LAW - Master Theses : [3440]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 3440
 • '000500010303.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Long;  Advisor: Phạm, Thị Giang Thu (2019)

 • Làm rõ một số vấn đề lý luận cơ bản về cơ sở khoa học và thực tiễn bảo đảm thực hiện hợp đồng tín dụng ngân hàng bằng thế chấp tài sản. Đánh giá phần nào về thực trạng pháp luật về thế chấp tài sản để bảo đảm thực hiện hợp đồng tín dụng ở Việt Nam hiện nay. Đưa ra một số giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật về thế chấp tài sản bảo đảm thực hiện hợp đồng tín dụng ngân hàng ở Việt Nam.

 • '000500010302.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Huyền;  Advisor: Lê, Lan Chi (2019)

 • Làm rõ một số vấn đề lý luận như chủ thể, đối tượng, phạm vi của thực hành quyền công tố tại phiên tòa hình sự sơ thẩm để đưa ra khái niệm về thực hành quyền công tố tại phiên tòa hình sự sơ thẩm. Nội dung, ý nghĩa về thực hành quyền công tố tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo luật tố tụng hình sự Việt Nam được thể hiện như thế nào?. Khái quát pháp luật Việt Nam trong giai đoạn trước khi Bộ luật hình sự năm 2015 được ban hành. Phân tích, đánh giá quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 về thực hành quyền công tố tại phiên tòa hình sự sơ thẩm. Phân tích, đánh giá thực tiễn về thực hành quyền công tố tại phiên tòa hình sự sơ thẩm ở thành phố Hải Phòng trong 05 năm (từ năm 2014 ...

 • 000500010301.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Bình;  Advisor: Nguyễn, Mậu Tuân (2019)

 • Phân tích các vấn đề lý luận về mua bán phụ nữ và trẻ em; phòng, chống mua bán phụ nữ trẻ em và cách tiếp cận dựa trên quyền. Liệt kê, phân tích các quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế về quyền của phụ nữ và trẻ em và phòng chống mua bán phụ nữ và trẻ em, đồng thời đánh giá tính tương thích của các quy định của pháp luật Việt Nam với Luật nhân quyền quốc tế, làm rõ những vấn đề thiếu sót, đồng bộ của pháp luật Việt Nam. Phân tích kinh nghiệm phòng, chống mua bán người của một số quốc gia trên thế giới và liên hệ với thực tiễn tại Việt Nam. Diễn biến và thực tiễn công tác phòng ngừa và đấu tranh với nạn mua bán phụ nữ và trẻ em tại Hải Phòng trong đó tập trung làm rõ những hạn c...

 • '000500010300.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thu Phương Anh;  Advisor: Nguyễn, Đăng Dung (2019)

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về vai trò bảo vệ quyên con người của VKSND trong tố tụng hình sự, chỉ ra cơ sở lý thuyết của hoạt động này, bao gồm các khái niệm, định nghĩa, đặc điểm, tính chất, các yêu cầu và điều kiện tác động… Phân tích khuôn khổ pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam về vai trò của VKSND trong bảo vệ quyền con người trong tố tụng hình sự, chỉ ra những quy định còn thiếu hoặc chưa hợp lý trong pháp luật Việt Nam mà ảnh hưởng đến hiệu quả bảo vệ quyền con người của VKSND trong tố tụng hình sự. Khảo sát, đánh giá thực trạng thực hiện vai trò bảo vệ quyền con người trong tố tụng hình sự của Viện KSND huyện Hoài Đức trong 5 năm gần đây, chỉ ra những thành tựu, hạ...

 • '000500010304.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Bá Thành;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Chí (2019)

 • Nghiên cứu khái quát quyền tự bào chữa của người bị buộc tội trong TTHS như: khái niệm, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của nguyên tắc. Phân tích các nội dung cơ bản của quyền tự bào chữa giành cho người bị buộc tội trong pháp luật TTHS Việt Nam. Phân tích, đánh giá thực tiễn áp dụng, qua đó rút ra kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu và những đánh giá về thực trạng thực hiện quyền tự bào chữa, người viết đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu quả thực hiện quyền tự bào chữa của người bị buộc tội trong TTHS Việt Nam.

 • 000500010305.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Phương Anh;  Advisor: Trịnh, Tiến Việt (2019)

 • Làm sáng tỏ khái niệm quyền con người, quyền tự do của con người, quyền công dân và quyền TDDC của công dân; phân tích ý nghĩa của các quyền cơ bản này; khái quát lịch sử hình thành và phát triển quy định về các tội xâm phạm quyền tự do của con người, quyền TDDC của công dân trong pháp luật hình sự Việt Nam từ năm 1945 đến nay. Đánh giá các quy định của BLHS năm 2015 về các tội xâm phạm quyền tự do của con người, quyền TDDC của công dân, đồng thời nghiên cứu những quy định tương tự về các tội phạm này trong BLHS một số nước trên thế giới. Phân tích thực tiễn xét xử đối với các tội xâm phạm quyền tự do của con người, quyền TDDC của công dân trong BLHSở nước ta trong thời gian qua để r...

 • 000500010306.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Minh Phương;  Advisor: Lê, Văn Cảm (2019)

 • Tiếp tục kế thừa, phát huy các kết quả của những quan điểm, công trình nghiên cứu đã được công bố trước đây từ đó đi đến thống nhất nhận thức chung về tính nhân đạo trong các quy định của BLHS năm 2015 đối với người dưới 18 tuổi phạm tội. Nghiên cứu và chỉ ra được những nội dung cơ bản về tính nhân đạo của các quy định trong Phần chung BLHS năm 2015 đối với người dưới 18 tuổi phạm tội, phân tích quá trình hình thành và phát triển các quy định này từ thời kỳ trước năm 1985 và những lần pháp điển hóa BLHS, nghiên cứu pháp luật so sánh của một số quốc gia trên thế giới có nền pháp luật điển hình về tính nhân đạo trong các quy định của BLHS đối với người dưới 18 tuổi phạm tội. Tổng kết t...

 • '000500010307.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Yến;  Advisor: Trịnh, Quốc Toản (2019)

 • Nghiên cứu, làm rõ những vấn đề lý luận về TTRG như: khái niệm, ý nghĩa. Nghiên cứu và đánh giá các quy định của BLTTHS năm 2015 về TTRG và của một số nước trên thế giới. Đánh giá thực trạng áp dụng TTRG trên phạm vi cả nước; xác định nguyên nhân của thực trạng đó đồng thời đưa ra một số giải pháp hoàn thiện quy định BLTTHS năm 2015 về TTRG

 • '000500010308.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thúy Quyên;  Advisor: Đào, Thị Hằng (2019)

 • Làm rõ một số vấn đề lý luận về bảo hiểm xã hội bắt buộc và pháp luật về bảo hiểm xã hội bắt buôc như khái niệm, vai trò của bảo hiểm xã hội bắt buộc và nội dung pháp luật của bảo hiểm xã hội bắt buộc. Phân tích và đánh giá nội dung quy định pháp luật bảo hiểm xã hội bắt buộc và thực tiễn thực hiện tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Làm rõ yêu cầu hoàn thiện pháp luật và đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật bảo hiểm xã hội bắt buộc tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

 • 00050010298.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lều, Vũ Linh;  Advisor: Chu, Hồng Thanh (2019)

 • Làm sáng tạo hơn những vấn đề lý luận, pháp lý về hoạt động của tổ chức công đoàn Việt Nam trong việc bảo vệ người lao động trên cơ sở các quy định của pháp luật nhân quyền quốc tế và việc áp dụng thực hiện tại Việt Nam. Nghiên cứu phân tích, đánh giá thực trạng của tổ chức công đoàn tại Việt Nam, qua đó chỉ ra những kết quả và tồn tại, hạn chế, cùng những nguyên nhân của các kết quả , tồn tại, hạn chế đó. Luận giải các quan điểm và đề xuất các giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật về tổ chức công đoàn, đáp ứng điều kiện của pháp luật nhân quyền quốc tế trong việc bảo vệ quyền của người lao động tại Việt Nam

 • 00050010272.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Kim Thọ;  Advisor: Nguyễn, Thị Thu Hà (2019)

 • Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cơ bản về sự tham gia của Luật sư trong tố tụng dân sự. nghiên cứu hoạt động của luật sƣ trong phạm vi quá trình giải quyết VADS tại Tòa án mà không bao gồm hoạt động của luật sư trong giai đoạn thi hành án dân sự. Phân tích những điểm hạn chế, bất cập trong các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành về sự tham gia của luật sư trong tố tụng dân sự và những vướng mắc trong quá trình áp dụng các quy định đó trong thực tiễn xét xử tại Tòa án. Đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả về sự tham gia của Luật sư trong quá trình tham gia tố tụng dân sự tại các cấp Tòa án

 • 00050010271.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Đức Toàn; Nguyễn, Bá Diến (2019)

 • Hệ thống các chính sách, pháp luật về cảng biển Việt Nam qua các thời kỳ phát triển, hội nhập và các Điều ước quốc tế trong lĩnh vực Hàng hải. Đánh giá hiện trạng hệ thống cảng biển Việt Nam; x ác định tồn tại bất cập của hệ thống cảng biển để có những điều chỉnh chính sách, pháp luật tháo gỡ các khó khan, tồn tại, bất cập; Đưa ra những dự báo nhu cầu của thị trường đối với sự phát triển của hệ thống cảng biển Việt Nam trong từng giai đoạn (2020, 2030)

 • 00050010269.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quỳnh Trang;  Advisor: Nguyễn, Thị Xuân Sơn (2019)

 • Hoàn thiện khái niệm du lịch tình dục trẻ em, bao gồm: khai thác tình dục trẻ em vì mục đích thương mại, buôn bán người,…Phân tích, đánh giá có hệ thống pháp luật thực định liên quan trực tiếp đến phòng, chống du lịch tình dục trẻ em. Đề xuất một số giải pháp để góp phần hoàn thiện chính sách và pháp luật phòng chống du lịch tình dục trẻ em ở Việt Nam hiện nay

 • 00050010268.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Nam Trang;  Advisor: Vũ, Công Giao (2019)

 • Phân tích làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về việc bảo đảm quyền của phụ nữ sau khi ly hôn. Tập hợp và phân tích hệ thống các quy phạm pháp luật liên quan đến việc bảo đảm quyền của phụ nữ sau khi ly hôn ở Việt Nam. Phân tích, đánh giá thực trạng bảo đảm quyền của phụ nữ sau khi ly hôn tại thành phố Hà Nội. Đề xuất các quan điểm và giải pháp nhằm tăng cường bảo đảm quyền của phụ nữ sau khi ly hôn tại thành phố Hà Nội hiện nay

 • 00050010267.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Xuân Dũng; Đặng, Minh Tuấn (2019)

 • Tìm hiểu nội hàm quyền con người, nội dung bảo vệ và các cơ chế bảo vệ quyền con người. Xác định quyền con người của bị cáo, đương sự trong hoạt động xét xử. Làm sáng tỏ vai trò của Thẩm phán cũng như những yếu tố tác động đến việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của Thẩm phán trong việc bảo vệ quyền con người. Nghiên cứu thực trạng vai trò của của Thẩm phán TAND Thanh Trì trong việc bảo vệ quyền con người của bị cáo, đương sự thông qua hoạt động xét xử. Đề ra phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao vai trò của Thẩm phán trong việc bảo vệ quyền con người

 • 00050010266.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Loan;  Advisor: Phạm, Hồng Thái (2019)

 • Đưa ra được khái niệm về tự do báo chí, giới hạn tự do báo chí và những vấn đề lý luận có liên quan. Khái quát được những quy định của luật nhân quyền quốc tế về giới hạn tự do báo chí; pháp luật của một số quốc gia trên thế giới về giới hạn tự do báo chí và những giá trị tham khảo. Đánh giá được thực trạng các quy định về giới hạn tự do báo chí trong Hiến pháp 2013 và trong các luật liên quan đến lĩnh vực báo chí tại Việt Nam. Đưa ra đề xuất, kiến nghị hoàn thiện các quy định giới hạn tự do báo chí nhằm đảm bảo thực hiện tốt hơn mục tiêu thúc đẩy và bảo vệ quyền con người theo chuẩn mực quốc tế

 • 00050010265.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thìn;  Advisor: Phạm, Hồng Thái (2019)

 • Làm rõ cơ sở lý luận của cong tác giải quyết khiếu nại trong giải phóng mặt bằng ở cấp huyện. Đánh giá thực trạng giải quyết khiếu nại trong giải phóng mặt bằng trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội: xác định những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của hạn chế trong giải quyết khiếu nại về giải phóng mặt bằng. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả giải phóng mặt bằng trên địa bản quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

 • 00050010264.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Tuấn Anh;  Advisor: Nguyễn, Đăng Dung (2019)

 • Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp. Đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang hiện nay. Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp Từ thực tiễn tỉnh Tuyên Quang

 • 00050010263.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Đang;  Advisor: Bùi, Xuân Đức (2019)

 • Tiếp cận các vấn đề lý luận về phản biện xã hội để làm rõ nội hàm: tính chất, mục đích, nguyên tắc, chủ thể, nội dung, hình thức, quyền và nghĩa vụ của các chủ thể... tham gia vào quá trình phản biện xã hội. Khái quát được tình hình thực tiễn, thực trạng bất cập trong triển khai tổ chức các hoạt động phản biện xã hội trong thời gian đã qua để làm cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp và kiến nghị. Phân tích thực trạng bất cập triển khai tổ chức thực hiện các hoạt động phản biện xã hội để đưa ra các dự báo về khuynh hướng vận động phát triển của phản biện xã hội trong thời gian tới. Đề xuất các giải pháp kiến nghị trong việc hoàn thiện các quy định của Đảng và Nhà nước cũng như việc tổ ...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 3440

LAW - Master Theses : [3440]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 3440
 • '000500010303.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Long;  Advisor: Phạm, Thị Giang Thu (2019)

 • Làm rõ một số vấn đề lý luận cơ bản về cơ sở khoa học và thực tiễn bảo đảm thực hiện hợp đồng tín dụng ngân hàng bằng thế chấp tài sản. Đánh giá phần nào về thực trạng pháp luật về thế chấp tài sản để bảo đảm thực hiện hợp đồng tín dụng ở Việt Nam hiện nay. Đưa ra một số giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật về thế chấp tài sản bảo đảm thực hiện hợp đồng tín dụng ngân hàng ở Việt Nam.

 • '000500010302.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Huyền;  Advisor: Lê, Lan Chi (2019)

 • Làm rõ một số vấn đề lý luận như chủ thể, đối tượng, phạm vi của thực hành quyền công tố tại phiên tòa hình sự sơ thẩm để đưa ra khái niệm về thực hành quyền công tố tại phiên tòa hình sự sơ thẩm. Nội dung, ý nghĩa về thực hành quyền công tố tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo luật tố tụng hình sự Việt Nam được thể hiện như thế nào?. Khái quát pháp luật Việt Nam trong giai đoạn trước khi Bộ luật hình sự năm 2015 được ban hành. Phân tích, đánh giá quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 về thực hành quyền công tố tại phiên tòa hình sự sơ thẩm. Phân tích, đánh giá thực tiễn về thực hành quyền công tố tại phiên tòa hình sự sơ thẩm ở thành phố Hải Phòng trong 05 năm (từ năm 2014 ...

 • 000500010301.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Bình;  Advisor: Nguyễn, Mậu Tuân (2019)

 • Phân tích các vấn đề lý luận về mua bán phụ nữ và trẻ em; phòng, chống mua bán phụ nữ trẻ em và cách tiếp cận dựa trên quyền. Liệt kê, phân tích các quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế về quyền của phụ nữ và trẻ em và phòng chống mua bán phụ nữ và trẻ em, đồng thời đánh giá tính tương thích của các quy định của pháp luật Việt Nam với Luật nhân quyền quốc tế, làm rõ những vấn đề thiếu sót, đồng bộ của pháp luật Việt Nam. Phân tích kinh nghiệm phòng, chống mua bán người của một số quốc gia trên thế giới và liên hệ với thực tiễn tại Việt Nam. Diễn biến và thực tiễn công tác phòng ngừa và đấu tranh với nạn mua bán phụ nữ và trẻ em tại Hải Phòng trong đó tập trung làm rõ những hạn c...

 • '000500010300.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thu Phương Anh;  Advisor: Nguyễn, Đăng Dung (2019)

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về vai trò bảo vệ quyên con người của VKSND trong tố tụng hình sự, chỉ ra cơ sở lý thuyết của hoạt động này, bao gồm các khái niệm, định nghĩa, đặc điểm, tính chất, các yêu cầu và điều kiện tác động… Phân tích khuôn khổ pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam về vai trò của VKSND trong bảo vệ quyền con người trong tố tụng hình sự, chỉ ra những quy định còn thiếu hoặc chưa hợp lý trong pháp luật Việt Nam mà ảnh hưởng đến hiệu quả bảo vệ quyền con người của VKSND trong tố tụng hình sự. Khảo sát, đánh giá thực trạng thực hiện vai trò bảo vệ quyền con người trong tố tụng hình sự của Viện KSND huyện Hoài Đức trong 5 năm gần đây, chỉ ra những thành tựu, hạ...

 • '000500010304.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Bá Thành;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Chí (2019)

 • Nghiên cứu khái quát quyền tự bào chữa của người bị buộc tội trong TTHS như: khái niệm, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của nguyên tắc. Phân tích các nội dung cơ bản của quyền tự bào chữa giành cho người bị buộc tội trong pháp luật TTHS Việt Nam. Phân tích, đánh giá thực tiễn áp dụng, qua đó rút ra kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu và những đánh giá về thực trạng thực hiện quyền tự bào chữa, người viết đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu quả thực hiện quyền tự bào chữa của người bị buộc tội trong TTHS Việt Nam.

 • 000500010305.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Phương Anh;  Advisor: Trịnh, Tiến Việt (2019)

 • Làm sáng tỏ khái niệm quyền con người, quyền tự do của con người, quyền công dân và quyền TDDC của công dân; phân tích ý nghĩa của các quyền cơ bản này; khái quát lịch sử hình thành và phát triển quy định về các tội xâm phạm quyền tự do của con người, quyền TDDC của công dân trong pháp luật hình sự Việt Nam từ năm 1945 đến nay. Đánh giá các quy định của BLHS năm 2015 về các tội xâm phạm quyền tự do của con người, quyền TDDC của công dân, đồng thời nghiên cứu những quy định tương tự về các tội phạm này trong BLHS một số nước trên thế giới. Phân tích thực tiễn xét xử đối với các tội xâm phạm quyền tự do của con người, quyền TDDC của công dân trong BLHSở nước ta trong thời gian qua để r...

 • 000500010306.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Minh Phương;  Advisor: Lê, Văn Cảm (2019)

 • Tiếp tục kế thừa, phát huy các kết quả của những quan điểm, công trình nghiên cứu đã được công bố trước đây từ đó đi đến thống nhất nhận thức chung về tính nhân đạo trong các quy định của BLHS năm 2015 đối với người dưới 18 tuổi phạm tội. Nghiên cứu và chỉ ra được những nội dung cơ bản về tính nhân đạo của các quy định trong Phần chung BLHS năm 2015 đối với người dưới 18 tuổi phạm tội, phân tích quá trình hình thành và phát triển các quy định này từ thời kỳ trước năm 1985 và những lần pháp điển hóa BLHS, nghiên cứu pháp luật so sánh của một số quốc gia trên thế giới có nền pháp luật điển hình về tính nhân đạo trong các quy định của BLHS đối với người dưới 18 tuổi phạm tội. Tổng kết t...

 • '000500010307.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Yến;  Advisor: Trịnh, Quốc Toản (2019)

 • Nghiên cứu, làm rõ những vấn đề lý luận về TTRG như: khái niệm, ý nghĩa. Nghiên cứu và đánh giá các quy định của BLTTHS năm 2015 về TTRG và của một số nước trên thế giới. Đánh giá thực trạng áp dụng TTRG trên phạm vi cả nước; xác định nguyên nhân của thực trạng đó đồng thời đưa ra một số giải pháp hoàn thiện quy định BLTTHS năm 2015 về TTRG

 • '000500010308.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thúy Quyên;  Advisor: Đào, Thị Hằng (2019)

 • Làm rõ một số vấn đề lý luận về bảo hiểm xã hội bắt buộc và pháp luật về bảo hiểm xã hội bắt buôc như khái niệm, vai trò của bảo hiểm xã hội bắt buộc và nội dung pháp luật của bảo hiểm xã hội bắt buộc. Phân tích và đánh giá nội dung quy định pháp luật bảo hiểm xã hội bắt buộc và thực tiễn thực hiện tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Làm rõ yêu cầu hoàn thiện pháp luật và đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật bảo hiểm xã hội bắt buộc tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

 • 00050010298.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lều, Vũ Linh;  Advisor: Chu, Hồng Thanh (2019)

 • Làm sáng tạo hơn những vấn đề lý luận, pháp lý về hoạt động của tổ chức công đoàn Việt Nam trong việc bảo vệ người lao động trên cơ sở các quy định của pháp luật nhân quyền quốc tế và việc áp dụng thực hiện tại Việt Nam. Nghiên cứu phân tích, đánh giá thực trạng của tổ chức công đoàn tại Việt Nam, qua đó chỉ ra những kết quả và tồn tại, hạn chế, cùng những nguyên nhân của các kết quả , tồn tại, hạn chế đó. Luận giải các quan điểm và đề xuất các giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật về tổ chức công đoàn, đáp ứng điều kiện của pháp luật nhân quyền quốc tế trong việc bảo vệ quyền của người lao động tại Việt Nam

 • 00050010272.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Kim Thọ;  Advisor: Nguyễn, Thị Thu Hà (2019)

 • Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cơ bản về sự tham gia của Luật sư trong tố tụng dân sự. nghiên cứu hoạt động của luật sƣ trong phạm vi quá trình giải quyết VADS tại Tòa án mà không bao gồm hoạt động của luật sư trong giai đoạn thi hành án dân sự. Phân tích những điểm hạn chế, bất cập trong các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành về sự tham gia của luật sư trong tố tụng dân sự và những vướng mắc trong quá trình áp dụng các quy định đó trong thực tiễn xét xử tại Tòa án. Đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả về sự tham gia của Luật sư trong quá trình tham gia tố tụng dân sự tại các cấp Tòa án

 • 00050010271.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Đức Toàn; Nguyễn, Bá Diến (2019)

 • Hệ thống các chính sách, pháp luật về cảng biển Việt Nam qua các thời kỳ phát triển, hội nhập và các Điều ước quốc tế trong lĩnh vực Hàng hải. Đánh giá hiện trạng hệ thống cảng biển Việt Nam; x ác định tồn tại bất cập của hệ thống cảng biển để có những điều chỉnh chính sách, pháp luật tháo gỡ các khó khan, tồn tại, bất cập; Đưa ra những dự báo nhu cầu của thị trường đối với sự phát triển của hệ thống cảng biển Việt Nam trong từng giai đoạn (2020, 2030)

 • 00050010269.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quỳnh Trang;  Advisor: Nguyễn, Thị Xuân Sơn (2019)

 • Hoàn thiện khái niệm du lịch tình dục trẻ em, bao gồm: khai thác tình dục trẻ em vì mục đích thương mại, buôn bán người,…Phân tích, đánh giá có hệ thống pháp luật thực định liên quan trực tiếp đến phòng, chống du lịch tình dục trẻ em. Đề xuất một số giải pháp để góp phần hoàn thiện chính sách và pháp luật phòng chống du lịch tình dục trẻ em ở Việt Nam hiện nay

 • 00050010268.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Nam Trang;  Advisor: Vũ, Công Giao (2019)

 • Phân tích làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về việc bảo đảm quyền của phụ nữ sau khi ly hôn. Tập hợp và phân tích hệ thống các quy phạm pháp luật liên quan đến việc bảo đảm quyền của phụ nữ sau khi ly hôn ở Việt Nam. Phân tích, đánh giá thực trạng bảo đảm quyền của phụ nữ sau khi ly hôn tại thành phố Hà Nội. Đề xuất các quan điểm và giải pháp nhằm tăng cường bảo đảm quyền của phụ nữ sau khi ly hôn tại thành phố Hà Nội hiện nay

 • 00050010267.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Xuân Dũng; Đặng, Minh Tuấn (2019)

 • Tìm hiểu nội hàm quyền con người, nội dung bảo vệ và các cơ chế bảo vệ quyền con người. Xác định quyền con người của bị cáo, đương sự trong hoạt động xét xử. Làm sáng tỏ vai trò của Thẩm phán cũng như những yếu tố tác động đến việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của Thẩm phán trong việc bảo vệ quyền con người. Nghiên cứu thực trạng vai trò của của Thẩm phán TAND Thanh Trì trong việc bảo vệ quyền con người của bị cáo, đương sự thông qua hoạt động xét xử. Đề ra phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao vai trò của Thẩm phán trong việc bảo vệ quyền con người

 • 00050010266.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Loan;  Advisor: Phạm, Hồng Thái (2019)

 • Đưa ra được khái niệm về tự do báo chí, giới hạn tự do báo chí và những vấn đề lý luận có liên quan. Khái quát được những quy định của luật nhân quyền quốc tế về giới hạn tự do báo chí; pháp luật của một số quốc gia trên thế giới về giới hạn tự do báo chí và những giá trị tham khảo. Đánh giá được thực trạng các quy định về giới hạn tự do báo chí trong Hiến pháp 2013 và trong các luật liên quan đến lĩnh vực báo chí tại Việt Nam. Đưa ra đề xuất, kiến nghị hoàn thiện các quy định giới hạn tự do báo chí nhằm đảm bảo thực hiện tốt hơn mục tiêu thúc đẩy và bảo vệ quyền con người theo chuẩn mực quốc tế

 • 00050010265.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thìn;  Advisor: Phạm, Hồng Thái (2019)

 • Làm rõ cơ sở lý luận của cong tác giải quyết khiếu nại trong giải phóng mặt bằng ở cấp huyện. Đánh giá thực trạng giải quyết khiếu nại trong giải phóng mặt bằng trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội: xác định những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của hạn chế trong giải quyết khiếu nại về giải phóng mặt bằng. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả giải phóng mặt bằng trên địa bản quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

 • 00050010264.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Tuấn Anh;  Advisor: Nguyễn, Đăng Dung (2019)

 • Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp. Đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang hiện nay. Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp Từ thực tiễn tỉnh Tuyên Quang

 • 00050010263.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Đang;  Advisor: Bùi, Xuân Đức (2019)

 • Tiếp cận các vấn đề lý luận về phản biện xã hội để làm rõ nội hàm: tính chất, mục đích, nguyên tắc, chủ thể, nội dung, hình thức, quyền và nghĩa vụ của các chủ thể... tham gia vào quá trình phản biện xã hội. Khái quát được tình hình thực tiễn, thực trạng bất cập trong triển khai tổ chức các hoạt động phản biện xã hội trong thời gian đã qua để làm cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp và kiến nghị. Phân tích thực trạng bất cập triển khai tổ chức thực hiện các hoạt động phản biện xã hội để đưa ra các dự báo về khuynh hướng vận động phát triển của phản biện xã hội trong thời gian tới. Đề xuất các giải pháp kiến nghị trong việc hoàn thiện các quy định của Đảng và Nhà nước cũng như việc tổ ...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 3440