Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTrần, Hữu Huỳnh-
dc.contributor.authorNguyễn, Hoàng Anh-
dc.date.accessioned2017-05-10T08:21:45Z-
dc.date.available2017-05-10T08:21:45Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.citationNguyễn, H. A. (2009). Công tác thu thập, xử lý và tổ chức phục vụ tài liệu xám tại Thư viện Quân đội. Khóa luận, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33853-
dc.description.abstractGiới thiệu TVQĐ một cách khái quát trong tiến trình phát triển; Nêu bật thực trạng công tác thu thập, xử lý và tổ chức phục vụ tài liệu xám tại TVQĐ; Phân tích những thuận lợi, khó khăn, đồng thời chỉ ra ưu điểm, hạn chế và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thu thập, xử lý và tổ chức phục vụ tài liệu xám tại TVQĐ.vi
dc.format.extentKL00021; 79 tr.-
dc.language.isovien_US
dc.publisherKhoa Thông Tin Thư việnen_US
dc.subjectTài liệu xámen_US
dc.subjectThư viện Quân độien_US
dc.titleCông tác thu thập, xử lý và tổ chức phục vụ tài liệu xám tại Thư viện Quân độien_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:USSH - Undergraduate Theses


 • KL00021.pdf
  • Size : 1,07 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • KL00021b.pdf
  • Size : 79,42 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorTrần, Hữu Huỳnh-
  dc.contributor.authorNguyễn, Hoàng Anh-
  dc.date.accessioned2017-05-10T08:21:45Z-
  dc.date.available2017-05-10T08:21:45Z-
  dc.date.issued2009-
  dc.identifier.citationNguyễn, H. A. (2009). Công tác thu thập, xử lý và tổ chức phục vụ tài liệu xám tại Thư viện Quân đội. Khóa luận, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33853-
  dc.description.abstractGiới thiệu TVQĐ một cách khái quát trong tiến trình phát triển; Nêu bật thực trạng công tác thu thập, xử lý và tổ chức phục vụ tài liệu xám tại TVQĐ; Phân tích những thuận lợi, khó khăn, đồng thời chỉ ra ưu điểm, hạn chế và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thu thập, xử lý và tổ chức phục vụ tài liệu xám tại TVQĐ.vi
  dc.format.extentKL00021; 79 tr.-
  dc.language.isovien_US
  dc.publisherKhoa Thông Tin Thư việnen_US
  dc.subjectTài liệu xámen_US
  dc.subjectThư viện Quân độien_US
  dc.titleCông tác thu thập, xử lý và tổ chức phục vụ tài liệu xám tại Thư viện Quân độien_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:USSH - Undergraduate Theses


 • KL00021.pdf
  • Size : 1,07 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • KL00021b.pdf
  • Size : 79,42 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :