HUS - Dissertations : [797]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 797
 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Nguyễn, Thành Trung;  Advisor: Phan, Viết Thư (2020)

 • Chương này chúng tôi trình bày một cách tóm lược nhất một số kiến thức cơ bản của giải tích ngẫu nhiên bao gồm phương trình vi phân ngẫu nhiên, bài toán thời điểm dừng tối ưu. Trong chương này cũng giới thiệu các vấn đề cơ bản về mạng nơ-ron, gồm các khái niệm của mạng nơ-ron nhân tạo, các mô hình mạng và phương pháp xây dựng cũng như huấn luyện mạng. Trong đó đi sâu vào việc xây dựng một mạng nơ-ron với ngôn ngữ lập trình Python. Nội dung ở chương này chủ yếu được trích dẫn từ các tài liệu [3], [5], [6], [7], [8], [24]. Chương 2. THỜI ĐIỂM DỪNG TỐI ƯU CHO BÀI TOÁN QUẢNG CÁO. Trong chương này chúng tôi xem xét một bài toán thực tế đó là xác định thời điểm dừng tối ưu cho một chiến dịc...

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Nguyễn, Viết Đức;  Advisor: Nguyễn, Thế Toàn; Nguyễn, Vũ Nhân (2020)

 • Trong luận án tiến sĩ này, tôi thu được các giá trị tương tác hiệu dụng giữa các phân tử ADN tùy thuộc vào nồng độ của các phản ion đơn hay đa hóa trị, từ đó hiểu rõ hơn vai trò của tương tác tĩnh điện trong không gian pha của phân tử ADN trong các vi rút thực khuẩn, vai trò của các đồng ion (ion âm được gọi là đồng ion vì có điện tích cùng dấu với ADN) và giải thích được hai hiện tượng là hiện tượng đảo dấu điện tích và hiện tượng hút nhau của các đại phân tử sinh học tích điện cùng dấu (ADN) trong một hình thức luận thống nhất. Tôi cũng nghiên cứu các tính chất thống kê về phân bố của các ion trong hệ. Áp dụng nghiên cứu hiện tượng đảo dấu điện tích của ion kẽm Zn2+ trong cấu trúc n...

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Nguyễn, Lê Trang;  Advisor: Mai, Văn Trịnh; Nguyễn, Mạnh Khải (2020)

 • Nghiên cứu sự phát thải khí nhà kính (CH4, N2O) trong hệ canh tác lúa nước dưới ảnh hưởng của các loại phân đạm chậm tan, vật liệu hữu cơ qua khảo nghiệm một số công thức thí nghiệm trên quy mô đồng ruộng tại Nam Định; Mô phỏng và tính toán được lượng CH4, N2O phát thải từ các hệ thống cây trồng có lúa tại vùng ven biển và trên toàn tỉnh Nam Định; Đánh giá tiềm năng giảm phát thải CH4, N2O của các biện pháp canh tác cải tiến được xây dựng; từ đó đề xuất một số giải pháp giảm thiểu phát thải CH4, N2O tiềm năng

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Đỗ Quang Lộc;  Advisor: Chử, Đức Trình (2020)

 • Mục tiêu của nghiên cứu là đưa ra các cấu trúc đề xuất tích hợp với các hệ thống vi lỏng cho phép thực hiện việc làm giàu, phát hiện tế bào trong mẫu dịch với thể tích mẫu dịch cần sử dụng rất nhỏ và thời gian thực hiện thí nghiệm ngắn, mục tiêu của đề tài là nghiên cứu, chế tạo và thử nghiệm hệ thống tầm soát ung thư sử dụng chip cảm biến vi lỏng đếm tế bào hoạt động dựa trên nguyên lý cảm biến trở kháng. Chip cảm biến có khả năng phát hiện sự hiện hữu của của tế bào ung thư trong mẫu bệnh phẩm dựa trên sự thay đổi trở kháng giữa các điện cực cảm biến được chế tạo tích hợp trên chip vi lỏng. Dữ liệu tín hiệu lối ra của chip cảm biến được ghi nhận lại và xử lý bằng phương pháp số học ...

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Lê, Thị Hạnh;  Advisor: Từ, Bình Minh; Trần, Mạnh Trí (2020)

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận án là hoàn thiện quy trình phân tích đồng thời hai nhóm chất siloxanes và phthalates trong không khí trong nhà trên thiết bị sắc ký khí ghép nối khối phổ (GC-MS) kết hợp với việc thu mẫu khí sử dụng bơm hút tốc độ thấp, màng lọc thạch anh và ống polyurethane foam. Áp dụng quy trình tối ưu để xác định đồng thời nồng độ các chất siloxanes và phthalates trong một số môi trường khác nhau như: nhà ở, phòng thí nghiệm, văn phòng, salon tóc, trong ô tô, nhà trẻ tại Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Bình và Tuyên Quang.

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Phạm, Thành Luân;  Advisor: Đỗ, Đức Thanh; Lê, Huy Minh (2021)

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận án là nghiên cứu phát triển các phương pháp/tổ hợp phương pháp mới hoặc cải tiến các phương pháp hiện có nhằm nâng cao hiệu quả công tác xử lý, phân tích số liệu trường thế. Xây dựng một số chương trình phần mềm từ các phương pháp xử lý, phân tích mới để xác định độ sâu ranh giới phân chia mật độ, độ sâu ranh giới từ tính, các ranh giới ngang của các cấu trúc địa chất trên một số khu vực nghiên cứu.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ Xuân Đức;  Advisor: Lưu, Đức Hải; Đỗ, Hữu Tuấn (2021)

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận án là Hệ thống hóa luận chứng khoa học liên quan đến môi trường và quản lý sử dụng bền vững hồ thủy điện. Phân tích và đánh giá diễn biến môi trường hồ TĐSL sau khi tích nước trong giai đoạn 2014 - 2019. Phân tích hiện trạng quản lý sử dụng tài nguyên môi trường hồ TĐSL trong giai đoạn 2013 - 2019. Xây dựng bộ tiêu chí đa chỉ tiêu quản lý sử dụng tài nguyên môi trường hồ TĐSL.Đánh giá, đề xuất một số mô hình và giải pháp quản lý sử dụng bền vững tài nguyên môi trường hồ TĐSL dựa trên bộ tiêu chí đa chỉ tiêu.

 • 01050004732.pdf.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Trần, Thị Huế;  Advisor: Tạ, Thị Thảo; Nguyễn, Văn Ri (2020)

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận án là xây dựng và phát triển phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử và phổ hồng ngoại phản xạ kết hợp với thuật toán hồi quy đa biến nhằm định lượng nhanh, chính xác một số hợp chất methylxanthines có mặt trong chè Việt Nam mà không cần tách loại chúng trên nền mẫu thực. Xây dựng và phát triển phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử và phổ hồng ngoại phản xạ kết hợp với thuật toán thống kê đa biến nhằm phân loại, nhận dạng nguồn gốc địa lý chè Việt Nam dựa trên cùng dữ liệu phổ.

 • 01050004731.pdf.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Bùi, Minh Tuân;  Advisor: Nguyễn, Minh Trường (2020)

 • Nghiên cứu trong luận án này là cơ sở lí thuyết giúp giải thích cơ chế vật lí của dao động nội mùa, hướng tới góp phần nâng cao khả năng mô phỏng và dự báo dao động nội mùa và mưa lớn ở Việt Nam trong tương lai.

 • 01050004724.pdf.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Chu, Thanh Bình;  Advisor: Bùi, Thị Việt Hà (2020)

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài Tuyển chọn được một số chủng vi nấm có hoạt lực diệt tuyến trùng Meloidogyne sp. cao gây bệnh trên cây Hồ tiêu Piper nigrum L. và tạo chế phẩm sinh học diệt tuyến trùng làm tăng năng suất cây Hồ tiêu tối thiểu là 15%. Tạo được chủng đột biến và đánh giá hoạt lực diệt tuyến trùng của chủng đột biến so với chủng tự nhiên.

 • 01050004722.pdf.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Ngân, Ngọc Vỹ;  Advisor: Lê, Diên Dực; Tạ, Đình Thi (2020)

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là phân tích, làm rõ được cơ sở lý luận về quản lí bền vững tài nguyên đất ngập nước dựa vào cộng đồng. Đánh giá được hiện trạng tài nguyên đất ngập nước và công tác quản lí tài nguyên đất ngập nước dựa vào cộng đồng khu vực hồ Ba Bể. Từ đó đề xuất được các giải pháp quản lí bền vững tài nguyên đất ngập nước dựa vào cộng đồng khu vực hồ Ba Bể.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 797

HUS - Dissertations : [797]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 797
 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Nguyễn, Thành Trung;  Advisor: Phan, Viết Thư (2020)

 • Chương này chúng tôi trình bày một cách tóm lược nhất một số kiến thức cơ bản của giải tích ngẫu nhiên bao gồm phương trình vi phân ngẫu nhiên, bài toán thời điểm dừng tối ưu. Trong chương này cũng giới thiệu các vấn đề cơ bản về mạng nơ-ron, gồm các khái niệm của mạng nơ-ron nhân tạo, các mô hình mạng và phương pháp xây dựng cũng như huấn luyện mạng. Trong đó đi sâu vào việc xây dựng một mạng nơ-ron với ngôn ngữ lập trình Python. Nội dung ở chương này chủ yếu được trích dẫn từ các tài liệu [3], [5], [6], [7], [8], [24]. Chương 2. THỜI ĐIỂM DỪNG TỐI ƯU CHO BÀI TOÁN QUẢNG CÁO. Trong chương này chúng tôi xem xét một bài toán thực tế đó là xác định thời điểm dừng tối ưu cho một chiến dịc...

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Nguyễn, Viết Đức;  Advisor: Nguyễn, Thế Toàn; Nguyễn, Vũ Nhân (2020)

 • Trong luận án tiến sĩ này, tôi thu được các giá trị tương tác hiệu dụng giữa các phân tử ADN tùy thuộc vào nồng độ của các phản ion đơn hay đa hóa trị, từ đó hiểu rõ hơn vai trò của tương tác tĩnh điện trong không gian pha của phân tử ADN trong các vi rút thực khuẩn, vai trò của các đồng ion (ion âm được gọi là đồng ion vì có điện tích cùng dấu với ADN) và giải thích được hai hiện tượng là hiện tượng đảo dấu điện tích và hiện tượng hút nhau của các đại phân tử sinh học tích điện cùng dấu (ADN) trong một hình thức luận thống nhất. Tôi cũng nghiên cứu các tính chất thống kê về phân bố của các ion trong hệ. Áp dụng nghiên cứu hiện tượng đảo dấu điện tích của ion kẽm Zn2+ trong cấu trúc n...

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Nguyễn, Lê Trang;  Advisor: Mai, Văn Trịnh; Nguyễn, Mạnh Khải (2020)

 • Nghiên cứu sự phát thải khí nhà kính (CH4, N2O) trong hệ canh tác lúa nước dưới ảnh hưởng của các loại phân đạm chậm tan, vật liệu hữu cơ qua khảo nghiệm một số công thức thí nghiệm trên quy mô đồng ruộng tại Nam Định; Mô phỏng và tính toán được lượng CH4, N2O phát thải từ các hệ thống cây trồng có lúa tại vùng ven biển và trên toàn tỉnh Nam Định; Đánh giá tiềm năng giảm phát thải CH4, N2O của các biện pháp canh tác cải tiến được xây dựng; từ đó đề xuất một số giải pháp giảm thiểu phát thải CH4, N2O tiềm năng

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Đỗ Quang Lộc;  Advisor: Chử, Đức Trình (2020)

 • Mục tiêu của nghiên cứu là đưa ra các cấu trúc đề xuất tích hợp với các hệ thống vi lỏng cho phép thực hiện việc làm giàu, phát hiện tế bào trong mẫu dịch với thể tích mẫu dịch cần sử dụng rất nhỏ và thời gian thực hiện thí nghiệm ngắn, mục tiêu của đề tài là nghiên cứu, chế tạo và thử nghiệm hệ thống tầm soát ung thư sử dụng chip cảm biến vi lỏng đếm tế bào hoạt động dựa trên nguyên lý cảm biến trở kháng. Chip cảm biến có khả năng phát hiện sự hiện hữu của của tế bào ung thư trong mẫu bệnh phẩm dựa trên sự thay đổi trở kháng giữa các điện cực cảm biến được chế tạo tích hợp trên chip vi lỏng. Dữ liệu tín hiệu lối ra của chip cảm biến được ghi nhận lại và xử lý bằng phương pháp số học ...

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Lê, Thị Hạnh;  Advisor: Từ, Bình Minh; Trần, Mạnh Trí (2020)

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận án là hoàn thiện quy trình phân tích đồng thời hai nhóm chất siloxanes và phthalates trong không khí trong nhà trên thiết bị sắc ký khí ghép nối khối phổ (GC-MS) kết hợp với việc thu mẫu khí sử dụng bơm hút tốc độ thấp, màng lọc thạch anh và ống polyurethane foam. Áp dụng quy trình tối ưu để xác định đồng thời nồng độ các chất siloxanes và phthalates trong một số môi trường khác nhau như: nhà ở, phòng thí nghiệm, văn phòng, salon tóc, trong ô tô, nhà trẻ tại Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Bình và Tuyên Quang.

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Phạm, Thành Luân;  Advisor: Đỗ, Đức Thanh; Lê, Huy Minh (2021)

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận án là nghiên cứu phát triển các phương pháp/tổ hợp phương pháp mới hoặc cải tiến các phương pháp hiện có nhằm nâng cao hiệu quả công tác xử lý, phân tích số liệu trường thế. Xây dựng một số chương trình phần mềm từ các phương pháp xử lý, phân tích mới để xác định độ sâu ranh giới phân chia mật độ, độ sâu ranh giới từ tính, các ranh giới ngang của các cấu trúc địa chất trên một số khu vực nghiên cứu.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ Xuân Đức;  Advisor: Lưu, Đức Hải; Đỗ, Hữu Tuấn (2021)

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận án là Hệ thống hóa luận chứng khoa học liên quan đến môi trường và quản lý sử dụng bền vững hồ thủy điện. Phân tích và đánh giá diễn biến môi trường hồ TĐSL sau khi tích nước trong giai đoạn 2014 - 2019. Phân tích hiện trạng quản lý sử dụng tài nguyên môi trường hồ TĐSL trong giai đoạn 2013 - 2019. Xây dựng bộ tiêu chí đa chỉ tiêu quản lý sử dụng tài nguyên môi trường hồ TĐSL.Đánh giá, đề xuất một số mô hình và giải pháp quản lý sử dụng bền vững tài nguyên môi trường hồ TĐSL dựa trên bộ tiêu chí đa chỉ tiêu.

 • 01050004732.pdf.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Trần, Thị Huế;  Advisor: Tạ, Thị Thảo; Nguyễn, Văn Ri (2020)

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận án là xây dựng và phát triển phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử và phổ hồng ngoại phản xạ kết hợp với thuật toán hồi quy đa biến nhằm định lượng nhanh, chính xác một số hợp chất methylxanthines có mặt trong chè Việt Nam mà không cần tách loại chúng trên nền mẫu thực. Xây dựng và phát triển phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử và phổ hồng ngoại phản xạ kết hợp với thuật toán thống kê đa biến nhằm phân loại, nhận dạng nguồn gốc địa lý chè Việt Nam dựa trên cùng dữ liệu phổ.

 • 01050004731.pdf.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Bùi, Minh Tuân;  Advisor: Nguyễn, Minh Trường (2020)

 • Nghiên cứu trong luận án này là cơ sở lí thuyết giúp giải thích cơ chế vật lí của dao động nội mùa, hướng tới góp phần nâng cao khả năng mô phỏng và dự báo dao động nội mùa và mưa lớn ở Việt Nam trong tương lai.

 • 01050004724.pdf.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Chu, Thanh Bình;  Advisor: Bùi, Thị Việt Hà (2020)

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài Tuyển chọn được một số chủng vi nấm có hoạt lực diệt tuyến trùng Meloidogyne sp. cao gây bệnh trên cây Hồ tiêu Piper nigrum L. và tạo chế phẩm sinh học diệt tuyến trùng làm tăng năng suất cây Hồ tiêu tối thiểu là 15%. Tạo được chủng đột biến và đánh giá hoạt lực diệt tuyến trùng của chủng đột biến so với chủng tự nhiên.

 • 01050004722.pdf.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Ngân, Ngọc Vỹ;  Advisor: Lê, Diên Dực; Tạ, Đình Thi (2020)

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là phân tích, làm rõ được cơ sở lý luận về quản lí bền vững tài nguyên đất ngập nước dựa vào cộng đồng. Đánh giá được hiện trạng tài nguyên đất ngập nước và công tác quản lí tài nguyên đất ngập nước dựa vào cộng đồng khu vực hồ Ba Bể. Từ đó đề xuất được các giải pháp quản lí bền vững tài nguyên đất ngập nước dựa vào cộng đồng khu vực hồ Ba Bể.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 797