UEB - Dissertations : [122]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 122
 • 00050010918.pdf.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Nguyễn, Thành Long;  Advisor: Nguyễn, Anh Tuấn (2020)

 • Luận án tổng quan nghiên cứu, hệ thống hoá và làm rõ các vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến hoạt động cho vay của các ngân hàng theo mô hình liên kết chuỗi giá trị sản xuất, kinh doanh trong ngành thủy sản. Làm rõ mối quan hệ lợi ích của nhà nước với các chủ thể tham gia trong toàn bộ chuỗi giá trị sản xuất, kinh doanh thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

 • 00050010909.pdf.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Nguyễn, Quốc Khánh;  Advisor: Lê Quân; Đỗ, Xuân Trường (2020)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về nhân lực doanh nghiệp du lịch và năng lực nhân lực du lịch. Xây dựng được mô hình nghiên cứu nhằm đánh giá nhân lực quản lý tại các doanh nghiệp du lịch dựa trên phương pháp tiếp cận năng lực. Đánh giá được thực trạng nhân lực quản lý tại các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

 • 00050010971.pdf.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Nguyễn, Mai Hương;  Advisor: Lê, Trung Thành; Trần, Thị Vân Anh (2020)

 • Luận án kế thừa cơ sở lý luận về tín dụng và tín dụng sinh viên làm rõ vai trò của chính sách tín dụng sinh viên. Hệ thống hóa và phân tích, đánh giá thực trạng hiệu lực, hiệu quả, tính bền vững của chính sách tín dụng sinh viên, các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định vay vốn của sinh viên thông qua kết quả khảo sát tại các trường đại học thuộc ĐHQGHN. Đề xuất hai nhóm giải pháp về một số kiến nghị hoàn thiện chính sách tín dụng sinh viên Việt Nam trên cơ sở nhu cầu vay vốn của bản thân sinh viên, không phải từ nhu cầu cho vay và điều kiện vay của tổ chức tín dụng. Các kiến nghị với cấp có thẩm quyền là gợi ý chính sách liên quan đến đổi mới giáo dục đại học ở Việt Nam.

 • 00050010900.pdf.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Phạm, Thị Linh;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân (2020)

 • Thứ nhất, luận án hệ thống hóa và làm rõ các nội dung lý luận và thực tiễn về thị trường hóa chi trả dịch vụ môi trường. Thứ hai, luận án nghiên cứu kinh nghiệm thực hiện thị trường hóa của quốc gia đi đầu là Hoa Kỳ và quốc gia có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam là Trung Quốc để rút những bài học kinh nghiệm mà Việt Nam có thể áp dụng.

 • 00050010899.pdf.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Nguyễn, Tiến Thành;  Advisor: Lưu, Thị Hương (2020)

 • Kết quả nghiên cứu đưa ra 3 phát hiện chính cho toàn bộ thị trường, đó là tồn tại mối quan hệ phi tuyến tính (theo hình chữ U ngược) giữa sở hữu tổ chức, sở hữu nước ngoài và sở hữu nhà nước với khả năng sinh lời của công ty, theo đó tỷ lệ sở hữu tối ưu của tổ chức là 52,89%, sở hữu nước ngoài là 52,13% và sở hữu nhà nước là 57,53% sẽ đem lại khả năng sinh lời của tài sản cao nhất.

 • 00050010874.pdf.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Trần, Việt Dũng;  Advisor: Vũ, Trí Dũng (2020)

 • Luận án đã đánh giá thực trạng quản trị thương hiệu ĐHQGHN trên khía cạnh phát triển và quảng bá thương hiệu của ĐHQGHN, chỉ ra quản trị thương hiệu ĐHQGHN còn một số hạn chế như: Sự kết nối giữa ĐHQGHN và các đơn vị trong hoạt động quản trị thương hiệu còn nhiều hạn chế; hệ thống Fanpage chưa được quản lý hiệu quả; bộ nhận diện thương hiệu ở một số đơn vị còn tuỳ tiện; nội dung trên một số website chưa được chú trọng, không cập nhật tin tức, giao diện lỗi thời; đầu tư về nguồn lực và kinh phí cho nhiệm vụ quản trị thương hiệu tại các đơn vị chưa được chú trọng,...

 • 00050010873.pdf.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Phạm, Quốc Cường;  Advisor: Nguyễn, Mạnh Hùng (2020)

 • Luận án đã vận dụng những khuôn khổ lý thuyết phù hợp để phân tích, đánh giá tiến trình và kết quả cải cách thể chế kinh tế thị trường ở châu Phi, phân tích sâu thực trạng này ở một số quốc gia; đưa ra những luận điểm khoa học mới khi nhận định, phân tích kết quả và những nhân tố tác động đối với tiến trình cải cách thể chế kinh tế thị trường ở châu Phi; rút ra những gợi mở về mặt chính sách đối với tiến trình cải cách thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam.

 • 00050010709.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Phương;  Advisor: Nguyễn, Anh Thu; Nguyễn, Thị Kim Chi (2020)

 • Luận án xây dựng khung phân tích tác động của Hiệp định thương mại tự do đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các nước thành viên, bao gồm các kênh tác động, các yếu tố quyết định tác động và tác động tổng thể của FTA đối với FDI. Đánh giá tác động của EVFTA đến FDI nói chung vào Việt Nam dựa trên khung phân tích tác động và phỏng vấn chuyên gia. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng EVFTA có cả tác động tích cực và tiêu cực đến dòng vốn FDI vào Việt Nam. Một mặt, EVFTA làm gia tăng số lượng FDI từ cả các đối tác trong và ngoài EU; cải thiện chất lượng dòng vốn FDI; nâng cao vị thế và mức độ tham gia của Việt Nam vào chuỗi giá trị khu vực; cải thiện cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại; tăn...

 • 00050010706.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thiết Lĩnh;  Advisor: Lê, Quốc Hội; Trần, Quang Tuyến (2020)

 • Luận án góp phần làm rõ hơn lý luận về hỗ trợ của Nhà nước đối với các DNNVV trong lĩnh vực nông nghiệp, bao gồm luận giải rõ khái niệm và làm rõ những nội dung hỗ trợ của Nhà nước đối với DNNVV trong lĩnh vực nông nghiệp. Luận án đã xác định các tiêu chí đánh giá hiệu quả hỗ trợ nhà nước đến hoạt động của DNNVV trong lĩnh vực nông nghiệp. Đặc biệt, luận án đã làm rõ mối quan hệ lợi ích của Nhà nước và doanh nghiệp trong thực hiện hỗ trợ của Nhà nước đối với các DNNVV trong lĩnh vực nông nghiệp. Luận án làm rõ các hình thức hỗ trợ Nhà nước đối với hoạt động của DNNVV trong lĩnh vực nông nghiệp tại thành phố Hà Nội. Phân tích thực trạng hỗ trợ của nhà nước đến hoạt động của DNNVV Hà Nộ...

 • 00051000518.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Shashi, Kant Prasad Chaudhary;  Advisor: Nguyễn, Việt Khôi (2020)

 • Summary of the new findings of the thesis: a. A long-run relationship exists between exports and GDP of Vietnam and shows a substantial long-run contribution of exports in the real GDP. A short-run relationship also exists between them. b. Agriculture, mining, foods and beverages, textile and footwear, computer and electronics, electrical machinery, manufacturing not elsewhere classified, wholesale and retail trade, hotels and restaurants, and transport and storage have contributed significantly in the domestic value added export of Vietnam. c. Except agriculture, mining, and hotels and restaurant, the remaining industries do also have significant contributions in foreign value adde...

 • 05050003901.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Văn Hải;  Advisor: Nguyễn, Văn Lê; Phạm, Văn Thuần (2020)

 • Góp phần làm sáng tỏ thêm những vấn đề lý luận về quản lý đào tạo nói chung và quản lý đào tạo theo tiếp cận CDIO trong các trường đại học nói riêng, nêu ra kinh nghiệm quốc tế và đúc rút kinh nghiệm về quản lý đào tạo theo tiếp cận này để có thể áp dụng tại Việt Nam. Đánh giá được thực trạng hiện tại về đào tạo và quản lý đào tạo, chỉ ra ưu điểm, hạn chế, rào cản và những thách thức cũng như những nguyên nhân của vấn đề này khi đào tạo các ngành kỹ thuật theo tiếp cận CDIO tại trường Đại học Điện lực

 • 00050010601.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Mạnh Cường;  Advisor: Nguyễn, Trúc Lê (2019)

 • Luận án tiếp cận dưới góc độ Kinh tế chính trị, theo đó làm rõ các yếu tố tác động đến an ninh nguồn nước trên dòng chính sông Đà thuộc tỉnh Lai Châu, tác động đến tình hình CT-KT-XH trong đó có lợi ích quốc gia, lợi ích của người dân và các doanh nghiệp trong việc khai thác, s d ng nguồn nước vào sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng và đảm bảo môi trường sống. Khi nhận diện các yếu tố tác động, các định hướng và giải pháp được đề xuất nhằm tăng cường đảm bảo an ninh nguồn nước trong thời gian sắp tới

 • 00050010499.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phùng, Thế Vinh;  Advisor: Hoàng, Văn Hải ; Nguyễn, Quý Thanh (2020)

 • Tổng quan và hệ thống hoá các vấn đề lý luận,thực tiễn về quản trị đại học theo tinh thần doanh nghiệp: xác định khái niệm, nội dung, biểu hiện và các nhân tố ảnh hưởng tới quản trị đại học theo tinh thần doanh nghiệp. Luận án đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm thúc đẩy thực hiện quản trị đại học theo tinh thần doanh nghiệp tại các trường đại học khối ngành kinh tế-kinh doanh trên địa bàn Hà Nội. Luận án nêu rõ tổng quan và hệ thống hoá các vấn đề lý luận,thực tiễn về quản trị đại học theo tinh thần doanh nghiệp: xác định khái niệm, nội dung, biểu hiện và các nhân tố ảnh hưởng tới quản trị đại học theo tinh thần doanh nghiệp. Luận án còn đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm thúc ...

 • 00050010291.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Lành;  Advisor: Nguyễn, Huy Đường (2019)

 • Hệ thống hoá và làm rõ thêm cơ sở khoa học về phát triển nguồn nhân lực (NNL) tại ngân hàng thương mại (NHTM tiếp cận dư i chuyên ngành kinh tế chính trị, nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế phát triển NNL tại NHTM, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Nghiên cứu thực trạng phát triển NNL các NHTM Việt Nam, trên cơ cở phân tích tập trung vào nhận diện những điểm còn tồn tại, hạn chế, chỉ rõ được nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế này. Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển NNL các NHTM Việt Nam trong thời gian tới dưới góc độ chuyên ngành kinh tế chính trị

 • 02050004895.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Lê, Thị Lệ Thủy;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Thiện; Nguyễn, Thị Kiều Anh (2017)

 • Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu chuyên sâu về hồi ký văn học xác định rõ đặc điểm thể loại hồi ký văn học, tìm hiểu phân tích và đánh giá sự phát triển của hồi ký văn học và những cây bút hồi ký văn học tiêu biểu, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu thƣởng thức hồi ký văn học khẳng định những đóng góp của hồi ký văn học đối với đời sống xã hội và nhất là đóng góp về mặt phát triển thể loại. Sưu tầm, phân loại hồi ký văn học của các nhà văn qua các thời kỳ. Luận án có những đóng góp về mặt tƣ liệu (sưu tầm hơn 50 tác phẩm hồi ký văn học) tham khảo thiết thực đối với việc nghiên cứu giảng dạy, học tập văn học Việt Nam hiện đại.

 • THESIS -FINAL.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Văn Tuấn;  Advisor: Nguyễn, Viết Kính; Nguyễn, Thành Hiếu (2017)

 • Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong luận án là kết hợp giải tích với mô phỏng Monte-Carlo sử dụng máy tính. Phương pháp giải tích được sử dụng để thiết lập phương trình tính toán tốc độ truyền tối đa của hệ thống. Mô phỏng Monte-Carlo được sử dụng để tính toán phân bổ công suất cho các sóng mang con để đạt được dung lượng tối đa qua tốc độ truyền tối đa của CRS.

 • 00050010142.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Hoàng, Quốc Cường;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Thanh; Nguyễn, Anh Tuấn (2019)

 • Hệ thống hoá và làm rõ các vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến nợ công cấp địa phương trong đó nhấn mạnh mối quan hệ với phân cấp ngân sách nhà nước giữa chính quyền trung ương và chính quyền địa phương trong việc huy động, phân bổ và sử dụng các nguồn lực phát triển kinh tế địa phương. Nghiên cứu kinh nghiệm về nợ công cấp địa phương và quản lý nợ công cấp địa phương ở một số nước trên thế giới và một số bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam. Phân tích, đánh giá thực trạng nợ công cấp địa phương ở Việt Nam trong mối quan hệ với nợ công quốc gia hiện nay từ khuôn khổ pháp lý đến quy mô, tỷ trọng nợ công địa phương để làm rõ những thành công và những tồn tại, bất cập cùng nguyên nhân...

 • 00050010141.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Hà, Văn Đổng;  Advisor: Phan, Huy Đường (2019)

 • Tổng quan và đánh giá kết quả những công trình nghiên cứu đã công bố của các tác giả đi trước liên quan trực tiếp đến kinh tế nông thôn, phát triển kinh tế nông thôn ở địa phương, tìm thấy những “khoảng trống” trong nghiên cứu, xác định vấn đề lý luận và thực tiễn mà luận án cần tiếp tục làm rõ. Hệ thống hóa, bổ sung, hoàn thiện khung lý luận về phát triển kinh tế nông thôn cấp tỉnh. Nghiên cứu kinh nghiệm của một số địa phương trong nước về phát triển kinh tế nông thôn và rút ra một số bài học cho tỉnh Thái Bình. Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế nông thôn ở tỉnh Thái Bình giai đoạn 2013 - 2017, chỉ ra những thành tựu, hạn chế, chỉ rõ nguyên nhân của hạn chế. Đưa ra q...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 122

UEB - Dissertations : [122]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 122
 • 00050010918.pdf.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Nguyễn, Thành Long;  Advisor: Nguyễn, Anh Tuấn (2020)

 • Luận án tổng quan nghiên cứu, hệ thống hoá và làm rõ các vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến hoạt động cho vay của các ngân hàng theo mô hình liên kết chuỗi giá trị sản xuất, kinh doanh trong ngành thủy sản. Làm rõ mối quan hệ lợi ích của nhà nước với các chủ thể tham gia trong toàn bộ chuỗi giá trị sản xuất, kinh doanh thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

 • 00050010909.pdf.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Nguyễn, Quốc Khánh;  Advisor: Lê Quân; Đỗ, Xuân Trường (2020)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về nhân lực doanh nghiệp du lịch và năng lực nhân lực du lịch. Xây dựng được mô hình nghiên cứu nhằm đánh giá nhân lực quản lý tại các doanh nghiệp du lịch dựa trên phương pháp tiếp cận năng lực. Đánh giá được thực trạng nhân lực quản lý tại các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

 • 00050010971.pdf.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Nguyễn, Mai Hương;  Advisor: Lê, Trung Thành; Trần, Thị Vân Anh (2020)

 • Luận án kế thừa cơ sở lý luận về tín dụng và tín dụng sinh viên làm rõ vai trò của chính sách tín dụng sinh viên. Hệ thống hóa và phân tích, đánh giá thực trạng hiệu lực, hiệu quả, tính bền vững của chính sách tín dụng sinh viên, các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định vay vốn của sinh viên thông qua kết quả khảo sát tại các trường đại học thuộc ĐHQGHN. Đề xuất hai nhóm giải pháp về một số kiến nghị hoàn thiện chính sách tín dụng sinh viên Việt Nam trên cơ sở nhu cầu vay vốn của bản thân sinh viên, không phải từ nhu cầu cho vay và điều kiện vay của tổ chức tín dụng. Các kiến nghị với cấp có thẩm quyền là gợi ý chính sách liên quan đến đổi mới giáo dục đại học ở Việt Nam.

 • 00050010900.pdf.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Phạm, Thị Linh;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân (2020)

 • Thứ nhất, luận án hệ thống hóa và làm rõ các nội dung lý luận và thực tiễn về thị trường hóa chi trả dịch vụ môi trường. Thứ hai, luận án nghiên cứu kinh nghiệm thực hiện thị trường hóa của quốc gia đi đầu là Hoa Kỳ và quốc gia có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam là Trung Quốc để rút những bài học kinh nghiệm mà Việt Nam có thể áp dụng.

 • 00050010899.pdf.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Nguyễn, Tiến Thành;  Advisor: Lưu, Thị Hương (2020)

 • Kết quả nghiên cứu đưa ra 3 phát hiện chính cho toàn bộ thị trường, đó là tồn tại mối quan hệ phi tuyến tính (theo hình chữ U ngược) giữa sở hữu tổ chức, sở hữu nước ngoài và sở hữu nhà nước với khả năng sinh lời của công ty, theo đó tỷ lệ sở hữu tối ưu của tổ chức là 52,89%, sở hữu nước ngoài là 52,13% và sở hữu nhà nước là 57,53% sẽ đem lại khả năng sinh lời của tài sản cao nhất.

 • 00050010874.pdf.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Trần, Việt Dũng;  Advisor: Vũ, Trí Dũng (2020)

 • Luận án đã đánh giá thực trạng quản trị thương hiệu ĐHQGHN trên khía cạnh phát triển và quảng bá thương hiệu của ĐHQGHN, chỉ ra quản trị thương hiệu ĐHQGHN còn một số hạn chế như: Sự kết nối giữa ĐHQGHN và các đơn vị trong hoạt động quản trị thương hiệu còn nhiều hạn chế; hệ thống Fanpage chưa được quản lý hiệu quả; bộ nhận diện thương hiệu ở một số đơn vị còn tuỳ tiện; nội dung trên một số website chưa được chú trọng, không cập nhật tin tức, giao diện lỗi thời; đầu tư về nguồn lực và kinh phí cho nhiệm vụ quản trị thương hiệu tại các đơn vị chưa được chú trọng,...

 • 00050010873.pdf.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Phạm, Quốc Cường;  Advisor: Nguyễn, Mạnh Hùng (2020)

 • Luận án đã vận dụng những khuôn khổ lý thuyết phù hợp để phân tích, đánh giá tiến trình và kết quả cải cách thể chế kinh tế thị trường ở châu Phi, phân tích sâu thực trạng này ở một số quốc gia; đưa ra những luận điểm khoa học mới khi nhận định, phân tích kết quả và những nhân tố tác động đối với tiến trình cải cách thể chế kinh tế thị trường ở châu Phi; rút ra những gợi mở về mặt chính sách đối với tiến trình cải cách thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam.

 • 00050010709.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Phương;  Advisor: Nguyễn, Anh Thu; Nguyễn, Thị Kim Chi (2020)

 • Luận án xây dựng khung phân tích tác động của Hiệp định thương mại tự do đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các nước thành viên, bao gồm các kênh tác động, các yếu tố quyết định tác động và tác động tổng thể của FTA đối với FDI. Đánh giá tác động của EVFTA đến FDI nói chung vào Việt Nam dựa trên khung phân tích tác động và phỏng vấn chuyên gia. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng EVFTA có cả tác động tích cực và tiêu cực đến dòng vốn FDI vào Việt Nam. Một mặt, EVFTA làm gia tăng số lượng FDI từ cả các đối tác trong và ngoài EU; cải thiện chất lượng dòng vốn FDI; nâng cao vị thế và mức độ tham gia của Việt Nam vào chuỗi giá trị khu vực; cải thiện cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại; tăn...

 • 00050010706.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thiết Lĩnh;  Advisor: Lê, Quốc Hội; Trần, Quang Tuyến (2020)

 • Luận án góp phần làm rõ hơn lý luận về hỗ trợ của Nhà nước đối với các DNNVV trong lĩnh vực nông nghiệp, bao gồm luận giải rõ khái niệm và làm rõ những nội dung hỗ trợ của Nhà nước đối với DNNVV trong lĩnh vực nông nghiệp. Luận án đã xác định các tiêu chí đánh giá hiệu quả hỗ trợ nhà nước đến hoạt động của DNNVV trong lĩnh vực nông nghiệp. Đặc biệt, luận án đã làm rõ mối quan hệ lợi ích của Nhà nước và doanh nghiệp trong thực hiện hỗ trợ của Nhà nước đối với các DNNVV trong lĩnh vực nông nghiệp. Luận án làm rõ các hình thức hỗ trợ Nhà nước đối với hoạt động của DNNVV trong lĩnh vực nông nghiệp tại thành phố Hà Nội. Phân tích thực trạng hỗ trợ của nhà nước đến hoạt động của DNNVV Hà Nộ...

 • 00051000518.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Shashi, Kant Prasad Chaudhary;  Advisor: Nguyễn, Việt Khôi (2020)

 • Summary of the new findings of the thesis: a. A long-run relationship exists between exports and GDP of Vietnam and shows a substantial long-run contribution of exports in the real GDP. A short-run relationship also exists between them. b. Agriculture, mining, foods and beverages, textile and footwear, computer and electronics, electrical machinery, manufacturing not elsewhere classified, wholesale and retail trade, hotels and restaurants, and transport and storage have contributed significantly in the domestic value added export of Vietnam. c. Except agriculture, mining, and hotels and restaurant, the remaining industries do also have significant contributions in foreign value adde...

 • 05050003901.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Văn Hải;  Advisor: Nguyễn, Văn Lê; Phạm, Văn Thuần (2020)

 • Góp phần làm sáng tỏ thêm những vấn đề lý luận về quản lý đào tạo nói chung và quản lý đào tạo theo tiếp cận CDIO trong các trường đại học nói riêng, nêu ra kinh nghiệm quốc tế và đúc rút kinh nghiệm về quản lý đào tạo theo tiếp cận này để có thể áp dụng tại Việt Nam. Đánh giá được thực trạng hiện tại về đào tạo và quản lý đào tạo, chỉ ra ưu điểm, hạn chế, rào cản và những thách thức cũng như những nguyên nhân của vấn đề này khi đào tạo các ngành kỹ thuật theo tiếp cận CDIO tại trường Đại học Điện lực

 • 00050010601.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Mạnh Cường;  Advisor: Nguyễn, Trúc Lê (2019)

 • Luận án tiếp cận dưới góc độ Kinh tế chính trị, theo đó làm rõ các yếu tố tác động đến an ninh nguồn nước trên dòng chính sông Đà thuộc tỉnh Lai Châu, tác động đến tình hình CT-KT-XH trong đó có lợi ích quốc gia, lợi ích của người dân và các doanh nghiệp trong việc khai thác, s d ng nguồn nước vào sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng và đảm bảo môi trường sống. Khi nhận diện các yếu tố tác động, các định hướng và giải pháp được đề xuất nhằm tăng cường đảm bảo an ninh nguồn nước trong thời gian sắp tới

 • 00050010499.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phùng, Thế Vinh;  Advisor: Hoàng, Văn Hải ; Nguyễn, Quý Thanh (2020)

 • Tổng quan và hệ thống hoá các vấn đề lý luận,thực tiễn về quản trị đại học theo tinh thần doanh nghiệp: xác định khái niệm, nội dung, biểu hiện và các nhân tố ảnh hưởng tới quản trị đại học theo tinh thần doanh nghiệp. Luận án đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm thúc đẩy thực hiện quản trị đại học theo tinh thần doanh nghiệp tại các trường đại học khối ngành kinh tế-kinh doanh trên địa bàn Hà Nội. Luận án nêu rõ tổng quan và hệ thống hoá các vấn đề lý luận,thực tiễn về quản trị đại học theo tinh thần doanh nghiệp: xác định khái niệm, nội dung, biểu hiện và các nhân tố ảnh hưởng tới quản trị đại học theo tinh thần doanh nghiệp. Luận án còn đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm thúc ...

 • 00050010291.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Lành;  Advisor: Nguyễn, Huy Đường (2019)

 • Hệ thống hoá và làm rõ thêm cơ sở khoa học về phát triển nguồn nhân lực (NNL) tại ngân hàng thương mại (NHTM tiếp cận dư i chuyên ngành kinh tế chính trị, nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế phát triển NNL tại NHTM, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Nghiên cứu thực trạng phát triển NNL các NHTM Việt Nam, trên cơ cở phân tích tập trung vào nhận diện những điểm còn tồn tại, hạn chế, chỉ rõ được nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế này. Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển NNL các NHTM Việt Nam trong thời gian tới dưới góc độ chuyên ngành kinh tế chính trị

 • 02050004895.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Lê, Thị Lệ Thủy;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Thiện; Nguyễn, Thị Kiều Anh (2017)

 • Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu chuyên sâu về hồi ký văn học xác định rõ đặc điểm thể loại hồi ký văn học, tìm hiểu phân tích và đánh giá sự phát triển của hồi ký văn học và những cây bút hồi ký văn học tiêu biểu, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu thƣởng thức hồi ký văn học khẳng định những đóng góp của hồi ký văn học đối với đời sống xã hội và nhất là đóng góp về mặt phát triển thể loại. Sưu tầm, phân loại hồi ký văn học của các nhà văn qua các thời kỳ. Luận án có những đóng góp về mặt tƣ liệu (sưu tầm hơn 50 tác phẩm hồi ký văn học) tham khảo thiết thực đối với việc nghiên cứu giảng dạy, học tập văn học Việt Nam hiện đại.

 • THESIS -FINAL.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Văn Tuấn;  Advisor: Nguyễn, Viết Kính; Nguyễn, Thành Hiếu (2017)

 • Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong luận án là kết hợp giải tích với mô phỏng Monte-Carlo sử dụng máy tính. Phương pháp giải tích được sử dụng để thiết lập phương trình tính toán tốc độ truyền tối đa của hệ thống. Mô phỏng Monte-Carlo được sử dụng để tính toán phân bổ công suất cho các sóng mang con để đạt được dung lượng tối đa qua tốc độ truyền tối đa của CRS.

 • 00050010142.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Hoàng, Quốc Cường;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Thanh; Nguyễn, Anh Tuấn (2019)

 • Hệ thống hoá và làm rõ các vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến nợ công cấp địa phương trong đó nhấn mạnh mối quan hệ với phân cấp ngân sách nhà nước giữa chính quyền trung ương và chính quyền địa phương trong việc huy động, phân bổ và sử dụng các nguồn lực phát triển kinh tế địa phương. Nghiên cứu kinh nghiệm về nợ công cấp địa phương và quản lý nợ công cấp địa phương ở một số nước trên thế giới và một số bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam. Phân tích, đánh giá thực trạng nợ công cấp địa phương ở Việt Nam trong mối quan hệ với nợ công quốc gia hiện nay từ khuôn khổ pháp lý đến quy mô, tỷ trọng nợ công địa phương để làm rõ những thành công và những tồn tại, bất cập cùng nguyên nhân...

 • 00050010141.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Hà, Văn Đổng;  Advisor: Phan, Huy Đường (2019)

 • Tổng quan và đánh giá kết quả những công trình nghiên cứu đã công bố của các tác giả đi trước liên quan trực tiếp đến kinh tế nông thôn, phát triển kinh tế nông thôn ở địa phương, tìm thấy những “khoảng trống” trong nghiên cứu, xác định vấn đề lý luận và thực tiễn mà luận án cần tiếp tục làm rõ. Hệ thống hóa, bổ sung, hoàn thiện khung lý luận về phát triển kinh tế nông thôn cấp tỉnh. Nghiên cứu kinh nghiệm của một số địa phương trong nước về phát triển kinh tế nông thôn và rút ra một số bài học cho tỉnh Thái Bình. Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế nông thôn ở tỉnh Thái Bình giai đoạn 2013 - 2017, chỉ ra những thành tựu, hạn chế, chỉ rõ nguyên nhân của hạn chế. Đưa ra q...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 122