HUS - Master Theses : [4290]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 4290
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hạnh;  Advisor: Trần, Thị Minh Hằng; Trần, Thiện Cường (2022)

 • Luận văn đánh giá hiện trạng công tác quản lý, bảo tồn và khai thác các hang động trên vịnh Hạ Long. Phân tích những tác động của hoạt động du lịch đến môi trường hang động vịnh Hạ Long. Đánh giá và dự báo tiềm năng phát triển các sản phẩm du lịch của các hang động. Đề xuất giải pháp quản lý và phát triển bền vững giá trị các hang động trên vịnh Hạ Long hướng đến du lịch bền vững.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Chu, Thời Nam;  Advisor: Trần, Hoài Nam; Vũ, Thanh Mai (2022)

 • Mục tiêu của nghiên cứu này là nhằm đánh giá ảnh hưởng của thư viện dữ liệu hạt nhân mới nhất ENDF/B-VIII.0 lên các đặc trưng vật lý của lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt. Các tính toán tới hạn và đặc trưng tích phân của thanh điều khiển của lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt sẽ được thực hiện bằng chương trình tính toán MCNP6. Kết quả tính toán sử dụng thư viện dữ liệu hạt nhân ENDF/B-VIII.0 sẽ được so sánh với các kết quả tính toán sử dụng 2 Luận văn Thạc sĩ Chu Thời Nam phiên bản thư viện dữ liệu hạt nhân trước đó và số liệu thực nghiệm. Từ đó để đánh giá ảnh hưởng của thư viện dữ liệu hạt nhân ENDF/B-VIII.0 lên các kết quả tính toán cho lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Thị Ngọc;  Advisor: Đào, Quang Duy (2021)

 • Luận văn mô phỏng pin mặt trời bằng phương pháp SCAP – 1D và quy trình chế tạo pin mặt trời perovskite với lớp vận chuyển lỗ trống sử dụng vật liệu không pha tạp Octahexylphthalocyanine. Quy trình chế tạo lớp perovskite bằng phương pháp lắng đọng dung dịch một bước. Trình bày các kết quả của quá trình mô phỏng và thực nghiệm. Khảo sát độ linh động của hạt tải điện, cấu trúc của pin thông qua một số các phép đo. Đồng thời, khảo sát tính chất quang điện của lớp perovskite chế tạo. Đã mô phỏng, chế tạo thành công pin mặt trời perovskite sử dụng vật liệu chuyển tiếp lỗ trống Octahexylphthalocyanine không pha tạp và lớp perovskite bằng 12 phương pháp lắng đọng dung dịch một bước. Cho thấy ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Thái Phương;  Advisor: Phạm, Thị Phin (2022)

 • Luận văn nghiên cứu tổng quan cơ sở khoa học, nội dung pháp lý và cơ sở thực tiễn về chuyển đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác. Thu thập tài liệu, số liệu thứ cấp và sơ cấp phục vụ cho mục đích nghiên cứu: Số liệu thứ cấp: Số liệu về thực trạng quản lý chuyển đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng (giao đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng; chuyển mục đích sử dụng đất rừng 3 phòng hộ, rừng đặc dụng; thống kê, kiểm kê đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về quản lý và sử dụng đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng...). Số liệu sơ cấp: tham vấn ý kiến của các nhà quản lý tại địa phương. Đánh giá thực trạng, phân tích tình hình quản lý chuyể...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Tiến Mạnh;  Advisor: Bùi, Văn Loát; Dương, Văn Hào (2022)

 • Luận văn nghiên cứu đặc điểm hoạt độ phóng xạ nói chung và nghiên cứu đặc điểm hoạt độ phóng xạ của đồng vị 210Po có tính nguy hại phóng xạ cao trong hến biển là có tính cấp thiết. Nghiên cứu sẽ cung cấp dữ liệu cơ sở về đặc điểm hoạt độ 210Po trong hến và dùng để trong đánh giá an toàn phóng xạ khi sử dụng hến làm thực phẩm (hải sản) và cũng là cơ sở dữ liệu để đánh giá sự thay đổi phóng xạ trong môi trƣờng biển ở khu vực đƣợc lấy mẫu.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Tuấn;  Advisor: Vũ, Phương Lan (2022)

 • Luận văn tổng quan về ứng dụng viễn thám trong nghiên cứu hàm lượng Chl-a và SST môi trường biển, về điều kiện tự nhiên và mô hình DBNT tại vùng biển nghiên cứu. Nghiên cứu, tính toán, xác định các yếu tố hải dương (Chl-a, SST) từ dữ liệu ảnh viễn thám MODIS Aqua và biến động của chúng trong vùng biển nghiên cứu. Nghiên cứu, đánh giá mối quan hệ giữa bộ số liệu tính toán từ dữ liệu ảnh viễn thám với các yếu tố hải dương học thực đo và thử nghiệm sử dụng dữ liệu vào mô hình DBNT ở vùng biển Việt Nam.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Phú Dũng;  Advisor: Nguyễn, Thị Sơn; Lưu, Văn Bôi (2018)

 • Luận văn nghiên cứu tìm ra phương pháp mới, hiệu quả và thân thiện với môi trường nhằm điều chế các dẫn xuất benzothiazole nói chung và các dẫn xuất l,3-benzothiazole-2-thiol nói riêng và trên cơ sở các chuyển hóa của chúng, tiến hành tìm kiếm các hợp chất chứa lưu huỳnh đa ứng dụng.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thúy Nga;  Advisor: Trần, Thanh Tuấn (2022)

 • Luận văn tìm công thức tỷ số H/V của sóng mặt Rayleigh để làm cơ sở đánh giá so sánh tác động của hệ số tương tác cơ-nhiệt lên giá trị của vận tốc truyền sóng và giá trị của tỷ số H/V. Khác với phương pháp thực hiện trong phải sử dụng các hàm thế của ứng suất và dòng nhiệt, ma trận biểu diễn Stroh để thiết lập hệ phương trình vi phân chuyển động của bài toán dưới dạng ma trận được tìm một cách trực tiếp ở trong luận văn mà không phải thực hiện qua các hàm thế. Các giá trị riêng và các vector riêng của nghiệm sóng phẳng tắt dần được tìm từ ma trận biểu diễn Stroh và thay vào các điều kiện biên tự do của bề mặt bán không gian để đi thiết lập lại phương trình tán sắc và đi thiết lập côn...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Thùy Phương;  Advisor: Nguyễn, Thị Huyền (2022)

 • Luận văn nghiên cứu tổng quan cơ sở lý luận, các chính sách, quy định pháp lý về công tác bồi thường, h trợ và tái định cư; về sinh kế của người dân sau khi bị thu hồi đất. Từ đó nhận diện được các vấn đề trong công tác bồi thường, h trợ và tái định cư ảnh hưởng đến sinh kế của người dân khi bị thu hồi đất. Nghiên cứu khái quát về KKT Nhơn Hội và dự án Khu du lịch Vinpearl Quy Nhơn. Đánh giá công tác bồi thường, h trợ và tái định cư khi thực hiện giải phóng mặt bằng dự án Khu du lịch Vinpearl Quy Nhơn và các ảnh hưởng của việc thu hồi đất đến sinh kế của người dân. Đề xuất các giải pháp góp phần ổn định, nâng cao đời sống của người dân bị ảnh hưởng bởi thu hồi đất xây dựng dự án Khu ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hữu Thảo;  Advisor: Ngô, Anh Tú (2022)

 • Luận văn nghiên cứu tổng quan cơ sở lý luận, cơ sở khoa học, các chính sách, quy định pháp lý về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Thu thập tài liệu, số liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, mật độ dân số, các yếu tố quản lý đất đai ảnh hưởng tới công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất xây dựng dự án. Thực trạng thực hiện quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thực hiện giải phóng mặt bằng dự án Khu phi thuế quan - Khu kinh tế Nhơn Hội. Đánh giá công tác thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thực hiện giải phóng mặt bằng. Đề xuất các giải pháp hỗ trợ thực hiện hiệu quả công tác bồi th...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hữu Tư;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Phan (2021)

 • Luận văn trình bày khái niệm và cách xây dựng cây cơ sở gói sóng nhỏ và cosin địa phương. Trình bày đánh giá sai số của các phép xấp xỉ tuyến tính và phi tuyến tính khi xấp xỉ các tín hiệu trong cơ sở, trong đó có cơ sở Fourier. Nghiên cứu về phép xấp xỉ tuyến tính và phi tuyến tính các tín hiệu trong các cơ sở sóng nhỏ. Ngoài ra luận văn sẽ trình bày tổng quan một số ứng dụng của lý thuyết sóng nhỏ trong xấp xỉ tín hiệu nó riêng và trong thực tiễn nói chung.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 4290

HUS - Master Theses : [4290]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 4290
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hạnh;  Advisor: Trần, Thị Minh Hằng; Trần, Thiện Cường (2022)

 • Luận văn đánh giá hiện trạng công tác quản lý, bảo tồn và khai thác các hang động trên vịnh Hạ Long. Phân tích những tác động của hoạt động du lịch đến môi trường hang động vịnh Hạ Long. Đánh giá và dự báo tiềm năng phát triển các sản phẩm du lịch của các hang động. Đề xuất giải pháp quản lý và phát triển bền vững giá trị các hang động trên vịnh Hạ Long hướng đến du lịch bền vững.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Chu, Thời Nam;  Advisor: Trần, Hoài Nam; Vũ, Thanh Mai (2022)

 • Mục tiêu của nghiên cứu này là nhằm đánh giá ảnh hưởng của thư viện dữ liệu hạt nhân mới nhất ENDF/B-VIII.0 lên các đặc trưng vật lý của lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt. Các tính toán tới hạn và đặc trưng tích phân của thanh điều khiển của lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt sẽ được thực hiện bằng chương trình tính toán MCNP6. Kết quả tính toán sử dụng thư viện dữ liệu hạt nhân ENDF/B-VIII.0 sẽ được so sánh với các kết quả tính toán sử dụng 2 Luận văn Thạc sĩ Chu Thời Nam phiên bản thư viện dữ liệu hạt nhân trước đó và số liệu thực nghiệm. Từ đó để đánh giá ảnh hưởng của thư viện dữ liệu hạt nhân ENDF/B-VIII.0 lên các kết quả tính toán cho lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Thị Ngọc;  Advisor: Đào, Quang Duy (2021)

 • Luận văn mô phỏng pin mặt trời bằng phương pháp SCAP – 1D và quy trình chế tạo pin mặt trời perovskite với lớp vận chuyển lỗ trống sử dụng vật liệu không pha tạp Octahexylphthalocyanine. Quy trình chế tạo lớp perovskite bằng phương pháp lắng đọng dung dịch một bước. Trình bày các kết quả của quá trình mô phỏng và thực nghiệm. Khảo sát độ linh động của hạt tải điện, cấu trúc của pin thông qua một số các phép đo. Đồng thời, khảo sát tính chất quang điện của lớp perovskite chế tạo. Đã mô phỏng, chế tạo thành công pin mặt trời perovskite sử dụng vật liệu chuyển tiếp lỗ trống Octahexylphthalocyanine không pha tạp và lớp perovskite bằng 12 phương pháp lắng đọng dung dịch một bước. Cho thấy ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Thái Phương;  Advisor: Phạm, Thị Phin (2022)

 • Luận văn nghiên cứu tổng quan cơ sở khoa học, nội dung pháp lý và cơ sở thực tiễn về chuyển đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác. Thu thập tài liệu, số liệu thứ cấp và sơ cấp phục vụ cho mục đích nghiên cứu: Số liệu thứ cấp: Số liệu về thực trạng quản lý chuyển đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng (giao đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng; chuyển mục đích sử dụng đất rừng 3 phòng hộ, rừng đặc dụng; thống kê, kiểm kê đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về quản lý và sử dụng đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng...). Số liệu sơ cấp: tham vấn ý kiến của các nhà quản lý tại địa phương. Đánh giá thực trạng, phân tích tình hình quản lý chuyể...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Tiến Mạnh;  Advisor: Bùi, Văn Loát; Dương, Văn Hào (2022)

 • Luận văn nghiên cứu đặc điểm hoạt độ phóng xạ nói chung và nghiên cứu đặc điểm hoạt độ phóng xạ của đồng vị 210Po có tính nguy hại phóng xạ cao trong hến biển là có tính cấp thiết. Nghiên cứu sẽ cung cấp dữ liệu cơ sở về đặc điểm hoạt độ 210Po trong hến và dùng để trong đánh giá an toàn phóng xạ khi sử dụng hến làm thực phẩm (hải sản) và cũng là cơ sở dữ liệu để đánh giá sự thay đổi phóng xạ trong môi trƣờng biển ở khu vực đƣợc lấy mẫu.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Tuấn;  Advisor: Vũ, Phương Lan (2022)

 • Luận văn tổng quan về ứng dụng viễn thám trong nghiên cứu hàm lượng Chl-a và SST môi trường biển, về điều kiện tự nhiên và mô hình DBNT tại vùng biển nghiên cứu. Nghiên cứu, tính toán, xác định các yếu tố hải dương (Chl-a, SST) từ dữ liệu ảnh viễn thám MODIS Aqua và biến động của chúng trong vùng biển nghiên cứu. Nghiên cứu, đánh giá mối quan hệ giữa bộ số liệu tính toán từ dữ liệu ảnh viễn thám với các yếu tố hải dương học thực đo và thử nghiệm sử dụng dữ liệu vào mô hình DBNT ở vùng biển Việt Nam.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Phú Dũng;  Advisor: Nguyễn, Thị Sơn; Lưu, Văn Bôi (2018)

 • Luận văn nghiên cứu tìm ra phương pháp mới, hiệu quả và thân thiện với môi trường nhằm điều chế các dẫn xuất benzothiazole nói chung và các dẫn xuất l,3-benzothiazole-2-thiol nói riêng và trên cơ sở các chuyển hóa của chúng, tiến hành tìm kiếm các hợp chất chứa lưu huỳnh đa ứng dụng.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thúy Nga;  Advisor: Trần, Thanh Tuấn (2022)

 • Luận văn tìm công thức tỷ số H/V của sóng mặt Rayleigh để làm cơ sở đánh giá so sánh tác động của hệ số tương tác cơ-nhiệt lên giá trị của vận tốc truyền sóng và giá trị của tỷ số H/V. Khác với phương pháp thực hiện trong phải sử dụng các hàm thế của ứng suất và dòng nhiệt, ma trận biểu diễn Stroh để thiết lập hệ phương trình vi phân chuyển động của bài toán dưới dạng ma trận được tìm một cách trực tiếp ở trong luận văn mà không phải thực hiện qua các hàm thế. Các giá trị riêng và các vector riêng của nghiệm sóng phẳng tắt dần được tìm từ ma trận biểu diễn Stroh và thay vào các điều kiện biên tự do của bề mặt bán không gian để đi thiết lập lại phương trình tán sắc và đi thiết lập côn...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Thùy Phương;  Advisor: Nguyễn, Thị Huyền (2022)

 • Luận văn nghiên cứu tổng quan cơ sở lý luận, các chính sách, quy định pháp lý về công tác bồi thường, h trợ và tái định cư; về sinh kế của người dân sau khi bị thu hồi đất. Từ đó nhận diện được các vấn đề trong công tác bồi thường, h trợ và tái định cư ảnh hưởng đến sinh kế của người dân khi bị thu hồi đất. Nghiên cứu khái quát về KKT Nhơn Hội và dự án Khu du lịch Vinpearl Quy Nhơn. Đánh giá công tác bồi thường, h trợ và tái định cư khi thực hiện giải phóng mặt bằng dự án Khu du lịch Vinpearl Quy Nhơn và các ảnh hưởng của việc thu hồi đất đến sinh kế của người dân. Đề xuất các giải pháp góp phần ổn định, nâng cao đời sống của người dân bị ảnh hưởng bởi thu hồi đất xây dựng dự án Khu ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hữu Thảo;  Advisor: Ngô, Anh Tú (2022)

 • Luận văn nghiên cứu tổng quan cơ sở lý luận, cơ sở khoa học, các chính sách, quy định pháp lý về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Thu thập tài liệu, số liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, mật độ dân số, các yếu tố quản lý đất đai ảnh hưởng tới công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất xây dựng dự án. Thực trạng thực hiện quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thực hiện giải phóng mặt bằng dự án Khu phi thuế quan - Khu kinh tế Nhơn Hội. Đánh giá công tác thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thực hiện giải phóng mặt bằng. Đề xuất các giải pháp hỗ trợ thực hiện hiệu quả công tác bồi th...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hữu Tư;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Phan (2021)

 • Luận văn trình bày khái niệm và cách xây dựng cây cơ sở gói sóng nhỏ và cosin địa phương. Trình bày đánh giá sai số của các phép xấp xỉ tuyến tính và phi tuyến tính khi xấp xỉ các tín hiệu trong cơ sở, trong đó có cơ sở Fourier. Nghiên cứu về phép xấp xỉ tuyến tính và phi tuyến tính các tín hiệu trong các cơ sở sóng nhỏ. Ngoài ra luận văn sẽ trình bày tổng quan một số ứng dụng của lý thuyết sóng nhỏ trong xấp xỉ tín hiệu nó riêng và trong thực tiễn nói chung.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 4290