HUS - Dissertations : [735]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 735
 • 01050001608.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Võ, Thị Mỹ Nga;  Advisor: Hoa, Hữu Thu; Nguyễn, Thanh Bình (2014)

 • Nhằm tìm kiếm vật liệu xúc tác có kích thƣớc mao quản lớn (>10Å), diện tích bề mặt riêng lớn, độ axit mạnh và bền vững cho phản ứng cracking các hydrocacbon nặng, luận án này tập trung vào nghiên cứu tổng hợp hệ xúc tác axit rắn bentonit – silica mao quản trung bình và đánh giá hoạt tính của các xúc tác tổng hợp đƣợc bằng phản ứng cracking các hydrocacbon có kích thƣớc phân tử lớn.

 • 01050001408.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Khắc Long;  Advisor: Phạm, Ngọc Hồ (2020-04-21)

 • Luận án đã lựa chọn mô hình toán học thích hợp Caline4 có xét đến vật cản để ứng dụng tính toán thải lượng và dự báo quá trình lan truyền chất ô nhiễm được phát thải từ nguồn đường. Trên cơ sở kiểm chứng mô hình đạt độ chính xác cao phù hợp với số liệu đo đạc thực tế, đã tiến hành dự báo nồng độ ô nhiễm bụi TSP và CO phát thải từ các phương tiện giao thông trên một số tuyến đường có dãy nhà 2 bên cao trên 10 m ở các đô thị chính tỉnh Hải Dương. Luận án đã thiết lập mô hình nội, ngoại suy nhiên liệu sử dụng đun nấu trong dân sinh ở tỉnh Hải Dương bằng lý thuyết xác suất thống kê và hàm ngẫu nhiên ứng dụng trong môi trường khác với phương pháp này trước đây mới chỉ ứng dụng trong bài to...

 • 01050001557.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Nguyễn, Huy Nam;  Advisor: Bùi, Phương Thuận; Lê, Quý Phượng (2014)

 • Nghiên cứu các hoạt chất sinh học bao gồm các hormon steroid (testosteron, cortisol, progesteron), các nguyên tố vi khoáng (Cu, Fe, Zn, Mn, Se), các axit amin có tác dụng tăng cường khả năng hồi phục thể lực, tăng sức bền cho vận động viên có trong sao biển Astropecten polyacanthus . Nghiên cứu ứng dụng phương pháp thủy phân bằng enzym papain với sao biển Astropecten polyacanthus để sản xuất chế phẩm phục vụ cho việc nâng cao thể lực và hồi phục sức khoẻ cho vận động viên cũng như các đối tượng lao động nặng. Đánh giá tác dụng chế phẩm thực phẩm chức năng (viên tăng lực) từ sao biển Astropecten polyacanthus trên động vật thực nghiệm và vận động viên.

 • 01050001555.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Nguyễn, Văn Hiếu;  Advisor: Nguyễn, Quang Báu; Trần, Công Phong (2014)

 • Nội dung của luận án gồm 5 chương: Chương 1. Trình bày tổng quan về hệ hai chiều (hố lượng tử và siêu mạng) và hiệu ứng âm điện từ trong bán dẫn khối. Chương 2. Nghiên cứu dòng âm điện phi tuyến trong hố lượng tử với thế cao vô hạn. Các kết được áp dụng tính số và bàn luận cho hố lượng tử bán dẫn AlGaAs/GaAs/AlGaAs. Chương 3. Nghiên cứu dòng âm điện phi tuyến trong siêu mạng pha tạp. Các nội dung nghiên cứu trong chương này tương tự như chương 2 nhưng áp dụng cho siêu mạng pha tạp. Chương 4. Nghiên cứu trường âm điện từ trong hố lượng tử với thế parabol. Kết quả được đánh giá và so sánh với phương pháp phương trình động Boltzmann, đồng thời xem xét ảnh hưởng của từ trường lên trường ...

 • VL1-00375.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Tuấn Anh;  Advisor: Vũ, Văn Phái; Bùi, Hồng Long (2010)

 • Việc nghiên cứu các quá trình xói lở - bồi tụ đáy biển, quá trình biến động bờ biển, cửa sông nhằm tìm ra tính quy luật của nó. Dựa vào đó, có thể dự báo xu thế biến động của các quá trình này với chu kỳ ngắn, giúp chúng ta giảm thiểu được những tác động xấu, cũng như khai thác những mặt tích cực của chúng ở vùng biển trước cửa sông Thu Bồn.

 • 01050001662.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Minh Phương;  Advisor: Đinh, Thị Bảo Hoa (2020-04-12)

 • Nghiên cứu hình thái đô thị tích hợp viễn thám và hệ thông tin địa lý đã được tiến hành tại nhiều đô thị trên thế giới. Tại Việt Nam thì đây là nghiên cứu đầu tiên với qui mô lớn về không gian và thời gian, đặc biệt là trắc lượng biến đổi hình thái thông qua các chỉ số không gian. Luận án đã đạt được những điểm mới sau: Ứng dụng phương pháp phân loại định hướng đối tượng trên phần mềm eCognition trong phân loại ảnh vệ tinh có độ phân giải trung bình khu vực Hà Nội. Lựa chọn và xác lập được bộ thông số trắc lượng hình thái phù hợp với đặc điểm hình thành và phát triển không gian đô thị của Hà Nội. Chỉ ra được mối quan hệ không gian của các đối tượng đô thị thông qua sự biến thiên của...

 • 01050001657.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Hương Thảo;  Advisor: Bạch, Thành Công (2020-04-12)

 • Nghiên cứu lý thuyết sự truyền tải spin xuyên hầm ở từ trường thấp trong các hệ perovskite từ dạng hạt kích thước nanô. Nghiên cứu các phương pháp tính toán hiện đại như lý thuyết phiếm hàm mật độ (Density Functional Theory-DFT), phương pháp tích phân phiếm hàm (Functional Integral Method-FIM) để giải quyết các vấn đề cập nhật của vật lý hiện đại như spin tử, hệ từ tính thấp chiều …Nghiên cứu lý thuyết hiệu ứng phụ thuộc kích thước của hệ nanô và chọn hệ vật liệu nanô có trật tự xa (sắt từ) là đối tượng cụ thể để tính toán định lượng. Các vấn đề cụ thể sẽ được khảo sát là: nhiệt độ Curie, độ phân cực (hoặc độ từ hóa đối với trật tự sắt từ) … phụ thuộc vào kích thước của hệ.

 • 01050001656.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thế Nguyên;  Advisor: Nguyễn, Chu Hồi (2020-04-12)

 • Luận án đã làm sáng tỏ những vấn đề cốt lõi về chất lượng nước vịnh Hạ Long và các nguồn tác động đến chất lượng nước vịnh. Đặc biệt, luận án đã xác định được mức động ảnh hưởng của các khu vực nguồn thải bên trong và bên ngoài vịnh đến chất lượng nước vịnh thông qua mô hình toán Delft3D. Luận án đã đóng góp và làm sáng tỏ phương pháp luận xây dựng chỉ số chất lượng nước biển (WQI), phục vụ việc đánh giá và phân vùng các vũng, vịnh ven biển thông qua việc phát triển công thức tính WQI cho vịnh Hạ Long. Luận án đã phân vùng chất lượng nước vịnh Hạ Long theo 5 mức độ ô nhiễm dựa vào kết quả xác định WQI, làm cơ sở khoa học cho các giải pháp quản lý và sử dụng vịnh Hạ Long.

 • 01050001652.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đình Nguyên;  Advisor: Trần, Nghi (2020-04-11)

 • Xác định được các phức tập (sequence), nhóm phân tập (parasequence set) và phân tập (parasequence), quy luật biến đổi theo không gian và thời gian các miền hệ thống trầm tích biển thấp (LST), biển tiến (TST) và biển cao (HST). Nghiên cứu đặc điểm và quy luật phân bố tướng trầm tích Pliocen - Đệ Tứ bể Sông Hồng. Khôi phục lịch sử tiến hóa trầm tích Pliocen - Đệ Tứ trong mối quan hệ với sự dao động mực nước biển và chuyển động kiến tạo.

 • 01050000496.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Đăng Quy;  Advisor: Mai, Trọng Nhuận; Đào, Mạnh Tiến (2012)

 • Nghiên cứu các điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội tác động đến địa hóa môi trường khu vực vịnh Tiên Yên, đặc biệt là yếu tố địa hình và thủy – hải văn khống chế sự phân bổ trầm tích, vật chất hữu cơ và nguyên tố vi lượng. Đánh giá các đặc điểm trầm tích mặt trong mối liên quan với khả năng lưu giữ các nguyên tố vi lượng, đặc trưng trầm tích tầng sâu bãi triều, đặc điểm pH, Eh trong nước và trầm tích. Nghiên cứu sự phân bố các nguyên tố vi lượng trong môi trường nước và trầm tích tầng mặt, tầng sâu bãi triều, đánh giá mức độ tích lũy và mức độ ô nhiễm các nguyên tố vi lượng trong nước và trầm tích. Tìm hiểu sự phân bố và nguồn gốc của vật chất hữu cơ trong trầm tích tầng mặt và tầng s...

 • 01050001648.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hà;  Advisor: Nguyễn, Tiến Thảo (2020-04-10)

 • Đã nghiên cứu tổng hợp thành công zeolit NaY (Si/Al =2,25) và zeolit thế hệ mới NaMCM-22 (Si/Al = 28) với chất tạo cấu trúc HMi (hexametilenimin). Thực hiện biến tính zeolit NaY và NaMCM-22 thành các dạng: HY, HMCM-22, CuY, CuMCM-22 nhằm tạo ra các hệ xúc tác có tính chất axit Bronstet và Liuyt khác nhau. Nghiên cứu đặc trưng cấu trúc và tính chất của 2 vật liệu zeolit bằng các phương pháp vật lý và hóa lý hiện đại: XRD, SEM, IR, HRTEM, EDX, TPD-NH3, TPR-H2 cho những minh chứng để khẳng định sự tạo ra 6 loại zeolit NaY, NaMCM-22, HY, HMCM-22, CuY, CuMCM-22 và hệ xúc tác trao đổi ion Cu2+ tồn tại ở các dạng CuO/CuY; CuO/CuMCM-22. Đánh giá độ hoạt động của 4 hệ xúc tác HY, ...

 • 01050004446.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Vũ, Xuân Tạo;  Advisor: Trần, Văn Tuấn; Nguyễn, Quang Huy (2019)

 • Tạo được các vector nhị thể mới và thiết lập được hệ thống chuyển gen tối ƣu sử dụng vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens cho ba loài nấm sợi là Aspergillus niger, Penicillium chrysogenum và Penicillium digitatum. Điều tra được vai trò của gen laeA ở cả ba loài nấm sợi nghiên cứu nhờ áp dụng hệ thống chuyển gen tối ưu đã thiết lập

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 735

HUS - Dissertations : [735]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 735
 • 01050001608.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Võ, Thị Mỹ Nga;  Advisor: Hoa, Hữu Thu; Nguyễn, Thanh Bình (2014)

 • Nhằm tìm kiếm vật liệu xúc tác có kích thƣớc mao quản lớn (>10Å), diện tích bề mặt riêng lớn, độ axit mạnh và bền vững cho phản ứng cracking các hydrocacbon nặng, luận án này tập trung vào nghiên cứu tổng hợp hệ xúc tác axit rắn bentonit – silica mao quản trung bình và đánh giá hoạt tính của các xúc tác tổng hợp đƣợc bằng phản ứng cracking các hydrocacbon có kích thƣớc phân tử lớn.

 • 01050001408.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Khắc Long;  Advisor: Phạm, Ngọc Hồ (2020-04-21)

 • Luận án đã lựa chọn mô hình toán học thích hợp Caline4 có xét đến vật cản để ứng dụng tính toán thải lượng và dự báo quá trình lan truyền chất ô nhiễm được phát thải từ nguồn đường. Trên cơ sở kiểm chứng mô hình đạt độ chính xác cao phù hợp với số liệu đo đạc thực tế, đã tiến hành dự báo nồng độ ô nhiễm bụi TSP và CO phát thải từ các phương tiện giao thông trên một số tuyến đường có dãy nhà 2 bên cao trên 10 m ở các đô thị chính tỉnh Hải Dương. Luận án đã thiết lập mô hình nội, ngoại suy nhiên liệu sử dụng đun nấu trong dân sinh ở tỉnh Hải Dương bằng lý thuyết xác suất thống kê và hàm ngẫu nhiên ứng dụng trong môi trường khác với phương pháp này trước đây mới chỉ ứng dụng trong bài to...

 • 01050001557.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Nguyễn, Huy Nam;  Advisor: Bùi, Phương Thuận; Lê, Quý Phượng (2014)

 • Nghiên cứu các hoạt chất sinh học bao gồm các hormon steroid (testosteron, cortisol, progesteron), các nguyên tố vi khoáng (Cu, Fe, Zn, Mn, Se), các axit amin có tác dụng tăng cường khả năng hồi phục thể lực, tăng sức bền cho vận động viên có trong sao biển Astropecten polyacanthus . Nghiên cứu ứng dụng phương pháp thủy phân bằng enzym papain với sao biển Astropecten polyacanthus để sản xuất chế phẩm phục vụ cho việc nâng cao thể lực và hồi phục sức khoẻ cho vận động viên cũng như các đối tượng lao động nặng. Đánh giá tác dụng chế phẩm thực phẩm chức năng (viên tăng lực) từ sao biển Astropecten polyacanthus trên động vật thực nghiệm và vận động viên.

 • 01050001555.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Nguyễn, Văn Hiếu;  Advisor: Nguyễn, Quang Báu; Trần, Công Phong (2014)

 • Nội dung của luận án gồm 5 chương: Chương 1. Trình bày tổng quan về hệ hai chiều (hố lượng tử và siêu mạng) và hiệu ứng âm điện từ trong bán dẫn khối. Chương 2. Nghiên cứu dòng âm điện phi tuyến trong hố lượng tử với thế cao vô hạn. Các kết được áp dụng tính số và bàn luận cho hố lượng tử bán dẫn AlGaAs/GaAs/AlGaAs. Chương 3. Nghiên cứu dòng âm điện phi tuyến trong siêu mạng pha tạp. Các nội dung nghiên cứu trong chương này tương tự như chương 2 nhưng áp dụng cho siêu mạng pha tạp. Chương 4. Nghiên cứu trường âm điện từ trong hố lượng tử với thế parabol. Kết quả được đánh giá và so sánh với phương pháp phương trình động Boltzmann, đồng thời xem xét ảnh hưởng của từ trường lên trường ...

 • VL1-00375.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Tuấn Anh;  Advisor: Vũ, Văn Phái; Bùi, Hồng Long (2010)

 • Việc nghiên cứu các quá trình xói lở - bồi tụ đáy biển, quá trình biến động bờ biển, cửa sông nhằm tìm ra tính quy luật của nó. Dựa vào đó, có thể dự báo xu thế biến động của các quá trình này với chu kỳ ngắn, giúp chúng ta giảm thiểu được những tác động xấu, cũng như khai thác những mặt tích cực của chúng ở vùng biển trước cửa sông Thu Bồn.

 • 01050001662.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Minh Phương;  Advisor: Đinh, Thị Bảo Hoa (2020-04-12)

 • Nghiên cứu hình thái đô thị tích hợp viễn thám và hệ thông tin địa lý đã được tiến hành tại nhiều đô thị trên thế giới. Tại Việt Nam thì đây là nghiên cứu đầu tiên với qui mô lớn về không gian và thời gian, đặc biệt là trắc lượng biến đổi hình thái thông qua các chỉ số không gian. Luận án đã đạt được những điểm mới sau: Ứng dụng phương pháp phân loại định hướng đối tượng trên phần mềm eCognition trong phân loại ảnh vệ tinh có độ phân giải trung bình khu vực Hà Nội. Lựa chọn và xác lập được bộ thông số trắc lượng hình thái phù hợp với đặc điểm hình thành và phát triển không gian đô thị của Hà Nội. Chỉ ra được mối quan hệ không gian của các đối tượng đô thị thông qua sự biến thiên của...

 • 01050001657.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Hương Thảo;  Advisor: Bạch, Thành Công (2020-04-12)

 • Nghiên cứu lý thuyết sự truyền tải spin xuyên hầm ở từ trường thấp trong các hệ perovskite từ dạng hạt kích thước nanô. Nghiên cứu các phương pháp tính toán hiện đại như lý thuyết phiếm hàm mật độ (Density Functional Theory-DFT), phương pháp tích phân phiếm hàm (Functional Integral Method-FIM) để giải quyết các vấn đề cập nhật của vật lý hiện đại như spin tử, hệ từ tính thấp chiều …Nghiên cứu lý thuyết hiệu ứng phụ thuộc kích thước của hệ nanô và chọn hệ vật liệu nanô có trật tự xa (sắt từ) là đối tượng cụ thể để tính toán định lượng. Các vấn đề cụ thể sẽ được khảo sát là: nhiệt độ Curie, độ phân cực (hoặc độ từ hóa đối với trật tự sắt từ) … phụ thuộc vào kích thước của hệ.

 • 01050001656.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thế Nguyên;  Advisor: Nguyễn, Chu Hồi (2020-04-12)

 • Luận án đã làm sáng tỏ những vấn đề cốt lõi về chất lượng nước vịnh Hạ Long và các nguồn tác động đến chất lượng nước vịnh. Đặc biệt, luận án đã xác định được mức động ảnh hưởng của các khu vực nguồn thải bên trong và bên ngoài vịnh đến chất lượng nước vịnh thông qua mô hình toán Delft3D. Luận án đã đóng góp và làm sáng tỏ phương pháp luận xây dựng chỉ số chất lượng nước biển (WQI), phục vụ việc đánh giá và phân vùng các vũng, vịnh ven biển thông qua việc phát triển công thức tính WQI cho vịnh Hạ Long. Luận án đã phân vùng chất lượng nước vịnh Hạ Long theo 5 mức độ ô nhiễm dựa vào kết quả xác định WQI, làm cơ sở khoa học cho các giải pháp quản lý và sử dụng vịnh Hạ Long.

 • 01050001652.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đình Nguyên;  Advisor: Trần, Nghi (2020-04-11)

 • Xác định được các phức tập (sequence), nhóm phân tập (parasequence set) và phân tập (parasequence), quy luật biến đổi theo không gian và thời gian các miền hệ thống trầm tích biển thấp (LST), biển tiến (TST) và biển cao (HST). Nghiên cứu đặc điểm và quy luật phân bố tướng trầm tích Pliocen - Đệ Tứ bể Sông Hồng. Khôi phục lịch sử tiến hóa trầm tích Pliocen - Đệ Tứ trong mối quan hệ với sự dao động mực nước biển và chuyển động kiến tạo.

 • 01050000496.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Đăng Quy;  Advisor: Mai, Trọng Nhuận; Đào, Mạnh Tiến (2012)

 • Nghiên cứu các điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội tác động đến địa hóa môi trường khu vực vịnh Tiên Yên, đặc biệt là yếu tố địa hình và thủy – hải văn khống chế sự phân bổ trầm tích, vật chất hữu cơ và nguyên tố vi lượng. Đánh giá các đặc điểm trầm tích mặt trong mối liên quan với khả năng lưu giữ các nguyên tố vi lượng, đặc trưng trầm tích tầng sâu bãi triều, đặc điểm pH, Eh trong nước và trầm tích. Nghiên cứu sự phân bố các nguyên tố vi lượng trong môi trường nước và trầm tích tầng mặt, tầng sâu bãi triều, đánh giá mức độ tích lũy và mức độ ô nhiễm các nguyên tố vi lượng trong nước và trầm tích. Tìm hiểu sự phân bố và nguồn gốc của vật chất hữu cơ trong trầm tích tầng mặt và tầng s...

 • 01050001648.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hà;  Advisor: Nguyễn, Tiến Thảo (2020-04-10)

 • Đã nghiên cứu tổng hợp thành công zeolit NaY (Si/Al =2,25) và zeolit thế hệ mới NaMCM-22 (Si/Al = 28) với chất tạo cấu trúc HMi (hexametilenimin). Thực hiện biến tính zeolit NaY và NaMCM-22 thành các dạng: HY, HMCM-22, CuY, CuMCM-22 nhằm tạo ra các hệ xúc tác có tính chất axit Bronstet và Liuyt khác nhau. Nghiên cứu đặc trưng cấu trúc và tính chất của 2 vật liệu zeolit bằng các phương pháp vật lý và hóa lý hiện đại: XRD, SEM, IR, HRTEM, EDX, TPD-NH3, TPR-H2 cho những minh chứng để khẳng định sự tạo ra 6 loại zeolit NaY, NaMCM-22, HY, HMCM-22, CuY, CuMCM-22 và hệ xúc tác trao đổi ion Cu2+ tồn tại ở các dạng CuO/CuY; CuO/CuMCM-22. Đánh giá độ hoạt động của 4 hệ xúc tác HY, ...

 • 01050004446.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Vũ, Xuân Tạo;  Advisor: Trần, Văn Tuấn; Nguyễn, Quang Huy (2019)

 • Tạo được các vector nhị thể mới và thiết lập được hệ thống chuyển gen tối ƣu sử dụng vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens cho ba loài nấm sợi là Aspergillus niger, Penicillium chrysogenum và Penicillium digitatum. Điều tra được vai trò của gen laeA ở cả ba loài nấm sợi nghiên cứu nhờ áp dụng hệ thống chuyển gen tối ưu đã thiết lập

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 735