Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Xuân Kính, Người hướng dẫn
dc.contributor.authorPhạm, Thị Hằng
dc.date.accessioned2017-05-17T04:56:41Z-
dc.date.available2017-05-17T04:56:41Z-
dc.date.issued2003
dc.identifier.degreecodeV_L2_00389
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34889-
dc.description.abstract206 tr. + 1 tóm tắt và 1 CD
dc.description.abstractHệ thống hoá các vấn đề về nội dung, nghệ thuật tạo dựng tiếng cười trong ca dao cổ truyền. Khai thác yếu tố truyền thống và cách tân của hai bộ phận ca dao cười cổ truyền và ca dao cười 1945 - 1975 trên hai phương diện nội dung và nghệ thuật. Từ đó rút ra (...)
dc.description.abstractElectronic Resources
dc.description.abstractLuận án TS. Văn học dân gian -- Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003
dc.publisherĐại học Quốc gia Hà Nội
dc.relation.replacesLuận án Ngành Văn học dân gian (Full)
dc.subjectCa dao
dc.subjectCa dao hài hước
dc.subjectNghệ thuật trào phúng
dc.subjectVăn học dân gian
dc.titleCái cười trong ca dao người Việt : Luận án TS. Văn học dân gian: 5 04 07
dc.typeThesis
dc.rights.licenseAccess limited to members
dc.rights.holderThư viện nhà C1T - 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội
Appears in Collections:USSH - Dissertations


 • V_L2_00389_Noi_dung.pdf
  • Size : 115,36 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Xuân Kính, Người hướng dẫn
  dc.contributor.authorPhạm, Thị Hằng
  dc.date.accessioned2017-05-17T04:56:41Z-
  dc.date.available2017-05-17T04:56:41Z-
  dc.date.issued2003
  dc.identifier.degreecodeV_L2_00389
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34889-
  dc.description.abstract206 tr. + 1 tóm tắt và 1 CD
  dc.description.abstractHệ thống hoá các vấn đề về nội dung, nghệ thuật tạo dựng tiếng cười trong ca dao cổ truyền. Khai thác yếu tố truyền thống và cách tân của hai bộ phận ca dao cười cổ truyền và ca dao cười 1945 - 1975 trên hai phương diện nội dung và nghệ thuật. Từ đó rút ra (...)
  dc.description.abstractElectronic Resources
  dc.description.abstractLuận án TS. Văn học dân gian -- Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003
  dc.publisherĐại học Quốc gia Hà Nội
  dc.relation.replacesLuận án Ngành Văn học dân gian (Full)
  dc.subjectCa dao
  dc.subjectCa dao hài hước
  dc.subjectNghệ thuật trào phúng
  dc.subjectVăn học dân gian
  dc.titleCái cười trong ca dao người Việt : Luận án TS. Văn học dân gian: 5 04 07
  dc.typeThesis
  dc.rights.licenseAccess limited to members
  dc.rights.holderThư viện nhà C1T - 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội
  Appears in Collections:USSH - Dissertations


 • V_L2_00389_Noi_dung.pdf
  • Size : 115,36 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :