UET - Master Theses : [2252]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 2252
 • 00050010123.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Trần, Tuấn Linh;  Advisor: Lê, Phê Đô (2019)

 • Chương 1: Tổng quan về công nghệ Blockchain và Mật mã học. Chương 2: Trình bày một số mô hình quản lý chứng chỉ , mô hình quản lý chứng chỉ sử dụng blockchain và một số dự án triển khai quản lý chứng chỉ sử dụng công nghệ blockchain. Chương 3: Mô hình áp dụng và thực nghiệm

 • 00050010124.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Trịnh, Thị Thiên Nga;  Advisor: Dương, Lê Minh (2019)

 • Chương 1. Tổng quan về giao thông vận tải và thiết bị cảm ứng trên điện thoại thông minh. Chương 2. Trình bày về thu thập dữ liệu từ cảm biến trên điện thoại thông minh, Phương pháp DI (Main Direction and Inflow). Chỉ số trong phương pháp DI, Thiết kế phương pháp DI và công thức dự đoán tình trạng tắc nghẽn trong phương pháp DI. Chương 3. Trình bày phương pháp xử lý dữ liệu thô trong phương pháp DI, so sánh độ chính xác giữa Estimation module và kết quả chuẩn cũng như đưa ra nhận xét Phương pháp DI

 • 00050010121.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Nguyễn, Đăng Cơ;  Advisor: Bùi, Đình Tú; Ngô, Đức Quân (2019)

 • Chương 1: Trình bày một cách tổng quan về vật liệu sắt điện, vật liệu sắt điện không chì, các tính chất đặc trưng của vật liệu sắt điện này như cấu trúc tinh thể, tính chất sắt điện, quá trình chuyển pha, đường cong điện trễ và các yếu tố ảnh hưởng tới tính chất sắt điện. Chương 2: Trình bày các bước trong quy trình chế tạo màng BNKT, BNKT-xBFO bằng phương pháp sol-gel và giới thiệu các thiết bị và phương pháp khảo sát tính chất vật liệu đã chế tạo. Chương 3: Trình bày các kết quả đã nghiên cứu chế tạo, tìm ra điều kiện tối ưu cho quy trình chế tạo màng BNKT nhằm nâng cao các tính chất sắt điện, mật độ tích trữ năng lượng của màng cũng như cải thiện tính chất của vật liệu sắt điện BNK...

 • 00050010122.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Nguyễn, Đức Dũng;  Advisor: Hoàng, Xuân Huấn (2019)

 • Chương 1: Trình bày khái quát về bài toán tối ưu tổ hợp tổng quát, phương pháp tối ưu đàn kiến, các hệ kiến AS, ACS, MMAS, SMMAS. Ví dụ về bài toán người chào hàng giải quyết bằng thuật toán ACO. Chương 2: Giới thiệu bài toán khai thác tập mục lợi ích cao và một vài phương pháp tiếp cận để giải bài toán. Trình bày thuật toán HUIM-ACS, phương pháp xây dựng đồ thị cấu trúc, cập nhật mùi. Đề xuất thuật toán mới HUIM-SMMAS. Chương 3: Tiến hành thực nghiệm trên bộ dữ liệu chuẩn, thống kê, đánh giá kết quả thu được và so sánh kết quả giữa thuật toán HUIM-ACS và HUIM-SMMAS.

 • 00050010119.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Nguyễn, Văn Linh;  Advisor: Lê, Hoàng Sơn (2019)

 • Luận văn áp dụng thuật toán Fuzzy random forest vào việc phân lớp một truy cập mạng là bình thường hay bất thường để giải quyết bài toán xác định xâm nhập mạng không dây. Cấu trúc của luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Tổng quan bài toán và kiến thức nền. Chương 2: Thuật toán Fuzzy random forest. Chương 3: Kế quả thực nghiệm

 • 00050010120.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Ngô, Thị Hà Thu;  Advisor: Bùi, Thanh Tùng (2019)

 • Luận văn này trình bày thiết kế, chế tạo và thử nghiệm một hệ thống kênh vi lưu tích hợp cảm biến vi hạt trong dòng chảy chất lỏng dựa trên công nghệ tạo mẫu nhanh in 3D từ đó tiến hành thực nghiệm chế tạo và thiết lập hệ thống đo đạc cho cảm biến đã đề xuất. Ngoài ra còn một số mục tiêu sau đây: Nghiên cứu, thiết kế (mô phỏng) cảm biến vi lưu dựa trên công nghệ vi cơ lỏng Xây dựng quy trình chế tạo thử nghiệm dựa trên công nghệ tạo mẫu nhanh in 3D và đo thử hệ thống kênh dẫn vi lỏng tích hợp cảm biến

 • 00050010118.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Kiều, Phi Hùng;  Advisor: Nguyễn, Thanh Thủy (2019)

 • Luận văn này tập trung trình bày những khái niệm tổng quan về kiểm thử an ninh, khái niệm về Metasploit và các phiên bản đã có. Trình bày về Metasploit Framework và cách mở rộng tính năng tạo báo cáo cùng với các kết quả đã đạt được. Luận văn được trình bày trong 4 chương: Chương 1: Tổng quan về kiểm thử an ninh. Chương 2: Tổng quan về Metasploit và Metasploit Framework. Chương 3: Mở rộng chức năng tạo báo cáo cho Metasploit Framework. Chương 4: Kết luận.

 • 00050010116.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Trần, Lan Phương;  Advisor: Hoàng, Xuân Huấn (2019)

 • Nội dung của luận văn được trình bày trong 4 chương: Chương I: giới thiệu về bài toán định tuyến xe, các biến thể của bài toán cũng như các cách tiếp cận để giải quyết bài toán này. Chương II: trình bày thuật toán tối ưu đàn kiến. Chương III: giới thiệu bài toán định tuyến xe đa điểm đón và giao hàng với thời gian cửa sổ (MPDPTW): phát biểu bài toán, trình bày các phương pháp đã sử dụng để giải quyết bài toán này. Sau đó, chúng tôi xây dựng một thuật toán tối ưu đàn kiến (ACO) để giải quyết bài toán này. Chương IV: diễn tả cách thức cài đặt, bộ dữ liệu thực nghiệm và sau đó là đánh giá thực nghiệm cho mô hình được xây dựng trong chương III.

 • 00050010117.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Trần, Thị Thu Trang;  Advisor: Phạm, Mạnh Thắng (2019)

 • Bộ điều khiển PID đóng vai trò quan trọng và được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống điều khiển công nghiệp, đặc biệt trong điều khiển phản hồi.Mô–đun kiểm soát nhiệt độ chất lỏng RYC-TAG của hãng EDIBON được thiết kế cùng bộ điều khiển PID cho phép người dùng đo đạc nhiệt độ chất lỏng, điều khiển hoạt động mô– đun thông qua phần mềm RYC. Để tính toán các thông số, của bộ điều khiển PID đƣa vào hệ thống để tiến hành điều khiển, luận văn sử dụng phần mềm Matlab. Luận văn tập trung nghiên cứu, xây dựng bộ điều khiển PID điều khiển nhiệt độ chất lỏng. Việc đo đạc nhiệt độ và tính toán các thông số dựa trên một số tài liệu được cung cấp từ nhà sản xuất và quá trình thực nghiệm, từ đó kiể...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 2252

UET - Master Theses : [2252]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 2252
 • 00050010123.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Trần, Tuấn Linh;  Advisor: Lê, Phê Đô (2019)

 • Chương 1: Tổng quan về công nghệ Blockchain và Mật mã học. Chương 2: Trình bày một số mô hình quản lý chứng chỉ , mô hình quản lý chứng chỉ sử dụng blockchain và một số dự án triển khai quản lý chứng chỉ sử dụng công nghệ blockchain. Chương 3: Mô hình áp dụng và thực nghiệm

 • 00050010124.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Trịnh, Thị Thiên Nga;  Advisor: Dương, Lê Minh (2019)

 • Chương 1. Tổng quan về giao thông vận tải và thiết bị cảm ứng trên điện thoại thông minh. Chương 2. Trình bày về thu thập dữ liệu từ cảm biến trên điện thoại thông minh, Phương pháp DI (Main Direction and Inflow). Chỉ số trong phương pháp DI, Thiết kế phương pháp DI và công thức dự đoán tình trạng tắc nghẽn trong phương pháp DI. Chương 3. Trình bày phương pháp xử lý dữ liệu thô trong phương pháp DI, so sánh độ chính xác giữa Estimation module và kết quả chuẩn cũng như đưa ra nhận xét Phương pháp DI

 • 00050010121.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Nguyễn, Đăng Cơ;  Advisor: Bùi, Đình Tú; Ngô, Đức Quân (2019)

 • Chương 1: Trình bày một cách tổng quan về vật liệu sắt điện, vật liệu sắt điện không chì, các tính chất đặc trưng của vật liệu sắt điện này như cấu trúc tinh thể, tính chất sắt điện, quá trình chuyển pha, đường cong điện trễ và các yếu tố ảnh hưởng tới tính chất sắt điện. Chương 2: Trình bày các bước trong quy trình chế tạo màng BNKT, BNKT-xBFO bằng phương pháp sol-gel và giới thiệu các thiết bị và phương pháp khảo sát tính chất vật liệu đã chế tạo. Chương 3: Trình bày các kết quả đã nghiên cứu chế tạo, tìm ra điều kiện tối ưu cho quy trình chế tạo màng BNKT nhằm nâng cao các tính chất sắt điện, mật độ tích trữ năng lượng của màng cũng như cải thiện tính chất của vật liệu sắt điện BNK...

 • 00050010122.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Nguyễn, Đức Dũng;  Advisor: Hoàng, Xuân Huấn (2019)

 • Chương 1: Trình bày khái quát về bài toán tối ưu tổ hợp tổng quát, phương pháp tối ưu đàn kiến, các hệ kiến AS, ACS, MMAS, SMMAS. Ví dụ về bài toán người chào hàng giải quyết bằng thuật toán ACO. Chương 2: Giới thiệu bài toán khai thác tập mục lợi ích cao và một vài phương pháp tiếp cận để giải bài toán. Trình bày thuật toán HUIM-ACS, phương pháp xây dựng đồ thị cấu trúc, cập nhật mùi. Đề xuất thuật toán mới HUIM-SMMAS. Chương 3: Tiến hành thực nghiệm trên bộ dữ liệu chuẩn, thống kê, đánh giá kết quả thu được và so sánh kết quả giữa thuật toán HUIM-ACS và HUIM-SMMAS.

 • 00050010119.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Nguyễn, Văn Linh;  Advisor: Lê, Hoàng Sơn (2019)

 • Luận văn áp dụng thuật toán Fuzzy random forest vào việc phân lớp một truy cập mạng là bình thường hay bất thường để giải quyết bài toán xác định xâm nhập mạng không dây. Cấu trúc của luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Tổng quan bài toán và kiến thức nền. Chương 2: Thuật toán Fuzzy random forest. Chương 3: Kế quả thực nghiệm

 • 00050010120.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Ngô, Thị Hà Thu;  Advisor: Bùi, Thanh Tùng (2019)

 • Luận văn này trình bày thiết kế, chế tạo và thử nghiệm một hệ thống kênh vi lưu tích hợp cảm biến vi hạt trong dòng chảy chất lỏng dựa trên công nghệ tạo mẫu nhanh in 3D từ đó tiến hành thực nghiệm chế tạo và thiết lập hệ thống đo đạc cho cảm biến đã đề xuất. Ngoài ra còn một số mục tiêu sau đây: Nghiên cứu, thiết kế (mô phỏng) cảm biến vi lưu dựa trên công nghệ vi cơ lỏng Xây dựng quy trình chế tạo thử nghiệm dựa trên công nghệ tạo mẫu nhanh in 3D và đo thử hệ thống kênh dẫn vi lỏng tích hợp cảm biến

 • 00050010118.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Kiều, Phi Hùng;  Advisor: Nguyễn, Thanh Thủy (2019)

 • Luận văn này tập trung trình bày những khái niệm tổng quan về kiểm thử an ninh, khái niệm về Metasploit và các phiên bản đã có. Trình bày về Metasploit Framework và cách mở rộng tính năng tạo báo cáo cùng với các kết quả đã đạt được. Luận văn được trình bày trong 4 chương: Chương 1: Tổng quan về kiểm thử an ninh. Chương 2: Tổng quan về Metasploit và Metasploit Framework. Chương 3: Mở rộng chức năng tạo báo cáo cho Metasploit Framework. Chương 4: Kết luận.

 • 00050010116.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Trần, Lan Phương;  Advisor: Hoàng, Xuân Huấn (2019)

 • Nội dung của luận văn được trình bày trong 4 chương: Chương I: giới thiệu về bài toán định tuyến xe, các biến thể của bài toán cũng như các cách tiếp cận để giải quyết bài toán này. Chương II: trình bày thuật toán tối ưu đàn kiến. Chương III: giới thiệu bài toán định tuyến xe đa điểm đón và giao hàng với thời gian cửa sổ (MPDPTW): phát biểu bài toán, trình bày các phương pháp đã sử dụng để giải quyết bài toán này. Sau đó, chúng tôi xây dựng một thuật toán tối ưu đàn kiến (ACO) để giải quyết bài toán này. Chương IV: diễn tả cách thức cài đặt, bộ dữ liệu thực nghiệm và sau đó là đánh giá thực nghiệm cho mô hình được xây dựng trong chương III.

 • 00050010117.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Trần, Thị Thu Trang;  Advisor: Phạm, Mạnh Thắng (2019)

 • Bộ điều khiển PID đóng vai trò quan trọng và được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống điều khiển công nghiệp, đặc biệt trong điều khiển phản hồi.Mô–đun kiểm soát nhiệt độ chất lỏng RYC-TAG của hãng EDIBON được thiết kế cùng bộ điều khiển PID cho phép người dùng đo đạc nhiệt độ chất lỏng, điều khiển hoạt động mô– đun thông qua phần mềm RYC. Để tính toán các thông số, của bộ điều khiển PID đƣa vào hệ thống để tiến hành điều khiển, luận văn sử dụng phần mềm Matlab. Luận văn tập trung nghiên cứu, xây dựng bộ điều khiển PID điều khiển nhiệt độ chất lỏng. Việc đo đạc nhiệt độ và tính toán các thông số dựa trên một số tài liệu được cung cấp từ nhà sản xuất và quá trình thực nghiệm, từ đó kiể...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 2252