Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Hồng Cổn, 1956-, người hướng dẫn
dc.contributor.authorLý, Lệ
dc.date.accessioned2017-05-17T05:32:43Z-
dc.date.available2017-05-17T05:32:43Z-
dc.date.issued2013
dc.identifier.degreecode02050001941
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35396-
dc.description.abstractLuận văn ThS. Ngôn ngữ học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
dc.description.abstractGiới thiệu những khái niệm lý thuyết cơ bản liên quan đến thành ngữ. Khảo sát phương thức cấu tạo và phương thức biểu hiện ý nghĩa của các thành ngữ nói về tính cách con người trong tiếng Hán, qua đó nêu lên những đặc trưng về ngôn ngữ và văn hóa Trung Quố (...)
dc.description.abstractElectronic Resources
dc.publisherĐHKHXH&NV
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Lý luận ngôn ngữ (Full)
dc.subjectNgôn ngữ học
dc.subjectTiếng Hán
dc.subjectThành ngữ
dc.titleThành ngữ nói về tính cách con người trong tiếng Hán (Liên hệ với thành ngữ tiếng Việt) : Luận văn ThS. Ngôn ngữ học : 60 22 01
dc.typeThesis
dc.rights.licenseAccess limited to members
dc.rights.holderThư viện nhà C1T - 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội
dc.language.advisorvie
Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • 02050001941_Noi_dung.pdf
  • Size : 2,62 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Hồng Cổn, 1956-, người hướng dẫn
  dc.contributor.authorLý, Lệ
  dc.date.accessioned2017-05-17T05:32:43Z-
  dc.date.available2017-05-17T05:32:43Z-
  dc.date.issued2013
  dc.identifier.degreecode02050001941
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35396-
  dc.description.abstractLuận văn ThS. Ngôn ngữ học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
  dc.description.abstractGiới thiệu những khái niệm lý thuyết cơ bản liên quan đến thành ngữ. Khảo sát phương thức cấu tạo và phương thức biểu hiện ý nghĩa của các thành ngữ nói về tính cách con người trong tiếng Hán, qua đó nêu lên những đặc trưng về ngôn ngữ và văn hóa Trung Quố (...)
  dc.description.abstractElectronic Resources
  dc.publisherĐHKHXH&NV
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Lý luận ngôn ngữ (Full)
  dc.subjectNgôn ngữ học
  dc.subjectTiếng Hán
  dc.subjectThành ngữ
  dc.titleThành ngữ nói về tính cách con người trong tiếng Hán (Liên hệ với thành ngữ tiếng Việt) : Luận văn ThS. Ngôn ngữ học : 60 22 01
  dc.typeThesis
  dc.rights.licenseAccess limited to members
  dc.rights.holderThư viện nhà C1T - 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội
  dc.language.advisorvie
  Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • 02050001941_Noi_dung.pdf
  • Size : 2,62 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :