Bước đầu khảo sát một số gen có tiềm năng ứng dụng trong hỗ trợ điều trị ung thư đại trực tràng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33377Bước đầu khảo sát một số gen có tiềm năng ứng dụng trong hỗ trợ điều trị ung thư đại trực tràng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33377