Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVũ, Thị Phương Anh, người hướng dẫn
dc.contributor.authorĐặng, Thanh Hồng
dc.date.accessioned2017-05-17T04:38:25Z-
dc.date.available2017-05-17T04:38:25Z-
dc.date.issued2011
dc.identifier.degreecode00050000971
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34411-
dc.description.abstract93 tr. + CD-ROM+ Tóm tắt
dc.description.abstractLuận văn ThS. Đo lường và đánh giá trong giáo dục -- Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
dc.description.abstractTrình bày cơ sở lý luận và tổng quan chung: một số khái niệm cơ bản (kỹ năng, chương trình huấn luyện kỹ năng y khoa, đáp ứng chương trình huấn luyện kỹ năng y khoa), sự phát triển và những nghiên cứu đánh giá về kỹ năng y khoa. Tìm hiểu bối cảnh địa bàn v (...)
dc.description.abstractElectronic Resources
dc.publisherViện Đảm bảo chất lượng giáo dục
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Đo lường và đánh giá trong giáo dục (Full)
dc.subjectHuấn luyện kỹ năng
dc.subjectSinh viên
dc.subjectGiáo dục đại học
dc.subjectQuản lý giáo dục
dc.subjectY khoa
dc.titleĐánh giá mức độ đáp ứng của chương trình huấn luyện kỹ năng y khoa đối với sinh viên y khoa, trường ĐH Y Dược Cần Thơ : Luận văn ThS. Đo lường và đánh giá trong giáo dục
dc.typeThesis
Appears in Collections:IEQA - Master Theses


 • 00050000971_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,19 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorVũ, Thị Phương Anh, người hướng dẫn
  dc.contributor.authorĐặng, Thanh Hồng
  dc.date.accessioned2017-05-17T04:38:25Z-
  dc.date.available2017-05-17T04:38:25Z-
  dc.date.issued2011
  dc.identifier.degreecode00050000971
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34411-
  dc.description.abstract93 tr. + CD-ROM+ Tóm tắt
  dc.description.abstractLuận văn ThS. Đo lường và đánh giá trong giáo dục -- Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
  dc.description.abstractTrình bày cơ sở lý luận và tổng quan chung: một số khái niệm cơ bản (kỹ năng, chương trình huấn luyện kỹ năng y khoa, đáp ứng chương trình huấn luyện kỹ năng y khoa), sự phát triển và những nghiên cứu đánh giá về kỹ năng y khoa. Tìm hiểu bối cảnh địa bàn v (...)
  dc.description.abstractElectronic Resources
  dc.publisherViện Đảm bảo chất lượng giáo dục
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Đo lường và đánh giá trong giáo dục (Full)
  dc.subjectHuấn luyện kỹ năng
  dc.subjectSinh viên
  dc.subjectGiáo dục đại học
  dc.subjectQuản lý giáo dục
  dc.subjectY khoa
  dc.titleĐánh giá mức độ đáp ứng của chương trình huấn luyện kỹ năng y khoa đối với sinh viên y khoa, trường ĐH Y Dược Cần Thơ : Luận văn ThS. Đo lường và đánh giá trong giáo dục
  dc.typeThesis
  Appears in Collections:IEQA - Master Theses


 • 00050000971_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,19 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :