Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLê, Chí Quế, Người hướng dẫn
dc.contributor.advisorVũ, Anh Tuấn, Người hướng dẫn
dc.contributor.authorNgô, Thị Thanh Quý
dc.date.accessioned2017-05-17T04:51:02Z-
dc.date.available2017-05-17T04:51:02Z-
dc.date.issued2007
dc.identifier.degreecodeV_L2_00915
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34726-
dc.description.abstract193 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
dc.description.abstractTổng quan một số lý luận chung về tục ngữ người Việt phản ánh tri thức dân gian về văn hoá nông nghiệp: đặc thù văn hoá nông nghiệp Việt Nam và nhận diện tri thức tục ngữ về văn hoá nông nghiệp. Tập trung nghiên cứu tục ngữ người Việt phản ánh lối ứng xử n (...)
dc.description.abstractElectronic Resources
dc.description.abstractLuận án TS. Văn học dân gian -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
dc.publisherĐHKHXH & NV
dc.relation.replacesLuận án Ngành Văn học dân gian (Full)
dc.subjectNgười Việt
dc.subjectNông nghiệp
dc.subjectTri thức dân gian
dc.subjectTục ngữ
dc.subjectVăn học dân gian
dc.titleTục ngữ người Việt với việc phản ánh tri thức dân gian : Luận án TS. Văn học: 62.22.36.01
dc.typeThesis
Appears in Collections:USSH - Dissertations


 • V_L2_00915_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,69 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorLê, Chí Quế, Người hướng dẫn
  dc.contributor.advisorVũ, Anh Tuấn, Người hướng dẫn
  dc.contributor.authorNgô, Thị Thanh Quý
  dc.date.accessioned2017-05-17T04:51:02Z-
  dc.date.available2017-05-17T04:51:02Z-
  dc.date.issued2007
  dc.identifier.degreecodeV_L2_00915
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34726-
  dc.description.abstract193 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
  dc.description.abstractTổng quan một số lý luận chung về tục ngữ người Việt phản ánh tri thức dân gian về văn hoá nông nghiệp: đặc thù văn hoá nông nghiệp Việt Nam và nhận diện tri thức tục ngữ về văn hoá nông nghiệp. Tập trung nghiên cứu tục ngữ người Việt phản ánh lối ứng xử n (...)
  dc.description.abstractElectronic Resources
  dc.description.abstractLuận án TS. Văn học dân gian -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
  dc.publisherĐHKHXH & NV
  dc.relation.replacesLuận án Ngành Văn học dân gian (Full)
  dc.subjectNgười Việt
  dc.subjectNông nghiệp
  dc.subjectTri thức dân gian
  dc.subjectTục ngữ
  dc.subjectVăn học dân gian
  dc.titleTục ngữ người Việt với việc phản ánh tri thức dân gian : Luận án TS. Văn học: 62.22.36.01
  dc.typeThesis
  Appears in Collections:USSH - Dissertations


 • V_L2_00915_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,69 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :