Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorĐồng, Kim Loan-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Lài-
dc.date.accessioned2017-05-08T04:45:40Z-
dc.date.available2017-05-08T04:45:40Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationNguyễn, T. L. (2017). Nghiên cứu thu hồi nhôm và sắt từ bùn đỏ của quá trình sản xuất alumin Tây Nguyên. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33455-
dc.description.abstractND 1: Nghiên cứu đặc tính hóa - lý và thành phần khoáng vật bùn đỏ của quá trình sản xuất alumin Tây Nguyên. ND 2: Nghiên cứu khả năng thu hồi nhôm từ bùn đỏ. ND 3: Nghiên cứu khả năng thu hồi sắt từ bùn đỏ. ND 4: Đề xuất quy trình thu hồi nhôm và sắt từ bùn đỏ.-
dc.format.extent48 tr.-
dc.language.isovi-
dc.publisherH. : ĐHKHTNen_US
dc.subjectMôi trườngen_US
dc.subjectKỹ thuậten_US
dc.titleNghiên cứu thu hồi nhôm và sắt từ bùn đỏ của quá trình sản xuất alumin Tây Nguyênen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050003412(1).pdf
  • Size : 939,83 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorĐồng, Kim Loan-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Lài-
  dc.date.accessioned2017-05-08T04:45:40Z-
  dc.date.available2017-05-08T04:45:40Z-
  dc.date.issued2017-
  dc.identifier.citationNguyễn, T. L. (2017). Nghiên cứu thu hồi nhôm và sắt từ bùn đỏ của quá trình sản xuất alumin Tây Nguyên. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33455-
  dc.description.abstractND 1: Nghiên cứu đặc tính hóa - lý và thành phần khoáng vật bùn đỏ của quá trình sản xuất alumin Tây Nguyên. ND 2: Nghiên cứu khả năng thu hồi nhôm từ bùn đỏ. ND 3: Nghiên cứu khả năng thu hồi sắt từ bùn đỏ. ND 4: Đề xuất quy trình thu hồi nhôm và sắt từ bùn đỏ.-
  dc.format.extent48 tr.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherH. : ĐHKHTNen_US
  dc.subjectMôi trườngen_US
  dc.subjectKỹ thuậten_US
  dc.titleNghiên cứu thu hồi nhôm và sắt từ bùn đỏ của quá trình sản xuất alumin Tây Nguyênen_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050003412(1).pdf
  • Size : 939,83 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :