ULIS - Student Reports (FYP/ESSAY) : [1471]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1471
 • item.jpg
 • Essay


 • Authors: Hoàng, Văn Lực (2022)

 • Thuật ngữ “nhân cách” bắt nguồn từ chữ “Persona” trong tiếng Hy Lạp cổ đại, dùng để chỉ mặt nạ của diễn viên sân khấu cổ đại, tiếp đến dùng để chỉ bản thân người diễn viên và các vai mà người đó đóng. Sau đó, nó dùng để chỉ vai trò thực sự của con người trong xã hội. Hiện nay, chưa có định nghĩa thống nhất về nhân cách, nhưng về cơ bản, nhân cách được coi là hệ thống các giá trị xã hội nằm trong con người, là những thuộc tính tâm lý ổn định của cá nhân, hay là tổ hợp đạo đức và năng lực trong con người.

 • item.jpg
 • Essay


 • Authors: Vũ, Minh Anh;  Advisor: Nguyễn, Thị Hằng Nga (2022)

 • Ngày nay, mọi người thường so sánh bản thân mình với người khác, tự ti về những khuyết điểm của bản thân, dẫn đến việc không muốn dành lời khen cho bản thân hay trân trọng bản thân mình. Con người chúng ta rất phức tạp, những gì xảy ra trong cuộc sống, những cảm xúc của chúng ta giống như hàng trăm, hàng ngàn mảnh ghép không thể lúc nào cũng vừa vặn với nhau. Trong vô vàn mối quan hệ giữa bạn bè, gia đình, đồng nghiệp, và hạnh phúc riêng của bản thân, để cân bằng được cuộc sống không phải là điều dễ dàng. Từng mảnh ghép sẽ góp phần làm nên cuộc sống của bạn. Đôi lúc, việc ghép chúng vào đâu trong cuộc đời là điều thực sự khó khăn. Thế nhưng, chúng ta cần nhận ra một điều rằng, tất cả...

 • item.jpg
 • Essay


 • Authors: Nguyễn, Mai Hương; Ngô, Khánh Linh; Trần, Thủy Tiên; Đoàn, Thị Thùy Trang (2022)

 • Migration is a truly global phenomenon, with movements both within nations and internationally across borders. The world has an estimated 244 million international migrants (UN DESA, 2016) and 763 million internal migrants (UN DESA, 2013). In other words, migrants make up more than 1 billion people, or one-seventh of the world’s population.

 • item.jpg
 • Essay


 • Authors: Hoàng, Văn Lực (2022)

 • Trải qua cả quá trình dài thiết lập tổ chức, ổn định, duy trì trật tự và phát triển với hằng hà sa số những biến thiên, lịch sử nhân loại đã khẳng định vai trò của đạo đức đối với xã hội và từng cá nhân. Đạo đức được coi là một trong những phương thức cơ bản để điều chỉnh hành vi của con người một cách tự nguyện, tự giác. Song song với đó, đạo đức cũng là một kim chỉ nam hướng con người đến chân - thiện - mỹ. Ngoài ra, nó còn thể hiện bản sắc của một dân tộc trong quan hệ quốc tế và là cơ sở để mở rộng giao lưu các giá trị văn hóa giữa quốc gia này với quốc gia khác. Từ đó, vấn đề giáo dục đạo đức cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm, đặc biệt là với học sinh – đối tượng được coi là ...

 • item.jpg
 • Essay


 • Authors: Trịnh, Văn Linh (2021)

 • Gather là ứng dụng cho phép tạo nên môi trường làm việc nhất định, tuỳ theo sự lựa chọn của người thành lập. Từ đó, chúng ta có thể vận dụng để tạo nên một môi trường riêng cho ULIS, một nơi chỉ có sinh viên của ULIS sự tham gia của các thầy cô trong trường. Gather cho phép mỗi cá nhân/người dùng nhập vai vào một nhân vật mình lựa chọn (theo các thiết kế mà hệ thống đưa ra) và tự do di chuyển, đi lại trong môi trường và tương tác với mọi người. Theo như thử nghiệm, Gather có nhiều lợi ích và tính năng vượt trội hơn những nền tảng hiện nay ở nhiều mặt.

 • item.jpg
 • Essay


 • Authors: Lê, Thị Minh Trang; Bùi, Mĩ Anh; Tạ, Phương Anh; Nguyễn, Thị Dung (2020)

 • Từ xưa, Trấn Vũ Quán hay còn gọi là đền Quán Thánh đã nổi danh trấn Bắc trong “Thăng Long tứ trấn” của đất kinh kỳ. Đền Quán Thánh là nơi thờ Huyền Thiên Trấn Vũ - một vị thần trấn giữ hướng Bắc kinh thành Thăng Long, giúp dân trừ tà ma, yêu quái. Hơn nữa, vào thời Lê, các vị vua cũng thường đến đây để cầu mưa mỗi khi có hạn hán. Bởi vậy, có thể nói, đền Quán Thánh trước hết đã mang trong mình một nét đẹp văn hóa độc đáo của dân gian. Đền nằm ở một địa thế phong thủy rất đẹp: cạnh hai hồ trên đường Cổ Ngư là hồ Trúc Bạch và hồ Tây, vậy nên, luôn có không khí mát mẻ quanh năm. Qua nhiều lần sửa chữa, kiểu kiến trúc hiện nay của đền thuộc về triều Nguyễn với các bộ phận kiến trúc gồm:...

 • item.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Trần, Thị Thu Hoài;  Advisor: Nguyễn, Thị Tuyết Mai (2022)

 • Mehrabian(1971)이 조사한 바에 의하면 의사소통에서 말이 차지하는 비중은 7%, 목소리(음조, 억양, 크기)등이 37%, 비언어적인 태도가 55%에 달한다고 하였다. 학자들이 지적한 것처럼 비언어적 의사소통 행위는 대화의 상당부분을 차지하는 중요한 의사소통 행위이다. 또한, 베트남과 한국의 협력 관계는 날이 갈 수록 더욱더 긴밀해져 가고 있으며 이에 따라 외국어로서의 한국어 학습자가 늘어나고 있는 추세이다. 이러한 상황으로 인하여 베트남인을 위한 한국어를 교육하는 과정은 언어를 가르쳐 주는 것 외에 보다 비언어적 의사소통에 대한 교육이 함께 진행될 필요성이 대두되고 있다. 본 연구에서는 베트남인 한국어 학습자들에게 한국인의 독특한 비언어적 행위를 제시하고 이러한 비언어적 요소에 대한 정확한 이해를 통해 한국어 학습자들이 한국인과 보다 자연스러운 의사소통이 가능할 수 있도록 비언어적 교육 방안을 제시하고자 한다. 본논문에서 제시한 내용을 간략하게 요약하면 다음과 같다.

 • item.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Trần, Lê Trúc Lam;  Advisor: Hoàng, Thị Yến; Lê, Sơn Hà (2022)

 • 기술 4.0 시대와 전염병과 같은 도전에 직면한 사회에서 교육에 대한 새로 운 방법의 적용은 불가피한다. 이 연구에서 "팟캐스트"라는 용어는 Oxford Language Dictionary (2022)에 따 라 "인터넷에서 컴퓨터나 모바일 장치로 다운로드할 수 있는 디지털 오디오 파 일로, 일반적으로 가입자가 자동으로 다운로드할 수 있는 시리즈로 제공됨"으 로 언급된다. 최근 몇 년 동안 일반적으로 팟캐스트, 특히 교육용 팟캐스트의 사 용이 점차 대중화되어 베트남의 젊은이들로 많은 관심을 받고 있다. 논문의 서두에서는 ‘Ulis’s Korean Learning Stories 팟캐스트 설정' 주제를 선 택할 때의 문제점과 연구 목표를 제시한다. 이에 본 연구의 주요 목적은 하노이 베트남국립대학교 외국어대학교 한국어문화학과 학생들을 대상으로 특별히 한 국어 학습을 위한 팟캐스트를 개발하는 것이다. 또한 설문조사인 조사의 범위 와 조사방법에 대해서도 설명하였다. 이 장에서 나는 또한 동일한 연구 방향을 가진 많은 이전 문헌과 연구를 검토했다. 논문의 본문은 4개의 장으로 구성되어 있다. 1장에서는 한국어를 배우기 위 한 팟캐스트를 디자인하기 위한 기초를 두 가지 요인으로 제시하는데, 이는 한 국어문화학과 학생들의 니즈를 조사한 결과와 한 국어문화학과 학생들의 요구 를 조사한 결과이다.

 • item.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Phạm, Thảo Quỳnh Mai;  Advisor: Nguyễn, Thị Hồng Vân (2022)

 • 프레젠테이션은 사람들이 인생에서 성공하고 많은 기회를 가져다 줄 수 있는 기술이다. 특히 현대에는 유창하게 발표할 수 있는 능력을 갖추는 것이 공부와 직장 환경에서 필요한 기술 중 하나로 여겨진다. 그러므로 이 기술에 대한 적절한 태도를 가지는 것은 매우 필요하다. 하노이국립대학교 외국어대학 한국어 및 한국 문화학부 학생들이 2 학년부터 한국어로 프레젠테이션을 해야 하는 과목을 공부하기가 시작한다. 그러나 실제로 학생들의 한국어 구두 발표 능력은 동등하지 않다고 할 수 있다. 4 년 동안 공부하면서 학생들의 한국어로 발표하는 것에 대해 다양한 태도를 보이는 것을 볼 수 있다. 한국어로 발표하는 것에 대한 애착이 다르다. 긍정적인 태도를 나타내는 사람이 있는가 하면 불편함과 부담감을 느끼는 사람도 있다. 따라서 ‘베트남인 한국어 학습자의 한국어 발표 관련 태도 연구 -하노이국립대학교 외국어대학 한국어 및 한국 문화 학부 대학생을 중심으로’라는 연구의 목적은 이 문제를 알아보는 동시에 베트남인 한국어 학습자를 위한 한국어 발표 태도의 향상 방안을 제시하려는 것이다. 이러한 연구를 통해 한국어 및 한국문화 학부에서 프레젠테이션 스킬을 가르치고 배우는 데 효과적으로 기여할 수 있기를 바란다.

 • item.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Phạm, Quỳnh Anh;  Advisor: Trần, Thị Hường (2022)

 • 한국은 세계에서 가장 발전하고있는 나라 중 하나 다. 한국에 대하여 말하려면이 나 라의 독특한 문화를 거론하지 않을 수 없다. 한국 문화는 오랜 전통과 현대 문명이 조 화 롭게 어우러진 것이다. 동양의 문화적 가치들은 오늘날까지도 뚜렷이 남아있다. 한국에서 혼족 생활 양식이 처음 등장했을 때, 많은 사람들은 그것이 한국의 전통적 인 가치를 거스른다고 주장했다. 어떤 사람은 그것을 긍정적으로 받아들이고, 어떤 사 람은 그렇지 않았다. 그러나 수 년 동안 존재 한 후, 이러한 문화는 사라지지 않을뿐만 아니라 한국 현대 사회에서 주류 생활 양식이되었다. 이때까지 혼족은 모든 사람, 특히 한국의 독신자들에게 유행하는 문화가되었다.이 것은이 나라의 경제적 측면과 문화적 측면에 일정 영향을 끼쳤다. 본 논문에서는 자료 수집 및 분석 방법을 바탕으로 한국에서의 혼족의 현황과 영향에 대한 정보를 제공 하 고 베트남을위한 경험을 제시 할 것이다. 본 논문은 다음과 같이 4 가지의 주요 장으로 제 1 기-

 • item.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Trần, Thị Thu Phương;  Advisor: Cao, Thị Hải Bắc (2022)

 • 한 나라의 언어를 배운다는 것은 그 나라의 문화와 사회에 대해서도 배우는 것을 의미한다. 각 국가는 개별 고유한 사회문화적 특성을 가지고 있고 국가마다 가로와 세로로 구분된 사회를 존재한다. 가로로 나누면 사회 차별, 세로로 나누면 사회 계층화라고 한다. 가로로 사회적 차별은 성별, 민족, 종교, 인종, 직업이 될 수 있고 세로로 사회적 계층화는 계급, 위치로 나눌 수 있다. 이러한 세로로 사회 계층화는 사회에서 지배적인 역할을 하는 계층을 조성해 왔다. 모든 사회에는 지배계층이 있고 한국 사회도 예외는 아니라고 할 수 있다. 한국에서는 상류계급이 지배계급이다. 인구의 적은 비율을 차지하나, 상류계급이 가장 강력한 계층으로 다른 계층에는 없는 특권을 가지고 있다. 따라서 상류계급은 민감하고 흥미로운 주제가 되었으나 이 클래스에 대한 학문적 연구는 여전히 상대적으로 제한적이다. 이러한 이유로 인하여 저는 한국 상류계급과 관련된 졸업 논문의 주제를 선택하기로 했다. 이 논문은 한국 현대사회에서의 상류계급의 특징과 영향도를 연구하는 데 초점을 맞추고 있다. 본 논문은 39 페이지로 구성되어 있으며 서론, 본론, 결론 크게 3 가지 주요 부분으로 나뉘었다. 서론에서는 연구의 목적 및 필요성, 범위 및 방법, 논문 구성을 밝혔으며 선행 연구를 검토하였다. 연구와 분석 과정을 통하여 저는 독자, 특...

 • item.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Trần, Thu Hương;  Advisor: Lê, Hải Yến (2022)

 • 한국과 베트남의 활발한 협력으로 양국 문화의 교류가 활발하게 이루어지고있다. 실제로 베트남의 많은 문화적 특징은 전형적인 한국 문화의 영향을 받는다는 것을 볼 수있다. 설날은 한국이나 베트남에서는 명절 중에서 가장 중요한 자 리를 차지하고 있으며 오랫동안 고유 한 문화로 계승되어왔다. 이러한 중요한 문 화적 전통 속에서 설날은 한국인과 베트남인의 가족에 대한 정서와 가치관을 형 성하면서 가족 중심의 동양적 가치 관이 문화적 자부심으로 자리 잡고있다. 한국과 베트남은 전통 명절 문화의 측면에서 그 뿌리가 같다.하지만 한국과 베트남의 명절 비교를 분석 통하여 차이점도 많이 알게 될 수있다. 따라서 본 연구는 한국과 베트남의 설날 상징에 분석하여 유사점과 차이점을 비교 하였다.

 • item.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Thị Vân Anh;  Advisor: Cao, Thị Hải Bắc (2022)

 • 신종 코로나(COVID-191 ) 팬데믹으로 전 세계 경제가 얼어붙었지만, 한류는 여전히 승승장구다. 한류는 위기를 기회로 변화시키고 있으며 매일 전 세계에 기적2을 보여주고 있다. 예를 들면 코로나로 세계 음반 시장이 타격을 받았지만, 2021 년에는 K 팝이 역대 최고 수출 기록을 세웠다. 한국 음반류 수출액은 1 억 7000 만 달러로 2020 년보다 94.9% 늘었으며 2017 년에 비해 4 배나 증가하였다 (한국관세청.2021.11.17). 분명히 한류가 코로나라는 위기에서 혁신의 ‘퍼스트 무버(선도자3 )’로 자리매김하고 있다. 특히, 방송, 음악, 영화.드라마 등 한류 콘텐츠들이 예전에 비해 분명한 변화를 보여주고 있다. 지금까지 한국은 아시아와 전 세계에 한류를 전파하기 위해 음악과 영화. 드라마의 발전에 집중해 왔다. 또한, 코로나 시대에 방송 분야는 다른 분야보다 상당히 큰 변화를 겪고 있다는 한다. 핵심적인 변화는 한류 콘텐츠의 제작과 유통 역시 비말로 감염되는 바이러스를 피해 디지털이 연결하는 온라인으로 더 쏠렸다는 것이다. 팬데믹 시대에 한류의 확산 과정에서 디지털 미디어가 중추를 담당하고 처음 목격하는 규모로 파생되고 있음은 분명하다. 코로나 19 팬데믹에 따른 한류의 변화를 연구하는 것은 포스트 코로나 시대에 한류의 지속 가능한 발전 방향을 결정하는 데 기여할 것이다...

 • item.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Tú Anh;  Advisor: Lê, Hải Yến (2022)

 • 1990 년대부터 현재에 이르기까지 한류 열풍은 점차 강력하게 확산되어 한국의 음악, 영화, 그리고 최근에는 패션까지 세계적으로 알리는 데 기여하는 독특한 문화 현상이 되었다. 또한 한국은 세계의 위상이 더욱 강화되면서 한국만의 K-Fashion이라는 브랜드를 탄생시켰다. 따라서 만큼 최근 몇 년간 런던, 뉴욕, 파리, 밀라노, 도쿄와 같은 글로벌 패션 산업의 거물과 비교할 수 있을 서울은 아시아의 새로운 패션 수도로 여겨지게 되었다. 서울은 매년 열리는 서울패션위크의 장소이자 세계 최고의 럭셔리 브랜드들이 경쟁하고 있는 잠재적 시장이 되었다. 특히 한국 패션은 베트남 패션, 특히 젊은이들에게 영향을 미치고 있다. '얼짱 패션'이나 '한국 아이돌 패션'은 10 년 넘게 베트남 젊은이들의 열광적인 반응을 받아온 트렌드다. 그러나 한국의 요소 외에도 베트남 패션은 국내외의 독특한 특징도 가지고 있다. ‘한국과 베트남의 현대 패션 트렌드 비교 연구’의 서론에서는 연구의 목적과 필요성을 제시하였다. 본 연구의 주요 목적은 역사적 과정을 바탕으로 베트남과 한국의 패션 트렌드를 명확하게 재현하고 양국 패션 트렌드의 공통점과 차이점을 구체적으로 분석하는 것이다. 또한 같은 주제의 베트남어와 한국어의 문헌을 참고하고 역사적 논리 분석 방법을 통해 연구의 범위와 연구대상을 정하였다. ‘1970 년대 이후의 한국...

 • item.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Trà My;  Advisor: Lã, Thị Thanh Mai (2022)

 • 본 연구는 일상생활에서 혼자 활동에 참여하는 것을 즐기는 사람들이 형성하는 혼족 문화를 대상으로 이런 문화의 정확한 정의, 특성, 원인을 밝히고자 하였으며, 혼자서 하는 것은 주는 긍정적인 측면 및 부정적인 측면을 이해하고 일부 해결 방법을 제시하고자 한다. 제 1 부 (서론)에서 본 논문의 필요성과 목적을 밝히고 연구 대상과 범위를 제시한다. 동시에 본 연구에 어떤 방법을 활용하는지에 대해 설명하였다. 제 2 부 (본론)는 3 장으로 구분하였다. 제 1 장에서 연구의 이론적 배경을 제시하였다. 이 장에서 "혼족", "문화", "혼족 문화" 등 기본적인 개념을 다루고 있으며 혼족들의 특성과 한국에서 혼족 현황을 살펴보았다. 덕분에 혼족의 정의를 정확하게 알게 되고 한국에서 혼족 상황을 잘 파악할 수 있다.

 • item.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Thị Vân Anh;  Advisor: Nguyễn, Thị Hải Giang (2022)

 • 외국어 학습 과정의 성공은 학습자가 그 언어를 모국어처럼 일상적인 의사소통에서 유창하고 유창하게 사용할 수 있다는 점이며, 책에서 배운 건조한 구조 외에도 뉘앙스의 표현과 함께 감정의 표현 대화에 따른 단어의 수 또한 학습자가 언어를 잘 사용하는지 여부를 평가하는 데 크게 기여한다. 특히 언어의 진화와 발달에 따라 많은 사람들이 언어의 이러한 형태를 연구하고 분석하여 일반적으로 담화표지로 정의하였다. 한국어와 베트남어의 2가지 요소, 특히 (네)와 "Vâng"라는 단어를 사용하여 한국어를 배우는 베트남인과 베트남인을 배우는 한국인이 정확한 지식을 습득하고 가장 자연스럽게 의사소통에 적용할 수 있다. 동시에 베트남의 한국어 교육 환경에서 커뮤니케이션 문화의 대중화에 적용될 수 있도록 담화표지에 대한 교수 및 학습 옵션을 분석한다. 본논문에서 제시한 내용을 간략하게 요약하면 다음과 같다

 • item.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Thị Thùy Dung;  Advisor: Nguyen, Thi Thanh Hoa (2022)

 • 한국과 베트남은 본격적으로 외교 관계를 수립한 1992 년 이래 다양한 교류 활동을 펼쳐왔다. 이에 따라 언어 장벽을 완화하는 데에 보탬이 되는 한-베 통번역에 대한 수요가 더욱 절박해진다. 베트남에서 한국어교육 분야에 가장 선두를 서는 기관 중의 하나인 하노이국립대학교 외국어대학 한국어 및 한국문화학부에서 전문 통번역 교육에 대한 사회의 요구 보응하는 목적으로 통번역 교육과정을 개설하였다. 통역은 많은 기술을 적용해야 하는 복잡한 과정이라 학생들이 배우기가 어려운 경우가 많고 '통역사'라는 단어가 언급되면 사람들은 즉시 두 가지 모두에 능통한 사람을 떠올릴 것이다. 모국어(언어 A)와 제 2 언어(언어 B)가 있다. 그러나, 현실은 이 문제에 대한 연구와 문헌이 거의 입증되지 않았듯이 해석에 있어서 A 언어 능력의 발전이 종종 간과되고 있다는 것을 강하게 반영한다. 하노이 국립 외국어대학교의 번역 전공을 통해 한국-베트남어 통역 능력의 발전의 실상이 점차 드러나고 있다. 대다수의 학생들이 그들의 베트남어 실력이 향상되었다고 생각했지만, 수업시간에 베트남어 향상 활동이 부족하고 학생들의 적극적인 자기 연습으로 인해 이러한 향상은 크지 않았다. 위와 같은 이유로 많은 분류 활동과 함께 실천을 하기 위해 연구 주제는 '2018 학번 통번역 전공학생들의 한-베 통역에서의 모국어 능력'이다. 현재 커리큘...

 • item.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Lê, Thị Kim Xuân;  Advisor: Nguyễn, Thị Thanh Thủy (2022)

 • 인터넷 보편화 시대에 콘텐츠의 업그레이드 속도가 빨라지고, 사람들의 미디어 소비 습관도 변화하고 있다. 문자와 이미지를 위주로 하는 전통적인 미디어 시대가 지나가고 더 짧고 더 강력하며 사교성이 더해지는 뉴미디어 시대가 왔다. 뉴미디어 콘텐츠 포맷의 대표인 짧은 동영상이 사람들에게 빠른 정보 획득을 가능하게 하고 동영상에 생동감과 풍부한 표현력을 갖게 하였다. 그리고 콘텐츠 이용환경의 변화 와 스마트폰과 같은 통신 디바이스의 혁신적인 기술발전에 힘입어 차세대 인터넷 커뮤니티 플랫폼인 짧은 동영상 앱이 탄생되었다. 짧은 동영상 앱은 Short Clip 공 유 플랫폼이라고도 부르며, 짧은 길이의 개인의 일상이나 춤과 같은 재미있는 영상 을 찍고, 각종 기능을 활용하여 영상을 편집하여, 사람들과 공유하는 애플리케이션 이다. 전문 영상편집 프로그램이 아니더라도 배경음악과 다양한 특수효과 등을 삽 입해 영상을 쉽게 만들 수 있다. 기존 SNS 가 문자나 사진으로만 개인의 생각이나 일상을 공유하는 것과 달리 짧은 동영상 앱은 동영상으로 개인의 모습을 공유한다 는 데에 차이가 있다. 짧은 동영상 앱은 출시와 동시에 큰 인기를 얻었으며, 순식간 에 많은 사용자를 확보하였다. 특히 2016 년에 출시된 틱톡은 2018 년 1 분기 전 세계 앱 스토어에서 4 천 580 만 번 다운로드되 어 유튜브와 페이스북을 제치고...

 • item.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Trịnh, Thị Tú Uyên;  Advisor: La, Thị Thanh Mai (2022)

 • "한국 청소년들의 신조어 남용에 따른 세대 간 의사소통의 어려움 분석"을 주제로 "신조어남용"이라는 키워드를 중심으로 한 논문이다. 연구를 하기 위하여 여러가지 방법을 실시하였다. 먼저 선행연구를 살펴보고 분석하였다. 다음에 해당 주제에 대한 더 많은 정보를 받을 수 있기 위해인터넷에서의 자료를 검색하고 참조한다. 논문 주제와 관련된 특정한 범위를 선택하여 수집한다음에 계속 고민하여 본 연구에 도움이 되는 부분만을 철저하게 골라내고 지속적으로 분석진행하였다.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1471

ULIS - Student Reports (FYP/ESSAY) : [1471]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1471
 • item.jpg
 • Essay


 • Authors: Hoàng, Văn Lực (2022)

 • Thuật ngữ “nhân cách” bắt nguồn từ chữ “Persona” trong tiếng Hy Lạp cổ đại, dùng để chỉ mặt nạ của diễn viên sân khấu cổ đại, tiếp đến dùng để chỉ bản thân người diễn viên và các vai mà người đó đóng. Sau đó, nó dùng để chỉ vai trò thực sự của con người trong xã hội. Hiện nay, chưa có định nghĩa thống nhất về nhân cách, nhưng về cơ bản, nhân cách được coi là hệ thống các giá trị xã hội nằm trong con người, là những thuộc tính tâm lý ổn định của cá nhân, hay là tổ hợp đạo đức và năng lực trong con người.

 • item.jpg
 • Essay


 • Authors: Vũ, Minh Anh;  Advisor: Nguyễn, Thị Hằng Nga (2022)

 • Ngày nay, mọi người thường so sánh bản thân mình với người khác, tự ti về những khuyết điểm của bản thân, dẫn đến việc không muốn dành lời khen cho bản thân hay trân trọng bản thân mình. Con người chúng ta rất phức tạp, những gì xảy ra trong cuộc sống, những cảm xúc của chúng ta giống như hàng trăm, hàng ngàn mảnh ghép không thể lúc nào cũng vừa vặn với nhau. Trong vô vàn mối quan hệ giữa bạn bè, gia đình, đồng nghiệp, và hạnh phúc riêng của bản thân, để cân bằng được cuộc sống không phải là điều dễ dàng. Từng mảnh ghép sẽ góp phần làm nên cuộc sống của bạn. Đôi lúc, việc ghép chúng vào đâu trong cuộc đời là điều thực sự khó khăn. Thế nhưng, chúng ta cần nhận ra một điều rằng, tất cả...

 • item.jpg
 • Essay


 • Authors: Nguyễn, Mai Hương; Ngô, Khánh Linh; Trần, Thủy Tiên; Đoàn, Thị Thùy Trang (2022)

 • Migration is a truly global phenomenon, with movements both within nations and internationally across borders. The world has an estimated 244 million international migrants (UN DESA, 2016) and 763 million internal migrants (UN DESA, 2013). In other words, migrants make up more than 1 billion people, or one-seventh of the world’s population.

 • item.jpg
 • Essay


 • Authors: Hoàng, Văn Lực (2022)

 • Trải qua cả quá trình dài thiết lập tổ chức, ổn định, duy trì trật tự và phát triển với hằng hà sa số những biến thiên, lịch sử nhân loại đã khẳng định vai trò của đạo đức đối với xã hội và từng cá nhân. Đạo đức được coi là một trong những phương thức cơ bản để điều chỉnh hành vi của con người một cách tự nguyện, tự giác. Song song với đó, đạo đức cũng là một kim chỉ nam hướng con người đến chân - thiện - mỹ. Ngoài ra, nó còn thể hiện bản sắc của một dân tộc trong quan hệ quốc tế và là cơ sở để mở rộng giao lưu các giá trị văn hóa giữa quốc gia này với quốc gia khác. Từ đó, vấn đề giáo dục đạo đức cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm, đặc biệt là với học sinh – đối tượng được coi là ...

 • item.jpg
 • Essay


 • Authors: Trịnh, Văn Linh (2021)

 • Gather là ứng dụng cho phép tạo nên môi trường làm việc nhất định, tuỳ theo sự lựa chọn của người thành lập. Từ đó, chúng ta có thể vận dụng để tạo nên một môi trường riêng cho ULIS, một nơi chỉ có sinh viên của ULIS sự tham gia của các thầy cô trong trường. Gather cho phép mỗi cá nhân/người dùng nhập vai vào một nhân vật mình lựa chọn (theo các thiết kế mà hệ thống đưa ra) và tự do di chuyển, đi lại trong môi trường và tương tác với mọi người. Theo như thử nghiệm, Gather có nhiều lợi ích và tính năng vượt trội hơn những nền tảng hiện nay ở nhiều mặt.

 • item.jpg
 • Essay


 • Authors: Lê, Thị Minh Trang; Bùi, Mĩ Anh; Tạ, Phương Anh; Nguyễn, Thị Dung (2020)

 • Từ xưa, Trấn Vũ Quán hay còn gọi là đền Quán Thánh đã nổi danh trấn Bắc trong “Thăng Long tứ trấn” của đất kinh kỳ. Đền Quán Thánh là nơi thờ Huyền Thiên Trấn Vũ - một vị thần trấn giữ hướng Bắc kinh thành Thăng Long, giúp dân trừ tà ma, yêu quái. Hơn nữa, vào thời Lê, các vị vua cũng thường đến đây để cầu mưa mỗi khi có hạn hán. Bởi vậy, có thể nói, đền Quán Thánh trước hết đã mang trong mình một nét đẹp văn hóa độc đáo của dân gian. Đền nằm ở một địa thế phong thủy rất đẹp: cạnh hai hồ trên đường Cổ Ngư là hồ Trúc Bạch và hồ Tây, vậy nên, luôn có không khí mát mẻ quanh năm. Qua nhiều lần sửa chữa, kiểu kiến trúc hiện nay của đền thuộc về triều Nguyễn với các bộ phận kiến trúc gồm:...

 • item.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Trần, Thị Thu Hoài;  Advisor: Nguyễn, Thị Tuyết Mai (2022)

 • Mehrabian(1971)이 조사한 바에 의하면 의사소통에서 말이 차지하는 비중은 7%, 목소리(음조, 억양, 크기)등이 37%, 비언어적인 태도가 55%에 달한다고 하였다. 학자들이 지적한 것처럼 비언어적 의사소통 행위는 대화의 상당부분을 차지하는 중요한 의사소통 행위이다. 또한, 베트남과 한국의 협력 관계는 날이 갈 수록 더욱더 긴밀해져 가고 있으며 이에 따라 외국어로서의 한국어 학습자가 늘어나고 있는 추세이다. 이러한 상황으로 인하여 베트남인을 위한 한국어를 교육하는 과정은 언어를 가르쳐 주는 것 외에 보다 비언어적 의사소통에 대한 교육이 함께 진행될 필요성이 대두되고 있다. 본 연구에서는 베트남인 한국어 학습자들에게 한국인의 독특한 비언어적 행위를 제시하고 이러한 비언어적 요소에 대한 정확한 이해를 통해 한국어 학습자들이 한국인과 보다 자연스러운 의사소통이 가능할 수 있도록 비언어적 교육 방안을 제시하고자 한다. 본논문에서 제시한 내용을 간략하게 요약하면 다음과 같다.

 • item.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Trần, Lê Trúc Lam;  Advisor: Hoàng, Thị Yến; Lê, Sơn Hà (2022)

 • 기술 4.0 시대와 전염병과 같은 도전에 직면한 사회에서 교육에 대한 새로 운 방법의 적용은 불가피한다. 이 연구에서 "팟캐스트"라는 용어는 Oxford Language Dictionary (2022)에 따 라 "인터넷에서 컴퓨터나 모바일 장치로 다운로드할 수 있는 디지털 오디오 파 일로, 일반적으로 가입자가 자동으로 다운로드할 수 있는 시리즈로 제공됨"으 로 언급된다. 최근 몇 년 동안 일반적으로 팟캐스트, 특히 교육용 팟캐스트의 사 용이 점차 대중화되어 베트남의 젊은이들로 많은 관심을 받고 있다. 논문의 서두에서는 ‘Ulis’s Korean Learning Stories 팟캐스트 설정' 주제를 선 택할 때의 문제점과 연구 목표를 제시한다. 이에 본 연구의 주요 목적은 하노이 베트남국립대학교 외국어대학교 한국어문화학과 학생들을 대상으로 특별히 한 국어 학습을 위한 팟캐스트를 개발하는 것이다. 또한 설문조사인 조사의 범위 와 조사방법에 대해서도 설명하였다. 이 장에서 나는 또한 동일한 연구 방향을 가진 많은 이전 문헌과 연구를 검토했다. 논문의 본문은 4개의 장으로 구성되어 있다. 1장에서는 한국어를 배우기 위 한 팟캐스트를 디자인하기 위한 기초를 두 가지 요인으로 제시하는데, 이는 한 국어문화학과 학생들의 니즈를 조사한 결과와 한 국어문화학과 학생들의 요구 를 조사한 결과이다.

 • item.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Phạm, Thảo Quỳnh Mai;  Advisor: Nguyễn, Thị Hồng Vân (2022)

 • 프레젠테이션은 사람들이 인생에서 성공하고 많은 기회를 가져다 줄 수 있는 기술이다. 특히 현대에는 유창하게 발표할 수 있는 능력을 갖추는 것이 공부와 직장 환경에서 필요한 기술 중 하나로 여겨진다. 그러므로 이 기술에 대한 적절한 태도를 가지는 것은 매우 필요하다. 하노이국립대학교 외국어대학 한국어 및 한국 문화학부 학생들이 2 학년부터 한국어로 프레젠테이션을 해야 하는 과목을 공부하기가 시작한다. 그러나 실제로 학생들의 한국어 구두 발표 능력은 동등하지 않다고 할 수 있다. 4 년 동안 공부하면서 학생들의 한국어로 발표하는 것에 대해 다양한 태도를 보이는 것을 볼 수 있다. 한국어로 발표하는 것에 대한 애착이 다르다. 긍정적인 태도를 나타내는 사람이 있는가 하면 불편함과 부담감을 느끼는 사람도 있다. 따라서 ‘베트남인 한국어 학습자의 한국어 발표 관련 태도 연구 -하노이국립대학교 외국어대학 한국어 및 한국 문화 학부 대학생을 중심으로’라는 연구의 목적은 이 문제를 알아보는 동시에 베트남인 한국어 학습자를 위한 한국어 발표 태도의 향상 방안을 제시하려는 것이다. 이러한 연구를 통해 한국어 및 한국문화 학부에서 프레젠테이션 스킬을 가르치고 배우는 데 효과적으로 기여할 수 있기를 바란다.

 • item.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Phạm, Quỳnh Anh;  Advisor: Trần, Thị Hường (2022)

 • 한국은 세계에서 가장 발전하고있는 나라 중 하나 다. 한국에 대하여 말하려면이 나 라의 독특한 문화를 거론하지 않을 수 없다. 한국 문화는 오랜 전통과 현대 문명이 조 화 롭게 어우러진 것이다. 동양의 문화적 가치들은 오늘날까지도 뚜렷이 남아있다. 한국에서 혼족 생활 양식이 처음 등장했을 때, 많은 사람들은 그것이 한국의 전통적 인 가치를 거스른다고 주장했다. 어떤 사람은 그것을 긍정적으로 받아들이고, 어떤 사 람은 그렇지 않았다. 그러나 수 년 동안 존재 한 후, 이러한 문화는 사라지지 않을뿐만 아니라 한국 현대 사회에서 주류 생활 양식이되었다. 이때까지 혼족은 모든 사람, 특히 한국의 독신자들에게 유행하는 문화가되었다.이 것은이 나라의 경제적 측면과 문화적 측면에 일정 영향을 끼쳤다. 본 논문에서는 자료 수집 및 분석 방법을 바탕으로 한국에서의 혼족의 현황과 영향에 대한 정보를 제공 하 고 베트남을위한 경험을 제시 할 것이다. 본 논문은 다음과 같이 4 가지의 주요 장으로 제 1 기-

 • item.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Trần, Thị Thu Phương;  Advisor: Cao, Thị Hải Bắc (2022)

 • 한 나라의 언어를 배운다는 것은 그 나라의 문화와 사회에 대해서도 배우는 것을 의미한다. 각 국가는 개별 고유한 사회문화적 특성을 가지고 있고 국가마다 가로와 세로로 구분된 사회를 존재한다. 가로로 나누면 사회 차별, 세로로 나누면 사회 계층화라고 한다. 가로로 사회적 차별은 성별, 민족, 종교, 인종, 직업이 될 수 있고 세로로 사회적 계층화는 계급, 위치로 나눌 수 있다. 이러한 세로로 사회 계층화는 사회에서 지배적인 역할을 하는 계층을 조성해 왔다. 모든 사회에는 지배계층이 있고 한국 사회도 예외는 아니라고 할 수 있다. 한국에서는 상류계급이 지배계급이다. 인구의 적은 비율을 차지하나, 상류계급이 가장 강력한 계층으로 다른 계층에는 없는 특권을 가지고 있다. 따라서 상류계급은 민감하고 흥미로운 주제가 되었으나 이 클래스에 대한 학문적 연구는 여전히 상대적으로 제한적이다. 이러한 이유로 인하여 저는 한국 상류계급과 관련된 졸업 논문의 주제를 선택하기로 했다. 이 논문은 한국 현대사회에서의 상류계급의 특징과 영향도를 연구하는 데 초점을 맞추고 있다. 본 논문은 39 페이지로 구성되어 있으며 서론, 본론, 결론 크게 3 가지 주요 부분으로 나뉘었다. 서론에서는 연구의 목적 및 필요성, 범위 및 방법, 논문 구성을 밝혔으며 선행 연구를 검토하였다. 연구와 분석 과정을 통하여 저는 독자, 특...

 • item.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Trần, Thu Hương;  Advisor: Lê, Hải Yến (2022)

 • 한국과 베트남의 활발한 협력으로 양국 문화의 교류가 활발하게 이루어지고있다. 실제로 베트남의 많은 문화적 특징은 전형적인 한국 문화의 영향을 받는다는 것을 볼 수있다. 설날은 한국이나 베트남에서는 명절 중에서 가장 중요한 자 리를 차지하고 있으며 오랫동안 고유 한 문화로 계승되어왔다. 이러한 중요한 문 화적 전통 속에서 설날은 한국인과 베트남인의 가족에 대한 정서와 가치관을 형 성하면서 가족 중심의 동양적 가치 관이 문화적 자부심으로 자리 잡고있다. 한국과 베트남은 전통 명절 문화의 측면에서 그 뿌리가 같다.하지만 한국과 베트남의 명절 비교를 분석 통하여 차이점도 많이 알게 될 수있다. 따라서 본 연구는 한국과 베트남의 설날 상징에 분석하여 유사점과 차이점을 비교 하였다.

 • item.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Thị Vân Anh;  Advisor: Cao, Thị Hải Bắc (2022)

 • 신종 코로나(COVID-191 ) 팬데믹으로 전 세계 경제가 얼어붙었지만, 한류는 여전히 승승장구다. 한류는 위기를 기회로 변화시키고 있으며 매일 전 세계에 기적2을 보여주고 있다. 예를 들면 코로나로 세계 음반 시장이 타격을 받았지만, 2021 년에는 K 팝이 역대 최고 수출 기록을 세웠다. 한국 음반류 수출액은 1 억 7000 만 달러로 2020 년보다 94.9% 늘었으며 2017 년에 비해 4 배나 증가하였다 (한국관세청.2021.11.17). 분명히 한류가 코로나라는 위기에서 혁신의 ‘퍼스트 무버(선도자3 )’로 자리매김하고 있다. 특히, 방송, 음악, 영화.드라마 등 한류 콘텐츠들이 예전에 비해 분명한 변화를 보여주고 있다. 지금까지 한국은 아시아와 전 세계에 한류를 전파하기 위해 음악과 영화. 드라마의 발전에 집중해 왔다. 또한, 코로나 시대에 방송 분야는 다른 분야보다 상당히 큰 변화를 겪고 있다는 한다. 핵심적인 변화는 한류 콘텐츠의 제작과 유통 역시 비말로 감염되는 바이러스를 피해 디지털이 연결하는 온라인으로 더 쏠렸다는 것이다. 팬데믹 시대에 한류의 확산 과정에서 디지털 미디어가 중추를 담당하고 처음 목격하는 규모로 파생되고 있음은 분명하다. 코로나 19 팬데믹에 따른 한류의 변화를 연구하는 것은 포스트 코로나 시대에 한류의 지속 가능한 발전 방향을 결정하는 데 기여할 것이다...

 • item.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Tú Anh;  Advisor: Lê, Hải Yến (2022)

 • 1990 년대부터 현재에 이르기까지 한류 열풍은 점차 강력하게 확산되어 한국의 음악, 영화, 그리고 최근에는 패션까지 세계적으로 알리는 데 기여하는 독특한 문화 현상이 되었다. 또한 한국은 세계의 위상이 더욱 강화되면서 한국만의 K-Fashion이라는 브랜드를 탄생시켰다. 따라서 만큼 최근 몇 년간 런던, 뉴욕, 파리, 밀라노, 도쿄와 같은 글로벌 패션 산업의 거물과 비교할 수 있을 서울은 아시아의 새로운 패션 수도로 여겨지게 되었다. 서울은 매년 열리는 서울패션위크의 장소이자 세계 최고의 럭셔리 브랜드들이 경쟁하고 있는 잠재적 시장이 되었다. 특히 한국 패션은 베트남 패션, 특히 젊은이들에게 영향을 미치고 있다. '얼짱 패션'이나 '한국 아이돌 패션'은 10 년 넘게 베트남 젊은이들의 열광적인 반응을 받아온 트렌드다. 그러나 한국의 요소 외에도 베트남 패션은 국내외의 독특한 특징도 가지고 있다. ‘한국과 베트남의 현대 패션 트렌드 비교 연구’의 서론에서는 연구의 목적과 필요성을 제시하였다. 본 연구의 주요 목적은 역사적 과정을 바탕으로 베트남과 한국의 패션 트렌드를 명확하게 재현하고 양국 패션 트렌드의 공통점과 차이점을 구체적으로 분석하는 것이다. 또한 같은 주제의 베트남어와 한국어의 문헌을 참고하고 역사적 논리 분석 방법을 통해 연구의 범위와 연구대상을 정하였다. ‘1970 년대 이후의 한국...

 • item.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Trà My;  Advisor: Lã, Thị Thanh Mai (2022)

 • 본 연구는 일상생활에서 혼자 활동에 참여하는 것을 즐기는 사람들이 형성하는 혼족 문화를 대상으로 이런 문화의 정확한 정의, 특성, 원인을 밝히고자 하였으며, 혼자서 하는 것은 주는 긍정적인 측면 및 부정적인 측면을 이해하고 일부 해결 방법을 제시하고자 한다. 제 1 부 (서론)에서 본 논문의 필요성과 목적을 밝히고 연구 대상과 범위를 제시한다. 동시에 본 연구에 어떤 방법을 활용하는지에 대해 설명하였다. 제 2 부 (본론)는 3 장으로 구분하였다. 제 1 장에서 연구의 이론적 배경을 제시하였다. 이 장에서 "혼족", "문화", "혼족 문화" 등 기본적인 개념을 다루고 있으며 혼족들의 특성과 한국에서 혼족 현황을 살펴보았다. 덕분에 혼족의 정의를 정확하게 알게 되고 한국에서 혼족 상황을 잘 파악할 수 있다.

 • item.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Thị Vân Anh;  Advisor: Nguyễn, Thị Hải Giang (2022)

 • 외국어 학습 과정의 성공은 학습자가 그 언어를 모국어처럼 일상적인 의사소통에서 유창하고 유창하게 사용할 수 있다는 점이며, 책에서 배운 건조한 구조 외에도 뉘앙스의 표현과 함께 감정의 표현 대화에 따른 단어의 수 또한 학습자가 언어를 잘 사용하는지 여부를 평가하는 데 크게 기여한다. 특히 언어의 진화와 발달에 따라 많은 사람들이 언어의 이러한 형태를 연구하고 분석하여 일반적으로 담화표지로 정의하였다. 한국어와 베트남어의 2가지 요소, 특히 (네)와 "Vâng"라는 단어를 사용하여 한국어를 배우는 베트남인과 베트남인을 배우는 한국인이 정확한 지식을 습득하고 가장 자연스럽게 의사소통에 적용할 수 있다. 동시에 베트남의 한국어 교육 환경에서 커뮤니케이션 문화의 대중화에 적용될 수 있도록 담화표지에 대한 교수 및 학습 옵션을 분석한다. 본논문에서 제시한 내용을 간략하게 요약하면 다음과 같다

 • item.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Thị Thùy Dung;  Advisor: Nguyen, Thi Thanh Hoa (2022)

 • 한국과 베트남은 본격적으로 외교 관계를 수립한 1992 년 이래 다양한 교류 활동을 펼쳐왔다. 이에 따라 언어 장벽을 완화하는 데에 보탬이 되는 한-베 통번역에 대한 수요가 더욱 절박해진다. 베트남에서 한국어교육 분야에 가장 선두를 서는 기관 중의 하나인 하노이국립대학교 외국어대학 한국어 및 한국문화학부에서 전문 통번역 교육에 대한 사회의 요구 보응하는 목적으로 통번역 교육과정을 개설하였다. 통역은 많은 기술을 적용해야 하는 복잡한 과정이라 학생들이 배우기가 어려운 경우가 많고 '통역사'라는 단어가 언급되면 사람들은 즉시 두 가지 모두에 능통한 사람을 떠올릴 것이다. 모국어(언어 A)와 제 2 언어(언어 B)가 있다. 그러나, 현실은 이 문제에 대한 연구와 문헌이 거의 입증되지 않았듯이 해석에 있어서 A 언어 능력의 발전이 종종 간과되고 있다는 것을 강하게 반영한다. 하노이 국립 외국어대학교의 번역 전공을 통해 한국-베트남어 통역 능력의 발전의 실상이 점차 드러나고 있다. 대다수의 학생들이 그들의 베트남어 실력이 향상되었다고 생각했지만, 수업시간에 베트남어 향상 활동이 부족하고 학생들의 적극적인 자기 연습으로 인해 이러한 향상은 크지 않았다. 위와 같은 이유로 많은 분류 활동과 함께 실천을 하기 위해 연구 주제는 '2018 학번 통번역 전공학생들의 한-베 통역에서의 모국어 능력'이다. 현재 커리큘...

 • item.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Lê, Thị Kim Xuân;  Advisor: Nguyễn, Thị Thanh Thủy (2022)

 • 인터넷 보편화 시대에 콘텐츠의 업그레이드 속도가 빨라지고, 사람들의 미디어 소비 습관도 변화하고 있다. 문자와 이미지를 위주로 하는 전통적인 미디어 시대가 지나가고 더 짧고 더 강력하며 사교성이 더해지는 뉴미디어 시대가 왔다. 뉴미디어 콘텐츠 포맷의 대표인 짧은 동영상이 사람들에게 빠른 정보 획득을 가능하게 하고 동영상에 생동감과 풍부한 표현력을 갖게 하였다. 그리고 콘텐츠 이용환경의 변화 와 스마트폰과 같은 통신 디바이스의 혁신적인 기술발전에 힘입어 차세대 인터넷 커뮤니티 플랫폼인 짧은 동영상 앱이 탄생되었다. 짧은 동영상 앱은 Short Clip 공 유 플랫폼이라고도 부르며, 짧은 길이의 개인의 일상이나 춤과 같은 재미있는 영상 을 찍고, 각종 기능을 활용하여 영상을 편집하여, 사람들과 공유하는 애플리케이션 이다. 전문 영상편집 프로그램이 아니더라도 배경음악과 다양한 특수효과 등을 삽 입해 영상을 쉽게 만들 수 있다. 기존 SNS 가 문자나 사진으로만 개인의 생각이나 일상을 공유하는 것과 달리 짧은 동영상 앱은 동영상으로 개인의 모습을 공유한다 는 데에 차이가 있다. 짧은 동영상 앱은 출시와 동시에 큰 인기를 얻었으며, 순식간 에 많은 사용자를 확보하였다. 특히 2016 년에 출시된 틱톡은 2018 년 1 분기 전 세계 앱 스토어에서 4 천 580 만 번 다운로드되 어 유튜브와 페이스북을 제치고...

 • item.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Trịnh, Thị Tú Uyên;  Advisor: La, Thị Thanh Mai (2022)

 • "한국 청소년들의 신조어 남용에 따른 세대 간 의사소통의 어려움 분석"을 주제로 "신조어남용"이라는 키워드를 중심으로 한 논문이다. 연구를 하기 위하여 여러가지 방법을 실시하였다. 먼저 선행연구를 살펴보고 분석하였다. 다음에 해당 주제에 대한 더 많은 정보를 받을 수 있기 위해인터넷에서의 자료를 검색하고 참조한다. 논문 주제와 관련된 특정한 범위를 선택하여 수집한다음에 계속 고민하여 본 연구에 도움이 되는 부분만을 철저하게 골라내고 지속적으로 분석진행하였다.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1471