Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPhạm, Hồng Tung, người hướng dẫn
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thanh Thủy
dc.date.accessioned2017-05-17T04:49:36Z-
dc.date.available2017-05-17T04:49:36Z-
dc.date.issued2013
dc.identifier.degreecode02050001801
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34693-
dc.description.abstractLuận án TS. Lịch sử Việt Nam cận đại và hiện đại -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
dc.description.abstractElectronic Resources
dc.description.abstractTrình bày tổng quan tình hình nghiên cứu về các cuộc vận động dân chủ ở Việt Nam, giai đoạn 1904 – 1945. Nghiên cứu các cuộc vận động dân chủ ở Việt Nam giai đoạn 1904 - 1945: Một số khái niệm cơ bản và yếu tố tác động chính: trình bày khái niệm “dân chủ”, (...)
dc.publisherĐHKHXH&NV
dc.relation.replacesLuận án Ngành Lịch sử Việt Nam (Full)
dc.subjectLịch sử Việt Nam
dc.subjectCuộc vận động dân chủ
dc.subjectPhi thực dân hóa
dc.subjectGiai đoạn 1904 - 1945
dc.titleCác cuộc vận động dân chủ trong quá trình phi thực dân hóa ở Việt Nam, giai đoạn 1904 - 1945 : Luận án TS. Lịch sử: 62 22 54 05
dc.typeThesis
dc.language.advisorvie
Appears in Collections:USSH - Dissertations


 • 02050001801_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,43 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorPhạm, Hồng Tung, người hướng dẫn
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thanh Thủy
  dc.date.accessioned2017-05-17T04:49:36Z-
  dc.date.available2017-05-17T04:49:36Z-
  dc.date.issued2013
  dc.identifier.degreecode02050001801
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34693-
  dc.description.abstractLuận án TS. Lịch sử Việt Nam cận đại và hiện đại -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
  dc.description.abstractElectronic Resources
  dc.description.abstractTrình bày tổng quan tình hình nghiên cứu về các cuộc vận động dân chủ ở Việt Nam, giai đoạn 1904 – 1945. Nghiên cứu các cuộc vận động dân chủ ở Việt Nam giai đoạn 1904 - 1945: Một số khái niệm cơ bản và yếu tố tác động chính: trình bày khái niệm “dân chủ”, (...)
  dc.publisherĐHKHXH&NV
  dc.relation.replacesLuận án Ngành Lịch sử Việt Nam (Full)
  dc.subjectLịch sử Việt Nam
  dc.subjectCuộc vận động dân chủ
  dc.subjectPhi thực dân hóa
  dc.subjectGiai đoạn 1904 - 1945
  dc.titleCác cuộc vận động dân chủ trong quá trình phi thực dân hóa ở Việt Nam, giai đoạn 1904 - 1945 : Luận án TS. Lịch sử: 62 22 54 05
  dc.typeThesis
  dc.language.advisorvie
  Appears in Collections:USSH - Dissertations


 • 02050001801_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,43 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :