Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorI. V. Mêserxki, H. NoiBe ; Ngd. : Đào Huy Bích-
dc.date.accessioned2017-05-16T04:02:36Z-
dc.date.available2017-05-16T04:02:36Z-
dc.date.issued1976-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34282-
dc.description465 tr.en_US
dc.publisherH. : ĐH và THCNen_US
dc.subjectBài tậpen_US
dc.subjectCơ học lý thuyếten_US
dc.subject.ddc531-
dc.titleTuyển tập bài tập cơ học lý thuyết. Tập 2en_US
dc.typeBooken_US
Appears in Collections:Khoa học Vật lý & Kỹ thuật


 • V_D0_05100(1).pdf
  • Size : 11,29 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • V_D0_05100(2).pdf
  • Size : 20,22 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • V_D0_05100(3).pdf
  • Size : 8,45 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • V_D0_05100(4).pdf
  • Size : 16,68 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • V_D0_05100(5).pdf
  • Size : 26,27 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • V_D0_05100(6).pdf
  • Size : 11,77 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorI. V. Mêserxki, H. NoiBe ; Ngd. : Đào Huy Bích-
  dc.date.accessioned2017-05-16T04:02:36Z-
  dc.date.available2017-05-16T04:02:36Z-
  dc.date.issued1976-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34282-
  dc.description465 tr.en_US
  dc.publisherH. : ĐH và THCNen_US
  dc.subjectBài tậpen_US
  dc.subjectCơ học lý thuyếten_US
  dc.subject.ddc531-
  dc.titleTuyển tập bài tập cơ học lý thuyết. Tập 2en_US
  dc.typeBooken_US
  Appears in Collections:Khoa học Vật lý & Kỹ thuật


 • V_D0_05100(1).pdf
  • Size : 11,29 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • V_D0_05100(2).pdf
  • Size : 20,22 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • V_D0_05100(3).pdf
  • Size : 8,45 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • V_D0_05100(4).pdf
  • Size : 16,68 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • V_D0_05100(5).pdf
  • Size : 26,27 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • V_D0_05100(6).pdf
  • Size : 11,77 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :