Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLê, Chí Quế, Người hướng dẫn
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Hồng Thu
dc.date.accessioned2017-05-17T04:54:54Z-
dc.date.available2017-05-17T04:54:54Z-
dc.date.issued2005
dc.identifier.degreecodeV_L2_00573
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34855-
dc.description.abstractLuận án TS. Văn học dân gian -- Trung tâm đào tạo bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005
dc.description.abstract173 tr. + Đĩa CD- Rom; Tóm tắt
dc.description.abstractTrình bày khái quát về kotowaza và văn hoá ứng xử của Nhật Bản qua việc đối chứng với tục ngữ Việt Nam.Trình bày một cách có hệ thống và chi tiết về nội dụng văn hoá ứng xử trong tục ngữ Nhật Bản có so sánh với văn hoá ứng xử trong tục ngữ dân tộc Việt, từ (...)
dc.description.abstractElectronic Resources
dc.publisherĐại học Quốc gia Hà Nội
dc.relation.replacesLuận án Ngành Văn học dân gian (Full)
dc.subjectNhật bản
dc.subjectTục ngữ
dc.subjectVăn hoá ứng xử
dc.subjectVăn học dân gian
dc.titleTục ngữ Nhật Bản về văn hoá ứng xử : Có so sánh với tục ngữ Việt Nam: Luận án TS. Văn học: 5 04 07
dc.typeThesis
dc.rights.licenseAccess limited to members
dc.rights.holderThư viện nhà C1T - 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội
Appears in Collections:USSH - Dissertations


 • V_L2_00573_Noi_dung.pdf
  • Size : 98,66 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorLê, Chí Quế, Người hướng dẫn
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Hồng Thu
  dc.date.accessioned2017-05-17T04:54:54Z-
  dc.date.available2017-05-17T04:54:54Z-
  dc.date.issued2005
  dc.identifier.degreecodeV_L2_00573
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34855-
  dc.description.abstractLuận án TS. Văn học dân gian -- Trung tâm đào tạo bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005
  dc.description.abstract173 tr. + Đĩa CD- Rom; Tóm tắt
  dc.description.abstractTrình bày khái quát về kotowaza và văn hoá ứng xử của Nhật Bản qua việc đối chứng với tục ngữ Việt Nam.Trình bày một cách có hệ thống và chi tiết về nội dụng văn hoá ứng xử trong tục ngữ Nhật Bản có so sánh với văn hoá ứng xử trong tục ngữ dân tộc Việt, từ (...)
  dc.description.abstractElectronic Resources
  dc.publisherĐại học Quốc gia Hà Nội
  dc.relation.replacesLuận án Ngành Văn học dân gian (Full)
  dc.subjectNhật bản
  dc.subjectTục ngữ
  dc.subjectVăn hoá ứng xử
  dc.subjectVăn học dân gian
  dc.titleTục ngữ Nhật Bản về văn hoá ứng xử : Có so sánh với tục ngữ Việt Nam: Luận án TS. Văn học: 5 04 07
  dc.typeThesis
  dc.rights.licenseAccess limited to members
  dc.rights.holderThư viện nhà C1T - 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội
  Appears in Collections:USSH - Dissertations


 • V_L2_00573_Noi_dung.pdf
  • Size : 98,66 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :