Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrần, Thu Trang-
dc.date.accessioned2017-05-09T09:39:25Z-
dc.date.available2017-05-09T09:39:25Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.citationTrần, T. T. (2010). Nghiên cứu về Quyền tác giả trong hệ thống Luật Sở hữu trí tuệ. Khóa luận, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33820-
dc.description.abstractKhóa luận tập trung tìm hiểu về các khía cạnh cơ bản của Quyền tác giả theo một số hệ thống luật trên thế giới và tại Việt Nam như: đối tượng, chủ thể, nội dung và các hành vi xâm phạm Quyền tác giả; bám sát vào các quy định tại Luật SHTT của Việt Nam năm 2005, có sửa đổi bổ sung.vi
dc.description.abstractChương 1: Giới thiệu về Sở hữu trí tuệ. Chương 2: Quyền tác giả. Chương 3: Quyền tác giả trong hoạt động thông tin thư viện. Chương 4: Việc thực hiện Quyền tác giả hiện nay và một số nhận xét, đánh giá.-
dc.format.extent64 tr.-
dc.language.isovi-
dc.publisherKhoa Thông Tin Thư việnen_US
dc.subjectQuyền tác giảen_US
dc.subjectLuật Sở hữu trí tuệen_US
dc.titleNghiên cứu về Quyền tác giả trong hệ thống Luật Sở hữu trí tuệen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:USSH - Undergraduate Theses


 • KL00082b.pdf
  • Size : 78,1 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • KL00082.pdf
  • Size : 771,06 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorTrần, Thu Trang-
  dc.date.accessioned2017-05-09T09:39:25Z-
  dc.date.available2017-05-09T09:39:25Z-
  dc.date.issued2010-
  dc.identifier.citationTrần, T. T. (2010). Nghiên cứu về Quyền tác giả trong hệ thống Luật Sở hữu trí tuệ. Khóa luận, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33820-
  dc.description.abstractKhóa luận tập trung tìm hiểu về các khía cạnh cơ bản của Quyền tác giả theo một số hệ thống luật trên thế giới và tại Việt Nam như: đối tượng, chủ thể, nội dung và các hành vi xâm phạm Quyền tác giả; bám sát vào các quy định tại Luật SHTT của Việt Nam năm 2005, có sửa đổi bổ sung.vi
  dc.description.abstractChương 1: Giới thiệu về Sở hữu trí tuệ. Chương 2: Quyền tác giả. Chương 3: Quyền tác giả trong hoạt động thông tin thư viện. Chương 4: Việc thực hiện Quyền tác giả hiện nay và một số nhận xét, đánh giá.-
  dc.format.extent64 tr.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherKhoa Thông Tin Thư việnen_US
  dc.subjectQuyền tác giảen_US
  dc.subjectLuật Sở hữu trí tuệen_US
  dc.titleNghiên cứu về Quyền tác giả trong hệ thống Luật Sở hữu trí tuệen_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:USSH - Undergraduate Theses


 • KL00082b.pdf
  • Size : 78,1 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • KL00082.pdf
  • Size : 771,06 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :