Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHoàng, Thị Thơ
dc.contributor.authorPhan, Thị Hội
dc.date.accessioned2017-05-17T05:13:54Z-
dc.date.available2017-05-17T05:13:54Z-
dc.date.issued2015
dc.identifier.degreecode02050004191
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35027-
dc.description.abstract156 tr. + CD-ROM+ Tóm tắt
dc.description.abstractLuận án TS. Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
dc.description.abstractElectronic Resources
dc.publisherĐHKHXH & NV
dc.relation.replacesLuận án Ngành Chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử (Full)
dc.titleTriết học phật giáo qua Tứ Diệu Đế và ý nghĩa của nó : Luận án TS. Triết học: 62 22 80 05
dc.typeThesis
dc.language.advisorvie
Appears in Collections:USSH - Dissertations


 • 02050004191.pdf
  • Size : 1,93 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorHoàng, Thị Thơ
  dc.contributor.authorPhan, Thị Hội
  dc.date.accessioned2017-05-17T05:13:54Z-
  dc.date.available2017-05-17T05:13:54Z-
  dc.date.issued2015
  dc.identifier.degreecode02050004191
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35027-
  dc.description.abstract156 tr. + CD-ROM+ Tóm tắt
  dc.description.abstractLuận án TS. Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
  dc.description.abstractElectronic Resources
  dc.publisherĐHKHXH & NV
  dc.relation.replacesLuận án Ngành Chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử (Full)
  dc.titleTriết học phật giáo qua Tứ Diệu Đế và ý nghĩa của nó : Luận án TS. Triết học: 62 22 80 05
  dc.typeThesis
  dc.language.advisorvie
  Appears in Collections:USSH - Dissertations


 • 02050004191.pdf
  • Size : 1,93 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :