Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Thị Thanh Huyền-
dc.contributor.authorNguyễn, Hoàng Anh-
dc.date.accessioned2017-05-17T05:36:01Z-
dc.date.available2017-05-17T05:36:01Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationNguyễn, Hoàng Anh. (2013). Chiến dịch truyền thông trong chương trình mục tiêu quốc gia vệ sinh an toàn thực phẩm. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode02050001718-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35575-
dc.description.abstractLuận văn ThS. Báo chí học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013-
dc.description.abstractElectronic Resources-
dc.description.abstractHệ thống hóa khái niệm, quy trình, phương pháp thực hiện và đánh giá chiến dịch truyền thông và khái quát vế chiến dịch truyền thông trong chương trình mục tiêu quốc gia vệ sinh an toàn thực phẩm. Khảo sát thực trạng chiến dịch truyền thông do Bộ Y tế thực (...)-
dc.format.extent145 tr. + tóm tắt + CD-ROM-
dc.language.isovi-
dc.publisherTrường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Báo chí học (Full)-
dc.subjectBáo chí học-
dc.subjectTruyền thông đại chúng-
dc.subjectVệ sinh an toàn thực phẩm-
dc.titleChiến dịch truyền thông trong chương trình mục tiêu quốc gia vệ sinh an toàn thực phẩm : Luận văn ThS. Truyền thông đại chúng: 60 32 01-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • 02050001718_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,73 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Thị Thanh Huyền-
  dc.contributor.authorNguyễn, Hoàng Anh-
  dc.date.accessioned2017-05-17T05:36:01Z-
  dc.date.available2017-05-17T05:36:01Z-
  dc.date.issued2013-
  dc.identifier.citationNguyễn, Hoàng Anh. (2013). Chiến dịch truyền thông trong chương trình mục tiêu quốc gia vệ sinh an toàn thực phẩm. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode02050001718-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35575-
  dc.description.abstractLuận văn ThS. Báo chí học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013-
  dc.description.abstractElectronic Resources-
  dc.description.abstractHệ thống hóa khái niệm, quy trình, phương pháp thực hiện và đánh giá chiến dịch truyền thông và khái quát vế chiến dịch truyền thông trong chương trình mục tiêu quốc gia vệ sinh an toàn thực phẩm. Khảo sát thực trạng chiến dịch truyền thông do Bộ Y tế thực (...)-
  dc.format.extent145 tr. + tóm tắt + CD-ROM-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherTrường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Báo chí học (Full)-
  dc.subjectBáo chí học-
  dc.subjectTruyền thông đại chúng-
  dc.subjectVệ sinh an toàn thực phẩm-
  dc.titleChiến dịch truyền thông trong chương trình mục tiêu quốc gia vệ sinh an toàn thực phẩm : Luận văn ThS. Truyền thông đại chúng: 60 32 01-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • 02050001718_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,73 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :