Định tội danh đối với tội trộm cắp tài sản theo Luật hình sự Việt Nam (Trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh Thái Nguyên)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33599Định tội danh đối với tội trộm cắp tài sản theo Luật hình sự Việt Nam (Trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh Thái Nguyên)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33599