Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorĐặng, Thị Hương-
dc.date.accessioned2017-05-08T01:13:36Z-
dc.date.available2017-05-08T01:13:36Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.degreecode01050003369-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33366-
dc.description124 tr.en_US
dc.publisherH. : ĐHKHTNen_US
dc.subjectTài nguyên thiên nhiênen_US
dc.subjectBảo tồn tài nguyên biểnen_US
dc.titleXác lập cơ sở khoa học phục vụ định hướng quy hoạch không gian khu vực đầm Thị Nại, tỉnh Bình Định trong bối cảnh biến đổi khí hậuen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050003369.pdf
  • Size : 4,11 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorĐặng, Thị Hương-
  dc.date.accessioned2017-05-08T01:13:36Z-
  dc.date.available2017-05-08T01:13:36Z-
  dc.date.issued2016-
  dc.identifier.degreecode01050003369-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33366-
  dc.description124 tr.en_US
  dc.publisherH. : ĐHKHTNen_US
  dc.subjectTài nguyên thiên nhiênen_US
  dc.subjectBảo tồn tài nguyên biểnen_US
  dc.titleXác lập cơ sở khoa học phục vụ định hướng quy hoạch không gian khu vực đầm Thị Nại, tỉnh Bình Định trong bối cảnh biến đổi khí hậuen_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050003369.pdf
  • Size : 4,11 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :