Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPhạm, Quang Long-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Yên Hà-
dc.date.accessioned2017-05-17T05:32:18Z-
dc.date.available2017-05-17T05:32:18Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationNguyễn, T.Y.H. (2016). Tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh dưới góc nhìn tự sự học. Luận văn Thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode02050004294-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35371-
dc.description.abstractLuận văn ThS. Lí luận văn học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016-
dc.description.abstractTiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh dưới góc nhìn tự sự học được tìm hiểu trên một số phương diện như: nghệ thuật tổ chức cốt truyện, kết cấu, người kể chuyện, điểm nhìn, ngôn ngữ, giọng điệu… Qua đó, luận văn cố gắng đưa ra một cách tiếp cận toàn diện hơn với tác phẩm, giúp người đọc đến gần hơn với tư tưởng nghệ thuật của nhà văn về giá trị của từng phút giây yên bình mà chúng ta đang được sống. Luận văn cũng đã chỉ ra được những đổi mới, cách tân của cuốn tiểu thuyết; thấy được những đóng góp của tác giả trong tiến trình phát triển của lịch sử Văn học Việt Nam nói chung và Văn học Việt Nam giai đoạn từ sau 1975 nói riêng. Với Nỗi buồn chiến tranh, Bảo Ninh đã cố gắng đổi mới tư duy tiểu thuyết, tìm một hướng đi mới trong sáng tạo thể loại thông qua những thay đổi trong phương thức tự sự.-
dc.format.extent86 tr. + CD-ROM + Tóm tắt-
dc.language.isovi-
dc.publisherTrường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Lý luận văn học (Full)-
dc.titleTiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh dưới góc nhìn tự sự học: Luận văn ThS. Văn học: 60 22 01 20-
Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • 02050004294.pdf
  • Size : 911,54 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorPhạm, Quang Long-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Yên Hà-
  dc.date.accessioned2017-05-17T05:32:18Z-
  dc.date.available2017-05-17T05:32:18Z-
  dc.date.issued2016-
  dc.identifier.citationNguyễn, T.Y.H. (2016). Tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh dưới góc nhìn tự sự học. Luận văn Thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode02050004294-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35371-
  dc.description.abstractLuận văn ThS. Lí luận văn học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016-
  dc.description.abstractTiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh dưới góc nhìn tự sự học được tìm hiểu trên một số phương diện như: nghệ thuật tổ chức cốt truyện, kết cấu, người kể chuyện, điểm nhìn, ngôn ngữ, giọng điệu… Qua đó, luận văn cố gắng đưa ra một cách tiếp cận toàn diện hơn với tác phẩm, giúp người đọc đến gần hơn với tư tưởng nghệ thuật của nhà văn về giá trị của từng phút giây yên bình mà chúng ta đang được sống. Luận văn cũng đã chỉ ra được những đổi mới, cách tân của cuốn tiểu thuyết; thấy được những đóng góp của tác giả trong tiến trình phát triển của lịch sử Văn học Việt Nam nói chung và Văn học Việt Nam giai đoạn từ sau 1975 nói riêng. Với Nỗi buồn chiến tranh, Bảo Ninh đã cố gắng đổi mới tư duy tiểu thuyết, tìm một hướng đi mới trong sáng tạo thể loại thông qua những thay đổi trong phương thức tự sự.-
  dc.format.extent86 tr. + CD-ROM + Tóm tắt-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherTrường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Lý luận văn học (Full)-
  dc.titleTiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh dưới góc nhìn tự sự học: Luận văn ThS. Văn học: 60 22 01 20-
  Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • 02050004294.pdf
  • Size : 911,54 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :