HUS - Master Theses : [3843]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 3843
 • 01050004510.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Kim Ngân;  Advisor: Đặng, Tiến Trường; Trần, Đức Long (2019)

 • Nghiên cứu đã sàng lọc được hệ thống gồm 13 chỉ thị STR sử dụng cho chẩn đoán Hemophilia A trước chuyển phôi trên toàn bộ quần thể người Việt Nam. Đây cũng là nghiên cứu đầu tiên báo cáo về chỉ số đa hình và chỉ số dị hợp tử của các STR liên kết gen F8 trong bộ chỉ thị của quần thể này

 • 01050004506.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Hạnh;  Advisor: Trịnh, Viết Dược (2019)

 • Luận văn trình bày các khái niệm và tính chất cơ bản về không gian tuyến tính định chuẩn, toán tử tuyến tính bị chặn, không gian các toán tử tuyến tính bị chặn, họ tiến hóa trong không gian Banach

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 3843

HUS - Master Theses : [3843]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 3843
 • 01050004510.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Kim Ngân;  Advisor: Đặng, Tiến Trường; Trần, Đức Long (2019)

 • Nghiên cứu đã sàng lọc được hệ thống gồm 13 chỉ thị STR sử dụng cho chẩn đoán Hemophilia A trước chuyển phôi trên toàn bộ quần thể người Việt Nam. Đây cũng là nghiên cứu đầu tiên báo cáo về chỉ số đa hình và chỉ số dị hợp tử của các STR liên kết gen F8 trong bộ chỉ thị của quần thể này

 • 01050004506.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Hạnh;  Advisor: Trịnh, Viết Dược (2019)

 • Luận văn trình bày các khái niệm và tính chất cơ bản về không gian tuyến tính định chuẩn, toán tử tuyến tính bị chặn, không gian các toán tử tuyến tính bị chặn, họ tiến hóa trong không gian Banach

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 3843