Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Hồng Sơn-
dc.date.accessioned2015-09-28T02:01:34Z-
dc.date.available2015-09-28T02:01:34Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationNguyễn, Hồng Sơn. (2015). Phát triển theo chiều sâu hướng tới đại học nghiên cứu. Bản tin Đại học Quốc gia Hà Nội, số 286+287, tr 67.-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3424-
dc.description.abstractTrong năm qua (2014), trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học với nhiều thành tựu quan trọng, trong đó có một số điểm nổi bật : Trường đã hoàn thiện được cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý phù hợp với yêu cầu phát triển; Mở mới nhiều mã ngành và chương trình đào tạo; thực hiện quy hoạch ngành/chuyên ngành đào tạo theo hướng đáp ứng nhu cầu xã hội.-
dc.language.isovien
dc.relation.ispartofseriesBản tin Đại học Quốc gia Hà Nội-
dc.rightsCopyright ®2010, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI-
dc.subjectĐại học Kinh tế, ĐHQGHNen
dc.subjectNghiên cứuen
dc.titlePhát triển theo chiều sâu hướng tới đại học nghiên cứuen
dc.typeArticleen
Appears in Collections:VNU Bulletin


 • 286 IN_FINAL(17).pdf
  • Size : 5,14 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorNguyễn, Hồng Sơn-
  dc.date.accessioned2015-09-28T02:01:34Z-
  dc.date.available2015-09-28T02:01:34Z-
  dc.date.issued2015-
  dc.identifier.citationNguyễn, Hồng Sơn. (2015). Phát triển theo chiều sâu hướng tới đại học nghiên cứu. Bản tin Đại học Quốc gia Hà Nội, số 286+287, tr 67.-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3424-
  dc.description.abstractTrong năm qua (2014), trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học với nhiều thành tựu quan trọng, trong đó có một số điểm nổi bật : Trường đã hoàn thiện được cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý phù hợp với yêu cầu phát triển; Mở mới nhiều mã ngành và chương trình đào tạo; thực hiện quy hoạch ngành/chuyên ngành đào tạo theo hướng đáp ứng nhu cầu xã hội.-
  dc.language.isovien
  dc.relation.ispartofseriesBản tin Đại học Quốc gia Hà Nội-
  dc.rightsCopyright ®2010, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI-
  dc.subjectĐại học Kinh tế, ĐHQGHNen
  dc.subjectNghiên cứuen
  dc.titlePhát triển theo chiều sâu hướng tới đại học nghiên cứuen
  dc.typeArticleen
  Appears in Collections:VNU Bulletin


 • 286 IN_FINAL(17).pdf
  • Size : 5,14 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :