Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPhạm, Quang Long, Người hướng dẫn
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Kiều Anh
dc.date.accessioned2017-05-17T04:54:05Z-
dc.date.available2017-05-17T04:54:05Z-
dc.date.issued2005
dc.identifier.degreecodeV_L2_00643
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34841-
dc.description.abstract212 tr. + CD ROM + tóm tắt
dc.description.abstractTìm hiểu những điều kiện văn hoá, xã hội tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến sự hình thành và phát triển của tiểu thuyết viết bằng chữ quốc ngữ trong nửa đầu thế kỷ XX cũng như việc nghiên cứu phê bình tiểu thuyết Việt Nam hiện đại. Khảo sát và phân tích (...)
dc.description.abstractElectronic Resources
dc.description.abstractLuận án TS. Lý thuyết và lịch sử văn học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005
dc.publisherĐHKHXH & NV
dc.relation.replacesLuận án Ngành Lý luận văn học (Full)
dc.subjectNghiên cứu văn học
dc.subjectPhê bình
dc.subjectThể loại văn học
dc.subjectTiểu thuyết
dc.titleLý luận về thể loại tiểu thuyết trong nghiên cứu, phê bình văn học Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX : Luận án TS. Lý thuyết và lịch sử văn học : 5.04.01
dc.typeThesis
Appears in Collections:USSH - Dissertations


 • V_L2_00643_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,41 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorPhạm, Quang Long, Người hướng dẫn
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Kiều Anh
  dc.date.accessioned2017-05-17T04:54:05Z-
  dc.date.available2017-05-17T04:54:05Z-
  dc.date.issued2005
  dc.identifier.degreecodeV_L2_00643
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34841-
  dc.description.abstract212 tr. + CD ROM + tóm tắt
  dc.description.abstractTìm hiểu những điều kiện văn hoá, xã hội tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến sự hình thành và phát triển của tiểu thuyết viết bằng chữ quốc ngữ trong nửa đầu thế kỷ XX cũng như việc nghiên cứu phê bình tiểu thuyết Việt Nam hiện đại. Khảo sát và phân tích (...)
  dc.description.abstractElectronic Resources
  dc.description.abstractLuận án TS. Lý thuyết và lịch sử văn học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005
  dc.publisherĐHKHXH & NV
  dc.relation.replacesLuận án Ngành Lý luận văn học (Full)
  dc.subjectNghiên cứu văn học
  dc.subjectPhê bình
  dc.subjectThể loại văn học
  dc.subjectTiểu thuyết
  dc.titleLý luận về thể loại tiểu thuyết trong nghiên cứu, phê bình văn học Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX : Luận án TS. Lý thuyết và lịch sử văn học : 5.04.01
  dc.typeThesis
  Appears in Collections:USSH - Dissertations


 • V_L2_00643_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,41 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :