Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVũ, Mạnh Lợi-
dc.contributor.authorVũ, Thị Yến-
dc.date.accessioned2017-05-17T05:35:34Z-
dc.date.available2017-05-17T05:35:34Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationVũ, T.Y. (2013). Sự gắn kết của vị thành niên nông thôn với gia đình hiện nay (qua nghiên cứu tại xã Hà Bắc - huyện Hà Trung - tỉnh Thanh Hóa). Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode02050001748-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35548-
dc.description.abstractLuận văn ThS. Xã hội học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013-
dc.description.abstractElectronic Resources-
dc.description.abstractTìm hiểu sự gắn kết của vị thành niên nông thôn với gia đình hiện nay: Vị thành niên dành thời gian cho gia đình; Sự gắn kết của vị thành niên với gia đình trong đời sống tinh thần và tình cảm; Sự gắn kết của vị thành niên với gia đình trong việc học tập; (...)-
dc.format.extent91 tr.-
dc.language.isovi-
dc.publisherTrường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Xã hội học (Full)-
dc.subjectXã hội học-
dc.subjectVị thành niên-
dc.subjectNông thôn-
dc.subjectGia đình-
dc.subjectThanh Hóa-
dc.titleSự gắn kết của vị thành niên nông thôn với gia đình hiện nay (qua nghiên cứu tại xã Hà Bắc - huyện Hà Trung - tỉnh Thanh Hóa) : Luận văn ThS. Xã hội học: 60 31 30-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • 02050001748_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,46 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorVũ, Mạnh Lợi-
  dc.contributor.authorVũ, Thị Yến-
  dc.date.accessioned2017-05-17T05:35:34Z-
  dc.date.available2017-05-17T05:35:34Z-
  dc.date.issued2013-
  dc.identifier.citationVũ, T.Y. (2013). Sự gắn kết của vị thành niên nông thôn với gia đình hiện nay (qua nghiên cứu tại xã Hà Bắc - huyện Hà Trung - tỉnh Thanh Hóa). Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode02050001748-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35548-
  dc.description.abstractLuận văn ThS. Xã hội học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013-
  dc.description.abstractElectronic Resources-
  dc.description.abstractTìm hiểu sự gắn kết của vị thành niên nông thôn với gia đình hiện nay: Vị thành niên dành thời gian cho gia đình; Sự gắn kết của vị thành niên với gia đình trong đời sống tinh thần và tình cảm; Sự gắn kết của vị thành niên với gia đình trong việc học tập; (...)-
  dc.format.extent91 tr.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherTrường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Xã hội học (Full)-
  dc.subjectXã hội học-
  dc.subjectVị thành niên-
  dc.subjectNông thôn-
  dc.subjectGia đình-
  dc.subjectThanh Hóa-
  dc.titleSự gắn kết của vị thành niên nông thôn với gia đình hiện nay (qua nghiên cứu tại xã Hà Bắc - huyện Hà Trung - tỉnh Thanh Hóa) : Luận văn ThS. Xã hội học: 60 31 30-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • 02050001748_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,46 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :