Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKiều, Thu Hoạch
dc.date.accessioned2017-05-17T05:03:38Z-
dc.date.available2017-05-17T05:03:38Z-
dc.date.issued1996
dc.identifier.degreecodeV_L2_00139
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34939-
dc.description.abstractLuận văn nghiên cứu truyện nôm bình dân của người Việt nhìn từ góc độ thể loại với những nội dung như lịch sử hình thành, quá trình phát triển, thi pháp, chức năng tư tưởng thẩm mỹ...nhằm một phần làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận có tính đặc thù của truyệ (...)
dc.description.abstractElectronic Resources
dc.description.abstractLuận án PTS. Văn học dân gian -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 1996
dc.description.abstract150 tr.
dc.publisherĐHKHXH & NV
dc.relation.replacesLuận án Ngành Văn học dân gian (Full)
dc.subjectLý luận văn học dân gian
dc.subjectNgười Việt
dc.subjectThi pháp
dc.subjectTruyện nôm
dc.subjectVăn học dân gian
dc.titleChuyện nôm bình dân của người Việt-Lịch sử hình thành và bản chất thể loại : Luận án PTS. Văn học: 5 04 07
dc.typeThesis
Appears in Collections:USSH - Dissertations


 • V_L2_00139_Noi_dung.pdf
  • Size : 82,57 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorKiều, Thu Hoạch
  dc.date.accessioned2017-05-17T05:03:38Z-
  dc.date.available2017-05-17T05:03:38Z-
  dc.date.issued1996
  dc.identifier.degreecodeV_L2_00139
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34939-
  dc.description.abstractLuận văn nghiên cứu truyện nôm bình dân của người Việt nhìn từ góc độ thể loại với những nội dung như lịch sử hình thành, quá trình phát triển, thi pháp, chức năng tư tưởng thẩm mỹ...nhằm một phần làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận có tính đặc thù của truyệ (...)
  dc.description.abstractElectronic Resources
  dc.description.abstractLuận án PTS. Văn học dân gian -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 1996
  dc.description.abstract150 tr.
  dc.publisherĐHKHXH & NV
  dc.relation.replacesLuận án Ngành Văn học dân gian (Full)
  dc.subjectLý luận văn học dân gian
  dc.subjectNgười Việt
  dc.subjectThi pháp
  dc.subjectTruyện nôm
  dc.subjectVăn học dân gian
  dc.titleChuyện nôm bình dân của người Việt-Lịch sử hình thành và bản chất thể loại : Luận án PTS. Văn học: 5 04 07
  dc.typeThesis
  Appears in Collections:USSH - Dissertations


 • V_L2_00139_Noi_dung.pdf
  • Size : 82,57 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :