Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Cao Đàm, Người hướng dẫn
dc.contributor.advisorTrần, Khuyến, Người hướng dẫn
dc.contributor.advisorTrịnh, Xuân Thành, Người hướng dẫn
dc.contributor.authorPhạm, Xuân Mai
dc.date.accessioned2017-05-17T05:13:39Z-
dc.date.available2017-05-17T05:13:39Z-
dc.date.issued2002
dc.identifier.degreecodeV_L4_00004
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35014-
dc.description.abstract195 tr.
dc.description.abstractNghiên cứu hệ thống câu phức phụ thuộc định ngữ trong tiếng Nga và cấu trúc tương ứng trong tiếng Việt, đặc biệt là câu phức phụ thuộc định ngữ với động từ quan hệ. Từ đó nêu một số vấn đề về lý thuyết và thực tiễn trong việc giảng dạy và dịch thuật loại c (...)
dc.description.abstractLuận án TS Lý luận ngôn ngữ 5 04 08 Đại học khoa học xã hội & nhân văn Đại học Quốc gia
dc.description.abstractElectronic Resources
dc.publisherĐHKHXH & NV.
dc.publisherĐại học Quốc gia Hà Nội
dc.relation.replacesLuận án Ngành Lý luận Ngôn ngữ (Full)
dc.subjectCâu phức
dc.subjectNgữ pháp
dc.subjectTiếng Nga
dc.subjectTiếng Việt
dc.titleCâu phức phụ thuộc định ngữ trong tiếng Nga và những hiện tượng tương ứng trong tiếng Việt
dc.typeThesis
dc.rights.licenseAccess limited to members
dc.rights.holderThư viện nhà C1T - 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội
Appears in Collections:USSH - Dissertations


 • V_L4_00004_Noi_dung.pdf
  • Size : 81,3 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Cao Đàm, Người hướng dẫn
  dc.contributor.advisorTrần, Khuyến, Người hướng dẫn
  dc.contributor.advisorTrịnh, Xuân Thành, Người hướng dẫn
  dc.contributor.authorPhạm, Xuân Mai
  dc.date.accessioned2017-05-17T05:13:39Z-
  dc.date.available2017-05-17T05:13:39Z-
  dc.date.issued2002
  dc.identifier.degreecodeV_L4_00004
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35014-
  dc.description.abstract195 tr.
  dc.description.abstractNghiên cứu hệ thống câu phức phụ thuộc định ngữ trong tiếng Nga và cấu trúc tương ứng trong tiếng Việt, đặc biệt là câu phức phụ thuộc định ngữ với động từ quan hệ. Từ đó nêu một số vấn đề về lý thuyết và thực tiễn trong việc giảng dạy và dịch thuật loại c (...)
  dc.description.abstractLuận án TS Lý luận ngôn ngữ 5 04 08 Đại học khoa học xã hội & nhân văn Đại học Quốc gia
  dc.description.abstractElectronic Resources
  dc.publisherĐHKHXH & NV.
  dc.publisherĐại học Quốc gia Hà Nội
  dc.relation.replacesLuận án Ngành Lý luận Ngôn ngữ (Full)
  dc.subjectCâu phức
  dc.subjectNgữ pháp
  dc.subjectTiếng Nga
  dc.subjectTiếng Việt
  dc.titleCâu phức phụ thuộc định ngữ trong tiếng Nga và những hiện tượng tương ứng trong tiếng Việt
  dc.typeThesis
  dc.rights.licenseAccess limited to members
  dc.rights.holderThư viện nhà C1T - 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội
  Appears in Collections:USSH - Dissertations


 • V_L4_00004_Noi_dung.pdf
  • Size : 81,3 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :