HUS - Master Theses : [4148]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 4148
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Cấn, Thị Lan Hương;  Advisor: Nguyễn, Tiến Cường (2020)

 • Xây dựng các mô hình học máy để tính toán năng lượng tương tác trong các hệ vật liệu alpha Fe, khi ở các trạng thái không từ tính và có từ tính, một cách nhanh chóng và cần ít hiệu năng máy tính; (2) Lựa chọn mô hình học máy cho kết quả tính toán năng lượng chính xác nhất.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Văn Đức;  Advisor: Đỗ, Thanh Hà (2021)

 • Mục tiêu của luận văn là sử dụng các phương pháp lọc nhiễu ảnh, khoanh vùng cùng mô hình nhận dạng ký tự để chưyển các ảnh tài liệu sang văn bản dang số mà các máy tính có thể xử lý, lưu trữ được. Từ đó, tạo nguồn dữ liệu đầu vào cho các hệ thống phân tích, khai thác dữ liệu như: dự báo, thông kê, hoc máy, v.v.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thùy Trang;  Advisor: Đinh, Thị Bảo Hoa (2021)

 • Tổng quan cơ sở lý luận và pháp lý về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện. Điều tra, thu thập tài liệu, số liệu có liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thành phố Quy Nhơn, giai đoạn 2011 – 2020. Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 – 2015 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm từ 2015 đến 2019 của thành phố Quy Nhơn. Phân tích làm rõ những mặt được và những tồn tại, hạn chế trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của thành phố Quy Nhơn. Đề xuất một số định hướng cho công tác lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 và các giải pháp nhằm nâng cao tính khả thi của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Như Sang;  Advisor: Ngô, Anh Tú (2021)

 • Nghiên cứu tổng quan cơ sở lý luận, cơ sở khoa học, các chính sách và quy 3 định pháp lý về lớp phủ rừng; Thu thập tài liệu, số liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, các yếu tố ảnh hưởng tới biến động lớp phủ rừng huyện An Lão, tỉnh Bình Định; Ứng dụng công nghệ viễn thám thành lập các bản đồ lớp phủ rừng ở một số thời điểm trong giai đoạn 2009 - 2019 từ nguồn ảnh vệ tinh miễn phí (Landsat và Sentinel-2,...); Ứng dụng GIS để thành lập bản đồ và đánh giá biến động lớp phủ rừng; - Đánh giá mối tương quan giữa bản đồ biến động lớp phủ rừng và tình hình biến động thực tế của lớp phủ rừng; Xác định được những tồn tại, hạn chế trong việc sử dụng đất của địa phương gây ra biến động lớp...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Duy Phong;  Advisor: Nguyễn, Hữu Xuân (2021)

 • Tổng quan cơ sở lý luận, thực tiễn về đánh giá và sử dụng đất hiệu quả, về biến đổi khí hậu và các nghiên cứu cơ bản của địa phương về sử dụng đất bền vững; Phân tích, đánh giá cơ sở địa lý (vị trí, điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và một số nhân tố KT-XH...) và biến đổi khí hậu tác động tới sử dụng đất trên địa bàn nghiên cứu; Nghiên cứu hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân, doanh nghiệp và một số vấn đề xung đột về sử dụng đất tại khu vực nghiên cứu; So sánh, đánh giá hiện trạng, hiệu quả sử dụng đất ở, đất sản xuất của hộ gia đình, cá nhân; đất của cơ quan, doanh nghiệp với quy hoạch sử dụng đất; Đề xuất định hướng sử dụng bền vững đất đai thị xã An...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Minh Lâm;  Advisor: Vũ, Phương Lan (2021)

 • Hệ thống hóa và tổng quan các vấn đề lý luận và thực tiễn của khiếu nại và giải quyết khiếu nại về thu hồi đất. Thu thập tài liệu, số liệu thứ cấp và sơ cấp phục vụ cho mục đích nghiên cứu. Đánh giá thực trạng, chỉ ra những kết quả đạt được và những hạn chế, yếu kém, tồn tại và nguyên nhân trong khiếu nại và giải quyết khiếu nại về thu hồi đất tại huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế khiếu nại và nâng cao hiệu lực, hiệu quả giải quyết khiếu nại về thu hồi đất tại huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Thị Tâm;  Advisor: Phạm, Quang Tuấn (2021)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận,tính pháp lý của việc đăng ký, cấp giấy chứng nhậnquyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Điều tra, thu thập các tài liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội huyện An Lão, tỉnh Bình Định. Thu thập điều tra tình hình đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện An Lão (bằng phiếu điều tra). Phân tích, đánh giá thực trạng công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Phân tích những điểm mạnh và tồn tại của công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản k...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trương, Đức Tường;  Advisor: Nguyễn, Thị Huyền (2021)

 • Tổng quan, hệ thống hóa có chọn lọc các công trình liên quan đến công tác QLNN về đất đai trên thế giới và Việt Nam, làm cơ sở nhận diện các vấn đề trong QLNN về đất đai cùng với các nguyên nhân của nó trên địa bàn nghiên cứu. Phân tích đặc điểm tự nhiên TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Đánh giá thực trạng công tác QLNN về đất đai ở TP. Quy Nhơn giai đoạn 2015 - 2019. Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác QLNN về đất đai, nhằm định hướng chiến lược phát triển cho TP. Quy Nhơn nói riêng và tỉnh Bình Định nói chung trong các giai đoạn tiếp theo.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Hòa;  Advisor: Đinh, Thị Bảo Hoa (2021)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận và cơ sở pháp lý của quy hoạch Khu đô thị - du lịch sinh thái, vấn đề sử dụng hợp lý đất đai trong Khu đô thị -du lịch sinh thái Nhơn Hội; Điều tra, thu thập tài liệu, số liệu về cơ sở pháp lý và thực trạng thực hiện quy hoạch Khu đô thị - du lịch sinh thái Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; Phân tích, đánh giá thực trạng, hiệu quả sử dụng đất thực hiện quy hoạch Khu đô thị Du lịch - sinh thái Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; Đánh giá những thành tựu và tồn tại của dự án từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất trong Khu đô thị - du lịch sinh thái Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Công Nhiên;  Advisor: Trương, Quang Hiển (2021)

 • Tìm hiểu điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội của khu vực nghiên cứu. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý đất đai với những nội dung quản lý cơ bản liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số, làm rõ những nguyên nhân, khó khăn vướng mắc trong thực hiện các chính sách pháp luật đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai đối với người đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Vĩnh Thạnh.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Võ, Thị Hoàng Khương;  Advisor: Trần, Văn Tuấn (2021)

 • Nghiên cứu tổng quan cơ sở khoa học, chính sách, pháp luật liên quan đến giá đất như: Luật đất đai; Nghị định của Chính phủ; Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Quyết định của UBND tỉnh. Thu thập thông tin về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và quản lý đất đai trên địa bàn thị xã An Nhơn từ năm 2016 đến năm 2020. Điều tra giá đất ở thực tế trên thị trường tại khu vực nghiên cứu từ năm 2016 đến năm 2020, từ đó so sánh, phân tích sự biến động về giá đất ở tại đô thị từ năm 2016 đến năm 2020. Bên cạnh đó, so sánh sự chênh lệch giữa giá đất ở thị trường với giá đất ở trong bảng giá do UBND tỉnh quy định. Phân tích, tìm ra các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất trên địa bàn t...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Hà Lan;  Advisor: Nguyễn, Thị Hà Thành (2021)

 • Hệ thống lại cơ sở chính sách, pháp luật đất đai, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và các văn bản có liên quan; Thu thập các số liệu, tài liệu về thu hồi, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án Xây dựng khu dân cư khu vực 4, 5 phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; Điều tra, phỏng vấn các cán bộ quản lý dự án, cán bộ địa phương để hiểu những tồn tại, khó khăn trong quá trình thực hiện chính sách thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho dự án Xây dựng khu dân cư khu vực 4, 5 phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; Điều tra, phỏng vấn người dân bị ảnh hưởng và đánh giá những tác động của dự án đến người dân; Că...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Minh Thư;  Advisor: Trần, Văn Trường (2021)

 • Thu thập tài liệu trong nước, ngoài nước và tổng quan các vấn đề nghiên cứu có liên quan đến đề tài; Xác lập cơ sở khoa học và phương pháp phân tích, đánh giá hiện trạng và biến động sử dụng đấtthị xã An Nhơn; Điều tra thực địa, thu thập các tài liệu số liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội thị xã An Nhơn; Thu thập, tổng hợp tài liệu về sử dụng hợp lý tài nguyên, tài nguyên đất. Điều tra thu thập các nguồn số liệu, tài liệu về hiện trạng sử dụng đất giai đoạn 2010 - 2018 của thị xã An Nhơn; Phân tích hiện trạng và biến động sử dụng đất thị xã An Nhơn giai đoạn 2010 - 2018. Phân tích, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng tới biến động sử dụng đất của khu vực nghiên cứu giai đoạn 2010 - 2...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Hữu Tùng;  Advisor: Ngô, Anh Tú (2021)

 • Thu thập tài liệu, số liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, các yếu tố ảnh hưởng tới công tác quản lý quỹ đất công ích ở địa bàn nghiên cứu; Xác định thực trạng và công tác quản lý quỹ đất nông nghiệp và quỹ đất công ích trên địa bàn xã Cát Tân, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định; Xác định biến động quỹ đất công ích khu vực nghiên cứu giai đoạn 2009-2019; Đánh giá công tác quản lý và sử dụng quỹ đất công ích trên địa bàn xã Cát Tân, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định; Đề xuất các giải pháp quản lý quỹ đất công ích tại xã Cát Tân, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 4148

HUS - Master Theses : [4148]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 4148
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Cấn, Thị Lan Hương;  Advisor: Nguyễn, Tiến Cường (2020)

 • Xây dựng các mô hình học máy để tính toán năng lượng tương tác trong các hệ vật liệu alpha Fe, khi ở các trạng thái không từ tính và có từ tính, một cách nhanh chóng và cần ít hiệu năng máy tính; (2) Lựa chọn mô hình học máy cho kết quả tính toán năng lượng chính xác nhất.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Văn Đức;  Advisor: Đỗ, Thanh Hà (2021)

 • Mục tiêu của luận văn là sử dụng các phương pháp lọc nhiễu ảnh, khoanh vùng cùng mô hình nhận dạng ký tự để chưyển các ảnh tài liệu sang văn bản dang số mà các máy tính có thể xử lý, lưu trữ được. Từ đó, tạo nguồn dữ liệu đầu vào cho các hệ thống phân tích, khai thác dữ liệu như: dự báo, thông kê, hoc máy, v.v.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thùy Trang;  Advisor: Đinh, Thị Bảo Hoa (2021)

 • Tổng quan cơ sở lý luận và pháp lý về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện. Điều tra, thu thập tài liệu, số liệu có liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thành phố Quy Nhơn, giai đoạn 2011 – 2020. Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 – 2015 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm từ 2015 đến 2019 của thành phố Quy Nhơn. Phân tích làm rõ những mặt được và những tồn tại, hạn chế trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của thành phố Quy Nhơn. Đề xuất một số định hướng cho công tác lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 và các giải pháp nhằm nâng cao tính khả thi của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Như Sang;  Advisor: Ngô, Anh Tú (2021)

 • Nghiên cứu tổng quan cơ sở lý luận, cơ sở khoa học, các chính sách và quy 3 định pháp lý về lớp phủ rừng; Thu thập tài liệu, số liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, các yếu tố ảnh hưởng tới biến động lớp phủ rừng huyện An Lão, tỉnh Bình Định; Ứng dụng công nghệ viễn thám thành lập các bản đồ lớp phủ rừng ở một số thời điểm trong giai đoạn 2009 - 2019 từ nguồn ảnh vệ tinh miễn phí (Landsat và Sentinel-2,...); Ứng dụng GIS để thành lập bản đồ và đánh giá biến động lớp phủ rừng; - Đánh giá mối tương quan giữa bản đồ biến động lớp phủ rừng và tình hình biến động thực tế của lớp phủ rừng; Xác định được những tồn tại, hạn chế trong việc sử dụng đất của địa phương gây ra biến động lớp...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Duy Phong;  Advisor: Nguyễn, Hữu Xuân (2021)

 • Tổng quan cơ sở lý luận, thực tiễn về đánh giá và sử dụng đất hiệu quả, về biến đổi khí hậu và các nghiên cứu cơ bản của địa phương về sử dụng đất bền vững; Phân tích, đánh giá cơ sở địa lý (vị trí, điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và một số nhân tố KT-XH...) và biến đổi khí hậu tác động tới sử dụng đất trên địa bàn nghiên cứu; Nghiên cứu hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân, doanh nghiệp và một số vấn đề xung đột về sử dụng đất tại khu vực nghiên cứu; So sánh, đánh giá hiện trạng, hiệu quả sử dụng đất ở, đất sản xuất của hộ gia đình, cá nhân; đất của cơ quan, doanh nghiệp với quy hoạch sử dụng đất; Đề xuất định hướng sử dụng bền vững đất đai thị xã An...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Minh Lâm;  Advisor: Vũ, Phương Lan (2021)

 • Hệ thống hóa và tổng quan các vấn đề lý luận và thực tiễn của khiếu nại và giải quyết khiếu nại về thu hồi đất. Thu thập tài liệu, số liệu thứ cấp và sơ cấp phục vụ cho mục đích nghiên cứu. Đánh giá thực trạng, chỉ ra những kết quả đạt được và những hạn chế, yếu kém, tồn tại và nguyên nhân trong khiếu nại và giải quyết khiếu nại về thu hồi đất tại huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế khiếu nại và nâng cao hiệu lực, hiệu quả giải quyết khiếu nại về thu hồi đất tại huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Thị Tâm;  Advisor: Phạm, Quang Tuấn (2021)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận,tính pháp lý của việc đăng ký, cấp giấy chứng nhậnquyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Điều tra, thu thập các tài liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội huyện An Lão, tỉnh Bình Định. Thu thập điều tra tình hình đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện An Lão (bằng phiếu điều tra). Phân tích, đánh giá thực trạng công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Phân tích những điểm mạnh và tồn tại của công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản k...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trương, Đức Tường;  Advisor: Nguyễn, Thị Huyền (2021)

 • Tổng quan, hệ thống hóa có chọn lọc các công trình liên quan đến công tác QLNN về đất đai trên thế giới và Việt Nam, làm cơ sở nhận diện các vấn đề trong QLNN về đất đai cùng với các nguyên nhân của nó trên địa bàn nghiên cứu. Phân tích đặc điểm tự nhiên TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Đánh giá thực trạng công tác QLNN về đất đai ở TP. Quy Nhơn giai đoạn 2015 - 2019. Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác QLNN về đất đai, nhằm định hướng chiến lược phát triển cho TP. Quy Nhơn nói riêng và tỉnh Bình Định nói chung trong các giai đoạn tiếp theo.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Hòa;  Advisor: Đinh, Thị Bảo Hoa (2021)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận và cơ sở pháp lý của quy hoạch Khu đô thị - du lịch sinh thái, vấn đề sử dụng hợp lý đất đai trong Khu đô thị -du lịch sinh thái Nhơn Hội; Điều tra, thu thập tài liệu, số liệu về cơ sở pháp lý và thực trạng thực hiện quy hoạch Khu đô thị - du lịch sinh thái Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; Phân tích, đánh giá thực trạng, hiệu quả sử dụng đất thực hiện quy hoạch Khu đô thị Du lịch - sinh thái Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; Đánh giá những thành tựu và tồn tại của dự án từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất trong Khu đô thị - du lịch sinh thái Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Công Nhiên;  Advisor: Trương, Quang Hiển (2021)

 • Tìm hiểu điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội của khu vực nghiên cứu. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý đất đai với những nội dung quản lý cơ bản liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số, làm rõ những nguyên nhân, khó khăn vướng mắc trong thực hiện các chính sách pháp luật đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai đối với người đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Vĩnh Thạnh.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Võ, Thị Hoàng Khương;  Advisor: Trần, Văn Tuấn (2021)

 • Nghiên cứu tổng quan cơ sở khoa học, chính sách, pháp luật liên quan đến giá đất như: Luật đất đai; Nghị định của Chính phủ; Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Quyết định của UBND tỉnh. Thu thập thông tin về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và quản lý đất đai trên địa bàn thị xã An Nhơn từ năm 2016 đến năm 2020. Điều tra giá đất ở thực tế trên thị trường tại khu vực nghiên cứu từ năm 2016 đến năm 2020, từ đó so sánh, phân tích sự biến động về giá đất ở tại đô thị từ năm 2016 đến năm 2020. Bên cạnh đó, so sánh sự chênh lệch giữa giá đất ở thị trường với giá đất ở trong bảng giá do UBND tỉnh quy định. Phân tích, tìm ra các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất trên địa bàn t...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Hà Lan;  Advisor: Nguyễn, Thị Hà Thành (2021)

 • Hệ thống lại cơ sở chính sách, pháp luật đất đai, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và các văn bản có liên quan; Thu thập các số liệu, tài liệu về thu hồi, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án Xây dựng khu dân cư khu vực 4, 5 phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; Điều tra, phỏng vấn các cán bộ quản lý dự án, cán bộ địa phương để hiểu những tồn tại, khó khăn trong quá trình thực hiện chính sách thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho dự án Xây dựng khu dân cư khu vực 4, 5 phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; Điều tra, phỏng vấn người dân bị ảnh hưởng và đánh giá những tác động của dự án đến người dân; Că...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Minh Thư;  Advisor: Trần, Văn Trường (2021)

 • Thu thập tài liệu trong nước, ngoài nước và tổng quan các vấn đề nghiên cứu có liên quan đến đề tài; Xác lập cơ sở khoa học và phương pháp phân tích, đánh giá hiện trạng và biến động sử dụng đấtthị xã An Nhơn; Điều tra thực địa, thu thập các tài liệu số liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội thị xã An Nhơn; Thu thập, tổng hợp tài liệu về sử dụng hợp lý tài nguyên, tài nguyên đất. Điều tra thu thập các nguồn số liệu, tài liệu về hiện trạng sử dụng đất giai đoạn 2010 - 2018 của thị xã An Nhơn; Phân tích hiện trạng và biến động sử dụng đất thị xã An Nhơn giai đoạn 2010 - 2018. Phân tích, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng tới biến động sử dụng đất của khu vực nghiên cứu giai đoạn 2010 - 2...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Hữu Tùng;  Advisor: Ngô, Anh Tú (2021)

 • Thu thập tài liệu, số liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, các yếu tố ảnh hưởng tới công tác quản lý quỹ đất công ích ở địa bàn nghiên cứu; Xác định thực trạng và công tác quản lý quỹ đất nông nghiệp và quỹ đất công ích trên địa bàn xã Cát Tân, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định; Xác định biến động quỹ đất công ích khu vực nghiên cứu giai đoạn 2009-2019; Đánh giá công tác quản lý và sử dụng quỹ đất công ích trên địa bàn xã Cát Tân, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định; Đề xuất các giải pháp quản lý quỹ đất công ích tại xã Cát Tân, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 4148