Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPhạm, Quang Minh-
dc.contributor.authorPhạm, Văn Khải-
dc.date.accessioned2017-05-11T02:26:39Z-
dc.date.available2017-05-11T02:26:39Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationPhạm, V. K. (2016). Quan hệ của Trung Quốc với Hàn Quốc (1992-2015). Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode02050004748-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33927-
dc.description.abstractPhân tích và đánh giá một cách khách quan, hệ thống tiến trình phát triển của quan hệ Trung - Hàn, từ đó đưa ra đề xuất, dự báo cho Việt Nam trong quan hệ với từng nước Trung Quốc và Hàn Quốc.-
dc.format.extent99 tr.-
dc.language.isovi-
dc.publisherH.: ĐHKHXH&NVen_US
dc.subjectQuan hệ ngoại giaoen_US
dc.subjectTrung Quốcen_US
dc.titleQuan hệ của Trung Quốc với Hàn Quốc (1992-2015)en_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • 02050004748.pdf
  • Size : 1,33 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorPhạm, Quang Minh-
  dc.contributor.authorPhạm, Văn Khải-
  dc.date.accessioned2017-05-11T02:26:39Z-
  dc.date.available2017-05-11T02:26:39Z-
  dc.date.issued2016-
  dc.identifier.citationPhạm, V. K. (2016). Quan hệ của Trung Quốc với Hàn Quốc (1992-2015). Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode02050004748-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33927-
  dc.description.abstractPhân tích và đánh giá một cách khách quan, hệ thống tiến trình phát triển của quan hệ Trung - Hàn, từ đó đưa ra đề xuất, dự báo cho Việt Nam trong quan hệ với từng nước Trung Quốc và Hàn Quốc.-
  dc.format.extent99 tr.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherH.: ĐHKHXH&NVen_US
  dc.subjectQuan hệ ngoại giaoen_US
  dc.subjectTrung Quốcen_US
  dc.titleQuan hệ của Trung Quốc với Hàn Quốc (1992-2015)en_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • 02050004748.pdf
  • Size : 1,33 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :