HUS - Dissertations : [628]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 628
 • 01051000027.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Anh Tuấn;  Advisor: Nguyễn, Hữu Dư (2017)

 • - Nghiên cứu tính tồn tại và duy nhất nghiệm của phương trình động lực có trễ trên thang thời gian theo đạo hàm : đưa ra khái niệm phương trình -động lực ngẫu nhiên có trễ, nghiệm của phương trình, phát biểu và chứng minh định lý về sự tồn tại và duy nhất nghiệm của phương trình động lực ngẫu nhiên có trễ trên thang thời gian. Chúng tôi cũng đưa ra những ước lượng moment của ước lượng nghiệm của phương trình động lực ngẫu nhiên và phương trình động lực ngẫu nhiên có trễ trên thang thời gian. - Nghiên cứu tính ổn định của nghiệm của phương trình động lực ngẫu nhiên và phương trình động lực ngẫu nhiên có trễ trên thang thời gian bằng phương pháp hàm Lyapunov. - Đưa ra điều kiện Li...

 • 01050004091.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Tuấn Long;  Advisor: Nguyễn, Quang Báu (2018)

 • Luận án đã dẫn ra phương trình động lượng tử cho hàm phân bố electron trong hố lượng tử, siêu mạng hợp phần, siêu mạng pha tạp, dây lượng tử hình trụ, dây lượng tử hình chữ nhật khi có mặt bức xạ laser, điện trường không đổi, từ trường mạnh hoặc sóng điện từ phân cực thẳng và có kể đến sự giam cầm của phonon. Tìm được biểu thức giải tích của ten-xơ độ dẫn Hall, hệ số Hall, từ trở trong các hệ bán dẫn hai chiều dưới ảnh hưởng của phonon quang giam cầm. Thu lại được các kết quả giới hạn cho trường hợp phonon quang không giam cầm. Tính số các kết quả giải tích cho hố lượng tử AlGaAs/GaAs/AlGaAs, siêu mạng hợp phần GaAs/AlxGa1-xAs và siêu mạng pha tạp GaAs:Si/GaAs:Be. Phonon quang giam cầ...

 • 01050004089.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Văn Thái;  Advisor: Trần, Minh Thi (2018)

 • Luận án nghiên cứu một cách hệ thống ảnh hưởng của cách thức bọc phủ và khối lượng của polymer PVP, PVA lên đặc trưng cấu trúc, hình thái học và tính chất quang của các hạt nano ZnS:M. - Đã chỉ ra các chuyển dời hấp thụ-bức xạ [HOMO So(n) ↔ LUMO T1(π*)] trong nhóm >C=O của polymer PVP, PVA thông qua các liên kết phối trí >C=O-M2+ truyền năng lượng kích thích từ polymer sang các ion M2+ dẫn đến làm tăng cường độ PL của các đám đặc trưng cho các ion M2+ trong phổ PL và PLE. - Đã chỉ ra quá trình polymer hóa chuyển α-hiđrôxyl axetic thành -[OCH2CO]n- cũng đóng góp vào quá trình tăng cường độ PL đám da cam –vàng của các hạt nano ZnS:Mn.TN-TGA khi được ủ quang học...

 • 01050004087.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Đức Minh;  Advisor: Nguyễn, Mạnh Khải (2018)

 • Luận án là: - Nghiên cứu đầu tiên ở lưu vực sông VG-TB kết hợp 3 thành phần trong một nghiên cứu điển hình: (i) dữ liệu thực địa về lượng phát thải KNK theo các cách quản lý khác nhau (quản lý nước, sử dụng phân bón) ở địa điểm nghiên cứu; (ii) dữ liệu về phương thức canh tác được thu thập từ nông dân địa phương và đặc trưng về khí hậu, đất đai… (iii) các kết quả định lượng về phát thải KNK được tính toán bằng mô hình DNDC đã được hiệu chỉnh và kiểm định phù hợp các hiện trạng của địa phương. - Sử dụng dữ liệu không gian và kỹ thuật GIS để tích hợp kết quả tính toán từ mô hình DNDC vào bản đồ để mô tả phân bố không gian hiển các vùng với các mức độ phát thải CH4 và N2O khác nhau, dự...

 • 01050004085.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Tiến;  Advisor: Đinh, Văn Ưu (2018)

 • Luận án đã xác định được quá trình hình thành và biến động vùng nước đục cực đại tại khu vực cửa sông Hậu bao gồm: Phân bố vùng nước đục cực đại trong mùa mưa được dịch chuyển ra thềm châu thổ ngập nước trong phạm vị khoảng 20km với hàm lượng trầm tích lơ lửng dao động từ 0,5 – 1,1g/l. Trong khi vào thời kỳ mùa khô, nước biển có độ muối cao kèm theo hàm lượng trầm tích lơ lửng phía biển xâm nhập sâu và tồn tại bên trong cửa sông gây ra quá trình xáo trộn và kết bông. Phạm vi xâm nhập lên tới 50km tạo nên khối nước có hàm lượng trầm tích lơ lửng cao từ 0,6 – 1,2g/l, khối nước này được di chuyển vào/ra theo dòng triều lên/xuống khoảng vài kilomet theo pha triều. Vùng độ đục cực đại tại...

 • 01050004084.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Như;  Advisor: Nguyễn, Tiến Thảo (2018)

 • Luận án đã chỉ ra được đặc trưng cấu trúc của sepiolite ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động xúc tác Cr(III) trong phản ứng oxi hóa ancol benzylic thành benzanđehit. + Tâm Cr(III) trong mao quản được bền vững hóa bởi mao quản và đóng vai trò xúc tác chủ yếu cho oxi hóa chọn lọc ancol benzylic thành benzanđehit. + Tâm Cr(III) trên bề mặt và miệng mao quản của vật liệu sepiolite có tác dụng phân hủy t-BuOOH thành các gốc tự do t-BuO. hay t-BuOH. và phản ứng oxi hóa BzOH chạy theo cơ chế gốc tự do, không chọn lọc thành benzanđehit. - Kết quả nghiên cứu chỉ ra độ bền hoạt tính của xúc tác Cr2O3 được cải thiện khi phân hủy Cr(OH)3 ở nhiệt độ cao trong các kênh mao quản sepiolite. Việc cố đ...

 • 01050004082.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Huệ;  Advisor: Phạm, Chí Vĩnh (2018)

 • Luận án đã nghiên cứu - Tìm ra các công thức tỷ số H/V đối với bán không gian đàn hồi trực hướng. - Tìm ra các công thức tỷ số H/V đối với bán không gian đàn hồi có ứng suất trước. - Thiết lập các công thức xấp xỉ của tỷ số H/V đối với bán không gian đàn hồi trực hướng phủ một lớp mỏng đàn hồi (trực hướng, monoclinic có mặt phẳng đối xứng x3=0). - Thiết lập các công thức xấp xỉ của tỷ số H/V đối với bán không gian đàn hồi có ứng suất trước phủ một lớp mỏng đàn hồi có ứng suất trước. - Thiết lập các công thức chính xác của tỷ số H/V đối với bán không gian đàn hồi có ứng suất trước phủ một lớp đàn hồi có ứng suất trước.

 • 01050004081.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Huệ;  Advisor: Nguyễn, Anh Tuấn (2018)

 • - Chế tạo đơn lớp một phân tử hữu cơ axit béo, rượu 1-butanol trên bề mặt nước (đơn lớp Langmuir). - Nghiên cứu sự chuyển pha của đơn lớp Langmuir axit arachidic bằng các phương pháp sức căng bề mặt (đường cong đẳng nhiệt π-A) và quang phổ dao động tần số tổng, từ đó chỉ ra cấu trúc phân tử của đơn lớp trong các pha khác nhau: pha lỏng mở rộng, pha xếp chặt nghiêng; pha xếp chặt không nghiêng và pha sụp đổ đơn lớp. - Phương pháp quang phổ học dao động tần số tổng là một phương pháp hiện đại, lần đầu tiên tại Việt Nam được ứng dụng để nghiên cứu một cách hệ thống ảnh hưởng của các chất hòa tan phổ biến trong môi trường sinh học lên cấu trúc tại mặt phân cách của hệ mẫu chất đơn lớp L...

 • 01050004080.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Anh Phương;  Advisor: Tạ, Thị Thảo (2019)

 • -Luận án đã phát triển được quy trình phân tích paraquat trong mẫu huyết tương với qui trình xử lý mẫu đơn giản sau đó phân tích bằng phương pháp HPLC-DAD. Qui trình này được sử dụng làm qui trình đối chứng để kiểm tra chéo kết quả phân tích theo phương pháp mới CE-C4D, thích hợp với phân tích định PQ tại các cơ sở xét nghiệm tuyến trung ương hoặc tuyến tỉnh. -Xây dựng được quy trình phân tích paraquat trong huyết tương người trên cơ sở xử lý mẫu huyết tương bằng kỹ thuật chiết pha rắn (SPE) sử dụng cột tách C18 sau đó phân tích trên thiết bị điện di mao quản sử dụng detector độ dẫn không tiếp xúc (CE-C4D). Đây là thiết bị gọn nhẹ, giá thành thấp, có thể trang bị cho bệnh viện hoặc ...

 • 01050004072.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Từ Niệm;  Advisor: Bạch, Thành Công (2018)

 • Luận văn đã: - Đưa ra công thức sự phụ thuộc của nhiệt độ Curie, trường ngang tới hạn vào độ dày màng mỏng mô tả bởi mô hình Ising trong trường ngang và giải thích tốt cho trường hợp phụ thuộc của nhiệt độ Curie của perovskite PbTiO3 vào độ dày màng. - Sử dụng phương pháp tích phân phiếm hàm để nghiên cứu màng mỏng spin Heisenberg trong đó có tính đến hiệu ứng thăng giáng spin, chỉ ra được vai trò của sự cạnh tranh của các tương tác lưỡng cực – lưỡng cực và tương tác phản sắt từ trên bề mặt màng khi có dị hướng đơn ion ảnh hưởng đến trật tự từ trong màng mỏng. - Tính toán sự định hướng của độ phân cực trong màng mỏng sử dụng mô hình Heisenberg khi có dị hướng đơn ion và giải thích ...

 • 01050004028.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thu Hằng;  Advisor: Phạm, Xuân Hội (2018)

 • Luận án đã tạo ra được các dòng lúa thế hệ T2 mang một bản sao của gen OsNAC1 ở dạng đồng hợp biểu hiện dưới sự điều khiển của promoter hoạt động cảm ứng điều kiện stress Lip9 và promoter hoạt động liên tục Ubiquitin. Cây chuyển gen có kiểu hình tương đồng với cây đối chứng không chuyển gen (về khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất) trong điều kiện bình thường không có stress hạn, trong khi khả năng chịu hạn và tỷ lệ sống sót cao hơn trong điều kiện xử lý stress hạn. Đây là kết quả quan trọng, chứng tỏ tiềm năng ứng dụng của gen OsNAC1 nói riêng và các gen mã hóa nhân tố phiên mã thuộc nhóm NAC liên quan tới đáp ứng stress nói chung trong công tác tạo giống cây chuyển gen chịu...

 • 01050004027.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Nhung;  Advisor: Nguyễn, Hồng Phương (2018)

 • Luận án có nội dung tập trung sâu vào đối tượng nghiên cứu chính là khả năng hóa lỏng nền do động đất tại khu vực đô thị. Luận án tìm hiểu, bổ sung tiến tới hoàn thiện một hệ phương pháp luận trong đánh giá khả năng hóa lỏng nền do động đất cho Việt Nam với những cải tiến cho phù hợp với các điều kiện của Việt Nam, và được áp dụng cho khu vực nội thành của thành phố Hà Nội. Các phương pháp được tìm hiểu, giới thiệu và sử dụng trong luận án cho phép chú trọng đến cả hai yếu tố địa chấn và địa kỹ thuật. Luận án như một cầu nối liên kết giữa các hướng nghiên cứu về phá hủy nền tại Việt Nam từ trước đến nay, vừa mang tính truyền thống vừa có tính hiện đại, từ đó cung cấp cơ sở phương ph...

 • 01050004025.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Thị Thanh Hương;  Advisor: Vũ, Thanh Hằng (2018)

 • Luận án đã xác định được ngày bắt đầu/ kết thúc gió mùa mùa hè (GMMH) và xu thế biến đổi của nó trong giai đoạn 1981-2014; chỉ ra sự khác biệt giữa mùa mưa và mùa GMMH; phân tích chỉ số mưa và đặc điểm một số trường quy mô lớn trong thời kỳ này. - Đánh giá sai số, hiệu chỉnh số liệu mưa và đánh giá khả năng mô phỏng gió mùa mùa hè bằng mô hình RegCM trong quá khứ. - Dự tính sự biến đổi của ngày bắt đầu/ kết thúc GMMH và sự biến đổi của các chỉ số mưa trong thời kỳ GMMH ở Tây Nguyên và Nam Bộ trong tương lai theo kịch bản RCP4.5...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 628

HUS - Dissertations : [628]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 628
 • 01051000027.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Anh Tuấn;  Advisor: Nguyễn, Hữu Dư (2017)

 • - Nghiên cứu tính tồn tại và duy nhất nghiệm của phương trình động lực có trễ trên thang thời gian theo đạo hàm : đưa ra khái niệm phương trình -động lực ngẫu nhiên có trễ, nghiệm của phương trình, phát biểu và chứng minh định lý về sự tồn tại và duy nhất nghiệm của phương trình động lực ngẫu nhiên có trễ trên thang thời gian. Chúng tôi cũng đưa ra những ước lượng moment của ước lượng nghiệm của phương trình động lực ngẫu nhiên và phương trình động lực ngẫu nhiên có trễ trên thang thời gian. - Nghiên cứu tính ổn định của nghiệm của phương trình động lực ngẫu nhiên và phương trình động lực ngẫu nhiên có trễ trên thang thời gian bằng phương pháp hàm Lyapunov. - Đưa ra điều kiện Li...

 • 01050004091.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Tuấn Long;  Advisor: Nguyễn, Quang Báu (2018)

 • Luận án đã dẫn ra phương trình động lượng tử cho hàm phân bố electron trong hố lượng tử, siêu mạng hợp phần, siêu mạng pha tạp, dây lượng tử hình trụ, dây lượng tử hình chữ nhật khi có mặt bức xạ laser, điện trường không đổi, từ trường mạnh hoặc sóng điện từ phân cực thẳng và có kể đến sự giam cầm của phonon. Tìm được biểu thức giải tích của ten-xơ độ dẫn Hall, hệ số Hall, từ trở trong các hệ bán dẫn hai chiều dưới ảnh hưởng của phonon quang giam cầm. Thu lại được các kết quả giới hạn cho trường hợp phonon quang không giam cầm. Tính số các kết quả giải tích cho hố lượng tử AlGaAs/GaAs/AlGaAs, siêu mạng hợp phần GaAs/AlxGa1-xAs và siêu mạng pha tạp GaAs:Si/GaAs:Be. Phonon quang giam cầ...

 • 01050004089.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Văn Thái;  Advisor: Trần, Minh Thi (2018)

 • Luận án nghiên cứu một cách hệ thống ảnh hưởng của cách thức bọc phủ và khối lượng của polymer PVP, PVA lên đặc trưng cấu trúc, hình thái học và tính chất quang của các hạt nano ZnS:M. - Đã chỉ ra các chuyển dời hấp thụ-bức xạ [HOMO So(n) ↔ LUMO T1(π*)] trong nhóm >C=O của polymer PVP, PVA thông qua các liên kết phối trí >C=O-M2+ truyền năng lượng kích thích từ polymer sang các ion M2+ dẫn đến làm tăng cường độ PL của các đám đặc trưng cho các ion M2+ trong phổ PL và PLE. - Đã chỉ ra quá trình polymer hóa chuyển α-hiđrôxyl axetic thành -[OCH2CO]n- cũng đóng góp vào quá trình tăng cường độ PL đám da cam –vàng của các hạt nano ZnS:Mn.TN-TGA khi được ủ quang học...

 • 01050004087.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Đức Minh;  Advisor: Nguyễn, Mạnh Khải (2018)

 • Luận án là: - Nghiên cứu đầu tiên ở lưu vực sông VG-TB kết hợp 3 thành phần trong một nghiên cứu điển hình: (i) dữ liệu thực địa về lượng phát thải KNK theo các cách quản lý khác nhau (quản lý nước, sử dụng phân bón) ở địa điểm nghiên cứu; (ii) dữ liệu về phương thức canh tác được thu thập từ nông dân địa phương và đặc trưng về khí hậu, đất đai… (iii) các kết quả định lượng về phát thải KNK được tính toán bằng mô hình DNDC đã được hiệu chỉnh và kiểm định phù hợp các hiện trạng của địa phương. - Sử dụng dữ liệu không gian và kỹ thuật GIS để tích hợp kết quả tính toán từ mô hình DNDC vào bản đồ để mô tả phân bố không gian hiển các vùng với các mức độ phát thải CH4 và N2O khác nhau, dự...

 • 01050004085.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Tiến;  Advisor: Đinh, Văn Ưu (2018)

 • Luận án đã xác định được quá trình hình thành và biến động vùng nước đục cực đại tại khu vực cửa sông Hậu bao gồm: Phân bố vùng nước đục cực đại trong mùa mưa được dịch chuyển ra thềm châu thổ ngập nước trong phạm vị khoảng 20km với hàm lượng trầm tích lơ lửng dao động từ 0,5 – 1,1g/l. Trong khi vào thời kỳ mùa khô, nước biển có độ muối cao kèm theo hàm lượng trầm tích lơ lửng phía biển xâm nhập sâu và tồn tại bên trong cửa sông gây ra quá trình xáo trộn và kết bông. Phạm vi xâm nhập lên tới 50km tạo nên khối nước có hàm lượng trầm tích lơ lửng cao từ 0,6 – 1,2g/l, khối nước này được di chuyển vào/ra theo dòng triều lên/xuống khoảng vài kilomet theo pha triều. Vùng độ đục cực đại tại...

 • 01050004084.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Như;  Advisor: Nguyễn, Tiến Thảo (2018)

 • Luận án đã chỉ ra được đặc trưng cấu trúc của sepiolite ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động xúc tác Cr(III) trong phản ứng oxi hóa ancol benzylic thành benzanđehit. + Tâm Cr(III) trong mao quản được bền vững hóa bởi mao quản và đóng vai trò xúc tác chủ yếu cho oxi hóa chọn lọc ancol benzylic thành benzanđehit. + Tâm Cr(III) trên bề mặt và miệng mao quản của vật liệu sepiolite có tác dụng phân hủy t-BuOOH thành các gốc tự do t-BuO. hay t-BuOH. và phản ứng oxi hóa BzOH chạy theo cơ chế gốc tự do, không chọn lọc thành benzanđehit. - Kết quả nghiên cứu chỉ ra độ bền hoạt tính của xúc tác Cr2O3 được cải thiện khi phân hủy Cr(OH)3 ở nhiệt độ cao trong các kênh mao quản sepiolite. Việc cố đ...

 • 01050004082.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Huệ;  Advisor: Phạm, Chí Vĩnh (2018)

 • Luận án đã nghiên cứu - Tìm ra các công thức tỷ số H/V đối với bán không gian đàn hồi trực hướng. - Tìm ra các công thức tỷ số H/V đối với bán không gian đàn hồi có ứng suất trước. - Thiết lập các công thức xấp xỉ của tỷ số H/V đối với bán không gian đàn hồi trực hướng phủ một lớp mỏng đàn hồi (trực hướng, monoclinic có mặt phẳng đối xứng x3=0). - Thiết lập các công thức xấp xỉ của tỷ số H/V đối với bán không gian đàn hồi có ứng suất trước phủ một lớp mỏng đàn hồi có ứng suất trước. - Thiết lập các công thức chính xác của tỷ số H/V đối với bán không gian đàn hồi có ứng suất trước phủ một lớp đàn hồi có ứng suất trước.

 • 01050004081.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Huệ;  Advisor: Nguyễn, Anh Tuấn (2018)

 • - Chế tạo đơn lớp một phân tử hữu cơ axit béo, rượu 1-butanol trên bề mặt nước (đơn lớp Langmuir). - Nghiên cứu sự chuyển pha của đơn lớp Langmuir axit arachidic bằng các phương pháp sức căng bề mặt (đường cong đẳng nhiệt π-A) và quang phổ dao động tần số tổng, từ đó chỉ ra cấu trúc phân tử của đơn lớp trong các pha khác nhau: pha lỏng mở rộng, pha xếp chặt nghiêng; pha xếp chặt không nghiêng và pha sụp đổ đơn lớp. - Phương pháp quang phổ học dao động tần số tổng là một phương pháp hiện đại, lần đầu tiên tại Việt Nam được ứng dụng để nghiên cứu một cách hệ thống ảnh hưởng của các chất hòa tan phổ biến trong môi trường sinh học lên cấu trúc tại mặt phân cách của hệ mẫu chất đơn lớp L...

 • 01050004080.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Anh Phương;  Advisor: Tạ, Thị Thảo (2019)

 • -Luận án đã phát triển được quy trình phân tích paraquat trong mẫu huyết tương với qui trình xử lý mẫu đơn giản sau đó phân tích bằng phương pháp HPLC-DAD. Qui trình này được sử dụng làm qui trình đối chứng để kiểm tra chéo kết quả phân tích theo phương pháp mới CE-C4D, thích hợp với phân tích định PQ tại các cơ sở xét nghiệm tuyến trung ương hoặc tuyến tỉnh. -Xây dựng được quy trình phân tích paraquat trong huyết tương người trên cơ sở xử lý mẫu huyết tương bằng kỹ thuật chiết pha rắn (SPE) sử dụng cột tách C18 sau đó phân tích trên thiết bị điện di mao quản sử dụng detector độ dẫn không tiếp xúc (CE-C4D). Đây là thiết bị gọn nhẹ, giá thành thấp, có thể trang bị cho bệnh viện hoặc ...

 • 01050004072.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Từ Niệm;  Advisor: Bạch, Thành Công (2018)

 • Luận văn đã: - Đưa ra công thức sự phụ thuộc của nhiệt độ Curie, trường ngang tới hạn vào độ dày màng mỏng mô tả bởi mô hình Ising trong trường ngang và giải thích tốt cho trường hợp phụ thuộc của nhiệt độ Curie của perovskite PbTiO3 vào độ dày màng. - Sử dụng phương pháp tích phân phiếm hàm để nghiên cứu màng mỏng spin Heisenberg trong đó có tính đến hiệu ứng thăng giáng spin, chỉ ra được vai trò của sự cạnh tranh của các tương tác lưỡng cực – lưỡng cực và tương tác phản sắt từ trên bề mặt màng khi có dị hướng đơn ion ảnh hưởng đến trật tự từ trong màng mỏng. - Tính toán sự định hướng của độ phân cực trong màng mỏng sử dụng mô hình Heisenberg khi có dị hướng đơn ion và giải thích ...

 • 01050004028.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thu Hằng;  Advisor: Phạm, Xuân Hội (2018)

 • Luận án đã tạo ra được các dòng lúa thế hệ T2 mang một bản sao của gen OsNAC1 ở dạng đồng hợp biểu hiện dưới sự điều khiển của promoter hoạt động cảm ứng điều kiện stress Lip9 và promoter hoạt động liên tục Ubiquitin. Cây chuyển gen có kiểu hình tương đồng với cây đối chứng không chuyển gen (về khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất) trong điều kiện bình thường không có stress hạn, trong khi khả năng chịu hạn và tỷ lệ sống sót cao hơn trong điều kiện xử lý stress hạn. Đây là kết quả quan trọng, chứng tỏ tiềm năng ứng dụng của gen OsNAC1 nói riêng và các gen mã hóa nhân tố phiên mã thuộc nhóm NAC liên quan tới đáp ứng stress nói chung trong công tác tạo giống cây chuyển gen chịu...

 • 01050004027.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Nhung;  Advisor: Nguyễn, Hồng Phương (2018)

 • Luận án có nội dung tập trung sâu vào đối tượng nghiên cứu chính là khả năng hóa lỏng nền do động đất tại khu vực đô thị. Luận án tìm hiểu, bổ sung tiến tới hoàn thiện một hệ phương pháp luận trong đánh giá khả năng hóa lỏng nền do động đất cho Việt Nam với những cải tiến cho phù hợp với các điều kiện của Việt Nam, và được áp dụng cho khu vực nội thành của thành phố Hà Nội. Các phương pháp được tìm hiểu, giới thiệu và sử dụng trong luận án cho phép chú trọng đến cả hai yếu tố địa chấn và địa kỹ thuật. Luận án như một cầu nối liên kết giữa các hướng nghiên cứu về phá hủy nền tại Việt Nam từ trước đến nay, vừa mang tính truyền thống vừa có tính hiện đại, từ đó cung cấp cơ sở phương ph...

 • 01050004025.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Thị Thanh Hương;  Advisor: Vũ, Thanh Hằng (2018)

 • Luận án đã xác định được ngày bắt đầu/ kết thúc gió mùa mùa hè (GMMH) và xu thế biến đổi của nó trong giai đoạn 1981-2014; chỉ ra sự khác biệt giữa mùa mưa và mùa GMMH; phân tích chỉ số mưa và đặc điểm một số trường quy mô lớn trong thời kỳ này. - Đánh giá sai số, hiệu chỉnh số liệu mưa và đánh giá khả năng mô phỏng gió mùa mùa hè bằng mô hình RegCM trong quá khứ. - Dự tính sự biến đổi của ngày bắt đầu/ kết thúc GMMH và sự biến đổi của các chỉ số mưa trong thời kỳ GMMH ở Tây Nguyên và Nam Bộ trong tương lai theo kịch bản RCP4.5...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 628