Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTS Hoàng Trọng Phiến
dc.contributor.advisorTS. Đào Thị Thanh Lan
dc.contributor.authorNgô, Thị Minh
dc.date.accessioned2017-05-17T05:00:40Z-
dc.date.available2017-05-17T05:00:40Z-
dc.date.issued2001
dc.identifier.degreecodeV_L2_00296
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34917-
dc.description.abstractElectronic Resources
dc.description.abstract174 tr
dc.description.abstractĐây là luận án đầu tiên nghiên cứu nghĩa tình thái thông qua việc khảo sát, biện luận có hệ thống các tác tử như là phương tịên chuyên dùng biểu hiện ý nghĩa tình thái trong câu ghép tiếng Việt. Chúng có một vai trò quan trọng trong việc hình thành ngữ ngh (...)
dc.description.abstractTS. Lý luận ngôn ngữ 5.04.08 Trường ĐHKHXH & NV ĐHQGHN
dc.publisherĐHKHXH & NV
dc.relation.replacesLuận án Ngành Lý luận Ngôn ngữ (Full)
dc.subjectNgôn ngữ
dc.subjectNgữ pháp
dc.subjectTiếng Việt
dc.titleMột số phương tiện biểu hiện ý nghĩa tình thái trong câu ghép tiếng Việt : TS. Lý luận ngôn ngữ 5.04.08
dc.typeThesis
Appears in Collections:USSH - Dissertations


 • V_L2_00296_Noi_dung.pdf
  • Size : 68,56 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorTS Hoàng Trọng Phiến
  dc.contributor.advisorTS. Đào Thị Thanh Lan
  dc.contributor.authorNgô, Thị Minh
  dc.date.accessioned2017-05-17T05:00:40Z-
  dc.date.available2017-05-17T05:00:40Z-
  dc.date.issued2001
  dc.identifier.degreecodeV_L2_00296
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34917-
  dc.description.abstractElectronic Resources
  dc.description.abstract174 tr
  dc.description.abstractĐây là luận án đầu tiên nghiên cứu nghĩa tình thái thông qua việc khảo sát, biện luận có hệ thống các tác tử như là phương tịên chuyên dùng biểu hiện ý nghĩa tình thái trong câu ghép tiếng Việt. Chúng có một vai trò quan trọng trong việc hình thành ngữ ngh (...)
  dc.description.abstractTS. Lý luận ngôn ngữ 5.04.08 Trường ĐHKHXH & NV ĐHQGHN
  dc.publisherĐHKHXH & NV
  dc.relation.replacesLuận án Ngành Lý luận Ngôn ngữ (Full)
  dc.subjectNgôn ngữ
  dc.subjectNgữ pháp
  dc.subjectTiếng Việt
  dc.titleMột số phương tiện biểu hiện ý nghĩa tình thái trong câu ghép tiếng Việt : TS. Lý luận ngôn ngữ 5.04.08
  dc.typeThesis
  Appears in Collections:USSH - Dissertations


 • V_L2_00296_Noi_dung.pdf
  • Size : 68,56 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :