Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Kim Sơn, Người hướng dẫn
dc.contributor.authorLý, Na (Li Na)
dc.date.accessioned2017-05-17T04:49:09Z-
dc.date.available2017-05-17T04:49:09Z-
dc.date.issued2016
dc.identifier.degreecode02050004457
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34671-
dc.description.abstract258 tr. + CD-ROM + tóm tắt
dc.description.abstractLuận án TS Văn học Việt Nam 62 22 01 21 - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
dc.publisherĐHKHXH & NV
dc.relation.replacesLuận án ngành văn học Việt Nam (Full)
dc.titleThơ đi sứ của sứ thần Trung Quốc đến Việt Nam từ thế kỷ X-XVIII : Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam: 62 22 01
dc.typeThesis
dc.language.advisorvie
Appears in Collections:USSH - Dissertations


 • 02050004457.pdf
  • Size : 12,51 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Kim Sơn, Người hướng dẫn
  dc.contributor.authorLý, Na (Li Na)
  dc.date.accessioned2017-05-17T04:49:09Z-
  dc.date.available2017-05-17T04:49:09Z-
  dc.date.issued2016
  dc.identifier.degreecode02050004457
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34671-
  dc.description.abstract258 tr. + CD-ROM + tóm tắt
  dc.description.abstractLuận án TS Văn học Việt Nam 62 22 01 21 - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
  dc.publisherĐHKHXH & NV
  dc.relation.replacesLuận án ngành văn học Việt Nam (Full)
  dc.titleThơ đi sứ của sứ thần Trung Quốc đến Việt Nam từ thế kỷ X-XVIII : Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam: 62 22 01
  dc.typeThesis
  dc.language.advisorvie
  Appears in Collections:USSH - Dissertations


 • 02050004457.pdf
  • Size : 12,51 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :