Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVũ, Văn Quân, người hướng dẫn-
dc.contributor.authorĐinh, Thị Thu Hiền-
dc.date.accessioned2017-05-17T05:13:46Z-
dc.date.available2017-05-17T05:13:46Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.degreecode02050004188-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35021-
dc.description.abstract327 tr. + CD-ROM+Tóm tắt-
dc.description.abstractLuận án TS. Lịch sử Sử học và Sử liệu học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015-
dc.description.abstractElectronic Resources-
dc.publisherĐHKHXH & NV-
dc.relation.replacesLuận án Ngành Lịch sử học và sử liệu học (Full )-
dc.titleNguồn sử liệu hương ước Thăng Long - Hà Nội trước năm 1945: Luận án TS. Lịch sử: 62 22 58 01-
dc.typeThesis-
dc.language.advisorvie-
Appears in Collections:USSH - Dissertations


 • 02050004188.pdf
  • Size : 9,02 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorVũ, Văn Quân, người hướng dẫn-
  dc.contributor.authorĐinh, Thị Thu Hiền-
  dc.date.accessioned2017-05-17T05:13:46Z-
  dc.date.available2017-05-17T05:13:46Z-
  dc.date.issued2015-
  dc.identifier.degreecode02050004188-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35021-
  dc.description.abstract327 tr. + CD-ROM+Tóm tắt-
  dc.description.abstractLuận án TS. Lịch sử Sử học và Sử liệu học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015-
  dc.description.abstractElectronic Resources-
  dc.publisherĐHKHXH & NV-
  dc.relation.replacesLuận án Ngành Lịch sử học và sử liệu học (Full )-
  dc.titleNguồn sử liệu hương ước Thăng Long - Hà Nội trước năm 1945: Luận án TS. Lịch sử: 62 22 58 01-
  dc.typeThesis-
  dc.language.advisorvie-
  Appears in Collections:USSH - Dissertations


 • 02050004188.pdf
  • Size : 9,02 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :