vùng khí hậu Việt Nam từ số liệu quan trắc tại trạm. Đánh giá được mối quan hệ giữa ngày bắt đầu mùa mưa tại các vùng khí hậu Việt Nam với một số quá trình khí quyển, đại dương quy mô lớn. Đánh giá được khả năng dự báo hạn nội mùa và mùa ngày bắt đầu mùa mưa cho các vùng khí hậu Việt Nam bằng phương pháp thống kê và thống kê động lực.

 • item.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Nguyễn, Thị Bích;  Advisor: Phạm, Gia Lâm; Nguyễn, Thị Thu Thủy (2022)

 • Mục đích nghiên cứu của luận án là xác định chất điện ảnh là một đặc điểm thi pháp trong tiểu thuyết của Nabokov, đồng thời cũng phản ánh xu hướng vận động của tiểu thuyết thế kỷ XX nói chung.

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Phan, Quốc Yên;  Advisor: Nguyễn, Hiệu; Đào, Khánh Hoài (2021)

 • Tổng quan các nghiên cứu địa hình đáy biển vùng nước nông ven các đảo xa bờ bằng phương pháp đo sâu viễn thám. Nghiên cứu, thực nghiệm quy trình và lựa chọn phương pháp xác định độ sâu khu vực nước nông ven đảo thuộc QĐTS từ tư liệu ảnh viễn thám quang học. Nghiên cứu điều kiện tự nhiên (ĐKTN), đặc điểm địa hình đáy biển khu vực nước nông ven các đảo thuộc QĐTS. Đánh giá biến động HTĐH đáy biển khu vực nước nông ven đảo thử nghiệm thuộc QĐTS.

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Ngô, Chí Tuấn;  Advisor: Nguyễn, Thanh Sơn; Nguyễn, Kiên Dũng (2022)

 • Tổng quan về lũ lụt ở khu vực nghiên cứu. Phân tích và giới thiệu các cách tiệm cận về đánh giá tính dễ bị tổn thương do lũ lụt và khả năng áp dụng. Phân tích, đánh giá về các bộ tiêu chí trong các phương pháp tính dễ bị tổn thương để lựa chọn, thiết lập bộ tiêu chí tổ hợp áp dụng cho các lưu vực sông Bến Hải - Thạch Hãn. Áp dụng bộ tiêu chí được thiết lập để tính toán giá trị chỉ số dễ bị tổn thương do ngập lụt cho các xã thuộc lưu vực sông Bến Hải - Thạch Hãn. Xây dựng bản đồ tính dễ bị tổn thương để đánh giá phục vụ quy hoạch phòng lũ và các quy hoạch kinh tế xã hội.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 870

HUS - Dissertations : [870]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 870
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hán, Thị Phương Nga;  Advisor: Nguyễn, Tiến Thảo; Nguyễn, Văn Nội (2023)

 • Trong đề tài nghiên cứu của luận án này, chúng tôi tiến hành thực hiện phản ứng oxi hóa phân hủy xúc tác quang phẩm màu rhodamine B với Ti(IV) trong Ti-Zn-OH LDHs so sánh với TiO2 để thấy được vai trò ưu việt của Ti(IV) trong hệ phức hợp hydroxit lớp kép. Đồng thời, các pha hoạt động của Ti(IV) tiếp tục phân tán trên chất mang sepiolite để cải thiện khả năng tiếp xúc với rhodamine B và chất oxi hóa trong quá trình thực hiện phản ứng oxi hóa phân hủy phẩm màu hữu cơ trong nước.

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Trần, Thị Hà;  Advisor: Bạch, Thành Công; Phạm, Nguyên Hải (2022)

 • Nghiên cứu chế tạo, khảo sát ảnh hưởng của điều kiện chế tạo lên cấu trúc và tính chất của vật liệu nano Au trên đế thủy tinh và cấu trúc nano Au trên màng ZnO và khả năng tăng cường tín hiệu Raman của vật liệu đã chế tạo. Nghiên cứu chế tạo thanh nano ZnO/Au sử dụng làm đế SERS với độ nhạy cao và khả năng tái sử dụng. Nghiên cứu chế tạo, khảo sát ảnh hưởng của điều kiện chế tạo lên cấu trúc và tính chất của dây nano lõi vỏ CuO/Au và ảnh hưởng của độ dày lớp vỏ lên khả năng tăng cường Raman của cấu trúc dây nano lõi/vỏ CuO/Au.

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Phạm, Ngọc Thắng;  Advisor: Nguyễn, Quang Báu; Lê, Thái Hưng (2023)

 • Mục tiêu của luận án là nghiên cứu ảnh hưởng của phonon giam cầm lên hiệu ứng Hall trong các hệ bán dẫn thấp chiều. Cụ thể, xét các bài toán sau: ảnh hưởng của phonon giam cầm lên hiệu ứng Hall trong siêu mạng pha tạp, trong hố lượng tử và trong dây lượng tử hình trụ với hố thế cao vô hạn. Kết quả nghiên cứu bao gồm: biểu thức giải tích cho tenxo độ dẫn, điện trở Hall và hệ số Hall trong các hệ bán dẫn thấp chiều dưới ảnh hưởng của phonon giam cầm; thực hiện tính toán số cho các mẫu bán dẫn thấp chiều cụ thể và so sánh với các kết quả trong trường hợp phonon không giam cầm để thấy được kết quả mới và những đóng góp mới của luận án.

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Thịnh;  Advisor: Nguyễn, Văn Vượng; Trịnh, Văn Giáp (2022)

 • Xác định được tỷ lệ đồng vị 13C/12C thông qua giá trị 13C trong carbon hữu cơ đất (SOC) và trong sinh khối khô thực vật (lúa - ngô) vùng đồng bằng sông Hồng thuộc huyện Đan Phượng và huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Đánh giá khả năng lưu giữ carbon hữu cơ trong đất trung bình năm cho hai loại đất phù sa vùng đồng bằng sông Hồng thuộc huyện Đan Phượng (đất Eutric Fluvisol) và huyện Đông Anh (đất Dystric Fluvisol) với hệ canh tác chính là lúa - ngô.

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Nguyễn, Thị Quỳnh Anh;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Minh; Nguyễn, Ngọc Tùng (2022)

 • Phát hiện và đánh giá được mức độ tích lũy K-phytolith trong các loài thực vật giàu silic (và kali) phổ biến ở Việt Nam như lúa, ngô, mía, lau, guột và dương xỉ. Mô tả được đặc tính hình thái, cấu trúc của phytolith. Đánh giá được mối quan hệ giữa các đặc tính của phytolith và khả năng hòa tan giải phóng K-phytolith trong các mẫu tách từ một số loài thực vật giàu silic. Đề xuất tiềm năng ứng dụng của vật liệu giàu K-phytolith trong lĩnh vực nông nghiệp và sản xuất phân bón.

 • item.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Nguyễn, Thị Lâm Quỳnh;  Advisor: Nguyễn, Bá Đức; Nguyễn, Quang Báu (2022)

 • Thiết lập phương trình động lượng tử cho hàm phân bố của điện tử trong các hệ 2D bao gồm QW, DSS, CSS khi có mặt điện trường không đổi, từ trường, sóng điện từ mạnh và có xét đến sự giam cầm của cả điện tử và phonon. Giải phương trình động lượng tử, tìm hàm phân bố không cân bằng của điện tử, tính toán mật độ dòng toàn phần, mật độ thông lượng nhiệt; từ đó đưa ra biểu thức giải tích cho các ten-xơ động, EC và PC trong các hệ 2D kể trên. Tính toán số, vẽ đồ thị sự phụ thuộc của EC và PC vào các đại lượng đặc trưng của trường ngoài và các tham số cấu trúc của vật liệu đối với các hệ 2D tiêu biểu. Đánh giá các kết quả thu được, so sánh với kết quả thu được trong bán dẫn khối và trong cá...

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng;  Advisor: Hồ, Khắc Hiếu; Nguyễn, Xuân Hãn (2022)

 • Mục đích của đề tài là mở rộng mô hình lý thuyết Debye để nghiên cứu ảnh hưởng của áp suất đến các tính chất nhiệt động và độ dẫn điện của sắt và các hợp kim. Từ đó cung cấp thông tin cho các nhà địa Vật lí trong nghiên cứu cấu trúc, thành phần và sự tiến hóa của Trái Đất cũng như các hành tinh. Đối tượng nghiên cứu của đề tài là kim loại sắt và hợp kim của kim loại sắt dưới ảnh hưởng áp suất cao. Phạm vi nghiên cứu: bao gồm tần số Debye, nhiệt độ Debye, MSD, DWF, nhiệt độ nóng chảy, điện trở suất của sắt và hợp kim.

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Nguyễn, Minh Hiếu;  Advisor: Nguyễn, Hoàng Hải; Mai, Anh Tuấn (2022)

 • Mục tiêu chung của luận án là nghiên cứu chuyên sâu về chế tạo vật liệu bán dẫn SnO2 điều khiển các cấu trúc hình thái dãy nano với việc sử dụng xúc tác Au trong phát triển các loại cảm biến thể rắn sử dụng trong dung dịch phát hiện ADN. Mục tiêu cụ thể của luận án là phải chế tạo ra được vật liệu SnO2, có cấu trúc nano, nghiên cứu các vị cấu trúc của SnOz. Nghiên cứu cơ chế hình thành các dây nano SnO2. Nghiên cứu cải tiến các công đoạn trong chế tạo vật liệu, chức năng hóa bề mặt và thử nghiệm ứng dụng trong cảm biến AND.

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Trần, Hải Hưng;  Advisor: Nguyễn, Vũ Nhân; Hồ, Quang Quý (2022)

 • Nội dung nghiên cứu chính của luận án là: trên cơ sở các biểu thức giải tích của hàm sóng và phổ năng lượng của điện tử trong dây lượng tử hình trụ và hình chữ nhật với hố thế cao vô hạn khi đặt trong điện trường và từ trường vuông góc nhau, xây dựng toán tử Hamiltonian của hệ điện tử-phonon tương tác khi có thêm sóng điện từ ngoài. Từ đó thiết lập phương trình động lượng tử cho toán tử số điện tử trung bình khi giả thiết số phonon không thay đổi theo thời gian. Giải phương trình động lượng tử được số điện tử trung bình và biểu thức mật độ dòng điện. Tính biểu thức cho ten-xơ độ dẫn điện, từ trở, hệ 10 số Ettingshausen. Kết quả giải tích thu được thực hiện tính số, vẽ đồ thị và thảo l...

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Sisavensouk, Phongphet;  Advisor: Nguyễn, Mạnh Khải; Trần, Công Việt (2022)

 • Áp dụng phương pháp lọc màng để xử lý nước mặt thành nước cấp cho sinh hoạt có sử dụng vật liệu lọc ODM-2F để tiến hành tiền xử lý trước khi lọc màng nhằm tăng tuổi thợ của màng lọc. Thiết kế mô hình lọc kết hợp (màng lọc UF - vật liệu lọc ODM-2F) phù hợp với địa hình vùng Tây Bắc và lắp đặt thực tế 2 trạm xử lý tại Trung Đoàn 877 và huyện Yên Minh tỉnh Hà Giang nhằm cung cấp nước sạch cho dân Hà Giang nói chung và Trung Đoàn 877 và thị trấn Yên Minh.

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Lê, Quang Hàm;  Advisor: Lê, Anh Vinh (2022)

 • Nghiên cứu các hàm nở bốn biến trên trường hữu hạn. Định hướng chứng minh một số lớp hàm nở bốn biến với ngưỡng 5/13 và 3/8. 2. Nghiên cứu hàm nở hai biến trên vành định giá. Mở rộng một số kết quả trên trường hữu hạn. 3. Nghiên cứu các hàm nở, đánh giá lực lượng của tập tích các ma trận trên nhóm Heisenberg.

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Phạm, Thanh Hà;  Advisor: Phan, Văn Tân (2022)

 • Xác định được ngày bắt đầu mùa mưa cho các vùng khí hậu Việt Nam từ số liệu quan trắc tại trạm. Đánh giá được mối quan hệ giữa ngày bắt đầu mùa mưa tại các vùng khí hậu Việt Nam với một số quá trình khí quyển, đại dương quy mô lớn. Đánh giá được khả năng dự báo hạn nội mùa và mùa ngày bắt đầu mùa mưa cho các vùng khí hậu Việt Nam bằng phương pháp thống kê và thống kê động lực.

 • item.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Nguyễn, Thị Bích;  Advisor: Phạm, Gia Lâm; Nguyễn, Thị Thu Thủy (2022)

 • Mục đích nghiên cứu của luận án là xác định chất điện ảnh là một đặc điểm thi pháp trong tiểu thuyết của Nabokov, đồng thời cũng phản ánh xu hướng vận động của tiểu thuyết thế kỷ XX nói chung.

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Phan, Quốc Yên;  Advisor: Nguyễn, Hiệu; Đào, Khánh Hoài (2021)

 • Tổng quan các nghiên cứu địa hình đáy biển vùng nước nông ven các đảo xa bờ bằng phương pháp đo sâu viễn thám. Nghiên cứu, thực nghiệm quy trình và lựa chọn phương pháp xác định độ sâu khu vực nước nông ven đảo thuộc QĐTS từ tư liệu ảnh viễn thám quang học. Nghiên cứu điều kiện tự nhiên (ĐKTN), đặc điểm địa hình đáy biển khu vực nước nông ven các đảo thuộc QĐTS. Đánh giá biến động HTĐH đáy biển khu vực nước nông ven đảo thử nghiệm thuộc QĐTS.

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Ngô, Chí Tuấn;  Advisor: Nguyễn, Thanh Sơn; Nguyễn, Kiên Dũng (2022)

 • Tổng quan về lũ lụt ở khu vực nghiên cứu. Phân tích và giới thiệu các cách tiệm cận về đánh giá tính dễ bị tổn thương do lũ lụt và khả năng áp dụng. Phân tích, đánh giá về các bộ tiêu chí trong các phương pháp tính dễ bị tổn thương để lựa chọn, thiết lập bộ tiêu chí tổ hợp áp dụng cho các lưu vực sông Bến Hải - Thạch Hãn. Áp dụng bộ tiêu chí được thiết lập để tính toán giá trị chỉ số dễ bị tổn thương do ngập lụt cho các xã thuộc lưu vực sông Bến Hải - Thạch Hãn. Xây dựng bản đồ tính dễ bị tổn thương để đánh giá phục vụ quy hoạch phòng lũ và các quy hoạch kinh tế xã hội.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 870