HUS - Master Theses : [4432]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 4432
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Do, Thao Thuyen;  Advisor: Le, Tuan Anh (2022)

 • Crown ethers and their open chain analogues (podands) are of considerable interest, because they can be used as functional fragments combined with other groups in organic compounds. Crown ethers constitute one of the most important classes of macrocyclic compounds. Moreover, when replacing one or more oxygen atom with sulfur, thiacrown ethers result, which have attracted the attention of researchers due to their wide-spread applications in biology, supramolecular chemistry, new materials, medicine and the chemical industry. Indeed, the presence of a piperidone or pyridine moiety in thiacrown ethers as part of a single macrocyclic molecule could increase the potential of biological act...

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Changyoung, Lee;  Advisor: Nguyen, Trung Thanh; Sangho, Choi (2023)

 • The need for the conservation of ethnobotanical knowledge was the core motivation for the conduct of this research with the use of quantitative techniques. This method is the first ever study which documents the valuable ethnobotanical information on the medicinal plants used by local Van Kieu ethnic people of Bac Huong Hoa Nature Reserve of Vietnam. Hence, the objectives of this thesis are as follows:- Document the medicinal plants and their use in traditional knowledge.- Compare the generated data by this study with previously published Dictionary of Vietnam Medicinal plants.- Provide information on the antioxidant, anti-inflammatory and anticancer activity via thirty methanol extra...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Quang Hiếu;  Advisor: Nguyễn, Thị Bích Thủy (2023)

 • Luận văn tập trung nghiên cứu giải quyết bài thiết kế cho các căn hộ chung cư tại thị trường Việt Nam thông qua các thiết kế có sẵn của các kiến trúc sư. Để giải quyết được bài toán trên chúng tôi đã tìm hiểu các phương pháp đã được nghiên cứu trước đó của các tác giả trên thế giới, sau đó chúng tôi đi vào cải tiến phương pháp đó để nâng cao được hiệu quả độ chính xác của các thiết kế được tạo ra. Chúng tôi cũng thu thập thêm các dữ liệu tại Việt Nam để kết quả của bài toán được phù hợp với các phong cách thiết kế tại Việt Nam. Để giảm thiểu thời gian gán nhãn cho dữ liệu, chúng tôi đã đề xuất một mạng học sâu để tự động gán nhãn dữ liệu huấn luyện.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Phương Đông;  Advisor: Thân, Thị Trang Uyên; Đặng, Văn Đức (2022)

 • Tác giả sử dụng kỹ thuật Luminex để tìm hiểu mức độ biểu hiện của cytokine và yếu tố tăng trưởng trong dịch não tuỷ của bệnh nhân RLCT, liệt và VTCN để tìm hiểu sự khác biệt về mức độ biểu hiện của các protein này giữa ba nhóm bệnh lý liên quan đến tổn thương thần kinh. Chúng tôi cũng so sánh mức độ biểu hiện của các cytokine và yếu tố tăng trưởng trong dịch não tuỷ của một số trường hợp bệnh nhân RLCT trước khi sử dụng liệu pháp ghép tế bào gốc đơn nhân có nguồn gốc tuỷ xương (BMMNC) để tìm hiểu sự liên quan của việc dung liệu pháp ghép tế bào gốc này với sự thay đổi mức độ biểu hiện của các protein. Bên 3 cạnh đó, sử dụng các phương pháp phân tích tin sinh để tìm hiểu sự tham gia củ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Đình Quý;  Advisor: Phạm, Đức Khuê; Nguyễn, Thế Nghĩa (2023)

 • Chương 1: Tổng quan về phản ứng hạt nhân gây bởi proton, nguyên lý cấu tạo và hoạt động của máy gia tốc Cyclotron và ứng dụng của chúng trong sản xuất đồng vị phóng xạ. Chương 2: Trình bày về phương pháp và các chương trình, thuật toán tính toán các thông số đặc trưng của phản ứng: 18O(p,n)18F như ngưỡng phản ứng, năng lượng phản ứng, tiết diện và suất lượng của phản ứng, từ đó làm cơ sở xác định vùng năng lượng tối ưu đối với các máy gia tốc trong sản xuất đồng vị phóng xạ 18F. Chương 3: Kết quả nghiên cứu và thảo luận

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lưu, Thị Thu Hiền;  Advisor: Nguyễn, Trung Hiếu (2022)

 • Trong chương 1, luận văn giới thiệu một số kiến thức về đại số tuyến tính, thống kê sử dụng trong nghiên cứu các chương sau. Từ những kiến thức cơ sở đó, những nghiên cứu sau về khai triển kì dị SVD, phân tích thành phần chính PCA, các ràng buộc đối với các thành phần chính và các vấn đề liên quan được trình bày chi tiết trong 9 chương 2 và chương 3. Cuối cùng, chương 4 trình bày những kết quả áp dụng phương pháp phân tích thành phần chính PCA vào bài toán tìm khuôn mặt đặc trưng trong bộ dữ liệu ảnh khuôn mặt người.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Diệu Linh;  Advisor: Hà, Phi (2023)

 • Trong luận văn này tác giả tập trung vào việc phân tích và mô phỏng một số bài toán thực tế bằng phương trình vi phân sử dụng Excel. Vì có rất nhiều lớp phương trình vi phân khác nhau (tuyến tính, phi tuyến, thuần nhất, không thuần nhất, bậc nhất hoặc bậc cao, . . . ), và để phù hợp với học sinh trung học phổ thông nên trong luận văn này tôi chỉ lựa chọn một lớp nhỏ các phương trình vi phân tuyến tính bậc nhất và thực hiện việc mô phỏng việc giải xấp xỉ nghiệm cho bài toán giá trị ban đầu sử dụng Excel.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Thân, Thảo Nguyên;  Advisor: Thân, Thảo Nguyên; Bùi, Thị Việt Hà (2023)

 • Nghiên cứu ảnh hưởng của trường xung sóng siêu âm đến khả năng sinh trưởng và sinh tổng hợp polysaccharide của nấm thượng hoàng. Ảnh hưởng một số điều kiện (cơ chất bổ sung, nhiệt độ, pH, …) đến khả năng sinh trưởng và sinh tổng hợp polysaccharide của nấm thượng hoàng trong quá trình lên men có hỗ trợ trường xung sóng siêu âm.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Kiều, Thị Lan Phương;  Advisor: Trần, Cao Sơn; Nguyễn, Thị Ánh Hường (2023)

 • Đề tài “Nghiên cứu xác định đồng thời canxi và glucosamin bằng phương pháp CE-C 4D” đã được lựa chọn nhằm tăng cường hiệu quả với một quy trình duy nhất phân tích đồng thời hai chất có tính chất hoàn toàn khác nhau.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Chu, Thị Hoan;  Advisor: Phạm, Thị Thu Hà (2023)

 • Đánh giá chất lượng nước thải của các cơ sở sản xuất giấy ở cụm công nghiệp làng nghề Phong Khê vào thời điểm năm 2019 và 2022. - Đánh giá ảnh hưởng của nước thải từ các cơ sở sản xuất giấy ở cụm công nghiệp làng nghề Phong Khê đối với chất lượng nước sông Ngũ Huyện Khê vào thời điểm năm 2019 và năm 2022. - Đánh giá hiện trạng môi trường nước sông Ngũ Huyện Khê bằng mô hình DPSIR để xác định áp lực, hiện trạng chất lượng nước mặt và đưa ra những giải pháp quản lý, khai thác sử dụng hiệu quả tài nguyên nước mặt của phường Phong Khê. Từ đó đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm nước sông Ngũ Huyện Khê.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Ngọc Ly;  Advisor: Nguyễn, Văn Sáng (2023)

 • Thu thập 21 mẫu côn trùng đặc hữu thuộc bộ Hymenoptera ở Việt Nam được thu ngoài thực địa hoặc đã được lưu trữ tại các Viện, Bảo tàng của Việt Nam. Tách chiết và lưu trữ ADN tổng số của 21 mẫu côn trùng đặc hữu thuộc bộ Hymenoptera ở Việt Nam . Thiết kế khoảng 3-4 cặp mồi nhân đoạn gen COI cho các mẫu côn trùng thuộc bộ Hymenoptera. Phân tích trình tự gen, xây dựng và đánh giá cây phát sinh chủng loại của 21 mẫu côn trùng thuộc bộ Hymenopreta.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Duy Hoàn;  Advisor: Nguyễn, Minh Phương; Chu, Xuân Quang (2022)

 • Xác định, đánh giá hiệu quả chuyển hóa các hợp chất nitơ NH4 + , NO2 - , NO3 - trong một hệ thống thiếu khí - hiếu khí luân phiên xử lý nước thải sinh hoạt. Ngoài ra đánh giá thêm một số chỉ tiêu phổ biến như COD và PO4 3- - P để đánh giá hiệu quả xử lý của hệ thiếu – hiếu khí luân phiên với nước thải sinh hoạt nói chung. Lựa chọn được thông số vận hành phù hợp cho hệ thống thiếu khí - hiếu khí luân phiên để quá trình chuyển hóa nitơ đạt hiệu suất cao.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tô, Tấn Tài;  Advisor: Đỗ, Thanh Hà (2022)

 • Tổng quan về khoanh vùng đối tượng trong ảnh viễn thám: Chương này sẽ trình bày các kiến thức cơ bản về ảnh viễn thám. Các hướng tiếp cận để trích xuất thông tin trên với ảnh viễn thám. Các kiến thức cơ sở: Chương này sẽ trình bày các kiến thức cơ bản về ảnh viễn thám. Các hướng tiếp cận để trích xuất thông tin trên với ảnh viễn thám và các độ đo thường được dùng trong bài toán này để đánh giá. Giới thiệu các phương pháp học sâu để giải quyết bài toán khoanh vùng đối tượng trên ảnh viễn thám. Áp dụng học sâu cho bài toán khoanh vùng đối tượng trên ảnh viễn thám: Trong chương này, sẽ là phần đánh giá và phân tích về bộ dữ liệu ảnh viễn thám, kèm với đó là các thống kê và phân tích đánh...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quang Huy;  Advisor: Trần, Trọng Hiếu (2022)

 • Một là, trích xuất, mô hình hoá lưới tri thức từ các bài viết, thực thể trong miền du lịch từ Wikipedia tiếng Việt. Đưa ra các giải pháp làm sạch dữ liệu. Nguồn dữ liệu từ các bản dữ liệu dump được Wikipedia công bố. Hai là, kết hợp từ nguồn dữ liệu API Wiki giúp cập nhật những bài viết chưa có hoặc đã cũ. Khắc phục các hạn chế từ nguồn dữ liệu dump: dung lượng rất lớn, không có các bài viết theo một thể loại, nhóm ngành cụ thể. Ba là, tự động cập nhật các phiên bản bài viết mới nhất theo từng chu kỳ. Tối ưu về không gian và thời gian xử lý so với nguồn dữ liệu dump. Bốn là, phân loại các bài viết, thực thể theo từng nhóm ngành, thể loại. Chia sẻ những thực thể theo từng nhóm ngành hỗ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quang Hòa;  Advisor: Trần, Trọng Hiếu (2022)

 • Luận văn này sẽ thể hiện cách áp dụng mô hình học máy phục vụ nhận dạng, dự đoán các văn bản đang thể hiện, làm rõ tiêu chí nào trong bộ tiêu chí phát triển bền vững về du lịch. Sau đó lưu trữ các nội dung, xây dựng thành một lưới tri thức. Từ đó khai thác, truy vấn các mục tiêu phát triển bền vững về du lịch.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 4432

HUS - Master Theses : [4432]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 4432
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Do, Thao Thuyen;  Advisor: Le, Tuan Anh (2022)

 • Crown ethers and their open chain analogues (podands) are of considerable interest, because they can be used as functional fragments combined with other groups in organic compounds. Crown ethers constitute one of the most important classes of macrocyclic compounds. Moreover, when replacing one or more oxygen atom with sulfur, thiacrown ethers result, which have attracted the attention of researchers due to their wide-spread applications in biology, supramolecular chemistry, new materials, medicine and the chemical industry. Indeed, the presence of a piperidone or pyridine moiety in thiacrown ethers as part of a single macrocyclic molecule could increase the potential of biological act...

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Changyoung, Lee;  Advisor: Nguyen, Trung Thanh; Sangho, Choi (2023)

 • The need for the conservation of ethnobotanical knowledge was the core motivation for the conduct of this research with the use of quantitative techniques. This method is the first ever study which documents the valuable ethnobotanical information on the medicinal plants used by local Van Kieu ethnic people of Bac Huong Hoa Nature Reserve of Vietnam. Hence, the objectives of this thesis are as follows:- Document the medicinal plants and their use in traditional knowledge.- Compare the generated data by this study with previously published Dictionary of Vietnam Medicinal plants.- Provide information on the antioxidant, anti-inflammatory and anticancer activity via thirty methanol extra...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Quang Hiếu;  Advisor: Nguyễn, Thị Bích Thủy (2023)

 • Luận văn tập trung nghiên cứu giải quyết bài thiết kế cho các căn hộ chung cư tại thị trường Việt Nam thông qua các thiết kế có sẵn của các kiến trúc sư. Để giải quyết được bài toán trên chúng tôi đã tìm hiểu các phương pháp đã được nghiên cứu trước đó của các tác giả trên thế giới, sau đó chúng tôi đi vào cải tiến phương pháp đó để nâng cao được hiệu quả độ chính xác của các thiết kế được tạo ra. Chúng tôi cũng thu thập thêm các dữ liệu tại Việt Nam để kết quả của bài toán được phù hợp với các phong cách thiết kế tại Việt Nam. Để giảm thiểu thời gian gán nhãn cho dữ liệu, chúng tôi đã đề xuất một mạng học sâu để tự động gán nhãn dữ liệu huấn luyện.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Phương Đông;  Advisor: Thân, Thị Trang Uyên; Đặng, Văn Đức (2022)

 • Tác giả sử dụng kỹ thuật Luminex để tìm hiểu mức độ biểu hiện của cytokine và yếu tố tăng trưởng trong dịch não tuỷ của bệnh nhân RLCT, liệt và VTCN để tìm hiểu sự khác biệt về mức độ biểu hiện của các protein này giữa ba nhóm bệnh lý liên quan đến tổn thương thần kinh. Chúng tôi cũng so sánh mức độ biểu hiện của các cytokine và yếu tố tăng trưởng trong dịch não tuỷ của một số trường hợp bệnh nhân RLCT trước khi sử dụng liệu pháp ghép tế bào gốc đơn nhân có nguồn gốc tuỷ xương (BMMNC) để tìm hiểu sự liên quan của việc dung liệu pháp ghép tế bào gốc này với sự thay đổi mức độ biểu hiện của các protein. Bên 3 cạnh đó, sử dụng các phương pháp phân tích tin sinh để tìm hiểu sự tham gia củ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Đình Quý;  Advisor: Phạm, Đức Khuê; Nguyễn, Thế Nghĩa (2023)

 • Chương 1: Tổng quan về phản ứng hạt nhân gây bởi proton, nguyên lý cấu tạo và hoạt động của máy gia tốc Cyclotron và ứng dụng của chúng trong sản xuất đồng vị phóng xạ. Chương 2: Trình bày về phương pháp và các chương trình, thuật toán tính toán các thông số đặc trưng của phản ứng: 18O(p,n)18F như ngưỡng phản ứng, năng lượng phản ứng, tiết diện và suất lượng của phản ứng, từ đó làm cơ sở xác định vùng năng lượng tối ưu đối với các máy gia tốc trong sản xuất đồng vị phóng xạ 18F. Chương 3: Kết quả nghiên cứu và thảo luận

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lưu, Thị Thu Hiền;  Advisor: Nguyễn, Trung Hiếu (2022)

 • Trong chương 1, luận văn giới thiệu một số kiến thức về đại số tuyến tính, thống kê sử dụng trong nghiên cứu các chương sau. Từ những kiến thức cơ sở đó, những nghiên cứu sau về khai triển kì dị SVD, phân tích thành phần chính PCA, các ràng buộc đối với các thành phần chính và các vấn đề liên quan được trình bày chi tiết trong 9 chương 2 và chương 3. Cuối cùng, chương 4 trình bày những kết quả áp dụng phương pháp phân tích thành phần chính PCA vào bài toán tìm khuôn mặt đặc trưng trong bộ dữ liệu ảnh khuôn mặt người.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Diệu Linh;  Advisor: Hà, Phi (2023)

 • Trong luận văn này tác giả tập trung vào việc phân tích và mô phỏng một số bài toán thực tế bằng phương trình vi phân sử dụng Excel. Vì có rất nhiều lớp phương trình vi phân khác nhau (tuyến tính, phi tuyến, thuần nhất, không thuần nhất, bậc nhất hoặc bậc cao, . . . ), và để phù hợp với học sinh trung học phổ thông nên trong luận văn này tôi chỉ lựa chọn một lớp nhỏ các phương trình vi phân tuyến tính bậc nhất và thực hiện việc mô phỏng việc giải xấp xỉ nghiệm cho bài toán giá trị ban đầu sử dụng Excel.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Thân, Thảo Nguyên;  Advisor: Thân, Thảo Nguyên; Bùi, Thị Việt Hà (2023)

 • Nghiên cứu ảnh hưởng của trường xung sóng siêu âm đến khả năng sinh trưởng và sinh tổng hợp polysaccharide của nấm thượng hoàng. Ảnh hưởng một số điều kiện (cơ chất bổ sung, nhiệt độ, pH, …) đến khả năng sinh trưởng và sinh tổng hợp polysaccharide của nấm thượng hoàng trong quá trình lên men có hỗ trợ trường xung sóng siêu âm.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Kiều, Thị Lan Phương;  Advisor: Trần, Cao Sơn; Nguyễn, Thị Ánh Hường (2023)

 • Đề tài “Nghiên cứu xác định đồng thời canxi và glucosamin bằng phương pháp CE-C 4D” đã được lựa chọn nhằm tăng cường hiệu quả với một quy trình duy nhất phân tích đồng thời hai chất có tính chất hoàn toàn khác nhau.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Chu, Thị Hoan;  Advisor: Phạm, Thị Thu Hà (2023)

 • Đánh giá chất lượng nước thải của các cơ sở sản xuất giấy ở cụm công nghiệp làng nghề Phong Khê vào thời điểm năm 2019 và 2022. - Đánh giá ảnh hưởng của nước thải từ các cơ sở sản xuất giấy ở cụm công nghiệp làng nghề Phong Khê đối với chất lượng nước sông Ngũ Huyện Khê vào thời điểm năm 2019 và năm 2022. - Đánh giá hiện trạng môi trường nước sông Ngũ Huyện Khê bằng mô hình DPSIR để xác định áp lực, hiện trạng chất lượng nước mặt và đưa ra những giải pháp quản lý, khai thác sử dụng hiệu quả tài nguyên nước mặt của phường Phong Khê. Từ đó đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm nước sông Ngũ Huyện Khê.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Ngọc Ly;  Advisor: Nguyễn, Văn Sáng (2023)

 • Thu thập 21 mẫu côn trùng đặc hữu thuộc bộ Hymenoptera ở Việt Nam được thu ngoài thực địa hoặc đã được lưu trữ tại các Viện, Bảo tàng của Việt Nam. Tách chiết và lưu trữ ADN tổng số của 21 mẫu côn trùng đặc hữu thuộc bộ Hymenoptera ở Việt Nam . Thiết kế khoảng 3-4 cặp mồi nhân đoạn gen COI cho các mẫu côn trùng thuộc bộ Hymenoptera. Phân tích trình tự gen, xây dựng và đánh giá cây phát sinh chủng loại của 21 mẫu côn trùng thuộc bộ Hymenopreta.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Duy Hoàn;  Advisor: Nguyễn, Minh Phương; Chu, Xuân Quang (2022)

 • Xác định, đánh giá hiệu quả chuyển hóa các hợp chất nitơ NH4 + , NO2 - , NO3 - trong một hệ thống thiếu khí - hiếu khí luân phiên xử lý nước thải sinh hoạt. Ngoài ra đánh giá thêm một số chỉ tiêu phổ biến như COD và PO4 3- - P để đánh giá hiệu quả xử lý của hệ thiếu – hiếu khí luân phiên với nước thải sinh hoạt nói chung. Lựa chọn được thông số vận hành phù hợp cho hệ thống thiếu khí - hiếu khí luân phiên để quá trình chuyển hóa nitơ đạt hiệu suất cao.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tô, Tấn Tài;  Advisor: Đỗ, Thanh Hà (2022)

 • Tổng quan về khoanh vùng đối tượng trong ảnh viễn thám: Chương này sẽ trình bày các kiến thức cơ bản về ảnh viễn thám. Các hướng tiếp cận để trích xuất thông tin trên với ảnh viễn thám. Các kiến thức cơ sở: Chương này sẽ trình bày các kiến thức cơ bản về ảnh viễn thám. Các hướng tiếp cận để trích xuất thông tin trên với ảnh viễn thám và các độ đo thường được dùng trong bài toán này để đánh giá. Giới thiệu các phương pháp học sâu để giải quyết bài toán khoanh vùng đối tượng trên ảnh viễn thám. Áp dụng học sâu cho bài toán khoanh vùng đối tượng trên ảnh viễn thám: Trong chương này, sẽ là phần đánh giá và phân tích về bộ dữ liệu ảnh viễn thám, kèm với đó là các thống kê và phân tích đánh...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quang Huy;  Advisor: Trần, Trọng Hiếu (2022)

 • Một là, trích xuất, mô hình hoá lưới tri thức từ các bài viết, thực thể trong miền du lịch từ Wikipedia tiếng Việt. Đưa ra các giải pháp làm sạch dữ liệu. Nguồn dữ liệu từ các bản dữ liệu dump được Wikipedia công bố. Hai là, kết hợp từ nguồn dữ liệu API Wiki giúp cập nhật những bài viết chưa có hoặc đã cũ. Khắc phục các hạn chế từ nguồn dữ liệu dump: dung lượng rất lớn, không có các bài viết theo một thể loại, nhóm ngành cụ thể. Ba là, tự động cập nhật các phiên bản bài viết mới nhất theo từng chu kỳ. Tối ưu về không gian và thời gian xử lý so với nguồn dữ liệu dump. Bốn là, phân loại các bài viết, thực thể theo từng nhóm ngành, thể loại. Chia sẻ những thực thể theo từng nhóm ngành hỗ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quang Hòa;  Advisor: Trần, Trọng Hiếu (2022)

 • Luận văn này sẽ thể hiện cách áp dụng mô hình học máy phục vụ nhận dạng, dự đoán các văn bản đang thể hiện, làm rõ tiêu chí nào trong bộ tiêu chí phát triển bền vững về du lịch. Sau đó lưu trữ các nội dung, xây dựng thành một lưới tri thức. Từ đó khai thác, truy vấn các mục tiêu phát triển bền vững về du lịch.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 4432