Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorĐỗ, Đức Hiểu
dc.contributor.authorLê, Ngọc Tân
dc.date.accessioned2017-05-17T05:04:08Z-
dc.date.available2017-05-17T05:04:08Z-
dc.date.issued1996
dc.identifier.degreecodeV_L2_00122
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34943-
dc.description.abstract170 tr
dc.description.abstractLuận văn phân tích sâu sắc những sáng tạo của tác giả về nghệ thuật tiểu thuyết của Emile Zola
dc.description.abstractElectronic Resources
dc.description.abstractLuận án PTS. Văn học nước ngoài -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 1996
dc.publisherĐHKHXH & NV
dc.relation.replacesLuận án Ngành Văn học nước ngoài (Full)
dc.subjectChủ nghĩa tự nhiên
dc.subjectEmile Zola
dc.subjectLý luận văn học
dc.subjectNghệ thuật tiểu thuyết
dc.subjectThể loại văn học
dc.titleNhững sáng tạo về nghệ thuật tiểu thuyết của Emile Zola : Luận án PTS. Văn học
dc.typeThesis
Appears in Collections:USSH - Dissertations


 • V_L2_00122_Noi_dung.pdf
  • Size : 95,9 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorĐỗ, Đức Hiểu
  dc.contributor.authorLê, Ngọc Tân
  dc.date.accessioned2017-05-17T05:04:08Z-
  dc.date.available2017-05-17T05:04:08Z-
  dc.date.issued1996
  dc.identifier.degreecodeV_L2_00122
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34943-
  dc.description.abstract170 tr
  dc.description.abstractLuận văn phân tích sâu sắc những sáng tạo của tác giả về nghệ thuật tiểu thuyết của Emile Zola
  dc.description.abstractElectronic Resources
  dc.description.abstractLuận án PTS. Văn học nước ngoài -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 1996
  dc.publisherĐHKHXH & NV
  dc.relation.replacesLuận án Ngành Văn học nước ngoài (Full)
  dc.subjectChủ nghĩa tự nhiên
  dc.subjectEmile Zola
  dc.subjectLý luận văn học
  dc.subjectNghệ thuật tiểu thuyết
  dc.subjectThể loại văn học
  dc.titleNhững sáng tạo về nghệ thuật tiểu thuyết của Emile Zola : Luận án PTS. Văn học
  dc.typeThesis
  Appears in Collections:USSH - Dissertations


 • V_L2_00122_Noi_dung.pdf
  • Size : 95,9 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :