UET - Master Theses : [2438]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 2438
 • 00050011084.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Văn Trường;  Advisor: Đặng, Đức Hạnh (2020)

 • Luận văn tập trung nghiên cứu kỹ thuật chuyển đổi mô hình sang văn bản, bằng việc áp dụng mô hình hóa hệ thống, bổ sung chi tiết các phương thức của chương trình và cuối cùng xây dựng các luật chuyển đổi để tự động sinh mã nguồn Java. Bên cạnh mã nguồn tự sinh, luận văn cũng xây dựng giao diện mẫu để thực thi mã nguồn sau khi chuyển đổi

 • 00050011083.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Minh Hằng;  Advisor: Đặng, Đức Hạnh (2020)

 • Luận văn nghiên cứu phương pháp tự động hóa sinh bản mẫu giao diện người dùng từ các đặc tả yêu cầu ban đầu dạng văn bản. Bằng việc áp dụng kỹ thuật xử lý ngôn ngữ tự nhiên và xây dựng các luật chuyển đổi, phương pháp tập trung xác định các thành phần của mô hình IFML, sau đó kết hợp với đặc tả yêu cầu chức năng và sơ đồ lớp để sinh tự động mô hình IFML

 • 00050011081.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, , Ngọc Qúy;  Advisor: Nguyễn, Trường Giang (2020)

 • Nghiên cứu các mô hình ứng xử của vật liệu SMA, lựa chọn mô hình thích hợp để mô phỏng ứng xử của loại vật liệu này. Tác giả đã xây dựng phương trình cáp nghiêng dao động có kể đến lực tác dụng từ thiết bị SMA, tối ưu hóa mặt cắt ngang cũng như chiều dài dây SMA

 • 00051000575.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Ánh Hồng;  Advisor: Vu, Cong Giao (2020)

 • The thesis explores the provisions of international law on ensuring the right to access justice—also, the thesis analysis measures to ensure the rights to access to justice in UDDP's approach. At the same time, the thesis also presents and evaluates the perspective of approaching justice in Vietnam.Through researching the topic, the author of the thesis will offer several solutions and proposals to improve the effectiveness of the implementation of measures to ensure the right to access justice in Vietnam effectively.

 • 0 0051000574.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đức Cảnh;  Advisor: Le, Sy Vinh (2020)

 • The thesis proposed an amino acid substitution model for rotavirus, called ROTA for short. Analysis showed that ROTA differs from other existing models in both amino acid frequency vector and exchangeability coefficient matrix. When validated on a testing dataset, ROTA proved to be better than other model in reconstructing maximum likelihood phylogenetic trees.

 • 00051000573.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Văn Đô;  Advisor: Trần, Truc Mai (2020)

 • Our main objective, in this thesis, is to propose a solution that solve the optimal deployment of IoT services in Cloud-Fog system. The achieved results as follows: A mathematical model that represents the IoT services and Cloud-Fog system was built. - We have proposed a Mixed Integer Linear Programming model for minimizing energy consumption of system while maintaining the resource requirements and QoS constraints of IoT services. - We have designed two algorithms to efficiently deploy IoT services onto Cloud-Fog system. - We have implemented simulation scenarios to present experiment results of our proposed algorithms and compare it with the existing solutions.

 • 00051000572.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Ngọc Sơn;  Advisor: Dinh, Thi Thai Mai (2020)

 • In this thesis, an indoor positioning system based on iBeacon and phone sensors was presented. In this thesis, we propose a real-time indoor positioning system in smartphone via BLE iBeacon signal. In which, we used embedded sensors for displacement calculation and BLE iBeacon signal as a calibrated opportunity for sensor-based IPS. Firstly, we investigate the problems associated with the uncertainty of RSS, then offer solution for RSS-based locating moving target under low sampling rate. Secondly, we proposed method of improving accuracy for LSE method. Improved LSE-based position then fused with PDR-based position using Kalman filter to produce more accurate positions. The accu...

 • 00050011066.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Huy Tình;  Advisor: Đặng, Thanh Hải (2020)

 • Luận văn đã nghiên cứu được các phép xử lý, biến đổi dữ liệu gen từ dạng thông tin sinh học về dạng dữ liệu tin học có thể dùng cho các thuật toán phân lớp. Từ đó đưa ra phương pháp để dự đoán kháng kháng sinh

 • 00050010991.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đình Mạnh;  Advisor: Nguyễn, Phương Thái (2020)

 • Giới thiệu tổng quan luận văn, mục đích và nội dung nghiên cứu. Đưa ra một cái nhìn tổng quan về các kiến thức nền tảng trong bài toán đo độ tương tự giữa các văn bản. Các phương pháp tính toán độ tương tự cho miền dữ liệu văn bản Luật tiếng Việt. Thể hiện chi tiết về tập dữ liệu được sử dụng, các cài đặt cho thực nghiệm và kết quả của thực nghiệm. Tóm tắt lại công việc của luận văn và đưa ra các công việc trong tương lai.

 • 00050011019.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Chung Thành Hưng;  Advisor: Phan, Xuân Hiếu (2019)

 • Trình bày các khái niệm cơ bản về dữ liệu lớn, công nghệ lưu trữ và xử lý dữ liệu lớn. Các bài toán phân tích dự báo, mô hình dự báo, giới thiệu các kỹ thuật phân tích dự báo và công cụ phân tích dữ liệu Rapidminer cũng là một trong những nội dung quan trọng của phần này. Phân tích dữ liệu được chia làm 02 phần. Phần thứ nhất giới thiệu các ứng dụng phân tích dữ liệu lớn phổ biến hiện nay, hiện trạng các nguồn dữ liệu lớn cùng với các hệ thống ứng dụng phân tích dữ liệu lớn tại Viettel. Phần còn lại sẽ chia sẻ phương pháp tổ chức hệ thống dữ liệu lớn tập trung, cách thiết kế kiến tr...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lưu, Mạnh Hà;  Advisor: Phạm, Bảo Sơn (2019)

 • Giới thiệu một phương pháp hiệu quả để giải quyết bài toán phân loại thực thể có tên trên phiên bản Wikipedia tiếng Việt dựa trên máy véc-tơ hỗ trợ (Support Vector Machine). Đặc biệt, luận văn cũng hoàn thành xây dựng một công cụ để thực thi bài toán này với độ chính xác cao trên 94%. Bên cạnh đó, luận văn cũng đóng góp cho cộng đồng nghiên cứu một tập dữ liệu lớn gồm 10,000 thực thể được gán nhãn thủ công và một công cụ để thực hiện tiền xử lý dữ liệu, có thể được tái sử dụng để phục vụ cho các bài toán có nội dung liên quan.

 • 00050011016.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Ngọc Thọ;  Advisor: Lê, Đình Thanh (2019)

 • Chương 1. Giới thiệu Chương này trình bày thực trạng đáng báo động của các trang web lừa đảo trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng . Trình bày các giải pháp phát hiện đã có dựa vào cộng đồng và phương pháp học máy trong phát hiện trang web lừa đảo . Chương 1 công trình bày tóm tắt cách tiếp cận của luận văn ; tôm tắt kết quả đạt được và khả năng ứng dụng của nghiên cứu . 11 Chương 2. Thiết kế kiến trúc nhiều tầng cho phát hiện và ngăn chặn trang web lùra dão Trình bày tổng quan kiến trúc nhiều tầng cho phát hiện và ngăn chặn trang web lừa đảo . Sau phần tổng quan là trình bày phương pháp học máy sử dụng trên thuật toán rừng ngẫu nhiên ( Random Forest - RF ) tùy biến tham s...

 • 00050011015.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Khuất, Quang Duy;  Advisor: Lê, Phê Đô (2019)

 • Chương 1: Giới thiệu tổng quan về mật mã nhẹ, mật mã có xác thực và cuộc thi CAESAR. Chương 2: Nghiên cứu hai hệ mật mã nhẹ giành chiến thắng trong cuộc thi CAESAR: ACORN và Ascon. Chương 3: Cài đặt và so sánh các thuật toán ACORN, Ascon và AES-GCM trên điện thoại thông minh chạy hệ điều hành Android.

 • 00050011014.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Cẩm Vân;  Advisor: Hà, Quang Thụy; Trần, Mai Vũ (2019)

 • Chương 1: Khái quát bài toán phân tích chuỗi thời gian lâm sàng: Trong chương ngày, luận văn giới thiệu sơ lược về bài toán phân tích dữ liệu chuỗi thời gian lâm sàng nói chung và bài toán dự đoán sự kiện lâm sàng nói riêng. Bên cạnh đó, luận văn giới thiệu về các phương pháp tiếp cận phổ biến trong phân tích và dự đoán chuỗi thời gian lâm sàng và các nghiên cứu liên quan.Luận văn đồng thời phân tích các khó khăn và thách thức của bài toán và phát biểu bài toán sẽ triển khai trong luận văn này. Chương 2: Mô hình bộ nhớ dài ngắn hạn hai chiều BiLSTM: Trong chương này, luận văn giới thiệu về mô hình BiLSTM. Đồng thời, luận văn trình bày các kiến thức nền tảng về trí tuệ nhân tạo, các mô...

 • 00050011013.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Bá Sơn;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Hóa (2019)

 • Chương 1: Quy trình xử lý sự cố mất ATTT và phương pháp thu thập chứng cứ. Tổng quan về các phương pháp điều tra số và quy trình điều tra số theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27035:2011 về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Quản lý sự cố an toàn thông tin, ngoài ra sẽ giới thiệu các phương pháp thu thập chứng cứ và cách thức thu thập chứng cử đảm bảo đúng quy trình. Chương 2: Giải pháp thu thập chứng cứ bằng USB chuyên dụng. Nêu ra yêu cầu bài toán về việc xây dựng công cụ USB chuyên dụng thu thập chứng cứ hỗ trợ công tác xử lý sự cố mất ATTT. Từ đó đưa ra phương pháp quyết bài toán bằng cách xây dựng USB chuyên dụng với ba phân vùng độc lập và bảo mật, trong đó phân vùng thứ 1 được s...

 • 00050011012.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Quỳnh Trang;  Advisor: Hà, Quang Thụy (2019)

 • Chương 1. Giới thiệu tổng quan về học máy suốt đời và học máy thế giới mở. Tiếp đó, bài toán chuẩn hóa thực thể tên bệnh trong văn bản y sinh được giới thiệu. Chương 2. Trình bày mô hình phân lớp văn bản thế giới dựa trên kỹ thuật học sâu. Chương 3. Trình bày mô hình ứng dụng phân lớp thế giới mở dựa trên kỹ thuật học sâu cho chuẩn hóa thực thể tên bệnh, là bước tiền đề cho việc trích xuất các quan hệ giữa các thực thể y sinh. Các quan hệ được biểu diễn trong văn bản là các tri thức tồn tại dưới định dạng chỉ con người mới "đọc hiểu" được. Việc trích xuất quan hệ từ văn bản sẽ tạo ra cơ sở dữ liệu tri thức, là thành phần quan trọng của học máy suốt đời. Chương 4. Trình bày các kết quả...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 2438

UET - Master Theses : [2438]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 2438
 • 00050011084.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Văn Trường;  Advisor: Đặng, Đức Hạnh (2020)

 • Luận văn tập trung nghiên cứu kỹ thuật chuyển đổi mô hình sang văn bản, bằng việc áp dụng mô hình hóa hệ thống, bổ sung chi tiết các phương thức của chương trình và cuối cùng xây dựng các luật chuyển đổi để tự động sinh mã nguồn Java. Bên cạnh mã nguồn tự sinh, luận văn cũng xây dựng giao diện mẫu để thực thi mã nguồn sau khi chuyển đổi

 • 00050011083.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Minh Hằng;  Advisor: Đặng, Đức Hạnh (2020)

 • Luận văn nghiên cứu phương pháp tự động hóa sinh bản mẫu giao diện người dùng từ các đặc tả yêu cầu ban đầu dạng văn bản. Bằng việc áp dụng kỹ thuật xử lý ngôn ngữ tự nhiên và xây dựng các luật chuyển đổi, phương pháp tập trung xác định các thành phần của mô hình IFML, sau đó kết hợp với đặc tả yêu cầu chức năng và sơ đồ lớp để sinh tự động mô hình IFML

 • 00050011081.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, , Ngọc Qúy;  Advisor: Nguyễn, Trường Giang (2020)

 • Nghiên cứu các mô hình ứng xử của vật liệu SMA, lựa chọn mô hình thích hợp để mô phỏng ứng xử của loại vật liệu này. Tác giả đã xây dựng phương trình cáp nghiêng dao động có kể đến lực tác dụng từ thiết bị SMA, tối ưu hóa mặt cắt ngang cũng như chiều dài dây SMA

 • 00051000575.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Ánh Hồng;  Advisor: Vu, Cong Giao (2020)

 • The thesis explores the provisions of international law on ensuring the right to access justice—also, the thesis analysis measures to ensure the rights to access to justice in UDDP's approach. At the same time, the thesis also presents and evaluates the perspective of approaching justice in Vietnam.Through researching the topic, the author of the thesis will offer several solutions and proposals to improve the effectiveness of the implementation of measures to ensure the right to access justice in Vietnam effectively.

 • 0 0051000574.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đức Cảnh;  Advisor: Le, Sy Vinh (2020)

 • The thesis proposed an amino acid substitution model for rotavirus, called ROTA for short. Analysis showed that ROTA differs from other existing models in both amino acid frequency vector and exchangeability coefficient matrix. When validated on a testing dataset, ROTA proved to be better than other model in reconstructing maximum likelihood phylogenetic trees.

 • 00051000573.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Văn Đô;  Advisor: Trần, Truc Mai (2020)

 • Our main objective, in this thesis, is to propose a solution that solve the optimal deployment of IoT services in Cloud-Fog system. The achieved results as follows: A mathematical model that represents the IoT services and Cloud-Fog system was built. - We have proposed a Mixed Integer Linear Programming model for minimizing energy consumption of system while maintaining the resource requirements and QoS constraints of IoT services. - We have designed two algorithms to efficiently deploy IoT services onto Cloud-Fog system. - We have implemented simulation scenarios to present experiment results of our proposed algorithms and compare it with the existing solutions.

 • 00051000572.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Ngọc Sơn;  Advisor: Dinh, Thi Thai Mai (2020)

 • In this thesis, an indoor positioning system based on iBeacon and phone sensors was presented. In this thesis, we propose a real-time indoor positioning system in smartphone via BLE iBeacon signal. In which, we used embedded sensors for displacement calculation and BLE iBeacon signal as a calibrated opportunity for sensor-based IPS. Firstly, we investigate the problems associated with the uncertainty of RSS, then offer solution for RSS-based locating moving target under low sampling rate. Secondly, we proposed method of improving accuracy for LSE method. Improved LSE-based position then fused with PDR-based position using Kalman filter to produce more accurate positions. The accu...

 • 00050011066.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Huy Tình;  Advisor: Đặng, Thanh Hải (2020)

 • Luận văn đã nghiên cứu được các phép xử lý, biến đổi dữ liệu gen từ dạng thông tin sinh học về dạng dữ liệu tin học có thể dùng cho các thuật toán phân lớp. Từ đó đưa ra phương pháp để dự đoán kháng kháng sinh

 • 00050010991.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đình Mạnh;  Advisor: Nguyễn, Phương Thái (2020)

 • Giới thiệu tổng quan luận văn, mục đích và nội dung nghiên cứu. Đưa ra một cái nhìn tổng quan về các kiến thức nền tảng trong bài toán đo độ tương tự giữa các văn bản. Các phương pháp tính toán độ tương tự cho miền dữ liệu văn bản Luật tiếng Việt. Thể hiện chi tiết về tập dữ liệu được sử dụng, các cài đặt cho thực nghiệm và kết quả của thực nghiệm. Tóm tắt lại công việc của luận văn và đưa ra các công việc trong tương lai.

 • 00050011019.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Chung Thành Hưng;  Advisor: Phan, Xuân Hiếu (2019)

 • Trình bày các khái niệm cơ bản về dữ liệu lớn, công nghệ lưu trữ và xử lý dữ liệu lớn. Các bài toán phân tích dự báo, mô hình dự báo, giới thiệu các kỹ thuật phân tích dự báo và công cụ phân tích dữ liệu Rapidminer cũng là một trong những nội dung quan trọng của phần này. Phân tích dữ liệu được chia làm 02 phần. Phần thứ nhất giới thiệu các ứng dụng phân tích dữ liệu lớn phổ biến hiện nay, hiện trạng các nguồn dữ liệu lớn cùng với các hệ thống ứng dụng phân tích dữ liệu lớn tại Viettel. Phần còn lại sẽ chia sẻ phương pháp tổ chức hệ thống dữ liệu lớn tập trung, cách thiết kế kiến tr...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lưu, Mạnh Hà;  Advisor: Phạm, Bảo Sơn (2019)

 • Giới thiệu một phương pháp hiệu quả để giải quyết bài toán phân loại thực thể có tên trên phiên bản Wikipedia tiếng Việt dựa trên máy véc-tơ hỗ trợ (Support Vector Machine). Đặc biệt, luận văn cũng hoàn thành xây dựng một công cụ để thực thi bài toán này với độ chính xác cao trên 94%. Bên cạnh đó, luận văn cũng đóng góp cho cộng đồng nghiên cứu một tập dữ liệu lớn gồm 10,000 thực thể được gán nhãn thủ công và một công cụ để thực hiện tiền xử lý dữ liệu, có thể được tái sử dụng để phục vụ cho các bài toán có nội dung liên quan.

 • 00050011016.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Ngọc Thọ;  Advisor: Lê, Đình Thanh (2019)

 • Chương 1. Giới thiệu Chương này trình bày thực trạng đáng báo động của các trang web lừa đảo trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng . Trình bày các giải pháp phát hiện đã có dựa vào cộng đồng và phương pháp học máy trong phát hiện trang web lừa đảo . Chương 1 công trình bày tóm tắt cách tiếp cận của luận văn ; tôm tắt kết quả đạt được và khả năng ứng dụng của nghiên cứu . 11 Chương 2. Thiết kế kiến trúc nhiều tầng cho phát hiện và ngăn chặn trang web lùra dão Trình bày tổng quan kiến trúc nhiều tầng cho phát hiện và ngăn chặn trang web lừa đảo . Sau phần tổng quan là trình bày phương pháp học máy sử dụng trên thuật toán rừng ngẫu nhiên ( Random Forest - RF ) tùy biến tham s...

 • 00050011015.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Khuất, Quang Duy;  Advisor: Lê, Phê Đô (2019)

 • Chương 1: Giới thiệu tổng quan về mật mã nhẹ, mật mã có xác thực và cuộc thi CAESAR. Chương 2: Nghiên cứu hai hệ mật mã nhẹ giành chiến thắng trong cuộc thi CAESAR: ACORN và Ascon. Chương 3: Cài đặt và so sánh các thuật toán ACORN, Ascon và AES-GCM trên điện thoại thông minh chạy hệ điều hành Android.

 • 00050011014.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Cẩm Vân;  Advisor: Hà, Quang Thụy; Trần, Mai Vũ (2019)

 • Chương 1: Khái quát bài toán phân tích chuỗi thời gian lâm sàng: Trong chương ngày, luận văn giới thiệu sơ lược về bài toán phân tích dữ liệu chuỗi thời gian lâm sàng nói chung và bài toán dự đoán sự kiện lâm sàng nói riêng. Bên cạnh đó, luận văn giới thiệu về các phương pháp tiếp cận phổ biến trong phân tích và dự đoán chuỗi thời gian lâm sàng và các nghiên cứu liên quan.Luận văn đồng thời phân tích các khó khăn và thách thức của bài toán và phát biểu bài toán sẽ triển khai trong luận văn này. Chương 2: Mô hình bộ nhớ dài ngắn hạn hai chiều BiLSTM: Trong chương này, luận văn giới thiệu về mô hình BiLSTM. Đồng thời, luận văn trình bày các kiến thức nền tảng về trí tuệ nhân tạo, các mô...

 • 00050011013.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Bá Sơn;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Hóa (2019)

 • Chương 1: Quy trình xử lý sự cố mất ATTT và phương pháp thu thập chứng cứ. Tổng quan về các phương pháp điều tra số và quy trình điều tra số theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27035:2011 về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Quản lý sự cố an toàn thông tin, ngoài ra sẽ giới thiệu các phương pháp thu thập chứng cứ và cách thức thu thập chứng cử đảm bảo đúng quy trình. Chương 2: Giải pháp thu thập chứng cứ bằng USB chuyên dụng. Nêu ra yêu cầu bài toán về việc xây dựng công cụ USB chuyên dụng thu thập chứng cứ hỗ trợ công tác xử lý sự cố mất ATTT. Từ đó đưa ra phương pháp quyết bài toán bằng cách xây dựng USB chuyên dụng với ba phân vùng độc lập và bảo mật, trong đó phân vùng thứ 1 được s...

 • 00050011012.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Quỳnh Trang;  Advisor: Hà, Quang Thụy (2019)

 • Chương 1. Giới thiệu tổng quan về học máy suốt đời và học máy thế giới mở. Tiếp đó, bài toán chuẩn hóa thực thể tên bệnh trong văn bản y sinh được giới thiệu. Chương 2. Trình bày mô hình phân lớp văn bản thế giới dựa trên kỹ thuật học sâu. Chương 3. Trình bày mô hình ứng dụng phân lớp thế giới mở dựa trên kỹ thuật học sâu cho chuẩn hóa thực thể tên bệnh, là bước tiền đề cho việc trích xuất các quan hệ giữa các thực thể y sinh. Các quan hệ được biểu diễn trong văn bản là các tri thức tồn tại dưới định dạng chỉ con người mới "đọc hiểu" được. Việc trích xuất quan hệ từ văn bản sẽ tạo ra cơ sở dữ liệu tri thức, là thành phần quan trọng của học máy suốt đời. Chương 4. Trình bày các kết quả...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 2438