Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPhạm, Văn Quyết, người hướng dẫn
dc.contributor.authorTrần, Thị Tú Anh
dc.date.accessioned2017-05-17T04:39:25Z-
dc.date.available2017-05-17T04:39:25Z-
dc.date.issued2015
dc.identifier.degreecode05050002097
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34454-
dc.description.abstract236 tr. + CD-ROM
dc.description.abstractLuận án TS. Đo lường và đánh giá trong giáo dục -- Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
dc.description.abstractElectronic Resources
dc.publisherViện Đảm bảo chất lượng giáo dục
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Đo lường và đánh giá trong giáo dục (Full)
dc.titleNghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo đại học ngành Báo chí truyền thông ở Việt Nam : Luận án TS. Giáo dục học: 62 14 01 20
dc.typeThesis
Appears in Collections:IEQA - Master Theses


 • 05050002097.pdf
  • Size : 11,01 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorPhạm, Văn Quyết, người hướng dẫn
  dc.contributor.authorTrần, Thị Tú Anh
  dc.date.accessioned2017-05-17T04:39:25Z-
  dc.date.available2017-05-17T04:39:25Z-
  dc.date.issued2015
  dc.identifier.degreecode05050002097
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34454-
  dc.description.abstract236 tr. + CD-ROM
  dc.description.abstractLuận án TS. Đo lường và đánh giá trong giáo dục -- Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
  dc.description.abstractElectronic Resources
  dc.publisherViện Đảm bảo chất lượng giáo dục
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Đo lường và đánh giá trong giáo dục (Full)
  dc.titleNghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo đại học ngành Báo chí truyền thông ở Việt Nam : Luận án TS. Giáo dục học: 62 14 01 20
  dc.typeThesis
  Appears in Collections:IEQA - Master Theses


 • 05050002097.pdf
  • Size : 11,01 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :