Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorVũ, Văn Phúc-
dc.contributor.authorMai, Thế Hởn-
dc.date.accessioned2017-05-12T04:30:12Z-
dc.date.available2017-05-12T04:30:12Z-
dc.date.issued2004-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34109-
dc.description.abstractToàn bộ những nội dung cơ bản nhất của môn học Kinh tế chính trị Mác-Lenin, từ những vấn đề về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam đến những quan điểm mới của Đại hội IX về kinh tế của ĐCSVN được hệ thống hóa, cô động trong 59 câu hỏi kèm theo phần giải đáp được viết rõ ràng, mạch lạc, dễ hiểu.-
dc.format.extent175 tr.-
dc.language.isovi-
dc.publisherH. : LLCTen_US
dc.subjectChủ nghĩa Mác-Lêninen_US
dc.subjectChủ nghĩa tư bảnen_US
dc.subjectThời kỳ quá độen_US
dc.titleTìm hiểu môn học kinh tế chính trị: dưới dạng hỏi & đápen_US
dc.typeBooken_US
Appears in Collections:Kinh doanh, Kinh tế, Tài chính & Kế toán


 • V_G0_33025_01.pdf
  • Size : 74,38 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • V_G0_33025_02.pdf
  • Size : 20,66 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • V_G0_33025_03.pdf
  • Size : 74,68 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorVũ, Văn Phúc-
  dc.contributor.authorMai, Thế Hởn-
  dc.date.accessioned2017-05-12T04:30:12Z-
  dc.date.available2017-05-12T04:30:12Z-
  dc.date.issued2004-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34109-
  dc.description.abstractToàn bộ những nội dung cơ bản nhất của môn học Kinh tế chính trị Mác-Lenin, từ những vấn đề về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam đến những quan điểm mới của Đại hội IX về kinh tế của ĐCSVN được hệ thống hóa, cô động trong 59 câu hỏi kèm theo phần giải đáp được viết rõ ràng, mạch lạc, dễ hiểu.-
  dc.format.extent175 tr.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherH. : LLCTen_US
  dc.subjectChủ nghĩa Mác-Lêninen_US
  dc.subjectChủ nghĩa tư bảnen_US
  dc.subjectThời kỳ quá độen_US
  dc.titleTìm hiểu môn học kinh tế chính trị: dưới dạng hỏi & đápen_US
  dc.typeBooken_US
  Appears in Collections:Kinh doanh, Kinh tế, Tài chính & Kế toán


 • V_G0_33025_01.pdf
  • Size : 74,38 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • V_G0_33025_02.pdf
  • Size : 20,66 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • V_G0_33025_03.pdf
  • Size : 74,68 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :