Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Hồng Cổn, người hướng dẫn
dc.contributor.advisorLê, Quang Thiêm, người hướng dẫn
dc.contributor.authorPhạm, Thị Thúy Hồng
dc.date.accessioned2017-05-17T04:52:12Z-
dc.date.available2017-05-17T04:52:12Z-
dc.date.issued2012
dc.identifier.degreecode02050000986
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34777-
dc.description.abstract204 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
dc.description.abstractLuận án TS. Lý luận ngôn ngữ -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
dc.description.abstractTổng quan tình hình nghiên cứu về loại từ trên thế giới và loại từ tiếng Việt. Xác lập bộ tiêu chí để nhận diện loại từ tiếng Việt. Mô tả đặc điểm ngữ pháp, ngữ nghĩa của loại từ tiếng Việt và các đơn vị tương đương trong tiếng Inđônêxia. Khảo sát các phươ (...)
dc.description.abstractElectronic Resources
dc.publisherĐHKHXH&NV
dc.relation.replacesLuận án Ngành Lý luận Ngôn ngữ (Full)
dc.subjectLý luận ngôn ngữ
dc.subjectTiếng Việt
dc.subjectTiếng Inđônêxia
dc.subjectTừ tiếng Việt
dc.titleKhảo sát loại từ Tiếng Việt và các phương thức chuyển dịch sang tiếng INĐÔNÊXIA : Luận án TS. Ngôn ngữ học: 62 22 01 01
dc.typeThesis
Appears in Collections:USSH - Dissertations


 • 02050000986_Noi_dung.pdf
  • Size : 4,26 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Hồng Cổn, người hướng dẫn
  dc.contributor.advisorLê, Quang Thiêm, người hướng dẫn
  dc.contributor.authorPhạm, Thị Thúy Hồng
  dc.date.accessioned2017-05-17T04:52:12Z-
  dc.date.available2017-05-17T04:52:12Z-
  dc.date.issued2012
  dc.identifier.degreecode02050000986
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34777-
  dc.description.abstract204 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
  dc.description.abstractLuận án TS. Lý luận ngôn ngữ -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
  dc.description.abstractTổng quan tình hình nghiên cứu về loại từ trên thế giới và loại từ tiếng Việt. Xác lập bộ tiêu chí để nhận diện loại từ tiếng Việt. Mô tả đặc điểm ngữ pháp, ngữ nghĩa của loại từ tiếng Việt và các đơn vị tương đương trong tiếng Inđônêxia. Khảo sát các phươ (...)
  dc.description.abstractElectronic Resources
  dc.publisherĐHKHXH&NV
  dc.relation.replacesLuận án Ngành Lý luận Ngôn ngữ (Full)
  dc.subjectLý luận ngôn ngữ
  dc.subjectTiếng Việt
  dc.subjectTiếng Inđônêxia
  dc.subjectTừ tiếng Việt
  dc.titleKhảo sát loại từ Tiếng Việt và các phương thức chuyển dịch sang tiếng INĐÔNÊXIA : Luận án TS. Ngôn ngữ học: 62 22 01 01
  dc.typeThesis
  Appears in Collections:USSH - Dissertations


 • 02050000986_Noi_dung.pdf
  • Size : 4,26 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :