Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.editorNguyễn, Ngọc Hòa-
dc.date.accessioned2017-05-17T03:48:51Z-
dc.date.available2017-05-17T03:48:51Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34340-
dc.description.abstractTrình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật hình sự Việt Nam học phần 1, bao gồm: khái niệm, nhiệm vụ, nguyên tắc, nguồn của Luật Hình sự Việt Nam; tội phạm và cấu thành tội phạm, các mặt khách quan, chủ quan của tội phạm; trách nhiệm hình sự, hình phạt và các tội xâm phạm an ninh quốc gia, xâm phạm các quyền tự do, dân chủ của công dân-
dc.format.extent475 tr.-
dc.language.isovi-
dc.publisherCông an Nhân dânen_US
dc.subjectGiáo trìnhen_US
dc.subjectLuật hình sựen_US
dc.subject.ddc345.597-
dc.titleGiáo trình luật hình sự Việt Nam. Tập 1en_US
dc.typeBooken_US
Appears in Collections:Luật & Tội phạm học


 • V_G0_49373(1).pdf
  • Size : 8,28 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • V_G0_49373(2).pdf
  • Size : 9,13 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • V_G0_49373(4).pdf
  • Size : 5,53 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • V_G0_49373(5).pdf
  • Size : 5,47 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • V_G0_49373(6).pdf
  • Size : 9,53 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • V_G0_49373(7).pdf
  • Size : 5,34 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • V_G0_49373(8).pdf
  • Size : 10,95 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • V_G0_49373(9).pdf
  • Size : 6,36 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • V_G0_49373(10).pdf
  • Size : 8,51 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • V_G0_49373(11).pdf
  • Size : 7,46 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • V_G0_49373(12).pdf
  • Size : 11,37 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • V_G0_49373(13).pdf
  • Size : 11,31 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • V_G0_49373(14).pdf
  • Size : 8,74 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • V_G0_49373(16).pdf
  • Size : 7,44 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • V_G0_49373(17).pdf
  • Size : 13,4 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • V_G0_49373(18).pdf
  • Size : 25,89 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • V_G0_49373(19).pdf
  • Size : 14,12 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • V_G0_49373(3).pdf
  • Size : 9,85 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • V_G0_49373(15).pdf
  • Size : 6,91 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.editorNguyễn, Ngọc Hòa-
  dc.date.accessioned2017-05-17T03:48:51Z-
  dc.date.available2017-05-17T03:48:51Z-
  dc.date.issued2009-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34340-
  dc.description.abstractTrình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật hình sự Việt Nam học phần 1, bao gồm: khái niệm, nhiệm vụ, nguyên tắc, nguồn của Luật Hình sự Việt Nam; tội phạm và cấu thành tội phạm, các mặt khách quan, chủ quan của tội phạm; trách nhiệm hình sự, hình phạt và các tội xâm phạm an ninh quốc gia, xâm phạm các quyền tự do, dân chủ của công dân-
  dc.format.extent475 tr.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherCông an Nhân dânen_US
  dc.subjectGiáo trìnhen_US
  dc.subjectLuật hình sựen_US
  dc.subject.ddc345.597-
  dc.titleGiáo trình luật hình sự Việt Nam. Tập 1en_US
  dc.typeBooken_US
  Appears in Collections:Luật & Tội phạm học


 • V_G0_49373(1).pdf
  • Size : 8,28 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • V_G0_49373(2).pdf
  • Size : 9,13 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • V_G0_49373(4).pdf
  • Size : 5,53 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • V_G0_49373(5).pdf
  • Size : 5,47 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • V_G0_49373(6).pdf
  • Size : 9,53 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • V_G0_49373(7).pdf
  • Size : 5,34 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • V_G0_49373(8).pdf
  • Size : 10,95 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • V_G0_49373(9).pdf
  • Size : 6,36 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • V_G0_49373(10).pdf
  • Size : 8,51 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • V_G0_49373(11).pdf
  • Size : 7,46 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • V_G0_49373(12).pdf
  • Size : 11,37 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • V_G0_49373(13).pdf
  • Size : 11,31 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • V_G0_49373(14).pdf
  • Size : 8,74 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • V_G0_49373(16).pdf
  • Size : 7,44 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • V_G0_49373(17).pdf
  • Size : 13,4 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • V_G0_49373(18).pdf
  • Size : 25,89 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • V_G0_49373(19).pdf
  • Size : 14,12 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • V_G0_49373(3).pdf
  • Size : 9,85 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • V_G0_49373(15).pdf
  • Size : 6,91 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :