UET - Master Theses : [2447]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 2447
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Hưng Hà;  Advisor: Lê, Thanh Hà; Ngô, Thị Duyên (2021)

 • Nghiên cứu tìm hiểu và áp dụng được phương pháp kết xuất point clouds với cấu trúc phân cấp lưu trữ mẫu con giúp dễ dàng truy xuất và biểu diễn mô hình 3D định dạng point clouds trên nền Web. Nghiên cứu tìm hiểu và áp dụng phương pháp lấy mẫu con có tính đến khoảng tối thiểu giữa các điểm. Nâng cao chất lượng hiển thị Mộc bản số hóa trên nền Web bằng phương pháp đổ bóng Eye-Dome-Lighting Cài đặt xây dựng hệ thống biểu diễn và tương tác với mô hình 3D Mộc bản trên nền Web.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Đỗ Tân;  Advisor: Phạm, Bảo Sơn; Nguyễn, Bá Đạt (2021)

 • Luận văn đã xây dựng một công cụ giúp cho việc tìm kiếm các câu hỏi dạng phương pháp, cách thức (how-to query) trên miền tiếng Việt dễ dàng và thuận tiện cho người dùng hơn. Nghiên cứu và đề xuất một phương pháp giải quyết tốt loại truy vấn how-to cho tiếng Việt. Cung cấp giải pháp cho các vấn đề một các đa dạng và trực quan, giúp tăng hiệu quả tìm kiếm và giảm thời gian giải quyết vấn đề

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đức Đông;  Advisor: Đặng, Thanh Hải (2021)

 • Luận văn đã tìm hiểu về quy trình nghiên cứu thuốc và quy trình xác định các tác dụng phụ của thuốc sau khi đưa vào thị trường sử dụng, cũng như nguồn dữ liệu y sinh khổng lồ từ Pubmed, dựa vào đây luận văn cũng đã tìm hiểu được về các đặc trưng trong việc phân tích dữ liệu văn bản, đồng thời đã áp dụng thành công mô hình lai giữa mạng nơ ron tích chập và mạng nơ ron hồi quy trong việc dự đoán tác dụng phụ của thuốc từ y văn.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Quyền;  Advisor: Đặng, Thanh Hải (2021)

 • Luận văn trình bày về mô hình mạng nơ-ron dựa trên cơ chế tập trung (attention-based neural networks) áp dụng vào việc dự đoán tác dụng phụ của thuốc sử dụng dữ liệu từ y văn. Kết quả thử nghiệm của khóa luận chỉ ra rằng mô hình ATT-RNN, ATT-GRU, ATT-LSTM hoạt động tốt hơn mô hình CNN khi không sử dụng các kỹ thuật attention và ATT-GRU đạt được điểm F1 trung bình tốt nhất là 0,6037 trên bộ thử nghiệm trong số các DNN được thử nghiệm. Quan sát kết quả cũng cho thấy cơ chế tập trung áp dụng hiệu quả hơn khi kết hợp với GRU và LSTM hơn so với khi áp dụng với RNN truyền thống

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thanh Vân;  Advisor: Lê, Thanh Hà; Ma, Thị Châu (2021)

 • Luận văn chỉ ra 2 luận điểm cho tính cấp thiết của đề tài. Luận điểm thứ nhất là tính cấp thiết trong bảo tồn và số hoá chuyển động 3D Chèo truyền thống. Luận điểm thứ hai là chưa có công cụ hỗ trợ quản lý dữ liệu 3D Chèo truyền thống hiệu quả. Luận văn được tiến hành nhằm nhiều mục đích. Thứ nhất, luận văn hỗ trợ xây dựng công cụ quản lý chuyển động 3D Chèo truyền thống. Thứ hai, luận văn đề xuất cách lưu trữ dữ liệu chuyển động 3D Chèo truyền thống. Thứ ba, luận văn định nghĩa các động tác chuyển động 3D cơ bản của múa Chèo truyền thống. Thứ tư, luận văn xây dựng thuật toán tìm kiếm nội dung chuyển động 3D Chèo truyền thống.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Tiến Uy;  Advisor: Nguyễn, Đình Việt (2021)

 • Luận văn đã tìm hiểu về các khái niệm về mạng Internet, bộ giao thức Internet TCP/IP, định tuyến trong mạng Internet và giao thức IPv4/IPv6. Luận văn tập trung vào giải pháp cổng biên dịch địa chỉ mạng, để cung cấp giao tiếp giao tiếp tập trung thông qua địa chỉ IP công cộng duy nhất giao tiếp trong miền công cộng để giao tiếp với các thành phần ứng dụng phân tán trong miền nội bộ, giải pháp hỗ trợ đầy đủ các bộ giao thức TCP/UDP và SCTP.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Văn Việt;  Advisor: Đỗ, Trần Thắng; Đặng, Thế Ba (2021)

 • Luận văn nghiên cứu nguyên lý hoạt động và xây dựng cấu trúc cho hệ thống nâng vật bằng hút chân không. Xây dựng phần mềm điều khiển của hệ thống hút chân không trên Matlab GUI. Tính toán tải trọng của hệ thống và các vấn đề liên quan. Tìm hiểu quy trình thiết kế và chế tạo, hệ thống phần cứng và phần mềm điều khiển cánh tay robot công nghiệp 6 bậc tự do. Xây dựng giải pháp tích hợp hệ thống chân không vào cánh tay robot công nghiệp.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Văn Dũng;  Advisor: Phạm, Mạnh Linh (2021)

 • Luận văn tìm hiểu kiến trúc, hiệu quả lợi ích giải pháp ứng dụng SDN đối với mạng truyền tải trong các Telco Cloud Data Center, làm rõ cơ chế phân tách phần điều khiển mạng và chức năng vận chuyển dữ liệu của hệ thống, các công nghệ, giao thức hoạt động trong quá trình vận hành của hệ thống trên hạ tầng mạng truyền tải, các ưu/nhược điểm giải pháp ứng dụng của các hãng/phát triển từ mã nguồn mở. Tổ chức triển khai thử nghiệm, đánh giá so sánh giải pháp của các nhà cung cấp/mã nguồn mở khác nhau để định hướng lựa chọn giải pháp phù hợp và phương án kỹ thuật phục vụ lộ trình ứng dụng trên mạng truyền tải.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Doãn, Thị Hiền;  Advisor: Trần, Quốc Long; Andres, Frederic (2021)

 • Luận văn quyết định thực hiện nghiên cứu này để giải quyết hai vấn đề lớn hiện nay liên quan đến chất lượng nước: (1) đánh giá chất lượng nước và (2) áp dụng máy học trong đánh giá chất lượng nước. Trong luận án này, chủ yếu tập trung vào việc xây dựng một phân loại dựa trên học sâu và cung cấp một bộ dữ liệu chất lượng cao với tinh thể nước để dạy thuật toán hàm ánh xạ

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Như Cường;  Advisor: Chử, Đức Trình (2021)

 • Đề xuất cấu trúc bơm phục vụ cho mục đích trộn chất lỏng trong các ứng dụng, xét nghiệm y sinh. Hệ thống được khảo sát của hệ thống thông qua cả phương pháp thí nghiệm và mô phỏng dựa trên phương pháp phần tử hữu hạn. Từ đó, luận văn trình bày các đặc trưng của hệ thống được đề xuất

 • 00050011084.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Văn Trường;  Advisor: Đặng, Đức Hạnh (2020)

 • Luận văn tập trung nghiên cứu kỹ thuật chuyển đổi mô hình sang văn bản, bằng việc áp dụng mô hình hóa hệ thống, bổ sung chi tiết các phương thức của chương trình và cuối cùng xây dựng các luật chuyển đổi để tự động sinh mã nguồn Java. Bên cạnh mã nguồn tự sinh, luận văn cũng xây dựng giao diện mẫu để thực thi mã nguồn sau khi chuyển đổi

 • 00050011083.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Minh Hằng;  Advisor: Đặng, Đức Hạnh (2020)

 • Luận văn nghiên cứu phương pháp tự động hóa sinh bản mẫu giao diện người dùng từ các đặc tả yêu cầu ban đầu dạng văn bản. Bằng việc áp dụng kỹ thuật xử lý ngôn ngữ tự nhiên và xây dựng các luật chuyển đổi, phương pháp tập trung xác định các thành phần của mô hình IFML, sau đó kết hợp với đặc tả yêu cầu chức năng và sơ đồ lớp để sinh tự động mô hình IFML

 • 00050011081.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Ngọc Qúy;  Advisor: Nguyễn, Trường Giang (2020)

 • Nghiên cứu các mô hình ứng xử của vật liệu SMA, lựa chọn mô hình thích hợp để mô phỏng ứng xử của loại vật liệu này. Tác giả đã xây dựng phương trình cáp nghiêng dao động có kể đến lực tác dụng từ thiết bị SMA, tối ưu hóa mặt cắt ngang cũng như chiều dài dây SMA

 • 0 0051000574.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đức Cảnh;  Advisor: Le, Sy Vinh (2020)

 • The thesis proposed an amino acid substitution model for rotavirus, called ROTA for short. Analysis showed that ROTA differs from other existing models in both amino acid frequency vector and exchangeability coefficient matrix. When validated on a testing dataset, ROTA proved to be better than other model in reconstructing maximum likelihood phylogenetic trees.

 • 00051000573.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Văn Đô;  Advisor: Trần, Truc Mai (2020)

 • Our main objective, in this thesis, is to propose a solution that solve the optimal deployment of IoT services in Cloud-Fog system. The achieved results as follows: A mathematical model that represents the IoT services and Cloud-Fog system was built. - We have proposed a Mixed Integer Linear Programming model for minimizing energy consumption of system while maintaining the resource requirements and QoS constraints of IoT services. - We have designed two algorithms to efficiently deploy IoT services onto Cloud-Fog system. - We have implemented simulation scenarios to present experiment results of our proposed algorithms and compare it with the existing solutions.

 • 00051000572.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Ngọc Sơn;  Advisor: Dinh, Thi Thai Mai (2020)

 • In this thesis, an indoor positioning system based on iBeacon and phone sensors was presented. In this thesis, we propose a real-time indoor positioning system in smartphone via BLE iBeacon signal. In which, we used embedded sensors for displacement calculation and BLE iBeacon signal as a calibrated opportunity for sensor-based IPS. Firstly, we investigate the problems associated with the uncertainty of RSS, then offer solution for RSS-based locating moving target under low sampling rate. Secondly, we proposed method of improving accuracy for LSE method. Improved LSE-based position then fused with PDR-based position using Kalman filter to produce more accurate positions. The accu...

 • 00050011066.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Huy Tình;  Advisor: Đặng, Thanh Hải (2020)

 • Luận văn đã nghiên cứu được các phép xử lý, biến đổi dữ liệu gen từ dạng thông tin sinh học về dạng dữ liệu tin học có thể dùng cho các thuật toán phân lớp. Từ đó đưa ra phương pháp để dự đoán kháng kháng sinh

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 2447

UET - Master Theses : [2447]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 2447
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Hưng Hà;  Advisor: Lê, Thanh Hà; Ngô, Thị Duyên (2021)

 • Nghiên cứu tìm hiểu và áp dụng được phương pháp kết xuất point clouds với cấu trúc phân cấp lưu trữ mẫu con giúp dễ dàng truy xuất và biểu diễn mô hình 3D định dạng point clouds trên nền Web. Nghiên cứu tìm hiểu và áp dụng phương pháp lấy mẫu con có tính đến khoảng tối thiểu giữa các điểm. Nâng cao chất lượng hiển thị Mộc bản số hóa trên nền Web bằng phương pháp đổ bóng Eye-Dome-Lighting Cài đặt xây dựng hệ thống biểu diễn và tương tác với mô hình 3D Mộc bản trên nền Web.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Đỗ Tân;  Advisor: Phạm, Bảo Sơn; Nguyễn, Bá Đạt (2021)

 • Luận văn đã xây dựng một công cụ giúp cho việc tìm kiếm các câu hỏi dạng phương pháp, cách thức (how-to query) trên miền tiếng Việt dễ dàng và thuận tiện cho người dùng hơn. Nghiên cứu và đề xuất một phương pháp giải quyết tốt loại truy vấn how-to cho tiếng Việt. Cung cấp giải pháp cho các vấn đề một các đa dạng và trực quan, giúp tăng hiệu quả tìm kiếm và giảm thời gian giải quyết vấn đề

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đức Đông;  Advisor: Đặng, Thanh Hải (2021)

 • Luận văn đã tìm hiểu về quy trình nghiên cứu thuốc và quy trình xác định các tác dụng phụ của thuốc sau khi đưa vào thị trường sử dụng, cũng như nguồn dữ liệu y sinh khổng lồ từ Pubmed, dựa vào đây luận văn cũng đã tìm hiểu được về các đặc trưng trong việc phân tích dữ liệu văn bản, đồng thời đã áp dụng thành công mô hình lai giữa mạng nơ ron tích chập và mạng nơ ron hồi quy trong việc dự đoán tác dụng phụ của thuốc từ y văn.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Quyền;  Advisor: Đặng, Thanh Hải (2021)

 • Luận văn trình bày về mô hình mạng nơ-ron dựa trên cơ chế tập trung (attention-based neural networks) áp dụng vào việc dự đoán tác dụng phụ của thuốc sử dụng dữ liệu từ y văn. Kết quả thử nghiệm của khóa luận chỉ ra rằng mô hình ATT-RNN, ATT-GRU, ATT-LSTM hoạt động tốt hơn mô hình CNN khi không sử dụng các kỹ thuật attention và ATT-GRU đạt được điểm F1 trung bình tốt nhất là 0,6037 trên bộ thử nghiệm trong số các DNN được thử nghiệm. Quan sát kết quả cũng cho thấy cơ chế tập trung áp dụng hiệu quả hơn khi kết hợp với GRU và LSTM hơn so với khi áp dụng với RNN truyền thống

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thanh Vân;  Advisor: Lê, Thanh Hà; Ma, Thị Châu (2021)

 • Luận văn chỉ ra 2 luận điểm cho tính cấp thiết của đề tài. Luận điểm thứ nhất là tính cấp thiết trong bảo tồn và số hoá chuyển động 3D Chèo truyền thống. Luận điểm thứ hai là chưa có công cụ hỗ trợ quản lý dữ liệu 3D Chèo truyền thống hiệu quả. Luận văn được tiến hành nhằm nhiều mục đích. Thứ nhất, luận văn hỗ trợ xây dựng công cụ quản lý chuyển động 3D Chèo truyền thống. Thứ hai, luận văn đề xuất cách lưu trữ dữ liệu chuyển động 3D Chèo truyền thống. Thứ ba, luận văn định nghĩa các động tác chuyển động 3D cơ bản của múa Chèo truyền thống. Thứ tư, luận văn xây dựng thuật toán tìm kiếm nội dung chuyển động 3D Chèo truyền thống.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Tiến Uy;  Advisor: Nguyễn, Đình Việt (2021)

 • Luận văn đã tìm hiểu về các khái niệm về mạng Internet, bộ giao thức Internet TCP/IP, định tuyến trong mạng Internet và giao thức IPv4/IPv6. Luận văn tập trung vào giải pháp cổng biên dịch địa chỉ mạng, để cung cấp giao tiếp giao tiếp tập trung thông qua địa chỉ IP công cộng duy nhất giao tiếp trong miền công cộng để giao tiếp với các thành phần ứng dụng phân tán trong miền nội bộ, giải pháp hỗ trợ đầy đủ các bộ giao thức TCP/UDP và SCTP.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Văn Việt;  Advisor: Đỗ, Trần Thắng; Đặng, Thế Ba (2021)

 • Luận văn nghiên cứu nguyên lý hoạt động và xây dựng cấu trúc cho hệ thống nâng vật bằng hút chân không. Xây dựng phần mềm điều khiển của hệ thống hút chân không trên Matlab GUI. Tính toán tải trọng của hệ thống và các vấn đề liên quan. Tìm hiểu quy trình thiết kế và chế tạo, hệ thống phần cứng và phần mềm điều khiển cánh tay robot công nghiệp 6 bậc tự do. Xây dựng giải pháp tích hợp hệ thống chân không vào cánh tay robot công nghiệp.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Văn Dũng;  Advisor: Phạm, Mạnh Linh (2021)

 • Luận văn tìm hiểu kiến trúc, hiệu quả lợi ích giải pháp ứng dụng SDN đối với mạng truyền tải trong các Telco Cloud Data Center, làm rõ cơ chế phân tách phần điều khiển mạng và chức năng vận chuyển dữ liệu của hệ thống, các công nghệ, giao thức hoạt động trong quá trình vận hành của hệ thống trên hạ tầng mạng truyền tải, các ưu/nhược điểm giải pháp ứng dụng của các hãng/phát triển từ mã nguồn mở. Tổ chức triển khai thử nghiệm, đánh giá so sánh giải pháp của các nhà cung cấp/mã nguồn mở khác nhau để định hướng lựa chọn giải pháp phù hợp và phương án kỹ thuật phục vụ lộ trình ứng dụng trên mạng truyền tải.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Doãn, Thị Hiền;  Advisor: Trần, Quốc Long; Andres, Frederic (2021)

 • Luận văn quyết định thực hiện nghiên cứu này để giải quyết hai vấn đề lớn hiện nay liên quan đến chất lượng nước: (1) đánh giá chất lượng nước và (2) áp dụng máy học trong đánh giá chất lượng nước. Trong luận án này, chủ yếu tập trung vào việc xây dựng một phân loại dựa trên học sâu và cung cấp một bộ dữ liệu chất lượng cao với tinh thể nước để dạy thuật toán hàm ánh xạ

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Như Cường;  Advisor: Chử, Đức Trình (2021)

 • Đề xuất cấu trúc bơm phục vụ cho mục đích trộn chất lỏng trong các ứng dụng, xét nghiệm y sinh. Hệ thống được khảo sát của hệ thống thông qua cả phương pháp thí nghiệm và mô phỏng dựa trên phương pháp phần tử hữu hạn. Từ đó, luận văn trình bày các đặc trưng của hệ thống được đề xuất

 • 00050011084.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Văn Trường;  Advisor: Đặng, Đức Hạnh (2020)

 • Luận văn tập trung nghiên cứu kỹ thuật chuyển đổi mô hình sang văn bản, bằng việc áp dụng mô hình hóa hệ thống, bổ sung chi tiết các phương thức của chương trình và cuối cùng xây dựng các luật chuyển đổi để tự động sinh mã nguồn Java. Bên cạnh mã nguồn tự sinh, luận văn cũng xây dựng giao diện mẫu để thực thi mã nguồn sau khi chuyển đổi

 • 00050011083.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Minh Hằng;  Advisor: Đặng, Đức Hạnh (2020)

 • Luận văn nghiên cứu phương pháp tự động hóa sinh bản mẫu giao diện người dùng từ các đặc tả yêu cầu ban đầu dạng văn bản. Bằng việc áp dụng kỹ thuật xử lý ngôn ngữ tự nhiên và xây dựng các luật chuyển đổi, phương pháp tập trung xác định các thành phần của mô hình IFML, sau đó kết hợp với đặc tả yêu cầu chức năng và sơ đồ lớp để sinh tự động mô hình IFML

 • 00050011081.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Ngọc Qúy;  Advisor: Nguyễn, Trường Giang (2020)

 • Nghiên cứu các mô hình ứng xử của vật liệu SMA, lựa chọn mô hình thích hợp để mô phỏng ứng xử của loại vật liệu này. Tác giả đã xây dựng phương trình cáp nghiêng dao động có kể đến lực tác dụng từ thiết bị SMA, tối ưu hóa mặt cắt ngang cũng như chiều dài dây SMA

 • 0 0051000574.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đức Cảnh;  Advisor: Le, Sy Vinh (2020)

 • The thesis proposed an amino acid substitution model for rotavirus, called ROTA for short. Analysis showed that ROTA differs from other existing models in both amino acid frequency vector and exchangeability coefficient matrix. When validated on a testing dataset, ROTA proved to be better than other model in reconstructing maximum likelihood phylogenetic trees.

 • 00051000573.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Văn Đô;  Advisor: Trần, Truc Mai (2020)

 • Our main objective, in this thesis, is to propose a solution that solve the optimal deployment of IoT services in Cloud-Fog system. The achieved results as follows: A mathematical model that represents the IoT services and Cloud-Fog system was built. - We have proposed a Mixed Integer Linear Programming model for minimizing energy consumption of system while maintaining the resource requirements and QoS constraints of IoT services. - We have designed two algorithms to efficiently deploy IoT services onto Cloud-Fog system. - We have implemented simulation scenarios to present experiment results of our proposed algorithms and compare it with the existing solutions.

 • 00051000572.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Ngọc Sơn;  Advisor: Dinh, Thi Thai Mai (2020)

 • In this thesis, an indoor positioning system based on iBeacon and phone sensors was presented. In this thesis, we propose a real-time indoor positioning system in smartphone via BLE iBeacon signal. In which, we used embedded sensors for displacement calculation and BLE iBeacon signal as a calibrated opportunity for sensor-based IPS. Firstly, we investigate the problems associated with the uncertainty of RSS, then offer solution for RSS-based locating moving target under low sampling rate. Secondly, we proposed method of improving accuracy for LSE method. Improved LSE-based position then fused with PDR-based position using Kalman filter to produce more accurate positions. The accu...

 • 00050011066.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Huy Tình;  Advisor: Đặng, Thanh Hải (2020)

 • Luận văn đã nghiên cứu được các phép xử lý, biến đổi dữ liệu gen từ dạng thông tin sinh học về dạng dữ liệu tin học có thể dùng cho các thuật toán phân lớp. Từ đó đưa ra phương pháp để dự đoán kháng kháng sinh

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 2447