Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Thị Thu Thủy-
dc.contributor.authorSa, Thị Hằng Nga-
dc.date.accessioned2017-05-17T05:42:39Z-
dc.date.available2017-05-17T05:42:39Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.citationSa, T. H. N. (2012). Ngôn ngữ cử chỉ trong tiểu thuyết Anh em nhà Caramozov của Dostoevski. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode02050000833-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35982-
dc.description.abstractLuận văn ThS. Văn học nước ngoài -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012-
dc.description.abstractNhận diện ngôn ngữ cử chỉ của nhân vật trong những hoàn cảnh đặc thù trong tác phẩm. Nhận diện nhân cách tuyến nhân vật chính thông qua ngôn ngữ cử chỉ, diện mạo, âm thanh lời nói của nhân vật. Nghiên cứu tìm ra biểu tượng và ý nghĩa của nó gắn với những c (...)-
dc.description.abstractElectronic Resources-
dc.format.extent79 tr. + CD-ROM + Tóm tắt-
dc.language.isovi-
dc.publisherTrường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Văn học nước ngoài (Full)-
dc.subjectDostoevski-
dc.subjectVăn học nước ngoài-
dc.subjectTiểu thuyết-
dc.subjectNgôn ngữ cử chỉ-
dc.titleNgôn ngữ cử chỉ trong tiểu thuyết Anh em nhà Caramozov của Dostoevski : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 30-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • 02050000833_Noi_dung.pdf
  • Size : 792,13 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Thị Thu Thủy-
  dc.contributor.authorSa, Thị Hằng Nga-
  dc.date.accessioned2017-05-17T05:42:39Z-
  dc.date.available2017-05-17T05:42:39Z-
  dc.date.issued2012-
  dc.identifier.citationSa, T. H. N. (2012). Ngôn ngữ cử chỉ trong tiểu thuyết Anh em nhà Caramozov của Dostoevski. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode02050000833-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35982-
  dc.description.abstractLuận văn ThS. Văn học nước ngoài -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012-
  dc.description.abstractNhận diện ngôn ngữ cử chỉ của nhân vật trong những hoàn cảnh đặc thù trong tác phẩm. Nhận diện nhân cách tuyến nhân vật chính thông qua ngôn ngữ cử chỉ, diện mạo, âm thanh lời nói của nhân vật. Nghiên cứu tìm ra biểu tượng và ý nghĩa của nó gắn với những c (...)-
  dc.description.abstractElectronic Resources-
  dc.format.extent79 tr. + CD-ROM + Tóm tắt-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherTrường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Văn học nước ngoài (Full)-
  dc.subjectDostoevski-
  dc.subjectVăn học nước ngoài-
  dc.subjectTiểu thuyết-
  dc.subjectNgôn ngữ cử chỉ-
  dc.titleNgôn ngữ cử chỉ trong tiểu thuyết Anh em nhà Caramozov của Dostoevski : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 30-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • 02050000833_Noi_dung.pdf
  • Size : 792,13 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :