Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTrần, Thanh Nam, người hướng dẫn
dc.contributor.authorVũ, Thị Hương
dc.date.accessioned2017-05-17T04:40:08Z-
dc.date.available2017-05-17T04:40:08Z-
dc.date.issued2016
dc.identifier.degreecode05050002534
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34499-
dc.description.abstractLuận văn ThS. Đo lường và đánh giá trong giáo dục: 60 14 01 20 -- Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
dc.publisherViện Đảm bảo chất lượng giáo dục
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Đo lường và đánh giá trong giáo dục (Full)
dc.titleMối quan hệ giữa hoạt động ngoài giờ lên lớp và kết quả PISA 2012 của học sinh Việt Nam: Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 60 14 01
dc.typeThesis
dc.language.advisorvie
Appears in Collections:IEQA - Master Theses


 • 05050002534.pdf
  • Size : 1,81 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorTrần, Thanh Nam, người hướng dẫn
  dc.contributor.authorVũ, Thị Hương
  dc.date.accessioned2017-05-17T04:40:08Z-
  dc.date.available2017-05-17T04:40:08Z-
  dc.date.issued2016
  dc.identifier.degreecode05050002534
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34499-
  dc.description.abstractLuận văn ThS. Đo lường và đánh giá trong giáo dục: 60 14 01 20 -- Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
  dc.publisherViện Đảm bảo chất lượng giáo dục
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Đo lường và đánh giá trong giáo dục (Full)
  dc.titleMối quan hệ giữa hoạt động ngoài giờ lên lớp và kết quả PISA 2012 của học sinh Việt Nam: Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 60 14 01
  dc.typeThesis
  dc.language.advisorvie
  Appears in Collections:IEQA - Master Theses


 • 05050002534.pdf
  • Size : 1,81 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :