UET - Master Theses : [2200]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 2200
 • 00050010114.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thanh Tùng, 1983-;  Advisor: Nguyễn, Đại Thọ (2019)

 • Luận văn được tổ chức theo bố cục như sau: Chương I: Chương này sẽ cho ta một cái nhìn khái quát về QoS và cụ thể một số cơ chế quản lý dịch vụ cơ bản hiện nay. Chương II: Chương này tập trung nghiên cứu các cơ chế quản lý dịch vụ và cấu trúc trong thiết bị định tuyến hệ điều hành nguồn mở VyOS. Chương III: Chương này sẽ áp dụng mô phỏng thử nghiệm các cơ chế quản lý dịch vụ trên thiết bị định tuyến hệ điều hành nguồn mở VyOS, từ đó rút ra được kết luận và hướng phát triển sau này

 • 00050010113.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Trung Kiên, 1982-;  Advisor: Trần, Trọng Hiếu (2019)

 • Luận văn được tổ chức thành 4 chương gồm: Chương 1: Trình bày tổng quan thế nào là khai phá dữ liệu, các bước trong quy trình khai phá dữ liệu và các phương pháp khai phá dữ liệu. Các ứng dụng phổ biến của khai phá dữ liệu Chương 2: Nghiên cứu quy trình quản lý hoạt động rủi ro tín dụng Ngân hàng. Từ những hạn chế trong thực tế vận hành quy trình quản lý rủi ro tín dụng, tác giả đề xuất xây dựng mô hìnhquản lý rủi ro bằng phương pháp khai phá dữ liệu. Mô hình này đáp ứng là cơ sở tri thức để hỗ trợ công tác quản lý rủi ro trên các phương diện: Phân loại rủi ro & dự đoán rủi ro. Và từ tính chất của dữ liệu cho vay, tác giả chọn tìm hiểu chi tiết các thuật toán dùng để áp dụng là:...

 • 00050010111.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Văn Thùy, 1987-;  Advisor: Bạch, Gia Dương (2019)

 • Mục đích chính của đề tài luận văn là định hướng nghiên cứu và thiết kế một bộ khuếch đại công suất để nâng cao công suất phát của thiết bị nhằm mở rộng vùng phủ sóng cũng như những tổn hao khi ghép nhiều máy phát trên bộ Combiner. Ngoài ra luận văn cũng thiết kế một bộ khuếch đại tạp âm thấp để khuếch đại tín hiệu thu được từ anten nhằm nâng cao chất lượng của tín hiệu thu đồng thời để nâng cao công suất của tín hiệu để đảm bảo tín hiệu chia tới nhiều máy thu trong một hệ thống Trunking. Một số tham số được lưu ý và khảo sát bao gồm hệ số khuếch đại, băng thông , độ chính xác và độ ổn định…qua đó nâng cao vùng phủ sóng của hệ thống Trunking.

 • 00050010110.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Huy Yên, 1985-;  Advisor: Hồ, Văn Canh (2019)

 • Trong khuôn khổ luận văn này, chúng tôi ứng dụng thuật toán mã hóa Speck - một thuật toán mã hóa khối hạng nhẹ cho hệ thống giám sát, điều khiển thiết bị làm mát cho nhà thoog minh. Chúng tôi xây dựng mô hình mô phỏng với bo mạch Arduino, máy tính trạm và máy tính Server. Tương lai, hoàn toàn có thể ứng dụng các mô hình này vào thực tế trong các dự án nhà thoog minh bởi độ chính xác trong thử nghiệm cũng như tốc độ đáp ứng của bo mạch Arduino. Tiếp theo, chúng tôi sẽ ứng dụng các thuật toán mã hóa nhẹ khác Simon, Klein, Katan ... để so sánh tốc độ và độ tin cậy giữa các thuật toán.

 • 00050010108.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Lê Minh, 1983-;  Advisor: Nguyễn, Đại Thọ (2019)

 • Luận văn này được chia làm 04 phần như sau: Chương 1: Tổng quan về mã độc. Chương này này sẽ giới thiệu về các loại mã độc, phân loại mã độc, các kỹ thuật phân tích mã độc, các đặc trưng và trích chọn đặc trưng. Chương 2: Tổng quan về kỹ thuật học máy. Chương này sẽ giới thiệu về học máy, phân loại các phương pháp học máy, thuật toán học máy svm, thuật toán one-class svm và các phương pháp đánh giá hiệu quả của học máy. Chương 3: Giải pháp áp dụng học máy vào phân tích mã độc. Chương này sẽ trình bày về mô hình đề xuất, 02 phương pháp trích chọn đặc trưng gói tin mạng, lựa chọn đặc trưng, thực nghiệm và đánh giá kết quả thực nghiệm. Kết luận và hướng phát triển của đề tài

 • 00050010107.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thành Văn, 1980-;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Hóa (2019)

 • Luận văn được thực hiện xuyên suốt trong quá trình từ khi hình thành các khái niệm, ý tưởng, phân tích thiết kế, trình bày cài đặt sản phẩm cho đến khi hoàn thành sản phẩm và kiểm tra kiểm thử đánh giá sản phẩm. Các kết quả chính của luận văn sẽ trình bày trong 4 chương có nội dung vắn tắt như sau: - Chương 1: Tổng quan về tri thức kinh doanh BI. Chương này giới thiệu các khái niệm cơ bản về nền tảng BI, các ưu điểm của thệ thống BI, các thành phần chính của BI, các khái niệm về báo cáo tài chính nói chung và khái niệm về báo cáo động. - Chương 2: Đưa ra giải pháp tạo, sửa, xóa và làm mới 1 báo cáo động, các quy trình làm một báo cáo động. - Chương 3: Thực hiện xây dựng giải pháp b...

 • 00050010106.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bế, Huy Dưỡng, 1989-;  Advisor: Bùi, Quang Hưng (2019)

 • Luận văn đã trình bày các khái niệm cơ bản của khoa học viễn thám, ảnh vệ tinh và các ứng dụng của nó trong những lĩnh vực khác nhau. Đặc biệt, luận văn đã trình bày các bước thực hiện để thu thập các ảnh Landsat 8 từ kho dữ liệu ảnh của NASA thông qua GEE. Sau đó xử lý các ảnh vệ tinh, để tạo ra các bức ảnh kết hợp với những điểm ảnh tốt nhất, ít bị ảnh hưởng bởi mây hoặc bóng mây. Kết quả của quá trình xử lý ảnh là những bức Ảnh đại diện cho các TargetDOY trong năm. Từ các bức ảnh kết hợp ít mây này, kết hợp với tập dữ liệu điểm mẫu đã thực địa tại thủ đô Viêng Chăn – Lào, quá trình phân loại lớp phủ đô thị được thực hiện. Kết quả cuối cùng là bản đồ lớp phủ đô thị cho thủ đô Viêng ...

 • 00050010105.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Luyến, 1988-;  Advisor: Bùi, Quang Hưng (2019)

 • Trình bày các khái niệm cơ bản của khoa học viễn thám, ảnh vệ tinh và các ứng dụng của nó trong những lĩnh vực khác nhau. Đặc biệt, tôi đã trình bày các bước thực hiện để thu thập các ảnh Venus từ kho dữ liệu ảnh của TheIA. Thực hiện phân lớp ảnh Venus đơn sử dụng các thuật toán phân lớp đặc trưng để so sánh độ chính xác đạt được. Sau đó xử lý các ảnh vệ tinh, để tạo ra các bức ảnh kết hợp với những điểm ảnh tốt nhất, ít bị ảnh hưởng bởi mây hoặc bóng mây.

 • 00050010104.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Tiến Thành, 1991-;  Advisor: Trương, Anh Hoàng (2019)

 • “Ứng dụng công nghệ chuỗi khối hỗ trợ hoạt động kinh doanh của ngành điện” để làm hướng nghiên cứu cho bản thân mình. Đồng thời áp dụng nền tảng Hyperledger Fabric - một trong những nền tảng blockchain phổ biến hiện nay làm cơ sở để phát triển hệ thống. Blockchain có tiềm năng làm thay đổi ngành công nghiệp năng lượng điện bằng nhiều cách, nhưng có lẽ sự ảnh hưởng lớn nhất là tạo ra một mức độ minh bạch mới. Việc áp dụng blockchain một cách rộng rãi sẽ tạo ra sự minh bạch đáng kể ở mọi cấp độ. Trên quy mô lớn, mỗi khi một sản lượng điện được sản xuất ra, được truyền tải đi hay số công tơ mét được ghi theo kỳ, giao dịch sẽ được ghi chép lại trên một sổ cái kỹ thuật số, nhằm để l...

 • 00050010103.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Mạnh Cường, 1990-;  Advisor: Nguyễn, Phương Thái (2019)

 • Luận văn bao gồm 4 chương: Chƣơng 1. Tổng quan về tóm tắt văn bản Trình bày về các khái niệm cơ bản của tóm tắt văn bản, phân loại bài toán tóm tắt văn bản, các ứng dụng của tóm tắt văn bản và các phương pháp đánh giá một hệ thống tóm tắt văn bản. Chương 2: Các phƣơng pháp tóm tắt văn bản Trình bày về các phương pháp tóm tắt văn bản, các hướng tiếp cận cho việc giải quyết bài toán tóm tắt văn bản, hiện trạng các nghiên cứu về tóm tắt văn bản Tiếng Việt. Chương 3: Xây dựng mô hình tóm tắt văn bản tiếng Việt dựa theo phƣơng pháp đồ thị. Trình bày chi tiết về mô hình tóm tắt trích rút đơn văn bản tiếng Việt dựa trên mô hình đồ thị trên cơ sở áp dụng thuật toán iSpreadRank. P...

 • 00050010102.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Như Chí, 1993-;  Advisor: Chử, Đức Trình (2019)

 • Mục tiêu của đề tài này là phát triển một cảm biến biến dạng sử dụng chất lỏng ion cho các ứng dụng trên thiết bị mặc trên người (weable devices). Chất lỏng ion được sử dụng là hỗn hợp của glycerin với dung dịch muối Natri clorua trong nước với các tỷ lệ khác nhau. Cảm biến được chế tạo sử dụng dung dịch này chứa trong ống silicone hình trụ với hai điện cực được làm bằng kim loại. Các nghiên cứu được thực hiện khảo sát hoạt động của cảm biến, cũng như khả năng ứng dụng cảm biến vào thực tế đã được thực hiện. Mạch điện tử thu thập dữ liệu từ cảm biến đã được phát triển. Hoạt động của cảm biến cho việc phát hiện biến dạng đã được kiểm nghiệm. Bên cạnh đó một ứng dụng sử dụng cảm...

 • 00050010101.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Anh Tuấn, 1991-;  Advisor: Hoàng, Văn Xiêm; Đinh, Triều Dương (2019)

 • Video chiếm khoảng 75% dữ liệu được truyền tải trong mạng trên toàn thế giới và tỷ lệ này vẫn đang tăng lên đều đặn và dự kiến sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa trong tương lai. Trong khi đó, việc giới thiệu các video với độ phân giải siêu cao (ultra-high definition - UHD), dải động cao (high dynamic range - HDR), gam màu rộng (Wide color gamut - WCG), tốc độ khung hình cao (High frame rate - HFR) và các dịch vụ video trong tương lai sẽ gia tăng đáng kể thách thức. Do đó, nhu cầu về các công nghệ mã hóa (nén) video hiệu quả luôn luôn cấp bách

 • 00050009719.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Nhung;  Advisor: Trương, Anh Hoàng (2018)

 • Luận văn nghiên cứu về quy trình phát triển phần mềm hướng hành vi (BDD) để đề xuất giải pháp cho một nhược điểm của các công cụ theo phương pháp BDD là chưa sinh được thân các hàm thực hiện các bước theo kịch bản của BDD. Luận văn tìm hiểu lý thuyết, và thực hành với ngôn ngữ Gherkin để kiểm thử ứng dụng trên nền web với công cụ Cucumber. Đồng thời dựa trên một số kiến thức về xử lý ngôn ngữ tự nhiên, luận văn đề xuất phương pháp sinh mã kiểm thử tự động cho các thân hàm của các bước thực hiện theo kịch bản kiểm thử hướng hành vi.

 • 00050009557.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thu Trang;  Advisor: Hà, Quang Thụy (2018)

 • Xây dựng mô hình CRFs để nhận dạng thực thể trong văn bản Tiếng Việt áp dụng học suốt đời. Tiến hành đánh giá thực nghiệm để so sánh giữa nhiều trường hợp, từ đó chứng minh được áp dụng học suốt đời có thể làm tăng hiệu suất của việc học cũng như chỉ ra vai trò quan trọng cảu dữ liệu có được thông qua các nhiệm vụ học trong quá khứ cho việc nhận dạng thực thể định danh ở nhiệm vụ học hiện tại...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 2200

UET - Master Theses : [2200]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 2200
 • 00050010114.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thanh Tùng, 1983-;  Advisor: Nguyễn, Đại Thọ (2019)

 • Luận văn được tổ chức theo bố cục như sau: Chương I: Chương này sẽ cho ta một cái nhìn khái quát về QoS và cụ thể một số cơ chế quản lý dịch vụ cơ bản hiện nay. Chương II: Chương này tập trung nghiên cứu các cơ chế quản lý dịch vụ và cấu trúc trong thiết bị định tuyến hệ điều hành nguồn mở VyOS. Chương III: Chương này sẽ áp dụng mô phỏng thử nghiệm các cơ chế quản lý dịch vụ trên thiết bị định tuyến hệ điều hành nguồn mở VyOS, từ đó rút ra được kết luận và hướng phát triển sau này

 • 00050010113.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Trung Kiên, 1982-;  Advisor: Trần, Trọng Hiếu (2019)

 • Luận văn được tổ chức thành 4 chương gồm: Chương 1: Trình bày tổng quan thế nào là khai phá dữ liệu, các bước trong quy trình khai phá dữ liệu và các phương pháp khai phá dữ liệu. Các ứng dụng phổ biến của khai phá dữ liệu Chương 2: Nghiên cứu quy trình quản lý hoạt động rủi ro tín dụng Ngân hàng. Từ những hạn chế trong thực tế vận hành quy trình quản lý rủi ro tín dụng, tác giả đề xuất xây dựng mô hìnhquản lý rủi ro bằng phương pháp khai phá dữ liệu. Mô hình này đáp ứng là cơ sở tri thức để hỗ trợ công tác quản lý rủi ro trên các phương diện: Phân loại rủi ro & dự đoán rủi ro. Và từ tính chất của dữ liệu cho vay, tác giả chọn tìm hiểu chi tiết các thuật toán dùng để áp dụng là:...

 • 00050010111.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Văn Thùy, 1987-;  Advisor: Bạch, Gia Dương (2019)

 • Mục đích chính của đề tài luận văn là định hướng nghiên cứu và thiết kế một bộ khuếch đại công suất để nâng cao công suất phát của thiết bị nhằm mở rộng vùng phủ sóng cũng như những tổn hao khi ghép nhiều máy phát trên bộ Combiner. Ngoài ra luận văn cũng thiết kế một bộ khuếch đại tạp âm thấp để khuếch đại tín hiệu thu được từ anten nhằm nâng cao chất lượng của tín hiệu thu đồng thời để nâng cao công suất của tín hiệu để đảm bảo tín hiệu chia tới nhiều máy thu trong một hệ thống Trunking. Một số tham số được lưu ý và khảo sát bao gồm hệ số khuếch đại, băng thông , độ chính xác và độ ổn định…qua đó nâng cao vùng phủ sóng của hệ thống Trunking.

 • 00050010110.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Huy Yên, 1985-;  Advisor: Hồ, Văn Canh (2019)

 • Trong khuôn khổ luận văn này, chúng tôi ứng dụng thuật toán mã hóa Speck - một thuật toán mã hóa khối hạng nhẹ cho hệ thống giám sát, điều khiển thiết bị làm mát cho nhà thoog minh. Chúng tôi xây dựng mô hình mô phỏng với bo mạch Arduino, máy tính trạm và máy tính Server. Tương lai, hoàn toàn có thể ứng dụng các mô hình này vào thực tế trong các dự án nhà thoog minh bởi độ chính xác trong thử nghiệm cũng như tốc độ đáp ứng của bo mạch Arduino. Tiếp theo, chúng tôi sẽ ứng dụng các thuật toán mã hóa nhẹ khác Simon, Klein, Katan ... để so sánh tốc độ và độ tin cậy giữa các thuật toán.

 • 00050010108.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Lê Minh, 1983-;  Advisor: Nguyễn, Đại Thọ (2019)

 • Luận văn này được chia làm 04 phần như sau: Chương 1: Tổng quan về mã độc. Chương này này sẽ giới thiệu về các loại mã độc, phân loại mã độc, các kỹ thuật phân tích mã độc, các đặc trưng và trích chọn đặc trưng. Chương 2: Tổng quan về kỹ thuật học máy. Chương này sẽ giới thiệu về học máy, phân loại các phương pháp học máy, thuật toán học máy svm, thuật toán one-class svm và các phương pháp đánh giá hiệu quả của học máy. Chương 3: Giải pháp áp dụng học máy vào phân tích mã độc. Chương này sẽ trình bày về mô hình đề xuất, 02 phương pháp trích chọn đặc trưng gói tin mạng, lựa chọn đặc trưng, thực nghiệm và đánh giá kết quả thực nghiệm. Kết luận và hướng phát triển của đề tài

 • 00050010107.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thành Văn, 1980-;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Hóa (2019)

 • Luận văn được thực hiện xuyên suốt trong quá trình từ khi hình thành các khái niệm, ý tưởng, phân tích thiết kế, trình bày cài đặt sản phẩm cho đến khi hoàn thành sản phẩm và kiểm tra kiểm thử đánh giá sản phẩm. Các kết quả chính của luận văn sẽ trình bày trong 4 chương có nội dung vắn tắt như sau: - Chương 1: Tổng quan về tri thức kinh doanh BI. Chương này giới thiệu các khái niệm cơ bản về nền tảng BI, các ưu điểm của thệ thống BI, các thành phần chính của BI, các khái niệm về báo cáo tài chính nói chung và khái niệm về báo cáo động. - Chương 2: Đưa ra giải pháp tạo, sửa, xóa và làm mới 1 báo cáo động, các quy trình làm một báo cáo động. - Chương 3: Thực hiện xây dựng giải pháp b...

 • 00050010106.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bế, Huy Dưỡng, 1989-;  Advisor: Bùi, Quang Hưng (2019)

 • Luận văn đã trình bày các khái niệm cơ bản của khoa học viễn thám, ảnh vệ tinh và các ứng dụng của nó trong những lĩnh vực khác nhau. Đặc biệt, luận văn đã trình bày các bước thực hiện để thu thập các ảnh Landsat 8 từ kho dữ liệu ảnh của NASA thông qua GEE. Sau đó xử lý các ảnh vệ tinh, để tạo ra các bức ảnh kết hợp với những điểm ảnh tốt nhất, ít bị ảnh hưởng bởi mây hoặc bóng mây. Kết quả của quá trình xử lý ảnh là những bức Ảnh đại diện cho các TargetDOY trong năm. Từ các bức ảnh kết hợp ít mây này, kết hợp với tập dữ liệu điểm mẫu đã thực địa tại thủ đô Viêng Chăn – Lào, quá trình phân loại lớp phủ đô thị được thực hiện. Kết quả cuối cùng là bản đồ lớp phủ đô thị cho thủ đô Viêng ...

 • 00050010105.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Luyến, 1988-;  Advisor: Bùi, Quang Hưng (2019)

 • Trình bày các khái niệm cơ bản của khoa học viễn thám, ảnh vệ tinh và các ứng dụng của nó trong những lĩnh vực khác nhau. Đặc biệt, tôi đã trình bày các bước thực hiện để thu thập các ảnh Venus từ kho dữ liệu ảnh của TheIA. Thực hiện phân lớp ảnh Venus đơn sử dụng các thuật toán phân lớp đặc trưng để so sánh độ chính xác đạt được. Sau đó xử lý các ảnh vệ tinh, để tạo ra các bức ảnh kết hợp với những điểm ảnh tốt nhất, ít bị ảnh hưởng bởi mây hoặc bóng mây.

 • 00050010104.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Tiến Thành, 1991-;  Advisor: Trương, Anh Hoàng (2019)

 • “Ứng dụng công nghệ chuỗi khối hỗ trợ hoạt động kinh doanh của ngành điện” để làm hướng nghiên cứu cho bản thân mình. Đồng thời áp dụng nền tảng Hyperledger Fabric - một trong những nền tảng blockchain phổ biến hiện nay làm cơ sở để phát triển hệ thống. Blockchain có tiềm năng làm thay đổi ngành công nghiệp năng lượng điện bằng nhiều cách, nhưng có lẽ sự ảnh hưởng lớn nhất là tạo ra một mức độ minh bạch mới. Việc áp dụng blockchain một cách rộng rãi sẽ tạo ra sự minh bạch đáng kể ở mọi cấp độ. Trên quy mô lớn, mỗi khi một sản lượng điện được sản xuất ra, được truyền tải đi hay số công tơ mét được ghi theo kỳ, giao dịch sẽ được ghi chép lại trên một sổ cái kỹ thuật số, nhằm để l...

 • 00050010103.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Mạnh Cường, 1990-;  Advisor: Nguyễn, Phương Thái (2019)

 • Luận văn bao gồm 4 chương: Chƣơng 1. Tổng quan về tóm tắt văn bản Trình bày về các khái niệm cơ bản của tóm tắt văn bản, phân loại bài toán tóm tắt văn bản, các ứng dụng của tóm tắt văn bản và các phương pháp đánh giá một hệ thống tóm tắt văn bản. Chương 2: Các phƣơng pháp tóm tắt văn bản Trình bày về các phương pháp tóm tắt văn bản, các hướng tiếp cận cho việc giải quyết bài toán tóm tắt văn bản, hiện trạng các nghiên cứu về tóm tắt văn bản Tiếng Việt. Chương 3: Xây dựng mô hình tóm tắt văn bản tiếng Việt dựa theo phƣơng pháp đồ thị. Trình bày chi tiết về mô hình tóm tắt trích rút đơn văn bản tiếng Việt dựa trên mô hình đồ thị trên cơ sở áp dụng thuật toán iSpreadRank. P...

 • 00050010102.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Như Chí, 1993-;  Advisor: Chử, Đức Trình (2019)

 • Mục tiêu của đề tài này là phát triển một cảm biến biến dạng sử dụng chất lỏng ion cho các ứng dụng trên thiết bị mặc trên người (weable devices). Chất lỏng ion được sử dụng là hỗn hợp của glycerin với dung dịch muối Natri clorua trong nước với các tỷ lệ khác nhau. Cảm biến được chế tạo sử dụng dung dịch này chứa trong ống silicone hình trụ với hai điện cực được làm bằng kim loại. Các nghiên cứu được thực hiện khảo sát hoạt động của cảm biến, cũng như khả năng ứng dụng cảm biến vào thực tế đã được thực hiện. Mạch điện tử thu thập dữ liệu từ cảm biến đã được phát triển. Hoạt động của cảm biến cho việc phát hiện biến dạng đã được kiểm nghiệm. Bên cạnh đó một ứng dụng sử dụng cảm...

 • 00050010101.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Anh Tuấn, 1991-;  Advisor: Hoàng, Văn Xiêm; Đinh, Triều Dương (2019)

 • Video chiếm khoảng 75% dữ liệu được truyền tải trong mạng trên toàn thế giới và tỷ lệ này vẫn đang tăng lên đều đặn và dự kiến sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa trong tương lai. Trong khi đó, việc giới thiệu các video với độ phân giải siêu cao (ultra-high definition - UHD), dải động cao (high dynamic range - HDR), gam màu rộng (Wide color gamut - WCG), tốc độ khung hình cao (High frame rate - HFR) và các dịch vụ video trong tương lai sẽ gia tăng đáng kể thách thức. Do đó, nhu cầu về các công nghệ mã hóa (nén) video hiệu quả luôn luôn cấp bách

 • 00050009719.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Nhung;  Advisor: Trương, Anh Hoàng (2018)

 • Luận văn nghiên cứu về quy trình phát triển phần mềm hướng hành vi (BDD) để đề xuất giải pháp cho một nhược điểm của các công cụ theo phương pháp BDD là chưa sinh được thân các hàm thực hiện các bước theo kịch bản của BDD. Luận văn tìm hiểu lý thuyết, và thực hành với ngôn ngữ Gherkin để kiểm thử ứng dụng trên nền web với công cụ Cucumber. Đồng thời dựa trên một số kiến thức về xử lý ngôn ngữ tự nhiên, luận văn đề xuất phương pháp sinh mã kiểm thử tự động cho các thân hàm của các bước thực hiện theo kịch bản kiểm thử hướng hành vi.

 • 00050009557.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thu Trang;  Advisor: Hà, Quang Thụy (2018)

 • Xây dựng mô hình CRFs để nhận dạng thực thể trong văn bản Tiếng Việt áp dụng học suốt đời. Tiến hành đánh giá thực nghiệm để so sánh giữa nhiều trường hợp, từ đó chứng minh được áp dụng học suốt đời có thể làm tăng hiệu suất của việc học cũng như chỉ ra vai trò quan trọng cảu dữ liệu có được thông qua các nhiệm vụ học trong quá khứ cho việc nhận dạng thực thể định danh ở nhiệm vụ học hiện tại...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 2200