LAW - Master Theses : [3657]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 3657
 • 00051000516.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Kim Nguyên;  Advisor: Nguyen, Hong Thao (2020)

 • The absence of a sufficient legal framework for the less grave form of the use of force in the grey zone conflict causes the instability and insecurity in Bien Dong because of Chinese unilateral operations. The blurred distinction between the threat or use of force at sea and law enforcement has been well-taken advantages by China and becomes a great challenge to peace and security in Bien Dong. Current security regime of Bien Dong is in need of amendment. The clues for this issue is to include in the negotiation for a substantive and effective COC the state responsibility whenever occurring a violation and the willingness of asking for judgement or arbitration in some specific situa...

 • 00050010665.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Hoài Thu;  Advisor: Nguyễn, Văn Tuyến (2020)

 • Phân tích, luận giải và làm sáng tỏ hơn các vấn đề lý luận về cổ phiếu và cổ phiếu niêm yết; giao dịch cổ phiếu niêm yết trên thị trường tập trung; làm sáng tỏ các khía cạnh: khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc, điều kiện, phương thức... của cổ phiếu niêm yết và hoạt động giao dịch cổ phiếu niêm yết. Bên cạnh đó, công trình cũng sẽ phân tích, lý luận chung và toàn diện về pháp luật điều chỉnh hoạt động giao dịch cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán tập trung tại Việt Nam. - Nghiên cứu đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về toàn bộ các vấn đề liên quan đến hoạt động giao dịch mua bán cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán tập trung tại Việt...

 • 00050010663.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Thị Phương Dung;  Advisor: Lương, Thanh Cường (2020)

 • Thứ nhất, nghiên cứu những vấn đề lý luận về Thực hiện pháp luật (THPL) trong giải quyết tố cáo hành chính như: khái niệm tố cáo hành chính, giải quyết tố cáo hành chính, THPL trong giải quyết tố cáo hành chính, đặc điểm của THPL trong giải quyết tố cáo hành chính…Thứ hai, nghiên cứu thực trạng quy định của pháp luật và thực tiễn THPL về giải quyết tố cáo hành chính trên địa bàn thị xã Sơn Tây thành phố Hà Nội, đánh giá những ưu điểm và hạn chế, từ đó xác định nguyên nhân của những hạn chế. Thứ ba, xác định các yêu cầu và đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả THPL về giải quyết tố cáo hành chính trong giai đoạn hiện nay.

 • 00050010661.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Đức Hiển;  Advisor: Pham, Thị Duyên Thảo (2019)

 • Luận văn đưa ra được khái niệm, đặc điểm, vai trò việc lập chương trình; cơ sở pháp lý, những nội dung cơ bản; hiệu quả của lập chương trình. Phân tích, đánh giá thực tiễn quy trình; thực tiễn việc kiểm soát; xử lý vi phạm và hiệu quả xã hội của lập chương trình ở Việt Nam hiện nay. Đề xuất được những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng lập chương trình trong thời gian tới, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật của Việt Nam.

 • 00050010660.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hà Nhật Chi;  Advisor: Doãn, Hồng Nhung (2020)

 • Nêu được một cách đầy đủ, toàn diện về những vấn đề lý luận, thực trạng về các khía cạnh pháp lý trong kiểm soát ô nhiễm môi trường làng nghề ở Việt Nam hiện nay. Luận văn đã chỉ rõ tình trạng ô nhiễm môi trường làng nghề ở Việt Nam; nghiên cứu, phân tích, đánh giá một cách hệ thống thực trạng ô nhiễm môi trường làng nghề ở Việt Nam. Luận văn nêu ra đầy đủ về hệ thống pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường làng nghề ở Việt Nam hiện nay, từ đó tìm ra những bất cập, thiếu sót trong quy định của Nhà nước về vấn đề này. Luận văn nêu ra những đề xuất về giải pháp pháp lý cụ thể nhằm kiểm soát tốt hơn tình trạng ô nhiễm môi trường làng nghề ở Việt Nam

 • 00050010659.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Ánh Nguyệt;  Advisor: Nguyễn, Thị Minh Hà (2020)

 • Làm rõ khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa của quyền dân sự, công chứng, công chứng viên, hoạt động công chứng và lý giải các cơ chế để bảo vệ các quyền dân sự thông qua hoạt động công chứng tại Việt Nam. Nghiên cứu kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới về công chứng. Đánh giá thực trạng, nguyên nhân của việc bảo vệ các quyền dân sự trong hoạt động công chứng tại Việt Nam hiện nay. Đưa ra những giải pháp hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả để bảo vệ quyền dân sự của người yêu cầu công chứng trong hoạt động công chứng.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thùy Linh;  Advisor: Đỗ, Ngọc Quang (2020)

 • Nghiên cứu những quy định cụ thể về tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự (TNHS) theo luật hình sự Việt Nam, từ đó rút ra những tồn tại, hạn chế của các quy định trong luật thực định Việt Nam cần khắc phục. Nghiên cứu đánh giá thực trạng áp dụng các quy định pháp luật về tình trạng không có năng lực TNHS nhằm tìm ra những kinh nghiệm hay, những khó khăn vướng mắc, những điều bất hợp lý khi áp dụng trên thực tế, cũng như những nguyên nhân, điều kiện dẫn đến những vấn đề còn tồn tại đó. Từ đó, đưa ra các giải pháp trên các phương diện pháp lý, thực tiễn áp dụng nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng các quy định pháp luật về tình trạng không có năng lực TNHS của người thực hiện hành ...

 • 00050010654.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quỳnh Anh;  Advisor: Phạm, Mạnh Hùng (2020)

 • Làm sáng tỏ khái niệm, đặc điểm về trách nhiệm bồi thường thiệt hại của Viện kiểm sát nhân dân trong hoạt động tố tụng hình sự. Khái quát lịch sử pháp luật Việt Nam về trách nhiệm bồi thường thiệt hại của Viện kiểm sát nhân dân qua các giai đoạn lịch sử. Tìm hiểu căn cứ xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại của Viện kiểm sát nhân dân trong hoạt động tố tụng hình sự. Phân tích điều kiện để Viện kiểm sát nhân dân thụ lý, giải quyết việc bồi thường thiệt hại trong tố tụng hình sự. Tìm hiểu về trình tự, thủ tục thực hiện trách nhiệm bồi thường thiệt hại của Viện kiểm sát nhân dân trong hoạt động tố tụng hình sự. Đánh giá thực trạng hoạt động giải quyết bồi thường thiệt hại của Viện ki...

 • 00050010653.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Vân;  Advisor: Lưu, Bình Nhưỡng (2020)

 • Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về Lao động cưỡng bức (LĐCB). Hệ thống hóa và phân tích các quy định về xóa bỏ LĐCB trong các công ước quốc tế. Phân tích việc nội luật hóa các quy định về xóa bỏ LĐCB trong các công ước quốc tế vào pháp luật Việt Nam nói chung, trong đó, tập trung đánh giá việc nội luật hóa và pháp luật lao động Việt Nam. Đánh giá thực trạng việc thực hiện các quy phạm pháp luật lao động Việt Nam về xóa bỏ LĐCB. Trên cơ sở thực trạng quy định của pháp luật lao động Việt Nam về LĐCB và thực tiện thực hiện, đề xuất giải pháp về nội luật hóa nhằm hoàn thiện pháp luật và giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện các quy định về LĐCB tại Việt Nam

 • 00050010652.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Huy Hoàng;  Advisor: Trần, Anh Tuấn (2020)

 • Làm rõ một số vấn đề lý luận về nguồn gốc, khái niệm, bản chất, giá trị pháp lý của vi bằng; nghiên cứu việc lập và sử dụng vi bằng ở Việt Nam; kinh nghiệm một số quốc gia trong việc quy định việc xác lập vi bằng của Thừa phát lại (TPL). Đánh giá thực trạng pháp luật về vi bằng và việc lập vi bằng của TPL trong thời gian thí điểm và áp dụng chính thức ở Việt Nam. Kiến nghị những giải pháp hoàn thiện thể chế và biện pháp bảo đảm thực hiện đối với vi bằng và việc lập vi bằng trong bối cảnh cải cách tư pháp và bảo vệ quyền con người trong giai đoạn hiện nay.

 • 00050010651.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Đình Kiên;  Advisor: Nguyễn, Duy Giảng (2019)

 • Nghiên cứu một cách có hệ thống và toàn diện những vấn đề lí luận về 4 hoạt động điều tra thu thập chứng cứ trong giai đoạn điều tra và vai trò của Viện KSND đối với hoạt động này. Khảo sát đánh giá tình hình điều tra vụ án hình sự trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên từ năm 2014 đến 6 tháng đầu năm 2019; đánh giá thực trạng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động thu thập chứng cứ của các cơ quan điều tra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; tìm ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, điều kiện của những tồn tại, hạn chế đó trong hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động thu thập chứng cứ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao vai trò của Viện ...

 • 00050010650.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trương, Hồng Phi;  Advisor: Vũ, Công Giao (2020)

 • Thứ nhất, làm rõ các vấn đề lý luận về quyền tiếp cận công lý và bảo đảm quyền tiếp cận công lý ở trên thế giới và Việt Nam. Thứ hai, phân tích những quy định về bảo đảm quyền tiếp cận công lý trong pháp luật Việt Nam từ trước tới nay, đặc biệt là trong pháp luật hiện hành, chỉ ra những điểm tương thích và chưa tương thích với quan điểm và tiêu chuẩn quốc tế và lý giải những nguyên nhân. Thứ ba, trên cơ sở giải quyết hai nhiệm vụ cụ thể nêu trên, luận văn ưa ra những quan điểm và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định về quyền tiếp cận công lý trong pháp luật hiện hành của Việt Nam phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế, xu hướng trên thế giới và những yêu cầu thực tiễn về xây...

 • 00050010649.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thành Nam;  Advisor: Phan, Hữu Thư (2020)

 • Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về thủ tục rút gọn (TTRG) giải quyết vụ án dân sự. Nghiên cứu các quy định của pháp luật hiện hành về giải quyết vụ án dân sự theo TTRG, so sánh với quy định của một số nước trên thế giới nhằm rút ra kinh nghiệm đối với Việt Nam. Tìm hiểu thực tiễn áp dụng quy định pháp luật về giải quyết 9 vụ án dân sự theo TTRG qua hoạt động xét xử của Tòa án nói chung và qua hoạt động xử lý nợ bằng hình thức khởi kiện tại Tòa án của các Tổ chức tín dụng (TCTD).

 • 00050010648.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Tuấn Anh;  Advisor: Bùi, Đăng Hiếu (2020)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về hợp đồng dịch vụ viễn thông, đề cập khái quát về nội dung của hợp đồng dịch vụ viễn thông theo quy định của pháp luật Việt Nam. Phân tích, đánh giá, các quy định về hợp đồng dịch vụ viễn thông được hệ thống pháp luật Việt Nam quy định. Trình bày thực tiễn thực hiện hợp đồng dịch vụ viễn thông tại Việt Nam. Trên cơ sở đó phân tích nguyên nhân của thực trạng trên và đưa ra các giải pháp, đề xuất để đảm bảo tốt quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng dịch vụ viễn thông

 • 00050010647.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thu Hiền;  Advisor: Nguyễn, Như Phát (2019)

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Trình bày thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Giới thiệu những yêu cầu, định hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 3657

LAW - Master Theses : [3657]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 3657
 • 00051000516.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Kim Nguyên;  Advisor: Nguyen, Hong Thao (2020)

 • The absence of a sufficient legal framework for the less grave form of the use of force in the grey zone conflict causes the instability and insecurity in Bien Dong because of Chinese unilateral operations. The blurred distinction between the threat or use of force at sea and law enforcement has been well-taken advantages by China and becomes a great challenge to peace and security in Bien Dong. Current security regime of Bien Dong is in need of amendment. The clues for this issue is to include in the negotiation for a substantive and effective COC the state responsibility whenever occurring a violation and the willingness of asking for judgement or arbitration in some specific situa...

 • 00050010665.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Hoài Thu;  Advisor: Nguyễn, Văn Tuyến (2020)

 • Phân tích, luận giải và làm sáng tỏ hơn các vấn đề lý luận về cổ phiếu và cổ phiếu niêm yết; giao dịch cổ phiếu niêm yết trên thị trường tập trung; làm sáng tỏ các khía cạnh: khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc, điều kiện, phương thức... của cổ phiếu niêm yết và hoạt động giao dịch cổ phiếu niêm yết. Bên cạnh đó, công trình cũng sẽ phân tích, lý luận chung và toàn diện về pháp luật điều chỉnh hoạt động giao dịch cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán tập trung tại Việt Nam. - Nghiên cứu đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về toàn bộ các vấn đề liên quan đến hoạt động giao dịch mua bán cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán tập trung tại Việt...

 • 00050010663.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Thị Phương Dung;  Advisor: Lương, Thanh Cường (2020)

 • Thứ nhất, nghiên cứu những vấn đề lý luận về Thực hiện pháp luật (THPL) trong giải quyết tố cáo hành chính như: khái niệm tố cáo hành chính, giải quyết tố cáo hành chính, THPL trong giải quyết tố cáo hành chính, đặc điểm của THPL trong giải quyết tố cáo hành chính…Thứ hai, nghiên cứu thực trạng quy định của pháp luật và thực tiễn THPL về giải quyết tố cáo hành chính trên địa bàn thị xã Sơn Tây thành phố Hà Nội, đánh giá những ưu điểm và hạn chế, từ đó xác định nguyên nhân của những hạn chế. Thứ ba, xác định các yêu cầu và đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả THPL về giải quyết tố cáo hành chính trong giai đoạn hiện nay.

 • 00050010661.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Đức Hiển;  Advisor: Pham, Thị Duyên Thảo (2019)

 • Luận văn đưa ra được khái niệm, đặc điểm, vai trò việc lập chương trình; cơ sở pháp lý, những nội dung cơ bản; hiệu quả của lập chương trình. Phân tích, đánh giá thực tiễn quy trình; thực tiễn việc kiểm soát; xử lý vi phạm và hiệu quả xã hội của lập chương trình ở Việt Nam hiện nay. Đề xuất được những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng lập chương trình trong thời gian tới, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật của Việt Nam.

 • 00050010660.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hà Nhật Chi;  Advisor: Doãn, Hồng Nhung (2020)

 • Nêu được một cách đầy đủ, toàn diện về những vấn đề lý luận, thực trạng về các khía cạnh pháp lý trong kiểm soát ô nhiễm môi trường làng nghề ở Việt Nam hiện nay. Luận văn đã chỉ rõ tình trạng ô nhiễm môi trường làng nghề ở Việt Nam; nghiên cứu, phân tích, đánh giá một cách hệ thống thực trạng ô nhiễm môi trường làng nghề ở Việt Nam. Luận văn nêu ra đầy đủ về hệ thống pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường làng nghề ở Việt Nam hiện nay, từ đó tìm ra những bất cập, thiếu sót trong quy định của Nhà nước về vấn đề này. Luận văn nêu ra những đề xuất về giải pháp pháp lý cụ thể nhằm kiểm soát tốt hơn tình trạng ô nhiễm môi trường làng nghề ở Việt Nam

 • 00050010659.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Ánh Nguyệt;  Advisor: Nguyễn, Thị Minh Hà (2020)

 • Làm rõ khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa của quyền dân sự, công chứng, công chứng viên, hoạt động công chứng và lý giải các cơ chế để bảo vệ các quyền dân sự thông qua hoạt động công chứng tại Việt Nam. Nghiên cứu kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới về công chứng. Đánh giá thực trạng, nguyên nhân của việc bảo vệ các quyền dân sự trong hoạt động công chứng tại Việt Nam hiện nay. Đưa ra những giải pháp hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả để bảo vệ quyền dân sự của người yêu cầu công chứng trong hoạt động công chứng.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thùy Linh;  Advisor: Đỗ, Ngọc Quang (2020)

 • Nghiên cứu những quy định cụ thể về tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự (TNHS) theo luật hình sự Việt Nam, từ đó rút ra những tồn tại, hạn chế của các quy định trong luật thực định Việt Nam cần khắc phục. Nghiên cứu đánh giá thực trạng áp dụng các quy định pháp luật về tình trạng không có năng lực TNHS nhằm tìm ra những kinh nghiệm hay, những khó khăn vướng mắc, những điều bất hợp lý khi áp dụng trên thực tế, cũng như những nguyên nhân, điều kiện dẫn đến những vấn đề còn tồn tại đó. Từ đó, đưa ra các giải pháp trên các phương diện pháp lý, thực tiễn áp dụng nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng các quy định pháp luật về tình trạng không có năng lực TNHS của người thực hiện hành ...

 • 00050010654.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quỳnh Anh;  Advisor: Phạm, Mạnh Hùng (2020)

 • Làm sáng tỏ khái niệm, đặc điểm về trách nhiệm bồi thường thiệt hại của Viện kiểm sát nhân dân trong hoạt động tố tụng hình sự. Khái quát lịch sử pháp luật Việt Nam về trách nhiệm bồi thường thiệt hại của Viện kiểm sát nhân dân qua các giai đoạn lịch sử. Tìm hiểu căn cứ xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại của Viện kiểm sát nhân dân trong hoạt động tố tụng hình sự. Phân tích điều kiện để Viện kiểm sát nhân dân thụ lý, giải quyết việc bồi thường thiệt hại trong tố tụng hình sự. Tìm hiểu về trình tự, thủ tục thực hiện trách nhiệm bồi thường thiệt hại của Viện kiểm sát nhân dân trong hoạt động tố tụng hình sự. Đánh giá thực trạng hoạt động giải quyết bồi thường thiệt hại của Viện ki...

 • 00050010653.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Vân;  Advisor: Lưu, Bình Nhưỡng (2020)

 • Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về Lao động cưỡng bức (LĐCB). Hệ thống hóa và phân tích các quy định về xóa bỏ LĐCB trong các công ước quốc tế. Phân tích việc nội luật hóa các quy định về xóa bỏ LĐCB trong các công ước quốc tế vào pháp luật Việt Nam nói chung, trong đó, tập trung đánh giá việc nội luật hóa và pháp luật lao động Việt Nam. Đánh giá thực trạng việc thực hiện các quy phạm pháp luật lao động Việt Nam về xóa bỏ LĐCB. Trên cơ sở thực trạng quy định của pháp luật lao động Việt Nam về LĐCB và thực tiện thực hiện, đề xuất giải pháp về nội luật hóa nhằm hoàn thiện pháp luật và giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện các quy định về LĐCB tại Việt Nam

 • 00050010652.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Huy Hoàng;  Advisor: Trần, Anh Tuấn (2020)

 • Làm rõ một số vấn đề lý luận về nguồn gốc, khái niệm, bản chất, giá trị pháp lý của vi bằng; nghiên cứu việc lập và sử dụng vi bằng ở Việt Nam; kinh nghiệm một số quốc gia trong việc quy định việc xác lập vi bằng của Thừa phát lại (TPL). Đánh giá thực trạng pháp luật về vi bằng và việc lập vi bằng của TPL trong thời gian thí điểm và áp dụng chính thức ở Việt Nam. Kiến nghị những giải pháp hoàn thiện thể chế và biện pháp bảo đảm thực hiện đối với vi bằng và việc lập vi bằng trong bối cảnh cải cách tư pháp và bảo vệ quyền con người trong giai đoạn hiện nay.

 • 00050010651.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Đình Kiên;  Advisor: Nguyễn, Duy Giảng (2019)

 • Nghiên cứu một cách có hệ thống và toàn diện những vấn đề lí luận về 4 hoạt động điều tra thu thập chứng cứ trong giai đoạn điều tra và vai trò của Viện KSND đối với hoạt động này. Khảo sát đánh giá tình hình điều tra vụ án hình sự trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên từ năm 2014 đến 6 tháng đầu năm 2019; đánh giá thực trạng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động thu thập chứng cứ của các cơ quan điều tra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; tìm ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, điều kiện của những tồn tại, hạn chế đó trong hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động thu thập chứng cứ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao vai trò của Viện ...

 • 00050010650.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trương, Hồng Phi;  Advisor: Vũ, Công Giao (2020)

 • Thứ nhất, làm rõ các vấn đề lý luận về quyền tiếp cận công lý và bảo đảm quyền tiếp cận công lý ở trên thế giới và Việt Nam. Thứ hai, phân tích những quy định về bảo đảm quyền tiếp cận công lý trong pháp luật Việt Nam từ trước tới nay, đặc biệt là trong pháp luật hiện hành, chỉ ra những điểm tương thích và chưa tương thích với quan điểm và tiêu chuẩn quốc tế và lý giải những nguyên nhân. Thứ ba, trên cơ sở giải quyết hai nhiệm vụ cụ thể nêu trên, luận văn ưa ra những quan điểm và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định về quyền tiếp cận công lý trong pháp luật hiện hành của Việt Nam phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế, xu hướng trên thế giới và những yêu cầu thực tiễn về xây...

 • 00050010649.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thành Nam;  Advisor: Phan, Hữu Thư (2020)

 • Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về thủ tục rút gọn (TTRG) giải quyết vụ án dân sự. Nghiên cứu các quy định của pháp luật hiện hành về giải quyết vụ án dân sự theo TTRG, so sánh với quy định của một số nước trên thế giới nhằm rút ra kinh nghiệm đối với Việt Nam. Tìm hiểu thực tiễn áp dụng quy định pháp luật về giải quyết 9 vụ án dân sự theo TTRG qua hoạt động xét xử của Tòa án nói chung và qua hoạt động xử lý nợ bằng hình thức khởi kiện tại Tòa án của các Tổ chức tín dụng (TCTD).

 • 00050010648.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Tuấn Anh;  Advisor: Bùi, Đăng Hiếu (2020)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về hợp đồng dịch vụ viễn thông, đề cập khái quát về nội dung của hợp đồng dịch vụ viễn thông theo quy định của pháp luật Việt Nam. Phân tích, đánh giá, các quy định về hợp đồng dịch vụ viễn thông được hệ thống pháp luật Việt Nam quy định. Trình bày thực tiễn thực hiện hợp đồng dịch vụ viễn thông tại Việt Nam. Trên cơ sở đó phân tích nguyên nhân của thực trạng trên và đưa ra các giải pháp, đề xuất để đảm bảo tốt quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng dịch vụ viễn thông

 • 00050010647.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thu Hiền;  Advisor: Nguyễn, Như Phát (2019)

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Trình bày thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Giới thiệu những yêu cầu, định hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 3657