Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVũ, Văn Quân-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thanh-
dc.date.accessioned2017-05-17T05:45:28Z-
dc.date.available2017-05-17T05:45:28Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.citationNguyễn, T. T. (2012). Một số khía cạnh của đời sống thị dân Thăng Long - Hà Nội (Qua khảo sát Văn bia). Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode02050001277-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36122-
dc.description.abstractLuận văn ThS. Lịch sử Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012-
dc.description.abstractTổng quan về địa danh hành chính của Thăng Long – Hà Nội qua các thời kỳ lịch sử, đối chiếu địa danh cũ với các đơn vị hành chính hiện nay. Văn bia được phân loại theo các đơn vị hành chính phường, quận, theo loại hình di tích, theo niên đại tạo bia và the (...)-
dc.description.abstractElectronic Resources-
dc.format.extent136 tr. + CD-ROM + Tóm tắt-
dc.language.isovi-
dc.publisherTrường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Lịch sử Việt Nam (Full)-
dc.subjectLịch sử Việt Nam-
dc.subjectĐời sống-
dc.subjectThị dân-
dc.subjectVăn bia-
dc.subjectThăng Long-
dc.subjectHà Nội-
dc.titleMột số khía cạnh của đời sống thị dân Thăng Long - Hà Nội (Qua khảo sát Văn bia) : Luận văn ThS. Lịch sử: 60 22 54-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • 02050001277_Noi_dung.pdf
  • Size : 4,62 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorVũ, Văn Quân-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thanh-
  dc.date.accessioned2017-05-17T05:45:28Z-
  dc.date.available2017-05-17T05:45:28Z-
  dc.date.issued2012-
  dc.identifier.citationNguyễn, T. T. (2012). Một số khía cạnh của đời sống thị dân Thăng Long - Hà Nội (Qua khảo sát Văn bia). Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode02050001277-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36122-
  dc.description.abstractLuận văn ThS. Lịch sử Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012-
  dc.description.abstractTổng quan về địa danh hành chính của Thăng Long – Hà Nội qua các thời kỳ lịch sử, đối chiếu địa danh cũ với các đơn vị hành chính hiện nay. Văn bia được phân loại theo các đơn vị hành chính phường, quận, theo loại hình di tích, theo niên đại tạo bia và the (...)-
  dc.description.abstractElectronic Resources-
  dc.format.extent136 tr. + CD-ROM + Tóm tắt-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherTrường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Lịch sử Việt Nam (Full)-
  dc.subjectLịch sử Việt Nam-
  dc.subjectĐời sống-
  dc.subjectThị dân-
  dc.subjectVăn bia-
  dc.subjectThăng Long-
  dc.subjectHà Nội-
  dc.titleMột số khía cạnh của đời sống thị dân Thăng Long - Hà Nội (Qua khảo sát Văn bia) : Luận văn ThS. Lịch sử: 60 22 54-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • 02050001277_Noi_dung.pdf
  • Size : 4,62 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :