CCS - Thư tịch Hán Nôm : [230]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 230
 • SachVantapq1策文集.pdf.jpg
 • Sách


 • Authors: - (2013-9)

 • Sách chép tay, 99 trang, khổ 26x15cm. Gồm các bài Sách Văn với các đề: Lập giáo 立教, Chính tục 正俗, Lễ nhạc 禮樂, Thủ sĩ 取士, Kiến quan 建官, Lý tài 理財, Tuất hình 恤刑...

 • Bacsuthongluc(quyenha)北使通録(下).pdf.jpg
 • Ký lục


 • Authors: Lê Quý Đôn (2010-12-01)

 • Sách chép tay, gồm 2 quyển thượng, hạ, tổng cộng 357 trang. Ghi chép về chuyến đi sứ nhà Thanh của Lê Quý Đôn vào năm 1760, các văn kiện nhà nước, thơ văn xướng họa của các sứ thần... Được Lê Quý Đôn biên soạn vào năm Quý Mùi 1763.

 • Sutrinhthitap使程詩集.pdf.jpg
 • Thi tập


 • Authors: Phan Thanh Giản (-)

 • Bản chép tay, 95 trang. Các bài thơ dọc theo lịch trình đi sứ Trung Quốc của Phan Thanh Giản. Thời gian chuyến đi sứ với nội dung các bài thơ được nhắc tới còn có tồn nghi.

 • Hoatrinhtieukhientap華程消遣集.pdf.jpg
 • Thi tập


 • Authors: Nguyễn Đề; 阮 提 (-)

 • Bản chép tay, 168 trang. Tập thơ đi sứ của Nguyễn Đề, gồm 6 quyển, chia làm hai bộ phận Hoa trình tiêu khiển tiền tập" gồm 2 quyển và "Hoa trình tiêu khiển hậu tập" gồm 4 quyển. Trong đó "Tiền tập" ghi lại các bài thơ của ông trong lần đầu tiên đi sứ triề (...)"

 • Quanthanhdequandieuduoclinhvan.pdf.jpg
 • sách


 • Authors: Chưa rõ (-)

 • 24 tr., 28 x 15 Văn giáng bút của Quan Thánh Đế Quân, khuyên người đời cố gắng in và truyền bá kinh này để được hưởng phúc lành, tránh khỏi tai hoạ, 10 truyện báo ứng. In năm Thành Thái thứ 10

 • Duocsonkitichtoanbien.pdf.jpg
 • sách


 • Authors: Chưa rõ (1899)

 • 39, 26 x 15cm 成泰己亥 Các bài văn tế khấn cáo đền thờ Đức Thánh Trần: Kể sự tích linh thiêng của Đại vương Trần Hưng Đạo, ca ngợi công ơn sinh thành của thân phụ thân mẫu Đức Thánh Trần, hồi tưởng chiến công hiển hách của Trần Đại Vương cả phá quân Nguyên cứu (...)

 • Nhatthanhkhacachchankinh.pdf.jpg
 • sách


 • Authors: Chưa rõ (-)

 • Bản trùng san năm Bảo Đại thứ 6 Nội dung khuyến khích mọi người năng làm việc thiện để đạt được bình an.

 • BackycactinhtoandoA_1307.pdf.jpg
 • Sách


 • Authors: - (-)

 • 91 trang Bản đồ 14 tỉnh Bắc Kỳ: Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Sơn Tây, Hưng Hóa, Tuyên Quang, Quảng Yên, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa

 • ThienhabandotongmuclucdaitoanA_1362.pdf.jpg
 • Sách


 • Authors: - (-)

 • 99 trang, 29x17 cm, Tổng mục lục bản đồ Việt Nam thời Lê, gồm 13 thừa tuyên, 53 phủ, 161 huyện, 9.020 xã, 49 châu, 3 làng, 125 phường, 223 thôn, 529 trang, 390 động, 484 sách, 54 sở, 55 trại, 20 vạn, 16 nguyên và 3 tuần. Bản đồ Chiêm Thành, bản vẽ 28 vì sa (...)

 • BanquocdudoA_1106.pdf.jpg
 • Sách


 • Authors: -;  Advisor: 105 trang, 28x16 cm, 48 bản đồ, Tập bản đồ cổ Việt Nam: - 1 bản đồ toàn quốc, 1 bản đồ Đông Nam á. - 28 bản đồ của 30 tỉnh cũ trong cả nước (Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Tuyên Quang, Hưng Hóa, Sơn Tây, Quảng Yên, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Địn (-)

 • -

 • DaiNamtoandoA_2959.pdf.jpg
 • Sách


 • Authors: - (-)

 • 62 trang, 29x20 cm, Tập bản đồ cổ Việt Nam vẽ bằng nhiều màu, gồm 1 bản đồ toàn quốc và 29 bản đồ của 32 tỉnh trong nước. Có vẽ và ghi chú núi, sông, cửa biển, cửa sông, đảo, vị trí các tỉnh lị, đường sá... trên từng bản đồ.

 • DongDuongdiaduchitapA_1652.pdf.jpg
 • Sách


 • Authors: Trần Doãn Đông 陳尹東 (-)

 • 118 trang, 31x17 cm, 1. Đông Dương địa dư chí:địa thế đường sông, đường núi, địa lí miền Bắc, miền Trung, miền Nam của Việt Nam;Địa lí Campuchia và Lào. 2. Tạp lục:Bài viết về Kinh thành, bài khảo về các nước qua các đời, bài nói về sự tích triều Nguyễn, b (...)

 • NamVietbandoA_1603.pdf.jpg
 • Sách


 • Authors: - (-)

 • 194 trang, 29.5x17.5, A 1603, Gồm 1 bản đồ toàn quốc, 1 bản đồ Trung Đô (Thăng Long) và bản đồ thuộc 10 thừa tuyên (Thanh Hóa, Nghệ An, Sơn Nam, Sơn Tây, Kinh Bắc, Hải Dương, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Hưng Hóa), bản đồ Cao Bằng. Trong đó có ghi r (...)

 • GiaoChaududiadoA_2716.pdf.jpg
 • Sách


 • Authors: - (-)

 • 140 trang, 28x20 cm, Địa lí Việt Nam trong thời kì thuộc Minh, gồm: vị trí, giới hạn, chiều rộng, hình thế, các đường thủy bộ, các cửa biển... Bản đồ Việt Nam, bản đồ các nước tiếp giáp Việt Nam, bản đồ thành Thăng Long vaf các xứ Kinh Bắc, Sơn Nam, Sơn Tâ (...)

 • HoangVietdiaduchiA_2617.pdf.jpg
 • Sách


 • Authors: Hành khiển Tế Văn hầu Nguyễn Trãi (1435)

 • 252 trang, 27x16 cm, Thiệu Bình năm thứ hai (1435) Địa lí Việt Nam thời Nguyễn, gồm các trấn Thuận Hoá (Thừa Thiên, Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi), Biên Hoà, Hà tiên, Phiên An, Vĩnh Thanh, Ddịnh Tường, Hà Nội, Nam Định, Bắc Ninh, Sơn Tây, Hả (...)

 • NamBacKyhoahoA_95.pdf.jpg
 • Sách


 • Authors: - (-)

 • 110 trang, 1 bản đồ Đại Việt thống nhất, bản đồ Thừa Thiên, 1 bản đồ đường đi Quảng Trị và bản đồ 12 tỉnh (Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Bình Thuận, Biên Hòa, Gia Định, Định Tường, Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên)

 • NamquocdiaduA_75.pdf.jpg
 • Sách


 • Authors: Lương Trúc Đàm; 梁竹潭 (-)

 • 165 trang, 27.5x15.5 cm, Sách giáo khoa địa lí Việt Nam, gồm hình thế, vị trí, giới hạn, sông ngòi, đê đập, cửa biển, đường sá, khí hậu, dân cư, chính thể, quân sự, tài chính, giáo dục, thuế khóa, sản vật, công nghệ, số phủ, huyện, tổng, xã, thôn ở các tỉn (...)

 • VanquocdiaduA_990.pdf.jpg
 • Sách


 • Authors: - (-)

 • 165 trang, 29x19 cm, Địa lí thế giới: châu, biển, nhân chủng; núi lớn, sông lớn; đường giao thông quan trọng… Địa lí các nước: tên nước, ranh giới, thủ đô, núi sông, khí hậu, dân số, kinh tế, xã hội…

 • ThienNamtuchilodoA_2300.pdf.jpg
 • Sách


 • Authors: - (-)

 • 130 trang, 31x19 cm, Bản đồ hệ thống đường sá Việt Nam: Sơ lược hình thế, vị trí, giới hạn… của đất nước Việt Nam. Đường bộ từ Thăng Long (Hà Nội) đến Bố Chính, La Hà. Đường thuỷ từ Thăng Long đến Nghệ An. Đường biển từ cửa Lạc đến cửa Phố Trì (Chiêm Thành (...)

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 230

CCS - Thư tịch Hán Nôm : [230]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 230
 • SachVantapq1策文集.pdf.jpg
 • Sách


 • Authors: - (2013-9)

 • Sách chép tay, 99 trang, khổ 26x15cm. Gồm các bài Sách Văn với các đề: Lập giáo 立教, Chính tục 正俗, Lễ nhạc 禮樂, Thủ sĩ 取士, Kiến quan 建官, Lý tài 理財, Tuất hình 恤刑...

 • Bacsuthongluc(quyenha)北使通録(下).pdf.jpg
 • Ký lục


 • Authors: Lê Quý Đôn (2010-12-01)

 • Sách chép tay, gồm 2 quyển thượng, hạ, tổng cộng 357 trang. Ghi chép về chuyến đi sứ nhà Thanh của Lê Quý Đôn vào năm 1760, các văn kiện nhà nước, thơ văn xướng họa của các sứ thần... Được Lê Quý Đôn biên soạn vào năm Quý Mùi 1763.

 • Sutrinhthitap使程詩集.pdf.jpg
 • Thi tập


 • Authors: Phan Thanh Giản (-)

 • Bản chép tay, 95 trang. Các bài thơ dọc theo lịch trình đi sứ Trung Quốc của Phan Thanh Giản. Thời gian chuyến đi sứ với nội dung các bài thơ được nhắc tới còn có tồn nghi.

 • Hoatrinhtieukhientap華程消遣集.pdf.jpg
 • Thi tập


 • Authors: Nguyễn Đề; 阮 提 (-)

 • Bản chép tay, 168 trang. Tập thơ đi sứ của Nguyễn Đề, gồm 6 quyển, chia làm hai bộ phận Hoa trình tiêu khiển tiền tập" gồm 2 quyển và "Hoa trình tiêu khiển hậu tập" gồm 4 quyển. Trong đó "Tiền tập" ghi lại các bài thơ của ông trong lần đầu tiên đi sứ triề (...)"

 • Quanthanhdequandieuduoclinhvan.pdf.jpg
 • sách


 • Authors: Chưa rõ (-)

 • 24 tr., 28 x 15 Văn giáng bút của Quan Thánh Đế Quân, khuyên người đời cố gắng in và truyền bá kinh này để được hưởng phúc lành, tránh khỏi tai hoạ, 10 truyện báo ứng. In năm Thành Thái thứ 10

 • Duocsonkitichtoanbien.pdf.jpg
 • sách


 • Authors: Chưa rõ (1899)

 • 39, 26 x 15cm 成泰己亥 Các bài văn tế khấn cáo đền thờ Đức Thánh Trần: Kể sự tích linh thiêng của Đại vương Trần Hưng Đạo, ca ngợi công ơn sinh thành của thân phụ thân mẫu Đức Thánh Trần, hồi tưởng chiến công hiển hách của Trần Đại Vương cả phá quân Nguyên cứu (...)

 • Nhatthanhkhacachchankinh.pdf.jpg
 • sách


 • Authors: Chưa rõ (-)

 • Bản trùng san năm Bảo Đại thứ 6 Nội dung khuyến khích mọi người năng làm việc thiện để đạt được bình an.

 • BackycactinhtoandoA_1307.pdf.jpg
 • Sách


 • Authors: - (-)

 • 91 trang Bản đồ 14 tỉnh Bắc Kỳ: Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Sơn Tây, Hưng Hóa, Tuyên Quang, Quảng Yên, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa

 • ThienhabandotongmuclucdaitoanA_1362.pdf.jpg
 • Sách


 • Authors: - (-)

 • 99 trang, 29x17 cm, Tổng mục lục bản đồ Việt Nam thời Lê, gồm 13 thừa tuyên, 53 phủ, 161 huyện, 9.020 xã, 49 châu, 3 làng, 125 phường, 223 thôn, 529 trang, 390 động, 484 sách, 54 sở, 55 trại, 20 vạn, 16 nguyên và 3 tuần. Bản đồ Chiêm Thành, bản vẽ 28 vì sa (...)

 • BanquocdudoA_1106.pdf.jpg
 • Sách


 • Authors: -;  Advisor: 105 trang, 28x16 cm, 48 bản đồ, Tập bản đồ cổ Việt Nam: - 1 bản đồ toàn quốc, 1 bản đồ Đông Nam á. - 28 bản đồ của 30 tỉnh cũ trong cả nước (Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Tuyên Quang, Hưng Hóa, Sơn Tây, Quảng Yên, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Địn (-)

 • -

 • DaiNamtoandoA_2959.pdf.jpg
 • Sách


 • Authors: - (-)

 • 62 trang, 29x20 cm, Tập bản đồ cổ Việt Nam vẽ bằng nhiều màu, gồm 1 bản đồ toàn quốc và 29 bản đồ của 32 tỉnh trong nước. Có vẽ và ghi chú núi, sông, cửa biển, cửa sông, đảo, vị trí các tỉnh lị, đường sá... trên từng bản đồ.

 • DongDuongdiaduchitapA_1652.pdf.jpg
 • Sách


 • Authors: Trần Doãn Đông 陳尹東 (-)

 • 118 trang, 31x17 cm, 1. Đông Dương địa dư chí:địa thế đường sông, đường núi, địa lí miền Bắc, miền Trung, miền Nam của Việt Nam;Địa lí Campuchia và Lào. 2. Tạp lục:Bài viết về Kinh thành, bài khảo về các nước qua các đời, bài nói về sự tích triều Nguyễn, b (...)

 • NamVietbandoA_1603.pdf.jpg
 • Sách


 • Authors: - (-)

 • 194 trang, 29.5x17.5, A 1603, Gồm 1 bản đồ toàn quốc, 1 bản đồ Trung Đô (Thăng Long) và bản đồ thuộc 10 thừa tuyên (Thanh Hóa, Nghệ An, Sơn Nam, Sơn Tây, Kinh Bắc, Hải Dương, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Hưng Hóa), bản đồ Cao Bằng. Trong đó có ghi r (...)

 • GiaoChaududiadoA_2716.pdf.jpg
 • Sách


 • Authors: - (-)

 • 140 trang, 28x20 cm, Địa lí Việt Nam trong thời kì thuộc Minh, gồm: vị trí, giới hạn, chiều rộng, hình thế, các đường thủy bộ, các cửa biển... Bản đồ Việt Nam, bản đồ các nước tiếp giáp Việt Nam, bản đồ thành Thăng Long vaf các xứ Kinh Bắc, Sơn Nam, Sơn Tâ (...)

 • HoangVietdiaduchiA_2617.pdf.jpg
 • Sách


 • Authors: Hành khiển Tế Văn hầu Nguyễn Trãi (1435)

 • 252 trang, 27x16 cm, Thiệu Bình năm thứ hai (1435) Địa lí Việt Nam thời Nguyễn, gồm các trấn Thuận Hoá (Thừa Thiên, Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi), Biên Hoà, Hà tiên, Phiên An, Vĩnh Thanh, Ddịnh Tường, Hà Nội, Nam Định, Bắc Ninh, Sơn Tây, Hả (...)

 • NamBacKyhoahoA_95.pdf.jpg
 • Sách


 • Authors: - (-)

 • 110 trang, 1 bản đồ Đại Việt thống nhất, bản đồ Thừa Thiên, 1 bản đồ đường đi Quảng Trị và bản đồ 12 tỉnh (Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Bình Thuận, Biên Hòa, Gia Định, Định Tường, Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên)

 • NamquocdiaduA_75.pdf.jpg
 • Sách


 • Authors: Lương Trúc Đàm; 梁竹潭 (-)

 • 165 trang, 27.5x15.5 cm, Sách giáo khoa địa lí Việt Nam, gồm hình thế, vị trí, giới hạn, sông ngòi, đê đập, cửa biển, đường sá, khí hậu, dân cư, chính thể, quân sự, tài chính, giáo dục, thuế khóa, sản vật, công nghệ, số phủ, huyện, tổng, xã, thôn ở các tỉn (...)

 • VanquocdiaduA_990.pdf.jpg
 • Sách


 • Authors: - (-)

 • 165 trang, 29x19 cm, Địa lí thế giới: châu, biển, nhân chủng; núi lớn, sông lớn; đường giao thông quan trọng… Địa lí các nước: tên nước, ranh giới, thủ đô, núi sông, khí hậu, dân số, kinh tế, xã hội…

 • ThienNamtuchilodoA_2300.pdf.jpg
 • Sách


 • Authors: - (-)

 • 130 trang, 31x19 cm, Bản đồ hệ thống đường sá Việt Nam: Sơ lược hình thế, vị trí, giới hạn… của đất nước Việt Nam. Đường bộ từ Thăng Long (Hà Nội) đến Bố Chính, La Hà. Đường thuỷ từ Thăng Long đến Nghệ An. Đường biển từ cửa Lạc đến cửa Phố Trì (Chiêm Thành (...)

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 230