HUS - Dissertations : [847]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 847
 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Đỗ, Trung Hiếu;  Advisor: Đặng, Văn Bào (2022)

 • Xác lập cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu. Nghiên cứu đánh giá đặc điểm và sự phân hóa điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, kinh tế - xã hội và môi trường lưu vực sông Cái Nha Trang. Phân vùng địa lý tự nhiên lưu vực sông Cái Nha Trang, thành lập bản đồ Phân vùng địa lý tự nhiên lưu vực sông Cái Nha Trang tỷ lệ 1: 100 000. Đánh giá xói mòn đất và dịch vụ hệ sinh thái LVS Cái Nha Trang và tính toán cho các tiểu vùng địa lý tự nhiên. Định hướng không gian sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường lưu vực sông Cái Nha Trang.

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Lê, Thái Bình;  Advisor: Phạm, Thị Ngọc Mai; Nguyễn, Thị Ánh Hường (2022)

 • Luận án nghiên cứu khảo sát phương pháp CE-C 4D nhằm xác định một số nhóm kháng sinh. Nghiên cứu khảo sát các điều kiện xử lý mẫu phù hợp tương ứng với đối tượng mẫu dược phẩm và mẫu huyết tương nhằm xác định các nhóm kháng sinh tương ứng bằng phương pháp CE-C 4D. Nghiên cứu thẩm định các quy trình phân tích các nhóm kháng sinh trong mẫu dược phẩm và/hoặc huyết tương bằng phương pháp CE-C 4D: xây dựng đường chuẩn, xác định giới hạn phát hiện, giới hạn định lượng, đánh giá độ chụm (thông qua độ lặp) và độ đúng (thông qua độ thu hồi). Áp dụng các quy trình phát triển được nhằm phân tích hàm lượng các kháng sinh trong mẫu dược phẩm thu thập được trên thị trường và một số mẫu huyết tương ...

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Nguyễn, Mạnh Hà;  Advisor: Phạm, Hoàng Hải (2022)

 • Luận án xác lập cơ sở lý luận nghiên cứu cảnh quan phục vụ phát triển bền vững lãnh thổ biển đảo. Phân tích đặc điểm các nhân tố thành tạo và đặc điểm cảnh quan huyện đảo Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Đánh giá cảnh quan cho phát triển thủy sản, nông lâm nghiệp và bảo tồn thiên nhiên và du lịch. Đề xuất định hướng sử dụng hợp lý và bảo tồn thiên nhiên theo hướng bền vững huyện đảo Vân Đồn.

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Nguyễn, Văn Huống;  Advisor: Nguyễn, Mạnh Khải; Vũ, Đức Lợi (2021)

 • Luận án nghiên cứu đề xuất được một số phương pháp biến tính bùn đỏ (nhiệt, axit, kết hợp nhiệt và axit) sử dụng để xử lý một số hợp chất nhóm Nitrophenol trong nước thải công nghiệp quốc phòng. Đánh giá được khả năng hấp phụ TNP, TNR và DDNP trong môi trường nước. Đánh giá khả năng áp dụng kết hợp giữa UV-Fenton và bùn đỏ biến tính để xử lý nước thải phát sinh từ dây chuyền sản xuất DDNP. Nghiên cứu đề xuất được một số phương pháp biến tính bùn đỏ (nhiệt, axit, kết hợp nhiệt và axit) sử dụng để xử lý một số hợp chất nhóm nitrophenol trong nước thải công nghiệp quốc phòng. Đánh giá được khả năng hấp phụ TNP, TNR và DDNP trong môi trường nước. Đánh giá khả năng áp dụng kết h...

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Phạm, Việt Đức;  Advisor: Lê, Đức; Đinh, Ngọc Tấn (2021)

 • Luận án nghiên cứu chế tạo vật liệu Fe° nano và các điều kiện thích hợp để xử lý đất nhiễm 2,4-D và 2,4,5-T từ sân bay Biên Hòa. Tổng hợp vật liệu Fe0 nano bằng phương pháp khử pha lỏng; - Tìm điều kiện tối ưu để xử lý các hợp chất 2,4-D và 2,4,5-T bằng vật liệu Fe0 nano. Xác định các sản phẩm trung gian của quá trình xử lý, đề xuất cơ chế của quá trình chuyển hóa 2,4-D và 2,4,5-T bằng vật liệu Fe0 nano. Thử nghiệm xử lý đất nhiễm 2,4-D và 2,4,5-T ở sân bay Biên Hòa bằng vật liệu Fe0 nano, từ đó đề xuất qui trình xử lý ở qui mô phòng thí nghiệm.

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Đào Thanh Tùng;  Advisor: Trần, Minh Ngọc; Trần, Mạnh Cường (2020)

 • Luận án đề xuất phương pháp mới khắc phục những hạn chế này, dựa trên phương pháp Bayes biến phân thích nghi với một phạt dạng l1-norm. Nghiên cứu mở rộng mô hình này cho trường hợp y là đa biến. Từ đó đề xuất mô hình hồi quy mật độ nhiều biến với việc trộn các phân phối chuẩn có phương sai phụ thuộc (MRDE-MN), xây dựng thuật toán Bayes biến phân thực hiện đồng thời chọn biến, ước lượng tham số và xác định số thành phần của mô hình.

 • item.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Nguyễn, Văn Dũng;  Advisor: Nguyễn, Hiệu; Phạm, Văn Hùng (2022)

 • Luận án nghiên cứu đánh giá tai biến trượt lở đất. Xây dựng quy trình phương pháp phân tích ảnh viễn thám và ứng dụng GIS trong cảnh báo nguy cơ trượt lở đất. Phân tích, đánh giá và xây dựng cơ sở dữ liệu các yếu tố ảnh hưởng tới phát sinh trượt lở đất khu vực hồ thủy điện Sơn La. Nghiên cứu và bổ sung hiện trạng trượt lở đất khu vực hồ thủy điện Sơn La từ tư liệu ảnh viễn thám. Nghiên cứu xây dựng bản đồ độ nhạy cảm trượt lở đất khu vực hồ thủy điện Sơn La tỉ lệ 1/50.000. Phân tích, cảnh báo nguy cơ trượt lở đất khu vực hồ thủy điện Sơn La.

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Hoàng, Thanh Nguyệt;  Advisor: Hồ, Sĩ Giao; Trịnh, Thị Thanh (2022)

 • Luận án phân tích các phương pháp khoa học hiện đang được sử dụng trong đánh giá môi trường chiến lược, trên cơ sở đó, lựa chọn cách tiếp cận phù hợp để xây dựng phương pháp xác định các vấn đề môi trường cốt lõi trong đánh giá môi trường chiến lược của quy hoạch khoáng sản. Xây dựng quy trình và phương pháp xác định các vấn đề môi trường cốt lõi trong đánh giá môi trường chiến lược của các quy hoạch khoáng sản. Ứng dụng thử nghiệm phương pháp đã xây dựng đối với Quy hoạch phát triển ngành than. Phân tích các yếu tố quyết định tác động môi trường của các dự án khai thác khoáng sản. Thiết lập bộ tiêu chí và chỉ số ô nhiễm để sàng lọc, phân loại các dự án khai thác khoáng sản trong đán...

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Nguyễn Thị Hải;  Advisor: Nguyễn, Lan Hương; Đinh, Thúy Hằng (2021)

 • Mục tiêu chính của luận văn là làm giàu và phân lập SRB có khả năng khử sulfate ở pH thấp, chịu được nồng độ cao kim loại nặng, khử được asen. Tạo chế phẩm sinh học chứa SRB chịu pH thấp, kim loại cao và khử asen cùng với hoạt tính khử sulfate ổn định, có tác dụng khởi động nhanh, ổn định/tăng hiệu quả xử lý AMD. Bước đầu thử nghiệm chứng minh vai trò của chế phẩm sinh học ở quy mô phòng thí nghiệm (đối với AMD nhân tạo) và quy mô pilot (đối với AMD từ nhà máy chế biến thiếc Thiện Kế).

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Nguyễn, Thái Hòa;  Advisor: Nguyễn, Cao Huần; Trần, Văn Trường (2022)

 • Nội dung chính của luận văn là tổng quan các nghiên cứu có liên quan; xác lập cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu phục vụ định hướng không gian sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường đới bờ biển tỉnh Phú Yên. Phân tích đặc điểm các nhân tố thành tạo cảnh quan và đặc điểm cấu trúc, sự phân hóa CQ đới bờ biển tỉnh Phú Yên. Đánh giá chức năng và dịch vụ của cảnh quan đới bờ biển tỉnh Phú Yên. Phân tích tương tác giữa các dịch vụ cảnh quan đới bờ biển tỉnh Phú Yên và hệ quả của chúng. Định hướng không gian sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường dựa vào tiếp cận cảnh quan và dịch vụ cảnh quan cho đới bờ biển tỉnh Phú Yên.

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Nguyễn, Văn Vũ;  Advisor: Trần, Mạnh Liểu; Nguyễn, Huy Phương (2021)

 • Nghiên cứu cơ sở lý thuyết hệ thống Địa - kỹ thuật đô thị, bao gồm cấu trúc, tính chất, hoạt động và trạng thái của hệ thống, các tai biến ĐKTMT; - Nghiên cứu xây dựng phương pháp luận và lựa chọn phương pháp đánh giá và dự báo tai biến ĐC - ĐKTMT đô thị; - Nghiên cứu phân tích các đặc điểm ĐCCT địa hệ và cấu trúc nền địa chất thành phố Hà Nội; - Nghiên cứu tác động từ hệ thống kỹ thuật đến MTĐC và đặc điểm tương tác của hệ thống Địa – Kỹ thuật thành phố Hà Nội; - Đánh giá và dự báo tai biến ĐC – ĐKTMT thành phố Hà Nội

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Đặng, Song Hà;  Advisor: Lê, Hải An; Đỗ, Minh Đức (2022)

 • Nghiên cứu đặc điểm địa chất, thực trạng đo ghi, kết quả phân tích thí nghiệm, minh giải địa chấn, minh giải ĐVLGK, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ các mô hình tính toán. Nghiên cứu đặc điểm địa chất khu vực giếng cần tính các tham số VLTH và nghiên cứu đặc điểm địa chất khu vực những giếng đã tính được các tham số VLTH nhằm tìm ra giếng thỏa mãn nguyên lý phù hợp để xây dựng tập huấn luyện. Nghiên cứu phương pháp xử lý thông tin của ANN và nghiên cứu tác động khác nhau của các đường cong ĐVLGK (đầu vào) đến tham số VLTH cần tính (đầu ra) nhằm lựa chọn được các đường cong có ích làm đầu vào và xác định được công thức chuẩn hóa số liệu phù hợp để thiết kế ANN giải quyết các bài toán cụ ...

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Đặng, Thị Ngọc;  Advisor: Nguyễn, Cao Huần; Nguyễn, Đăng Hội (2022)

 • 1. Xây dựng cơ sở lý luận về nghiên cứu các điều kiện địa lý và CQ cho định hướng không gian phát triển kinh tế và BVMT khu vực ven biển và biển đảo ven bờ; 2. Phân tích đặc điểm các điều kiện tự nhiên, KT-XH, môi trường như các yếu tố thành tạo CQ và các yếu tố ảnh hưởng tới tổ chức không gian khu vực nghiên cứu; 3 3. Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc, sự phân hóa CQ (theo các đơn vị phân loại và phân vùng) của khu vực nghiên cứu; 4. Phân tích, đánh giá mức độ thích nghi CQ cho một số hoạt động kinh tế; 5. Phân tích tiềm năng, lợi thế, cơ hội và thách thức cho phát triển kinh tế và BVMT khu vực nghiên cứu; 6. Đề xuất định hướng tổ chức không gian phát triển kinh tế gắn với sử dụng hợp lý ...

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Phan, Thạnh;  Advisor: Trần, Ngọc Vương (2021)

 • Luận án phác thảo những vấn đề cơ bản, từ lịch sử địa lý đến nguồn gốc du nhập - hình thành - phát triển tư tưởng Phật giáo qua các thời kỳ, các tông phái tại vùng Thuận Quảng. Từ đó, mô tả diện mạo của nền văn học Phật giáo Thuận Quảng ở các khía cạnh: hệ thống tác giả, hệ thống thể loại, hệ thống ngôn ngữ và đề tài phản ánh. Thông qua việc mô tả diện mạo, luận án sẽ đi sâu phân tích, so sánh đánh giá và nêu lên những đặc điểm nổi bật của văn học Phật giáo Thuận Quảng thế kỷ XVII-XVIII.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 847

HUS - Dissertations : [847]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 847
 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Đỗ, Trung Hiếu;  Advisor: Đặng, Văn Bào (2022)

 • Xác lập cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu. Nghiên cứu đánh giá đặc điểm và sự phân hóa điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, kinh tế - xã hội và môi trường lưu vực sông Cái Nha Trang. Phân vùng địa lý tự nhiên lưu vực sông Cái Nha Trang, thành lập bản đồ Phân vùng địa lý tự nhiên lưu vực sông Cái Nha Trang tỷ lệ 1: 100 000. Đánh giá xói mòn đất và dịch vụ hệ sinh thái LVS Cái Nha Trang và tính toán cho các tiểu vùng địa lý tự nhiên. Định hướng không gian sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường lưu vực sông Cái Nha Trang.

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Lê, Thái Bình;  Advisor: Phạm, Thị Ngọc Mai; Nguyễn, Thị Ánh Hường (2022)

 • Luận án nghiên cứu khảo sát phương pháp CE-C 4D nhằm xác định một số nhóm kháng sinh. Nghiên cứu khảo sát các điều kiện xử lý mẫu phù hợp tương ứng với đối tượng mẫu dược phẩm và mẫu huyết tương nhằm xác định các nhóm kháng sinh tương ứng bằng phương pháp CE-C 4D. Nghiên cứu thẩm định các quy trình phân tích các nhóm kháng sinh trong mẫu dược phẩm và/hoặc huyết tương bằng phương pháp CE-C 4D: xây dựng đường chuẩn, xác định giới hạn phát hiện, giới hạn định lượng, đánh giá độ chụm (thông qua độ lặp) và độ đúng (thông qua độ thu hồi). Áp dụng các quy trình phát triển được nhằm phân tích hàm lượng các kháng sinh trong mẫu dược phẩm thu thập được trên thị trường và một số mẫu huyết tương ...

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Nguyễn, Mạnh Hà;  Advisor: Phạm, Hoàng Hải (2022)

 • Luận án xác lập cơ sở lý luận nghiên cứu cảnh quan phục vụ phát triển bền vững lãnh thổ biển đảo. Phân tích đặc điểm các nhân tố thành tạo và đặc điểm cảnh quan huyện đảo Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Đánh giá cảnh quan cho phát triển thủy sản, nông lâm nghiệp và bảo tồn thiên nhiên và du lịch. Đề xuất định hướng sử dụng hợp lý và bảo tồn thiên nhiên theo hướng bền vững huyện đảo Vân Đồn.

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Nguyễn, Văn Huống;  Advisor: Nguyễn, Mạnh Khải; Vũ, Đức Lợi (2021)

 • Luận án nghiên cứu đề xuất được một số phương pháp biến tính bùn đỏ (nhiệt, axit, kết hợp nhiệt và axit) sử dụng để xử lý một số hợp chất nhóm Nitrophenol trong nước thải công nghiệp quốc phòng. Đánh giá được khả năng hấp phụ TNP, TNR và DDNP trong môi trường nước. Đánh giá khả năng áp dụng kết hợp giữa UV-Fenton và bùn đỏ biến tính để xử lý nước thải phát sinh từ dây chuyền sản xuất DDNP. Nghiên cứu đề xuất được một số phương pháp biến tính bùn đỏ (nhiệt, axit, kết hợp nhiệt và axit) sử dụng để xử lý một số hợp chất nhóm nitrophenol trong nước thải công nghiệp quốc phòng. Đánh giá được khả năng hấp phụ TNP, TNR và DDNP trong môi trường nước. Đánh giá khả năng áp dụng kết h...

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Phạm, Việt Đức;  Advisor: Lê, Đức; Đinh, Ngọc Tấn (2021)

 • Luận án nghiên cứu chế tạo vật liệu Fe° nano và các điều kiện thích hợp để xử lý đất nhiễm 2,4-D và 2,4,5-T từ sân bay Biên Hòa. Tổng hợp vật liệu Fe0 nano bằng phương pháp khử pha lỏng; - Tìm điều kiện tối ưu để xử lý các hợp chất 2,4-D và 2,4,5-T bằng vật liệu Fe0 nano. Xác định các sản phẩm trung gian của quá trình xử lý, đề xuất cơ chế của quá trình chuyển hóa 2,4-D và 2,4,5-T bằng vật liệu Fe0 nano. Thử nghiệm xử lý đất nhiễm 2,4-D và 2,4,5-T ở sân bay Biên Hòa bằng vật liệu Fe0 nano, từ đó đề xuất qui trình xử lý ở qui mô phòng thí nghiệm.

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Đào Thanh Tùng;  Advisor: Trần, Minh Ngọc; Trần, Mạnh Cường (2020)

 • Luận án đề xuất phương pháp mới khắc phục những hạn chế này, dựa trên phương pháp Bayes biến phân thích nghi với một phạt dạng l1-norm. Nghiên cứu mở rộng mô hình này cho trường hợp y là đa biến. Từ đó đề xuất mô hình hồi quy mật độ nhiều biến với việc trộn các phân phối chuẩn có phương sai phụ thuộc (MRDE-MN), xây dựng thuật toán Bayes biến phân thực hiện đồng thời chọn biến, ước lượng tham số và xác định số thành phần của mô hình.

 • item.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Nguyễn, Văn Dũng;  Advisor: Nguyễn, Hiệu; Phạm, Văn Hùng (2022)

 • Luận án nghiên cứu đánh giá tai biến trượt lở đất. Xây dựng quy trình phương pháp phân tích ảnh viễn thám và ứng dụng GIS trong cảnh báo nguy cơ trượt lở đất. Phân tích, đánh giá và xây dựng cơ sở dữ liệu các yếu tố ảnh hưởng tới phát sinh trượt lở đất khu vực hồ thủy điện Sơn La. Nghiên cứu và bổ sung hiện trạng trượt lở đất khu vực hồ thủy điện Sơn La từ tư liệu ảnh viễn thám. Nghiên cứu xây dựng bản đồ độ nhạy cảm trượt lở đất khu vực hồ thủy điện Sơn La tỉ lệ 1/50.000. Phân tích, cảnh báo nguy cơ trượt lở đất khu vực hồ thủy điện Sơn La.

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Hoàng, Thanh Nguyệt;  Advisor: Hồ, Sĩ Giao; Trịnh, Thị Thanh (2022)

 • Luận án phân tích các phương pháp khoa học hiện đang được sử dụng trong đánh giá môi trường chiến lược, trên cơ sở đó, lựa chọn cách tiếp cận phù hợp để xây dựng phương pháp xác định các vấn đề môi trường cốt lõi trong đánh giá môi trường chiến lược của quy hoạch khoáng sản. Xây dựng quy trình và phương pháp xác định các vấn đề môi trường cốt lõi trong đánh giá môi trường chiến lược của các quy hoạch khoáng sản. Ứng dụng thử nghiệm phương pháp đã xây dựng đối với Quy hoạch phát triển ngành than. Phân tích các yếu tố quyết định tác động môi trường của các dự án khai thác khoáng sản. Thiết lập bộ tiêu chí và chỉ số ô nhiễm để sàng lọc, phân loại các dự án khai thác khoáng sản trong đán...

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Nguyễn Thị Hải;  Advisor: Nguyễn, Lan Hương; Đinh, Thúy Hằng (2021)

 • Mục tiêu chính của luận văn là làm giàu và phân lập SRB có khả năng khử sulfate ở pH thấp, chịu được nồng độ cao kim loại nặng, khử được asen. Tạo chế phẩm sinh học chứa SRB chịu pH thấp, kim loại cao và khử asen cùng với hoạt tính khử sulfate ổn định, có tác dụng khởi động nhanh, ổn định/tăng hiệu quả xử lý AMD. Bước đầu thử nghiệm chứng minh vai trò của chế phẩm sinh học ở quy mô phòng thí nghiệm (đối với AMD nhân tạo) và quy mô pilot (đối với AMD từ nhà máy chế biến thiếc Thiện Kế).

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Nguyễn, Thái Hòa;  Advisor: Nguyễn, Cao Huần; Trần, Văn Trường (2022)

 • Nội dung chính của luận văn là tổng quan các nghiên cứu có liên quan; xác lập cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu phục vụ định hướng không gian sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường đới bờ biển tỉnh Phú Yên. Phân tích đặc điểm các nhân tố thành tạo cảnh quan và đặc điểm cấu trúc, sự phân hóa CQ đới bờ biển tỉnh Phú Yên. Đánh giá chức năng và dịch vụ của cảnh quan đới bờ biển tỉnh Phú Yên. Phân tích tương tác giữa các dịch vụ cảnh quan đới bờ biển tỉnh Phú Yên và hệ quả của chúng. Định hướng không gian sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường dựa vào tiếp cận cảnh quan và dịch vụ cảnh quan cho đới bờ biển tỉnh Phú Yên.

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Nguyễn, Văn Vũ;  Advisor: Trần, Mạnh Liểu; Nguyễn, Huy Phương (2021)

 • Nghiên cứu cơ sở lý thuyết hệ thống Địa - kỹ thuật đô thị, bao gồm cấu trúc, tính chất, hoạt động và trạng thái của hệ thống, các tai biến ĐKTMT; - Nghiên cứu xây dựng phương pháp luận và lựa chọn phương pháp đánh giá và dự báo tai biến ĐC - ĐKTMT đô thị; - Nghiên cứu phân tích các đặc điểm ĐCCT địa hệ và cấu trúc nền địa chất thành phố Hà Nội; - Nghiên cứu tác động từ hệ thống kỹ thuật đến MTĐC và đặc điểm tương tác của hệ thống Địa – Kỹ thuật thành phố Hà Nội; - Đánh giá và dự báo tai biến ĐC – ĐKTMT thành phố Hà Nội

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Đặng, Song Hà;  Advisor: Lê, Hải An; Đỗ, Minh Đức (2022)

 • Nghiên cứu đặc điểm địa chất, thực trạng đo ghi, kết quả phân tích thí nghiệm, minh giải địa chấn, minh giải ĐVLGK, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ các mô hình tính toán. Nghiên cứu đặc điểm địa chất khu vực giếng cần tính các tham số VLTH và nghiên cứu đặc điểm địa chất khu vực những giếng đã tính được các tham số VLTH nhằm tìm ra giếng thỏa mãn nguyên lý phù hợp để xây dựng tập huấn luyện. Nghiên cứu phương pháp xử lý thông tin của ANN và nghiên cứu tác động khác nhau của các đường cong ĐVLGK (đầu vào) đến tham số VLTH cần tính (đầu ra) nhằm lựa chọn được các đường cong có ích làm đầu vào và xác định được công thức chuẩn hóa số liệu phù hợp để thiết kế ANN giải quyết các bài toán cụ ...

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Đặng, Thị Ngọc;  Advisor: Nguyễn, Cao Huần; Nguyễn, Đăng Hội (2022)

 • 1. Xây dựng cơ sở lý luận về nghiên cứu các điều kiện địa lý và CQ cho định hướng không gian phát triển kinh tế và BVMT khu vực ven biển và biển đảo ven bờ; 2. Phân tích đặc điểm các điều kiện tự nhiên, KT-XH, môi trường như các yếu tố thành tạo CQ và các yếu tố ảnh hưởng tới tổ chức không gian khu vực nghiên cứu; 3 3. Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc, sự phân hóa CQ (theo các đơn vị phân loại và phân vùng) của khu vực nghiên cứu; 4. Phân tích, đánh giá mức độ thích nghi CQ cho một số hoạt động kinh tế; 5. Phân tích tiềm năng, lợi thế, cơ hội và thách thức cho phát triển kinh tế và BVMT khu vực nghiên cứu; 6. Đề xuất định hướng tổ chức không gian phát triển kinh tế gắn với sử dụng hợp lý ...

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Phan, Thạnh;  Advisor: Trần, Ngọc Vương (2021)

 • Luận án phác thảo những vấn đề cơ bản, từ lịch sử địa lý đến nguồn gốc du nhập - hình thành - phát triển tư tưởng Phật giáo qua các thời kỳ, các tông phái tại vùng Thuận Quảng. Từ đó, mô tả diện mạo của nền văn học Phật giáo Thuận Quảng ở các khía cạnh: hệ thống tác giả, hệ thống thể loại, hệ thống ngôn ngữ và đề tài phản ánh. Thông qua việc mô tả diện mạo, luận án sẽ đi sâu phân tích, so sánh đánh giá và nêu lên những đặc điểm nổi bật của văn học Phật giáo Thuận Quảng thế kỷ XVII-XVIII.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 847