HUS - Master Theses : [3233]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 3233
 • 01050004138.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Ngọc Liên;  Advisor: Phạm, Thị Việt Anh (2018)

 • Thông qua quá trình điều tra, khảo sát, nghiên cứu tài liệu có liên quan, khảo sát thực tế thu hút được những kết quả sau: - Đưa ra được các phát hiện kiểm toán tốt của công ty trên tất cả các mặt... - Phát hiện các vấn đề còn tồn tại cần khắc phục đặc biệt đối với việc thu gom, phân loại chất thải rắn...

 • 01050004136.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phi, Thị Hương;  Advisor: Nguyễn, Việt Tuyên (2018)

 • - Chế tạo vật liệu Perovsikte LaMnO3, La1-xSrxMnO3 (LSMx) với x = 0.2, 0.3, 0.4 và 0.5 và La1-xBaxMnO3 (LBMx) với x = 0.2 bằng phương pháp bằng phương pháp kích nổ vi sóng. - Vật liệu Perovsikte nền LaMnO3 (LMO) chế tạo bằng phương pháp bằng phương pháp kích nổ vi sóng với tỉ lệ Glycin/Kim loại (F) = 3 được khảo sát cấu trúc bằng phép đo nhiễu xạ tia X. Giản đồ nhiễu xạ tia X của mẫu LMO cho thấy các đỉnh nhiễu xạ đặc trưng của LMO rõ ràng và không xuất hiện pha nào khác. từ đó xác định được kích thước tinh thể của LMO cỡ 16,84 nm...

 • 01050004133.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thùy Linh;  Advisor: Huỳnh, Thị Thu Huệ; Lê, Hồng Điệp (2018)

 • Nghiên cứu thực hiện trên đối tượng cây ngô với mục đích tạo cây ngô chuyển gen DREB2.7 có liên quan đến tính chịu hạn. Sau quá trình nghiên cứu, luận văn đã đạt được một số kết quả như sau: - Phân lập và nhân dòng đoạn trình tự mang gen DREB2.7 từ giống ngô địa phương chịu hạn Tẻ vàng 1. Trình tự có độ dài 1338 bp chứa đoạn trình tự mã hóa gen ZmDREB2.7tv (1077 bp), và các vùng trình tự điều hòa nằm hai phía của gen. Trình tự gen ZmDREB2.7tv tương đồng 98% với gen tham chiếu của giống ngô B73, và có nhiều điểm khác biệt trên trình tự nucleotide, trong đó có 11 vị trí thay thế nucleotide và 4 vị trí thêm/mất nucleotide. Một số thay đổi trên trình tự nucleotide có ảnh hưởng đến trình ...

 • 01050004132.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Tuấn Duy;  Advisor: Nguyễn, Xuân Hãn (2018)

 • Nghiên cứu về vấn đề vật chất tối trong hai mô hình lưỡng tuyến Higgs trơ và mô hình 3-3-3-1, luận văn đã thu được những kết quả sau: - Đã khái quát về tình hình nghiên cứu vật chất tối trong và ngoài nước, các lý do dẫn đến sự cần thiết phải có vật chất trong vũ trụ cũng như cách nghiên cứu vật chất tối dựa trên quan điểm của vật lý hạt cơ bản. - Điểm lại được mô hình chuẩn, những hạn chế của mô hình chuẩn từ đó dẫn đến sự cần thiết mở rộng mô hình, trong đó có mô hình lưỡng tuyến vô hướng trơ và mô hình 3-3-3-1...

 • 01050004131.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đức Đắc;  Advisor: Nguyễn, Hữu Điển (2018)

 • Hình học tổ hợp là một bộ phận của hình học nói chung và là một nhánh của tổ hợp. Những bài toán của Hình học tổ hợp thường liên quan nhiều đến các đối tượng là các tập hợp hữu hạn. Vì thế các bài toán mang đặc trưng rõ nét của toán học rời rạc. Các bài toán trong hình học tổ hợp rất đa dạng về nội dung và phương pháp giải. Nhiều bài toán phát biểu đơn giản, có thể thấy đúng ngay nhưng để giải được thì cần trang bị những kiến thức riêng về hình học tổ hợp và hình học. Khi đó bài toán sẽ trở nên rất dễ dàng. Tuy nhiên cũng có những bài đòi hỏi kiến thức chuyên sâu, và thậm chí có nhiều bài toán hình học tổ hợp tổng quát cho không gian vẫn chưa có lời giải.

 • 01050004129.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Thị Ngân;  Advisor: Nguyễn, Minh Phương; Hà, Minh Ngọc (2018)

 • Diazinon là một hóa chất bảo vệ thực vật gốc lân hữu cơ có vai trò rất quan trong trong sản xuất nông nghiệp ở nước ta. Tuy nhiên, việc lạm dụng quá mức và sử dụng không đúng cách đã gây ra ô nhiễm môi trường nước và ảnh hưởng đến sức khỏe con người. TiO2 là một vật liệu quang xúc tác mạnh, có tính bền hóa học, chi phí thấp và thân thiện với môi trường. Tuy nhiên, TiO2 có mức năng lượng vùng dẫn khoảng 3,2 eV nên chỉ thể hiện hoạt tính xúc tác dưới tác dụng của bức xạ UV. Nhưng TiO2 biến tính với sắt đã nâng cao khả năng hấp thụ ánh sáng trong vùng khả kiến và giảm quá trình tái kết hợp của cặp electron quang sinh và lỗ trống. Mặt khác, TiO2 có kích thước nanomet nên khi đưa vào môi...

 • 01050004128.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Ngọc Bích;  Advisor: Đoàn, Hương Mai; Ngô, Xuân Nam (2018)

 • Luận văn đã đánh giá được điều kiện tự nhiên và tình hình kinh tế - xã hội của khu vực nghiên cứu (xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) - Luận văn đã phân loại hệ sinh thái và đánh giá được các đặc trưng chính của mỗi hệ sinh thái (đặc điểm về thành phần loài chính và một số đặc điểm về sinh cảnh, môi trường) và thành lập bản đồ phân bố các hệ sinh thái. Kết quả là toàn bộ khu di tích Mỹ Sơn được chia thành 5 hệ sinh thái: hệ dinh thái rừng phục hồi thường xanh (684,85 ha), hệ sinh thái rừng trồng (338,78 ha), hệ sinh thái tràng cỏ cây bụi (114,45 ha), hệ sinh thái dân cư (15,13 ha) và hệ sinh thái suối (3,79 ha)...

 • 01050004126.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Thị Tuyến Yến;  Advisor: Trần, Mạnh Trí; Từ, Bình Minh (2018)

 • Nghiên cứu phương pháp xác định phthalate trong mẫu không khí trong nhà sử dụng kĩ thuật sắc kí khí khối phổ Nghiên cứu và đánh giá khoảng tuyến tính, giới hạn phát hiện và định lượng của phương pháp, độ lặp lại và độ thu hồi của phương pháp. Thu thập mẫu và xác định nồng độ của phthalate từ không khí trong nhà tại Hà Nội, Việt Nam. Đánh giá mức độ phân bố của các hợp chất phthalate trong pha hạt và pha hơi; độ phân tán octanol/nước của các phthalate. Đánh giá rủi ro phơi nhiễm phthalate qua con đường hít thở không khí đối với các nhóm đối tượng khác nhau.

 • 01050004125.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phùng, Thị Mùi;  Advisor: Nguyễn, Thị Hồng Vân (2018)

 • Tỷ lệ bất thường nhiễm sắc thể ở phôi thụ tinh trong ống nghiệm 5 ngày tuổi ở quần thể người Việt Nam chiếm 42,7% và phôi không phát hiện bất thường nhiễm sắc thể chiếm 57,3%. - Bất thường số lượng nhiễm sắc thể ở các phôi thụ tinh trong ống nghiệm 5 ngày tuổi xảy ra ở tất cả các cặp nhiễm sắc thể với tỷ lệ khác nhau. Tỷ lệ nhiễm sắc thể hay bị lệch bội nhiễm sắc thể nhất là các NST số 15, 16, 21, 22 và cặp NST giới tính, ít gặp ở nhóm các NST số 7, 9, 11 và 19. Trong đó NST số 22 là NST có tỷ lệ bất thường số lượng nhiễm sắc thể cao nhất, sau đó tới NST số 16...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 3233

HUS - Master Theses : [3233]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 3233
 • 01050004138.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Ngọc Liên;  Advisor: Phạm, Thị Việt Anh (2018)

 • Thông qua quá trình điều tra, khảo sát, nghiên cứu tài liệu có liên quan, khảo sát thực tế thu hút được những kết quả sau: - Đưa ra được các phát hiện kiểm toán tốt của công ty trên tất cả các mặt... - Phát hiện các vấn đề còn tồn tại cần khắc phục đặc biệt đối với việc thu gom, phân loại chất thải rắn...

 • 01050004136.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phi, Thị Hương;  Advisor: Nguyễn, Việt Tuyên (2018)

 • - Chế tạo vật liệu Perovsikte LaMnO3, La1-xSrxMnO3 (LSMx) với x = 0.2, 0.3, 0.4 và 0.5 và La1-xBaxMnO3 (LBMx) với x = 0.2 bằng phương pháp bằng phương pháp kích nổ vi sóng. - Vật liệu Perovsikte nền LaMnO3 (LMO) chế tạo bằng phương pháp bằng phương pháp kích nổ vi sóng với tỉ lệ Glycin/Kim loại (F) = 3 được khảo sát cấu trúc bằng phép đo nhiễu xạ tia X. Giản đồ nhiễu xạ tia X của mẫu LMO cho thấy các đỉnh nhiễu xạ đặc trưng của LMO rõ ràng và không xuất hiện pha nào khác. từ đó xác định được kích thước tinh thể của LMO cỡ 16,84 nm...

 • 01050004133.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thùy Linh;  Advisor: Huỳnh, Thị Thu Huệ; Lê, Hồng Điệp (2018)

 • Nghiên cứu thực hiện trên đối tượng cây ngô với mục đích tạo cây ngô chuyển gen DREB2.7 có liên quan đến tính chịu hạn. Sau quá trình nghiên cứu, luận văn đã đạt được một số kết quả như sau: - Phân lập và nhân dòng đoạn trình tự mang gen DREB2.7 từ giống ngô địa phương chịu hạn Tẻ vàng 1. Trình tự có độ dài 1338 bp chứa đoạn trình tự mã hóa gen ZmDREB2.7tv (1077 bp), và các vùng trình tự điều hòa nằm hai phía của gen. Trình tự gen ZmDREB2.7tv tương đồng 98% với gen tham chiếu của giống ngô B73, và có nhiều điểm khác biệt trên trình tự nucleotide, trong đó có 11 vị trí thay thế nucleotide và 4 vị trí thêm/mất nucleotide. Một số thay đổi trên trình tự nucleotide có ảnh hưởng đến trình ...

 • 01050004132.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Tuấn Duy;  Advisor: Nguyễn, Xuân Hãn (2018)

 • Nghiên cứu về vấn đề vật chất tối trong hai mô hình lưỡng tuyến Higgs trơ và mô hình 3-3-3-1, luận văn đã thu được những kết quả sau: - Đã khái quát về tình hình nghiên cứu vật chất tối trong và ngoài nước, các lý do dẫn đến sự cần thiết phải có vật chất trong vũ trụ cũng như cách nghiên cứu vật chất tối dựa trên quan điểm của vật lý hạt cơ bản. - Điểm lại được mô hình chuẩn, những hạn chế của mô hình chuẩn từ đó dẫn đến sự cần thiết mở rộng mô hình, trong đó có mô hình lưỡng tuyến vô hướng trơ và mô hình 3-3-3-1...

 • 01050004131.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đức Đắc;  Advisor: Nguyễn, Hữu Điển (2018)

 • Hình học tổ hợp là một bộ phận của hình học nói chung và là một nhánh của tổ hợp. Những bài toán của Hình học tổ hợp thường liên quan nhiều đến các đối tượng là các tập hợp hữu hạn. Vì thế các bài toán mang đặc trưng rõ nét của toán học rời rạc. Các bài toán trong hình học tổ hợp rất đa dạng về nội dung và phương pháp giải. Nhiều bài toán phát biểu đơn giản, có thể thấy đúng ngay nhưng để giải được thì cần trang bị những kiến thức riêng về hình học tổ hợp và hình học. Khi đó bài toán sẽ trở nên rất dễ dàng. Tuy nhiên cũng có những bài đòi hỏi kiến thức chuyên sâu, và thậm chí có nhiều bài toán hình học tổ hợp tổng quát cho không gian vẫn chưa có lời giải.

 • 01050004129.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Thị Ngân;  Advisor: Nguyễn, Minh Phương; Hà, Minh Ngọc (2018)

 • Diazinon là một hóa chất bảo vệ thực vật gốc lân hữu cơ có vai trò rất quan trong trong sản xuất nông nghiệp ở nước ta. Tuy nhiên, việc lạm dụng quá mức và sử dụng không đúng cách đã gây ra ô nhiễm môi trường nước và ảnh hưởng đến sức khỏe con người. TiO2 là một vật liệu quang xúc tác mạnh, có tính bền hóa học, chi phí thấp và thân thiện với môi trường. Tuy nhiên, TiO2 có mức năng lượng vùng dẫn khoảng 3,2 eV nên chỉ thể hiện hoạt tính xúc tác dưới tác dụng của bức xạ UV. Nhưng TiO2 biến tính với sắt đã nâng cao khả năng hấp thụ ánh sáng trong vùng khả kiến và giảm quá trình tái kết hợp của cặp electron quang sinh và lỗ trống. Mặt khác, TiO2 có kích thước nanomet nên khi đưa vào môi...

 • 01050004128.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Ngọc Bích;  Advisor: Đoàn, Hương Mai; Ngô, Xuân Nam (2018)

 • Luận văn đã đánh giá được điều kiện tự nhiên và tình hình kinh tế - xã hội của khu vực nghiên cứu (xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) - Luận văn đã phân loại hệ sinh thái và đánh giá được các đặc trưng chính của mỗi hệ sinh thái (đặc điểm về thành phần loài chính và một số đặc điểm về sinh cảnh, môi trường) và thành lập bản đồ phân bố các hệ sinh thái. Kết quả là toàn bộ khu di tích Mỹ Sơn được chia thành 5 hệ sinh thái: hệ dinh thái rừng phục hồi thường xanh (684,85 ha), hệ sinh thái rừng trồng (338,78 ha), hệ sinh thái tràng cỏ cây bụi (114,45 ha), hệ sinh thái dân cư (15,13 ha) và hệ sinh thái suối (3,79 ha)...

 • 01050004126.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Thị Tuyến Yến;  Advisor: Trần, Mạnh Trí; Từ, Bình Minh (2018)

 • Nghiên cứu phương pháp xác định phthalate trong mẫu không khí trong nhà sử dụng kĩ thuật sắc kí khí khối phổ Nghiên cứu và đánh giá khoảng tuyến tính, giới hạn phát hiện và định lượng của phương pháp, độ lặp lại và độ thu hồi của phương pháp. Thu thập mẫu và xác định nồng độ của phthalate từ không khí trong nhà tại Hà Nội, Việt Nam. Đánh giá mức độ phân bố của các hợp chất phthalate trong pha hạt và pha hơi; độ phân tán octanol/nước của các phthalate. Đánh giá rủi ro phơi nhiễm phthalate qua con đường hít thở không khí đối với các nhóm đối tượng khác nhau.

 • 01050004125.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phùng, Thị Mùi;  Advisor: Nguyễn, Thị Hồng Vân (2018)

 • Tỷ lệ bất thường nhiễm sắc thể ở phôi thụ tinh trong ống nghiệm 5 ngày tuổi ở quần thể người Việt Nam chiếm 42,7% và phôi không phát hiện bất thường nhiễm sắc thể chiếm 57,3%. - Bất thường số lượng nhiễm sắc thể ở các phôi thụ tinh trong ống nghiệm 5 ngày tuổi xảy ra ở tất cả các cặp nhiễm sắc thể với tỷ lệ khác nhau. Tỷ lệ nhiễm sắc thể hay bị lệch bội nhiễm sắc thể nhất là các NST số 15, 16, 21, 22 và cặp NST giới tính, ít gặp ở nhóm các NST số 7, 9, 11 và 19. Trong đó NST số 22 là NST có tỷ lệ bất thường số lượng nhiễm sắc thể cao nhất, sau đó tới NST số 16...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 3233