Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLê, Diên Dực, người hướng dẫn
dc.contributor.authorĐỗ, Tiến Thành
dc.date.accessioned2017-05-17T04:47:07Z-
dc.date.available2017-05-17T04:47:07Z-
dc.date.issued2013
dc.identifier.degreecode01050001570
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34639-
dc.description.abstract96 tr. + CD-ROM
dc.description.abstractLuận văn ThS. Môi trường trong phát triển bền vững (Chương trình đào tạo thí điểm) -- Trung tâm nghiên cứu tài nguyên và môi trường. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
dc.description.abstractElectronic Resources
dc.publisherTrung tâm nghiên cứu tài nguyên và môi trường
dc.relation.replacesLuận văn Ngành môi trường trong phát triển bền vững (Full)
dc.titleNghiên cứu các biện pháp bảo vệ các giá trị Đa dạng sinh học của khu Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường
dc.typeThesis
Appears in Collections:CRES - Master Theses


 • 01050001570_noidung.pdf
  • Size : 3,3 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorLê, Diên Dực, người hướng dẫn
  dc.contributor.authorĐỗ, Tiến Thành
  dc.date.accessioned2017-05-17T04:47:07Z-
  dc.date.available2017-05-17T04:47:07Z-
  dc.date.issued2013
  dc.identifier.degreecode01050001570
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34639-
  dc.description.abstract96 tr. + CD-ROM
  dc.description.abstractLuận văn ThS. Môi trường trong phát triển bền vững (Chương trình đào tạo thí điểm) -- Trung tâm nghiên cứu tài nguyên và môi trường. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
  dc.description.abstractElectronic Resources
  dc.publisherTrung tâm nghiên cứu tài nguyên và môi trường
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành môi trường trong phát triển bền vững (Full)
  dc.titleNghiên cứu các biện pháp bảo vệ các giá trị Đa dạng sinh học của khu Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường
  dc.typeThesis
  Appears in Collections:CRES - Master Theses


 • 01050001570_noidung.pdf
  • Size : 3,3 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :