Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPhạm, Gia Lâm, người hướng dẫn
dc.contributor.authorVũ, Thị Hương
dc.date.accessioned2017-05-17T05:33:29Z-
dc.date.available2017-05-17T05:33:29Z-
dc.date.issued2013
dc.identifier.degreecode02050001892
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35439-
dc.description.abstractElectronic Resources
dc.description.abstractLuận văn ThS. Văn học nước ngoài -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2013
dc.publisherTrường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
dc.publisherĐại học Quốc gia Hà Nội
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Văn học nước ngoài (Full)
dc.subjectVăn học nước ngoài
dc.subjectTiểu thuyết
dc.subjectPhim
dc.subjectAnna Karenina
dc.titleAnna Karenina từ tiểu thuyết sang phim qua cách nhìn thông diễn học. Luận văn ThS. Văn học nước ngoài: 60.22.30
dc.typeThesis
dc.rights.licenseAccess limited to members
dc.rights.holderThư viện nhà C1T - 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội
dc.language.advisorvie
Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • 02050001892_Noi_dung.pdf
  • Size : 2,15 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorPhạm, Gia Lâm, người hướng dẫn
  dc.contributor.authorVũ, Thị Hương
  dc.date.accessioned2017-05-17T05:33:29Z-
  dc.date.available2017-05-17T05:33:29Z-
  dc.date.issued2013
  dc.identifier.degreecode02050001892
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35439-
  dc.description.abstractElectronic Resources
  dc.description.abstractLuận văn ThS. Văn học nước ngoài -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2013
  dc.publisherTrường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  dc.publisherĐại học Quốc gia Hà Nội
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Văn học nước ngoài (Full)
  dc.subjectVăn học nước ngoài
  dc.subjectTiểu thuyết
  dc.subjectPhim
  dc.subjectAnna Karenina
  dc.titleAnna Karenina từ tiểu thuyết sang phim qua cách nhìn thông diễn học. Luận văn ThS. Văn học nước ngoài: 60.22.30
  dc.typeThesis
  dc.rights.licenseAccess limited to members
  dc.rights.holderThư viện nhà C1T - 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội
  dc.language.advisorvie
  Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • 02050001892_Noi_dung.pdf
  • Size : 2,15 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :