Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMai, Mỹ Duyên , người hướng dẫn
dc.contributor.authorTrần, Quốc Thái, 1977-
dc.date.accessioned2017-05-17T05:30:01Z-
dc.date.available2017-05-17T05:30:01Z-
dc.date.issued2014
dc.identifier.degreecode02050002083
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35226-
dc.description.abstractLuận văn ThS. Du lịch (Chương trình đào tạo thí điểm) -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
dc.description.abstractElectronic Resources
dc.publisherĐHKHXH&NV
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Du lịch học (Chương trình đào tạo thí điểm) (Full)
dc.subjectBến Tre
dc.subjectDu lịch
dc.subjectDu lịch văn hóa
dc.titleNghiên cứu phát triển du lịch văn hóa Bến Tre : Luận văn ThS. Du lịch: Chương trình đào tạo thí điểm
dc.typeThesis
dc.rights.licenseAccess limited to members
dc.rights.holderThư viện nhà C1T - 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội
dc.language.advisorvie
Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • 02050002083_noidung.pdf
  • Size : 2,92 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorMai, Mỹ Duyên , người hướng dẫn
  dc.contributor.authorTrần, Quốc Thái, 1977-
  dc.date.accessioned2017-05-17T05:30:01Z-
  dc.date.available2017-05-17T05:30:01Z-
  dc.date.issued2014
  dc.identifier.degreecode02050002083
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35226-
  dc.description.abstractLuận văn ThS. Du lịch (Chương trình đào tạo thí điểm) -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
  dc.description.abstractElectronic Resources
  dc.publisherĐHKHXH&NV
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Du lịch học (Chương trình đào tạo thí điểm) (Full)
  dc.subjectBến Tre
  dc.subjectDu lịch
  dc.subjectDu lịch văn hóa
  dc.titleNghiên cứu phát triển du lịch văn hóa Bến Tre : Luận văn ThS. Du lịch: Chương trình đào tạo thí điểm
  dc.typeThesis
  dc.rights.licenseAccess limited to members
  dc.rights.holderThư viện nhà C1T - 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội
  dc.language.advisorvie
  Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • 02050002083_noidung.pdf
  • Size : 2,92 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :